Merhaba! 307 numaral odaya hogeldiniz.

Hviyet

Oda Sakini: Jess [letiim]
Gerek smi: Þeniz
Cinsiyeti: Kadýn
Doum Gn: Aðustos 24
Odaya Tand Tarih: 16/05/15
Website: https://linktr.ee/Bluress
Ask.fm:
Twitter:
Facebook:
Wattpad: @bluress
Betalk Yapyor Mu?: Evet
Ortalklarda Grnd Son Tarih: 18/03/22

Yazar Performans
Bu Ay
: 0 kelime
Toplam: 33618 kelime

Okur Performans (Jess Okuma Listesi)
Bu Ay
: 0 yorum
Toplam: 87 yorum

Duvar

Biraz kendimden bahsedeyim madem. 22 yaþýnda, hala çocuk ruhlu ve biraz da saðý solu belli olmayan biriyim (öyle tarif ediyorlar en azýndan - soðuk ve patavatsýzlýk derecesinde açýk sözlü olduðumu da söylüyorlar gerçi, neyse). Küçük bir çýlgýnlýk yapýp üç sene okuduðum iþletme bölümünü býraktým ve pýlýmý pýrtýmý toplayýp hayalim olan yere, Bilkent Üniversitesi iç mimarlýða geçtim. Sayesinde artýk kiþiliðimin parçasý halini alan yazmaya, okul gazetesinde 300-500 kelimeyle kýsýtlanmýþ köþe yazýlarý haricinde doðru düzgün zamaným kalmasa da, okuluma ve bölümüme duyduðum aþký erkeklere duymadýðýmý rahatlýkla söyleyebilirim. 


Hikayeci kýsmýmdan bahsetmem gerekirse, TürkFanFiction.Net adlý sitede yayýmladýðým hiçbir þeyi özellikle paylaþmadým, çünkü hangi kafayla yazdýðýmý bilmediðim onca hikayeyi buraya koymaya cesaret edemedim, evet gerçek bu. Bir kýsmýný yeniden yazarak yüklemeyi düþünüyorum, bazýlarý üstünde çalýþmaya baþladým bile, fakat zamaný maalesef belirsiz. Tür olarak Fluff ile komedi-romantik beceremem, yazarken biraz kanlý birine dönüþtüðümü söylerler, yalan yok hikayede iðneleme, acý ve ölüm görmeyi sahiden seviyorum, dizi seçimlerime de bakacak olursak sadistçe bir þekilde vahþetten zevk alýyorum sanýrým... FF söz konusuysa fandom ayrýmý çok yapmam, ama her ne kadar burada yayýnlananlar tersini gösterse de DC'yi Marvel'a her zaman tercih ederim. Fandomdan ziyade çift ayrýmý yapýyorum, mesela Dramione hiç yazmadým, yazmayý da düþünmüyorum, okumadým ve kafama bir Hippogriff düþmediði müddetçe okumayacaðým da. Hermione sevmemem bir tarafa, ikisini asla ama asla - ve asla - yakýþtýrmýyorum. Karakter ayrýmý da çok yapmýyorum, fakat çevremdekiler ya da çiziktirdiklerimi okuyanlar, Slytherin karakterlerini - spesifik olarak Draco'yu, Malfoylarý - Batman'i, Joffrey'i, Azula'yý vs yazmamda yetenekli olduðumu söylüyorlar, bir ihtimal belki hem kalben hem de mental olarak kendimi bir Slytherin olarak deðerlendirdiðimden veya tam bir Batman fangirlü, gezegendeki Joffrey seven tek insan ya da çocukluðumdan beri Azula hayraný olduðumdan (dedim ya vahþet seviyorum), onlarýn bakýþ açýsýndan bir þeyler yazarken daha rahat hissediyorum. OC karakterlere çok düþerim, bilen bilir; OC&Canon çiftlere kendimden bir parça taþýyorlarmýþ misali sýcak yaklaþýrým, garip bir þekilde OC kabullenmem canon kabullenmemden daha kolay oluyor. Liseden beri banner yapýyorum, ama program bazlý karakter tasarýmý yapmaktan da inanýlmaz zevk alýyorum. Bu aralar Artbreeder'a yapýþtým gibi, caným sýkýldýkça karakter yaratýyorum orada, ama bir hevesle bu kýþ dijital sanata da bulaþtým, devamýný getirmeyi becerebilirsem yapýlacaklar listemin ilk maddelerinden birini eksiltmenin sevinci ve tabii ki, açgözlü hevesimle herkesin OC'sini ya da hikayelerindeki can alýcý sahneleri çizebilirim. Çünkü neden olmasýn?


