Lily'nin ArdýndanFeat.
Ayýn Sakini Always Fidelius

Ýkinci savaþ Albus Dumbledore'un zamanýndan erken gelen ölümüyle kapýya dayandýðýnda Harry yalnýz deðildir.
Ýki ev, iki aile ve sýrlarýn arasýndan yönünü bulmaya çalýþýrken yolun sonuna vardýðýnda bazýlarý ona eþlik edemeyecektir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 19 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Alastor Moody, Albus Dumbledore, Antonin Dolohov, Argus Filch, Arthur Weasley, Bellatrix Lestrange, Bill Weasley, Charlie Weasley, Dobby, Draco Malfoy, Fleur Delacour, Fred Weasley, Gellert Grindelwald, George Weasley, Ginny Weasley, Harry Potter, Hermione Granger, Kingsley Shacklebolt, Kreacher, Lee Jordan, Lily Evans Potter, Lucius Malfoy, Luna Lovegood, Minerva McGonagall, Mundungus Fletcher, Narcissa Malfoy, Neville Longbottom, Nymhadora Tonks, Remus Lupin, Rita Skeeter, Rodolphus Lestrange, Ron Weasley, Rubeus Hagrid, Severus Snape, Teddy Lupin, Tom Marvolo Riddle / Lord Voldemort
Etiketler: *Harry Potter, Aksiyon, Angst, Dark, Dram, Gizem, Karakter Ölümü, Psikolojik, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: globbels | Artist:
Seri: Severitus
17 Blm | 95968 Kelime | 158 Kere Okundu
04/01/21 Tarihinde Yaynland | 09/07/22 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


The Ocean and The Forest
Melissa Black

Mavi yükseliyor, yeþil yayýlýyordu.
Gökyüzü kararýyor, yeryüzü sallanýyordu.
Okyanus taþýyor, orman yanýyordu.
Ve Isabella taht yolunda yürüyor, Tom gücüne güç katýyordu.

Onlar bir bütün deðillerdi. Onlar bir bütün olmaktan çok uzaktaydýlar. Ancak yollarý her zaman kesiþti. Orman hep okyanusa çýktý, okyanus hep ormanýn onu bulmasýný bekledi.

Tom Riddle & Isabella Smith

~ 04.09.2019
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Tom Marvolo Riddle / Lord Voldemort
Etiketler: *Harry Potter, Aksiyon, Dark, Dram, Karakter Ölümü, OC, Spin-off
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
8 Blm | 10657 Kelime | 26 Kere Okundu
04/09/19 Tarihinde Yaynland | 23/04/22 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Slytherin Prensesi
Melissa Black

"Ýnsan kim olduðunu seçemez. Ne sen onun kýzý olarak doðmayý seçtin, ne de ben bir Black olarak doðmayý..."

~Bir Çapulcu Masalý
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 32 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter, Remus Lupin, Sirius Black, Tom Marvolo Riddle / Lord Voldemort
Etiketler: Dark, Dram, Macera, OC, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
45 Blm | 397973 Kelime | 1716 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yaynland | 13/04/22 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


One More Kiss

earnshaww

One More Kiss
earnshaww

Sirius Black'in Azkaban'da geçen 12 yýlý ve bu süre içindeki ruhsal bunalýmlarý...
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: *Harry Potter, Depresyon, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1169 Kelime | 7 Kere Okundu
08/02/22 Tarihinde Yaynland | 04/03/22 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Snapelerin Yas Alýþkanlýklarý

Ayýn Sakini Always Fidelius

Snapelerin Yas Alýþkanlýklarý
Ayýn Sakini Always Fidelius

Bazý genetik sebepler ya da hayat tecrübesi... Ne derseniz deyin, bazý yas tutma alýþkanlýklarý babalar ve oðullar tarafýndan paylaþýlýr. O gün Cadýlar Bayramý bile olsa.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Minerva McGonagall, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Genel, Hurt/Comfort
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Severitus
1 Blm | 4411 Kelime | 22 Kere Okundu
31/10/21 Tarihinde Yaynland | 31/10/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Slytherin'de Bir Potter

Anaklusmos

Slytherin'de Bir Potter
Anaklusmos

Harry Potter, sað kalan çocuk Hogwarts'a baþlýyor. Ve yanýnda ikizi Lark Potter da var! Lark'ýn seçimine kadar her þey normal. Harry de anne ve babasý gibi Gryffindor'a gitti. Ama asýl sorun Lark'ta

