Gerçek hikayeler asla sona ermez, týpký gerçek dostluklar ve gerçek sevgiler gibi. Ve bizi sevenler bizi asla terk etmez, týpký sevdiklerimizi terk etmediðimiz gibi. Ýþte yine buradayýz biz de, yedinci ayýn yedinci gününde, dört büyük dostu tekrar anmak için!

Siz de eðer Çapulcular'ý, yani James Potter, Sirius Black, Remus Lupin ve Peter Pettigrew'u sevenlerdenseniz; 7 Temmuz'da, Hikaye Evi'nde, Çapulcular Günü'ne davetlisiniz.

Geleneksel Çapulcular Günü'nün 9.su, bu yýl da Ev’imizde! Herkesi Çapulcu konulu hikayelerinin yeni bölümleriyle, one-shotlarla veya yepyeni hikayelerle 7 Temmuz'da bir Çapulcu hikayeleri patlamasý yaratmaya davet ediyoruz... Ayný gün, ayný konu, onlarca farklý hikaye!

Onlar aramýzda!

Kategoriler: The Wizarding World of Harry Potter
Karakterler:
Etiketler: *Harry Potter
Dil:
Yarma:
Ariv: 2


First Date Problems

austenviolet Praetorium

First Date Problems
austenviolet Praetorium

Lily Evans, James Potter'ýn çýkma teklifini en sonunda kabul ettiðinde buna kimse inanamamýþtý, en baþta James'in kendisi.
(Ya da, ilk buluþmaya hazýrlanmaya çalýþan James Potter'ýn trajikomik hâlleri.)
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri: #09 Çapulcular Günü: Muziplik Devam Ediyor
1 Blm | 1451 Kelime | 21 Kere Okundu
06/07/21 Tarihinde Yaynland | 06/07/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Aileden Biri
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

Girdiði çatýþmadan sonra Sihir Bakanlýðý’na yaralý bir þekilde dönen Harry, uzun zamandýr görmediði bir aile üyesine ziyarette bulunur ve bu ziyareti farkýnda olmasa da eski hýsýmlarýn bir araya gelmesine ön ayak olur.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Severus Potter, Ginny Weasley, Harry Potter, James Sirius Potter, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black, Teddy Lupin
Etiketler: *Harry Potter, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #09 Çapulcular Günü: Muziplik Devam Ediyor
1 Blm | 4288 Kelime | 41 Kere Okundu
07/07/21 Tarihinde Yaynland | 07/07/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]