Yalnýzca one shotlarla kalmamak dileðiyle;


[Bildir]


Jess Serileri [3]
Jess Yorumlarý [87]
Jess Yarýþmalarý [0]
Jess Favorileri [6]

Hediye

Jess

Hediye
Jess

Jess, Harry'nin doðum günü için hediye almaya Diagon Yolu'na iner.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Draco Malfoy OC: Jessica Dumbledore, Ren Kai
Etiketler: Argo, Genel, OC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Jessie ve Dracie, Drajess
1 Blm | 4273 Kelime | 14 Kere Okundu
09/05/21 Tarihinde Yaynland | 09/05/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Büyüler, Asalar, Seçimler ve Soyadlarý

Jess

Büyüler, Asalar, Seçimler ve Soyadlarý
Jess

Draco Malfoy, ilk Hogwarts'a gidiþinde þaþýrtýcý bir olaya denk gelir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley OC: Jessica Dumbledore
Etiketler: Genel, OC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Jessie ve Dracie, Drajess
2 Blm | 6254 Kelime | 54 Kere Okundu
26/03/21 Tarihinde Yaynland | 30/03/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Jessie

Jess

Jessie
Jess

Annesiyle alýþveriþe çýkan Draco, biriyle tanýþýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Narcissa Malfoy
Etiketler: Genel, OC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Jessie ve Dracie, Drajess
1 Blm | 2819 Kelime | 18 Kere Okundu
21/04/20 Tarihinde Yaynland | 21/04/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Adalet Daðýtan

Jess

Adalet Daðýtan
Jess

Bursunu, kinci bir muhasebeci yüzünden kaybeden bir kardeþiniz olsaydý ne yapardýnýz?

Muhtemelen benim yaptýklarýmý.

Ya da yapmazdýnýz. Sonuçta herkes sistemleri çökertemez, deðil mi?
  
Özgün Kurgu • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 3632 Kelime | 15 Kere Okundu
05/07/16 Tarihinde Yaynland | 05/07/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Þeker mi, Roket mi?

Jess

Þeker mi, Roket mi?
Jess

Kimsenin Dünya'yý iþgal etmediði bir akþamda, Carol, biraz dinlenmek istiyordur. (Kader, Tony izinlere dünden razýdýr.)
  
Marvel • G • 2 Yorum

Ana Karakterler: Carol Danvers, Tony Stark
Etiketler: Spoiler, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 EKG
1 Blm | 880 Kelime | 38 Kere Okundu
31/10/15 Tarihinde Yaynland | 31/10/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Kaný Bozuk

Jess

Kaný Bozuk
Jess

Sýkýldýkça parti veren Slughorn, bu sefer de bir Cadýlar Bayramý partisi düzenlemeye karar verir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Blaise Zabini
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Blaise&Draco, Blaise/Ginny, #01 EKG
1 Blm | 973 Kelime | 64 Kere Okundu
31/10/15 Tarihinde Yaynland | 31/10/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Yakýþý Kalmayacak Bir Þey Yapmak

Jess

Yakýþý Kalmayacak Bir Þey Yapmak
Jess

Draco Malfoy, deðer verdiði biri için bir þey yapmak istiyordur. Yapacaðý þeyin ona yakýþmayacaðýný düþünmesi ise kesinlikle umurunda deðildir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Draco Malfoy
Etiketler: Fluff, OC, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Draphne
1 Blm | 2726 Kelime | 58 Kere Okundu
25/09/15 Tarihinde Yaynland | 25/09/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Slytherin
Jess

Hýrslý, kurnaz, lider ve güçlü Slytherinlerin birbirlerini bulduðu ilk ve en anlamlý gün.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Blaise Zabini, Daphne Greengrass, Draco Malfoy, Gregory Goyle, Pansy Parkinson, Theodore Nott, Vincent Crabbe
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #03 HEP: Okulun Ýlk Günü
1 Blm | 2565 Kelime | 59 Kere Okundu
15/09/15 Tarihinde Yaynland | 15/09/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Býçaklar ve Kalpler

Jess

Býçaklar ve Kalpler
Jess

Öfkesini bastýrmak için simülasyon odasýna inen Wolverine'in býçaklarýyla bir þeyleri deþtiði sýradan bir pazar günü...
  
Marvel • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Hank McCoy, James Howlett, Jean Grey Summers
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1292 Kelime | 29 Kere Okundu
12/09/15 Tarihinde Yaynland | 12/09/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Masal

Jess

Masal
Jess

Fýrtýnalý bir gecede Narcissa; odalarýna yastýðý ve masal kitabýyla baskýn düzenleyen oðluna masal anlatýr. Lucius ise kendini biraz dýþlanmýþ hisseder.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Malfoylar
1 Blm | 2985 Kelime | 104 Kere Okundu
14/08/15 Tarihinde Yaynland | 14/08/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Zýpýr ve Black

Jess

Zýpýr ve Black
Jess

Walburga Black, utanç kaynaðý oðlunun her zaman bir utanç kaynaðý olduðunu düþünmüyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 7 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Walburga Black
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1236 Kelime | 111 Kere Okundu
11/08/15 Tarihinde Yaynland | 11/08/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


En kötü ne olabilir?

Jess

En kötü ne olabilir?
Jess

Sirius ile James, yeni yeni emekleyen Harry'yi yeni açýlan oyun parkýna götürür. Harry kaybolur.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 8 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, James Potter, Lily Evans Potter, Sirius Black
Etiketler: Fluff, OOC, Genel, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2410 Kelime | 128 Kere Okundu
09/08/15 Tarihinde Yaynland | 09/08/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Yarýþ Süpürgesi

Jess

Yarýþ Süpürgesi
Jess

Draco, babasýndan yeni bir yarýþ süpürgesi istiyordur.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Lucius Malfoy
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Malfoylar
1 Blm | 1573 Kelime | 87 Kere Okundu
25/07/15 Tarihinde Yaynland | 25/07/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]