Bir Potter Slytherinde?! Lark kardeþine hiç benzemiyor, görünüþ bakýmýndan ne kadar ayný olsalar da, kalplerinin içi çok farklý! Biri tamamiyle aydýnlýkken, diðeri boðazýna kadar karanlýða batmýþ! Sizce Lark Potter, Slytherinde ne yapabilir? Kim bilebilir ki!!
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Aberforth Dumbledore, Blaise Zabini, Draco Malfoy, Gilderoy Lockhart, Harry Potter, Hermione Granger, Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy, Oliver Wood, Pansy Parkinson, Rose Weasley, Salazar Slytherin, Severus Snape, Tom Marvolo Riddle / Lord Voldemort
Etiketler: *Harry Potter, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Slytherinde Bir Potter
12 Blm | 35764 Kelime | 40 Kere Okundu
27/10/21 Tarihinde Yaynland | 28/10/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Aný Yaþamak

Anaklusmos

Aný Yaþamak
Anaklusmos

Hermione Granger, Hogwarts Lisesinin örnek öðrencisidir. Tek amacý okulu birincilikle bitirip, en iyi üniversitelerden birine girmek ve orayý da bitirdikten sonra kaliteli bir þirkette yüksek bir pozisyonda çalýþmaktýr.
Harry Potter ise okula daha yeni gelen, her þeyde baþarýlý olmasýna raðmen hiçbir amacý olmayan, geleceði unutup tamamiyle aný yaþayan birisidir. Harry Potter, tam zýttý Hermione Granger'ýn peþine takýlýp onu kendine aþýk etmeye çalýþýr. Ve çok az romantik, biraz dram dolu bir hikaye ortaya çýkar...
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Harry Potter, Hermione Granger
Etiketler: *Harry Potter, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 4029 Kelime | 5 Kere Okundu
25/10/21 Tarihinde Yaynland | 25/10/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


HarryxPansy OneShot 2

Anaklusmos

HarryxPansy OneShot 2
Anaklusmos

Harry PotterxPansy Parkinson

Harry baþýný iki yana salladý. “Kimse savaþmak istemiyor Pansy” diye cevap verdi sevgilisine. “Ben de savaþmak istemiyorum. Ama zorundayýz! Voldemort her geçen gün daha da güçleniyor. Yakýnda harekete geçecek. O zaman biz de hazýr olmak zorundayýz.”

Pansy, o kendisine çok yakýþan alaycý kahkahalarýndan birini attý bu sözler karþýsýnda. “Bazen o kadar aptal ve masum olabiliyorsun ki...” dedi dudaklarýndaki gülümsemeyi durdurmaya çalýþýrken. “Sana kýzmalý mýyým yoksa sarýlmalý mýyým bilemiyorum Potter!”
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Harry Potter, Pansy Parkinson
Etiketler: *Harry Potter, Dram, Karakter Ölümü, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2445 Kelime | 2 Kere Okundu
25/10/21 Tarihinde Yaynland | 25/10/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Kibritçi Kýz (HarryxPansy Fanfic)

Anaklusmos

Kibritçi Kýz (HarryxPansy Fanfic)
Anaklusmos

Küçük kýz kibriti yaktý sonunda çaresizlikle. Etrafýndaki soðuk büyülü bir þekilde yok olurken, kýzýn gözleri irileþti neþeyle. Kibritin alevi vücudunu ýsýtýrken, minik parmaklar onu rüzgardan korumak için siper oldu. Yanlýþ yaptýðýný biliyordu, ama þu anda umrunda bile deðildi bu. Kibritin ateþi onu daha önce hiç göremediði kadar diyarlara götürmüþtü þu an...
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Harry Potter, Pansy Parkinson
Etiketler: *Harry Potter, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 4106 Kelime | 3 Kere Okundu
25/10/21 Tarihinde Yaynland | 25/10/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Feast

Valkirycass

Feast
Valkirycass

Severus Snape sýradan Legilimens derslerinden birinde daha önce hiç görmediði, özenle saklanmýþ bir sýrrýn tanýðý olur. Potter’ýn herkesten özenle sakladýðý bu korkunç gerçek, ikisini de deðiþtirecek ve dönüþtürecektir.
  
