Merhaba! 2051 numaral odaya hogeldiniz.

Hviyet

Oda Sakini: Hermione Jean Potter [letiim]
Gerek smi: Hatice
Cinsiyeti: Kadýn
Doum Gn: Temmuz 18
Odaya Tand Tarih: 07/05/19
Website:
Ask.fm:
Twitter:
Facebook:
Wattpad: KnowItAllPOTTER
Betalk Yapyor Mu?:
Ortalklarda Grnd Son Tarih: 03/06/22

Yazar Performans
Bu Ay
: 0 kelime
Toplam: 662 kelime

Okur Performans (Hermione Jean Potter Okuma Listesi)
Bu Ay
: 0 yorum
Toplam: 16 yorum

Duvar

Her þeyden sýkýldýðýmda kaçtýðým, sýðýndýðým,  odama hoþgeldiniz.

Harmione mu Dramione mu shipleyeceðine bir türlü karar veremeyen bu kýz, en yakýn arkadaþý için yazdýðý hikayelerini en yakýn arkadaþý Dramione shipper olduðu için genellikle Draco ve Hermione'nin üzerine yazýyor ve bazýlarýný da -cesaret edebilirse- buraya koyuyor. Sonra da kendine Gryffindor diyor! Neyse, buraya daha sonra deðiniriz.


Harry Potter'ý yalayýp yutmuþ, Yüzüklerin Efendisi'ni hala ilk günkü gibi okuyan, Karayip Korsanlarý'ndaki Jack Sparrow'la ruh ikizi olduðunu düþünen ve üniversite sýnavýna hazýrlanan gariban bir öðrenci...


Tekrar düþündü de, þimdi Hogwarts'ta olsaydý keþke... Aaaah, ah...
[Bildir]


Hermione Jean Potter Serileri [0]
Hermione Jean Potter Yorumlarý [16]
Hermione Jean Potter Yarýþmalarý [0]
Hermione Jean Potter Favorileri [4]

Lanet Olasý Werner de Kim?
Hermione Jean Potter

Draco Malfoy bir gün eve geldiðinde karýsýný aðlar bir halde bulur. Ona ne olduðunu sorduðunda hayat arkadaþý, "Werner" isminde ölü bir adamdan bahseder. Draco bu Werner'ýn kim olacaðýný bulabilecek midir? One-shot Evli!Dramione
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Hermione Granger
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 662 Kelime | 8 Kere Okundu
07/01/21 Tarihinde Yaynland | 07/01/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]