Herkese selam, ortalýðý kýzýþtýrmaya geldik!

Ölümsüz aþklar, doyumsuz arzular, en soft romantizmler, en uçuk çiftler... 14 Þubat hepsinin, seven ve sevilen herkesin, sevginin ve tutkunun günü. Ama bir þey daha var?

Bu 14 Þubat için, hikayelerde görmek istediðimiz tek bir iddialý þartýmýz var: Bize smut yazýn!

Ayrýntýlar þöyle:

*Smut hikayenin ana temasý olabilir, sahne/sahnelerinden birinde iþlenebilir. Fakat sadece lafta kalsýn istemiyoruz. ;)

*Tek veya çok bölümlü hikayelerle, devam eden hikayenizin yukarýdaki þartýný saðlayan bir bölümüyle patlamaya katýlabilirsiniz. Hayran kurgu veya özgün yazabilirsiniz, kýsýt yok.

*Hikayeler 14 Þubat'ta gün içinde siteye yüklenmelidir.

Hepsi bu kadar, siz de bizim gibi heyecanlandýnýz mý? O zaman 14 Þubat'ta smut hikayelerinde görüþmek üzere! Hadi yüzümüz kýzarsýn biraz. ;)

Kategoriler: Özgün Kurgu
Karakterler:
Etiketler:
Dil:
Yarma:
Ariv: 2


Muddy Waters
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

Çamurlu suyun içindeyken hissetmesini istediði tek þey kendisiydi.
  
Twilight • R • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Alice Cullen, Jasper Hale
Etiketler: Hurt/Comfort, Smut
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: globbels
Seri: #13 HEP: Kýrmýzý Þubat
1 Blm | 3001 Kelime | 18 Kere Okundu
14/02/21 Tarihinde Yaynland | 14/02/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]