The Wizarding World of Harry Potter, Hannibal • R • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Abigail Hobbs, Albus Dumbledore, Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Severus Snape, Sirius Black, Will Graham
Etiketler: *Harry Potter, Depresyon, Genel, Karakter Ölümü, Korku, Psikolojik, Self-harm, Slash, Smut, Threesome, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 6953 Kelime | 58 Kere Okundu
15/03/21 Tarihinde Yaynland | 30/08/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Non Morire

Valkirycass

Non Morire
Valkirycass

Harry'nin banyoya gidip yumurtanýn sýrrýný çözmeye çalýþtýðý gece Cedric küçük bir ziyarette bulunmaya karar verir, sonuçta ikisi de Hogwarts þampiyonudur....
Harry Potter / Cedric Diggory
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Cedric Diggory, Harry Potter
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1804 Kelime | 12 Kere Okundu
22/08/21 Tarihinde Yaynland | 24/08/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Mia Motola ve Pýtýrkurt Kusmuðundan Farksýz Hayatý
Hello Kitty

Bizim Remus. Çilekli kazan pastasý olan. Þirin, tatlý dilli, yumoþ, kibar Remus. Hayatta en sevdiðim insan, en yakýn arkadaþým olan kiþi…bir canavar mýydý yani?

Remus Lupin/OC
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Alice Longbottom, Lily Evans Potter, Remus Lupin OC: Mia Motola
Etiketler: *Harry Potter, Argo, Fluff, Hurt/Comfort, Komedi, OC, Psikolojik, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Alohomora
6 Blm | 14038 Kelime | 38 Kere Okundu
31/10/20 Tarihinde Yaynland | 13/08/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Aileden Biri
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

Girdiði çatýþmadan sonra Sihir Bakanlýðý’na yaralý bir þekilde dönen Harry, uzun zamandýr görmediði bir aile üyesine ziyarette bulunur ve bu ziyareti farkýnda olmasa da eski hýsýmlarýn bir araya gelmesine ön ayak olur.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Severus Potter, Ginny Weasley, Harry Potter, James Sirius Potter, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black, Teddy Lupin
Etiketler: *Harry Potter, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #09 Çapulcular Günü: Muziplik Devam Ediyor
1 Blm | 4288 Kelime | 41 Kere Okundu
07/07/21 Tarihinde Yaynland | 07/07/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


First Date Problems

austenviolet Praetorium

First Date Problems
austenviolet Praetorium

Lily Evans, James Potter'ýn çýkma teklifini en sonunda kabul ettiðinde buna kimse inanamamýþtý, en baþta James'in kendisi.
(Ya da, ilk buluþmaya hazýrlanmaya çalýþan James Potter'ýn trajikomik hâlleri.)
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri: #09 Çapulcular Günü: Muziplik Devam Ediyor
1 Blm | 1451 Kelime | 21 Kere Okundu
06/07/21 Tarihinde Yaynland | 06/07/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Hediye

Jess

Hediye
Jess

Jess, Harry'nin doðum günü için hediye almaya Diagon Yolu'na iner.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Draco Malfoy OC: Jessica Dumbledore, Ren Kai
Etiketler: Argo, Genel, OC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Jessie ve Dracie, Drajess
1 Blm | 4273 Kelime | 14 Kere Okundu
09/05/21 Tarihinde Yaynland | 09/05/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Büyüler, Asalar, Seçimler ve Soyadlarý

Jess

Büyüler, Asalar, Seçimler ve Soyadlarý
Jess

Draco Malfoy, ilk Hogwarts'a gidiþinde þaþýrtýcý bir olaya denk gelir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley OC: Jessica Dumbledore
Etiketler: Genel, OC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Jessie ve Dracie, Drajess
2 Blm | 6254 Kelime | 54 Kere Okundu
26/03/21 Tarihinde Yaynland | 30/03/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Time Traveler

Valkirycass

Time Traveler
Valkirycass

Sirius Black'in sýrf kokuyu ferahlatmak için çok yanlýþ iksire attýðý nane, iki zamaný birbirine geçirir. Savaþ ve aþk, aþkýn öfkesi birbirine geçer. James Potter kendi ölümünü kabul etmeye çalýþýrken birde Snape'i boðmamak içinde kendini zor tutar. Ama nefret de geçici deðil midir?
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 59 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Aberforth Dumbledore, Draco Malfoy, Ginny Weasley, Harry Potter, James Potter, Lily Luna Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: Slash, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
8 Blm | 16633 Kelime | 1950 Kere Okundu
13/08/15 Tarihinde Yaynland | 29/03/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


The Crown

Catnip

The Crown
Catnip

“Ýnancýmýz, düðün gününü varýþ yeri olarak deðil, maceranýn gerçekten baþladýðý yer olarak görür. Siz böyle bir maceraya hazýr mýsýnýz, Bayan Granger?”
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Astoria Greengrass, Blaise Zabini, Draco Malfoy, Harry Potter, Hermione Granger, Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy, Pansy Parkinson
Etiketler: *Harry Potter, AU, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 4553 Kelime | 16 Kere Okundu
07/03/21 Tarihinde Yaynland | 07/03/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Kurucular
Ayýn Sakini Always Fidelius

Bu bir aþk hikayesi deðil, kadim bilgelik ya da derin deðiþimler hakkýnda da deðil.

Bu yalnýzca basit insan doðasýna ait hatalara dair bir hikaye. Piþmanlýklar ve bedeller üzerine kurulu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin
Etiketler: *Harry Potter, Genel, Tarihi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 5088 Kelime | 8 Kere Okundu
19/02/21 Tarihinde Yaynland | 24/02/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


sorgu sahnesi

silver Onaylý Yazar

sorgu sahnesi
silver Onaylý Yazar

Bu hikaye licenta adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Yoldaþlýk'ta bir sýzýntý vardýr ve Bakanlýk bu durumu incelemek isteyince ortalýk karýþýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Alastor Moody, Alice Longbottom, Frank Longgbottom, James Potter, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Argo, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: licenta | Artist:
Seri:
1 Blm | 1078 Kelime | 19 Kere Okundu
15/02/21 Tarihinde Yaynland | 15/02/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


galleons worth of flirtation

silver Onaylý Yazar

galleons worth of flirtation
silver Onaylý Yazar

Bu hikaye licenta adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Sirius wants to impress a certain Gryffindor Lioness but it ain't cheap to flirt at Hogwarts.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Sirius Black OC: Diana, Silver
Etiketler: Fluff, OC
Dil: English
Beta: licenta | Artist:
Seri:
1 Blm | 892 Kelime | 8 Kere Okundu
14/02/21 Tarihinde Yaynland | 14/02/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Milky Things
NerissaBlack

Bu hikaye Always Fidelius adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Pansy yeni anne olmanýn kaygýlarýyla boðuþurken Harry esprileriyle onu rahatlatmaya çalýþýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 8 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Pansy Parkinson OC: Jamie Potter
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, OC, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: globbels | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 7567 Kelime | 37 Kere Okundu
01/01/21 Tarihinde Yaynland | 14/02/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Lullaby
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

Bu hikaye Always Fidelius adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Pansy, uyumamak için direnen küçük Jamie’ye son çare olarak ninni söylemeye karar verir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Pansy Parkinson
Etiketler: *Harry Potter, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2883 Kelime | 67 Kere Okundu
04/02/21 Tarihinde Yaynland | 04/02/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Mutlu Mutsuz Noeller
Hello Kitty

Bu hikaye thearchicat adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
SB/RL

Cadýlar, büyücüler
Tatlý sert kurabiyeler
Ejderha sigarasý, kaymak birasý
Budur kalp aðrýsýnýn ilacý
Atýlsýn asalar, fýrlasýn þapkalar
Barýþsýn küs sihirbazlar
Bu gece gönüller bir olsun, ateþ viskisi iki
Yarýn olur, baþlar yine nazar büyüleri
Sevgili Hogwarts’a mutlu mutsuz Noeller,
Gece öpsün hepinizi eciþ bücüþ cüceler!
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 11 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Angst, Fluff, Romantik, Slash, Spoiler, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
6 Blm | 18397 Kelime | 86 Kere Okundu
01/01/21 Tarihinde Yaynland | 30/01/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Harry Potter ve Gizli Labirent
cankutpotter

Harry Potter ve arkadaþlarý bu sene Hogwarts'a baþlayacaktýr ancak ilk yýllarý, beklediklerinden bile maceralý geçecektir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Alice Longbottom, Arthur Weasley, Cornelius Fudge, Frank Longgbottom, Fred Weasley, George Weasley, Ginny Weasley, Harry Potter, Hermione Granger, James Potter, Lily Evans Potter, Molly Weasley, Neville Longbottom, Percy Weasley, Remus Lupin, Ron Weasley, Rubeus Hagrid, Sirius Black, Tom Marvolo Riddle / Lord Voldemort OC: Rachel Evans Black, Sarah Black
Etiketler: *Harry Potter, Aksiyon, Argo, AU, Fantastik, Gizem, Macera, OC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 16468 Kelime | 7 Kere Okundu
18/01/21 Tarihinde Yaynland | 18/01/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Basit Bir Ýddialaþma

Nyxeia

Basit Bir Ýddialaþma
Nyxeia

Wolfstar, 4. senelerinde James ve Peter'dan kurtularak ormanda yalnýz kalmak isterler, daha doðrusu Sirius ister. O andan sonra yaþanacaklar hakkýnda ise uzun bir süre boyunca bir daha konuþmayacaklardýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Fluff
Dil: Türkçe
Beta: silver | Artist:
Seri:
1 Blm | 2359 Kelime | 18 Kere Okundu
17/01/21 Tarihinde Yaynland | 17/01/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Küçük Tüylü Problem

Atalente Praetorium

Küçük Tüylü Problem
Atalente Praetorium

Bu hikaye Globbels adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Sirius ile Remus Muggle bir çift terapistine gitmeyi denerler (ama sadece denerler).
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, AU, Fluff, Komedi, Parodi, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Wolfstar, Sohbetin parodi incileri
1 Blm | 1104 Kelime | 24 Kere Okundu
16/01/21 Tarihinde Yaynland | 16/01/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Patikadaki Yabancý
Ayýn Sakini Always Fidelius

Bu hikaye globbels adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
O yaz Harry ve Severus'un yaþadýklarý ýssýz kýr evinin patikasýnda ilginç bir komþu belirmiþti.
  
_IDDIACI
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Severus Snape OC: Alice
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, OC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Severitus
1 Blm | 2640 Kelime | 36 Kere Okundu
16/01/21 Tarihinde Yaynland | 16/01/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Stranger
thearchicat

Karanlýk Lord bir bilmeyeceydi, Hermione Granger'ýn yaptýðý en iyi þey de bilmeceleri çözmekti. //Hermione, otuz sene öncesine gidip zamanda bir paradoks yarattýðýnda, sað kalan herkesin akýllarýndan hatýrlayamadýklarý bir rüya gibi silindi. Bu akýl oyununun ortasýnda kendini ararken hesaba katmadýðý þey ise; geçmiþinin gittiði her yerde kendisini takip edeceðiydi.


Acý çekmek, ölmekten daha çok cesaret isterdi. Peki ya sevmek?

TomR&HermioneG&DracoM
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Hermione Granger, Tom Marvolo Riddle / Lord Voldemort
Etiketler: Angst, Dark, Depresyon, Dram, Gizem, Hurt/Comfort, Psikolojik, Romantik, Self-harm, Trajik, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
4 Blm | 10750 Kelime | 12 Kere Okundu
19/12/20 Tarihinde Yaynland | 09/01/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Lanet Olasý Werner de Kim?
Hermione Jean Potter

Draco Malfoy bir gün eve geldiðinde karýsýný aðlar bir halde bulur. Ona ne olduðunu sorduðunda hayat arkadaþý, "Werner" isminde ölü bir adamdan bahseder. Draco bu Werner'ýn kim olacaðýný bulabilecek midir? One-shot Evli!Dramione
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Hermione Granger
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 662 Kelime | 8 Kere Okundu
07/01/21 Tarihinde Yaynland | 07/01/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


afterglow

Raven Onaylý Yazar

afterglow
Raven Onaylý Yazar

Bu hikaye globbels adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Sirius, yýllar önce aile hapishanesinde kurtulup özgürlüðüne kavuþtuðu ilk Noel'ini burada geçirmiþti. Ve þimdi de ilk özgür - her ne kadar hala gizlenmek zorunda olsa da - Noel'inde de soluðu Remus'un yanýnda almýþtý.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, OOC, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 875 Kelime | 23 Kere Okundu
02/01/21 Tarihinde Yaynland | 02/01/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Harry’nin Hasta Bakýcýsý

Ayýn Sakini Always Fidelius

Harry’nin Hasta Bakýcýsý
Ayýn Sakini Always Fidelius

Uzun Quidditch antremanlarýndan sonra hasta olan Harry'nin yalnýzca bakýma deðil ilgiye de ihtiyacý vardýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 7 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Severitus
1 Blm | 2406 Kelime | 70 Kere Okundu
01/01/21 Tarihinde Yaynland | 01/01/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


downside
felixfelicis

Bu hikaye Carmenta adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Yüz yýlda bir dünyaya gelen iki þanslý zaman yolcusu Hermione Granger ve Draco Malfoy geçmiþte ufak bir tartýþma yaþarlar.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Hermione Granger
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 1388 Kelime | 9 Kere Okundu
01/01/21 Tarihinde Yaynland | 01/01/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Kýrmýzý Pijamalý Oðlan

Calypso Onaylý Yazar

Kýrmýzý Pijamalý Oðlan
Calypso Onaylý Yazar

Bu hikaye HelloKitty adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Yýlýn son günü Sirius, Remus'un yokluðunu Harry'e hissettirmemeye ve onu oyalamaya uðraþmaktadýr ama Harry'nin bambaþka planlarý vardýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Nymhadora Tonks, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, AU, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 4462 Kelime | 22 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Mutlu Yýllar Remus
Persephone

Bu hikaye Atalente adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Yeni yýl yaklaþýrken Remus malum kiþiye karþý hislerini anlamaya çalýþmaktadýr. Myrtle ile umutsuz aþk üzerine yaptýðý konuþmalar bu konuda bir nebze de olsa yardýmcý olmuþtur. Fakat her þey planladýðý gibi gidecek mi yoksa Remus yeni yýlda hiç beklemediði þeyler ile mi karþýlaþacak?..
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 4049 Kelime | 13 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Hogwarts: Bir Esaret Tarihi

Atalente Praetorium

Hogwarts: Bir Esaret Tarihi
Atalente Praetorium

Bu hikaye Felixfelicis adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Hermione'nin ev cinleri hakkýnda baðýrýp çaðýrmaya cüret ettiði gerçekler, Draco'ya Dobby'nin kendi evlerinde gördüðü muameleyi hatýrlatýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 9 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Dobby, Draco Malfoy, Hermione Granger, Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy
Etiketler: Genel, Hurt/Comfort
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 2132 Kelime | 19 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Throw Me to the Flames
thearchicat

Bu hikaye austenviolet adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
"Haklýydýn," dedi. "Ben, seni sevmek için yaratýlmýþým."
HarryP&HermioneG
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Hermione Granger
Etiketler: Angst, Dark, Depresyon, Dram, Hurt/Comfort, Psikolojik, Romantik, Smut, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 2230 Kelime | 19 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


For You And Me

austenviolet Praetorium

For You And Me
austenviolet Praetorium

Bu hikaye Calypso adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Severus ve Narcissa'nýn, savaþtan sonra birlikte geçirdikleri ilk Noel'leri.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 6 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Narcissa Malfoy, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 1795 Kelime | 25 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Her Yýlbaþý Olduðu gibi...

saga Onaylý Yazar

Her Yýlbaþý Olduðu gibi...
saga Onaylý Yazar

Bu hikaye Persephone adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
TARDIS bile býkmýþtý her sene farklý evrenlerden kiþilerin buluþup dövüþmesinden...
  
The Wizarding World of Harry Potter, Doctor Who, Hannibal, Supernatural • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Cuthbert Binns, Dean Winchester, Dr. Hannibal Lecter, Lily Luna Potter, Sam Winchester, Sekizinci Doktor, Severus Snape
Etiketler: Aksiyon, Fantastik, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 1678 Kelime | 13 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Hediye Problemi

Ayýn Sakini Always Fidelius

Hediye Problemi
Ayýn Sakini Always Fidelius

Bu hikaye NerissaBlack adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
"Hermione ne yapacaðýný bilmiyordu. "

Ýkinci büyük savaþý kazanan yoldaþlýðýn üyeleri zaferin mimarlarý olarak hem kutlama yapmak da hem de kaybedilenleri anmak için en ufak bir fýrsatý bile kaçýrmýyorlardý. Yýllar önce Harry'nin baþlattýðý yýlbaþý çekilþi fikri en kadim geleneklerinden biri olurken Hermione, o sene kendisine çýkan kiþiye ne hediye alabileceðini bulmak için tüm yoldaþlýðýn yardýmýna ihtiyaç duyuyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: George Weasley, Ginny Weasley, Harry Potter, Hermione Granger, Molly Weasley, Neville Longbottom, Pansy Parkinson, Remus Lupin, Ron Weasley, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 7080 Kelime | 42 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Yaz Bitti

austenviolet Praetorium

Yaz Bitti
austenviolet Praetorium

Ailesinin ölümünün fazlasýyla etkilediði genç Harry Potter bir gün anne ve babasýnýn eski evinde, annesinin gençlik yýllarýnda tuttuðu günlüðünü bulur.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 16 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Arthur Weasley, Ginny Weasley, Harry Potter, Horace Slughorn, James Potter, Lily Evans Potter, Pansy Parkinson, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, AU, Dram, Genel, Hurt/Comfort, Karakter Ölümü, OC
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri:
6 Blm | 13161 Kelime | 125 Kere Okundu
24/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/12/20 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Diþ Perisi ve Çiçek Perisi
Hello Kitty

Diþ Perisi Severus Snape’in bu hayatta tiksindiði sýnýrsýz sayýda þey vardý. Dedikoducu insanlar, bebek aðlamasý, sakýzýný balon yapanlar, osuruk þakalarý, arý výzýldamasý, el hareketleri… Ama hiçbirinden Çiçek Perisi Remus Lupin’den ettiði kadar nefret etmiyordu.

Severus Snape/Remus Lupin
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 6 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, AU, Fantastik, Fluff, Genel, Hurt/Comfort, Komedi, Macera, Parodi, Psikolojik, Romantik, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Sohbetin parodi incileri
2 Blm | 4604 Kelime | 47 Kere Okundu
08/12/20 Tarihinde Yaynland | 13/12/20 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


The Light Behind Your Eyes

Atalente Praetorium

The Light Behind Your Eyes
Atalente Praetorium

Sirius'un Peter'ýn kaçýþýndan sonra gizlenmek için sürekli seyahat etmek zorunda olduðu 1993 yazýnda, Remus ona eþlik eder.
  
_IDDIACI_INATCI_KARARLI_KELIDD
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 26 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Angst, Argo, AU, Dark, Depresyon, Hurt/Comfort, Psikolojik, Self-harm, Ýntihar
Dil: Türkçe
Beta: Austenviolet | Artist:
Seri: Marauders
10 Blm | 25116 Kelime | 187 Kere Okundu
19/09/20 Tarihinde Yaynland | 07/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Sihirli Çocuk
Hello Kitty

1971 yazýnda Profesör Dumbledore, Lupin evine kýsa bir ziyarette bulunur.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Remus Lupin
Etiketler: *Harry Potter, Angst, Genel, Hurt/Comfort
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 3599 Kelime | 9 Kere Okundu
01/12/20 Tarihinde Yaynland | 01/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Veritaserum

Atalente Praetorium

Veritaserum
Atalente Praetorium

Bu hikaye Astrid adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Sirius bir iddia sonucu veritaserum içmek zorunda kaldýðýnda Remus'la ilgili konuþma kabiliyetini kaybettiði fark edilir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Romantik, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, Wolfstar
1 Blm | 2530 Kelime | 34 Kere Okundu
27/11/20 Tarihinde Yaynland | 27/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Berbat Bir Yýlýn Ardýndan

Atalente Praetorium

Berbat Bir Yýlýn Ardýndan
Atalente Praetorium

Sýrlar Odasý'nýn kapanmasýndan sonraki yýl, Ginny trende beklemediði biriyle beklemediði bir diyalog paylaþýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Blaise Zabini, Ginny Weasley
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Blaise&Draco, Blaise/Ginny, #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 1175 Kelime | 21 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Buluþmak Ýçin Çok Yanlýþ Bir Yer

austenviolet Praetorium

Buluþmak Ýçin Çok Yanlýþ Bir Yer
austenviolet Praetorium

Pansy ve Harry gizli buluþmalarý için bu kez yanlýþ bir yer seçince olanlar olur.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Pansy Parkinson
Etiketler: *Harry Potter, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri: #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 2431 Kelime | 28 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Islak Bir Köpeði Kurutmak

Atalente Praetorium

Islak Bir Köpeði Kurutmak
Atalente Praetorium

Bu hikaye Austenviolet adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Bir rutinleri vardý: Yaðmurlu havalarda Patiayak dýþarý çýkmayý, Remus Sirius'u istiyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 6 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Romantik, Slash, Smut
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, #12 HEP: Yaðmur Öyküleri, Wolfstar
1 Blm | 1021 Kelime | 28 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Bir Kadeh Þarap

austenviolet Praetorium

Bir Kadeh Þarap
austenviolet Praetorium

Severus Snape, migreniyle baþ etmek için Muggle ilaçlarý kullanmayý reddettiðinde, Hermione bu iþi baþka türlü çözmek zorunda kalýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Hermione Granger, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Genel
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri: Snamione, #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 1001 Kelime | 34 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Petrichor
thearchicat

Aþk, kendisinden baþka herkese zalimdir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Hermione Granger
Etiketler: Angst, Dark, Depresyon, Dram, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 3040 Kelime | 18 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Slytherin Kýzý

Ayýn Sakini Always Fidelius

Slytherin Kýzý
Ayýn Sakini Always Fidelius

Harry, görünmezlik pelerinin altýnda yasak saatlerde yine okul koridorlarýnda dolaþmaktadýr. Ama bu kez bir farkla: sað kalan çocuk bu kez bir sýrrýn peþinde deðildir.

Gece devriyesine çýkan Severus Snape onun neyin peþinde olduðunu anladýðýnda kendini ikilemde bulur: ceza mý vermelidir yoksa bir baba oðul konuþmasý mý yapmalýdýr?
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Severitus, #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 2218 Kelime | 41 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Snitch'in Anlattýklarý

Ayýn Sakini Always Fidelius

Snitch'in Anlattýklarý
Ayýn Sakini Always Fidelius

Okulun en heyecanlý zamanlarýndan biri. Slyhterin ve Gryffindor takýmlarý sahada, taraftarlarý tribünlerde karþý tarafý bastýrmaya çalýþýrken siyah saçlý iksir profesörünün gözleri ilk kez kendi binasýnýn arayýcýsýnda deðildir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Harry Potter, Lee Jordan, Minerva McGonagall, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Aksiyon
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Severitus, #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 2426 Kelime | 39 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Tonks'un Þifasý

Ayýn Sakini Always Fidelius

Tonks'un Þifasý
Ayýn Sakini Always Fidelius

Bir çatýþma sonrasý Harry Potter, o güne dek en yakýnlarýndan bile sakladýðý bir sýrrý onlarla paylaþmak zorunda kalýr. Hain olarak bildikleri adam aslýnda onun babasýdýr ve kurtarýlmasý gerekiyordur.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Andromeda Tonks, Harry Potter, Hermione Granger, Remus Lupin, Ron Weasley, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Angst, Macera
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Severitus, #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 4126 Kelime | 29 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Yaðmurlar Bizim

austenviolet Praetorium

Yaðmurlar Bizim
austenviolet Praetorium

Eskilerden bir þarký, bir yaðmur, bir dans ve hiç bitmeyecek bir mutlu son.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Hermione Granger
Etiketler: *Harry Potter, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri: Harmione, #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 823 Kelime | 19 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Melez Prens'in Yardýmý

Ayýn Sakini Always Fidelius

Melez Prens'in Yardýmý
Ayýn Sakini Always Fidelius

Harry'nin seherbaz olmak için yedinci sýnýfta iksir dersi alacak kadar iyi bir yaþayan ölüm içkisi hazýrlamasý gerekmektedir. Ýhtiyaç duyduðu yardým geçmiþten gelecektir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Severitus
1 Blm | 2891 Kelime | 42 Kere Okundu
04/11/20 Tarihinde Yaynland | 04/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Crookshanks Weasley

austenviolet Praetorium

Crookshanks Weasley
austenviolet Praetorium

Hermione; kedisi ve kocasýnýn birbirleriyle ayný evde yaþayamadýklarý ortaya çýktýðýnda zor bir tercih yapmak zorunda kalýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Hermione Granger, Ron Weasley
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri:
1 Blm | 1628 Kelime | 13 Kere Okundu
01/11/20 Tarihinde Yaynland | 01/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


House of Slytherin

Melissa Black

House of Slytherin
Melissa Black

Buradaysan ve bu yazýlanlarý okuyorsan gurur duy. Çünkü sen bir Slytherin'sin.

Onlar bununla gurur duydu. Diðer binalarýn bakýþlarýna ve düþündüklerine aldýrmadýlar. Onlar Yeþil ve Gümüþ'e aþýk oldular. Kurallarý yýktýlar ama kendi kurallarýný koydular. Onlar birer Slytherin'di.

Slytherin evinin kýsa hikayelerini okumaya var mýsýn?
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: *Harry Potter, Spin-off
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
6 Blm | 14859 Kelime | 129 Kere Okundu
27/09/18 Tarihinde Yaynland | 26/10/20 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Lily'nin Tarifi

Ayýn Sakini Always Fidelius

Lily'nin Tarifi
Ayýn Sakini Always Fidelius

Beþinci yýlýn yazýnda ortaya çýkan sýr Harry ve Severus arasýndaki iliþkiyi baþtan sona deðiþtirmiþtir. Altýncý yýl baþladýðýnda ise hafta sonu cezalarý ikisi için de birer soluklanma arasý olurken birlikte geçirecekleri ilk Noel tatili daha önce konuþulmayan ortak eksikliklerin ortaya çýkmasýný saðlar ve bazý benzerlikler ikisinin de aklýndan çýkmaz.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Harry Potter, James Potter, Lily Evans Potter, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Psikolojik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Severitus
1 Blm | 6710 Kelime | 42 Kere Okundu
06/10/20 Tarihinde Yaynland | 06/10/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]