Yýlbaþý hikayeleri serisi. lki 2017de, ikincisi 2020de yapýlan ve gelecek yýllarda yapýlacak olan yýlbaþý çekiliþi hikayelerinin paylaþýldýðý seridir.
Kategoriler: Özgün Kurgu
Karakterler:
Etiketler:
Dil:
Yarma:
Ariv: 22


Lunatic Snake

Erce Praetorium

Lunatic Snake
Erce Praetorium

Her þey ters gitmeye baþladýðýnda, bir tek o ilerliyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Luna Lovegood, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 412 Kelime | 114 Kere Okundu
31/12/16 Tarihinde Yaynland | 31/12/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Yýlbaþý Balosu Taktiði

Calypso Onaylý Yazar

Yýlbaþý Balosu Taktiði
Calypso Onaylý Yazar

Yýlbaþý balosuna dört gün kala Gryffindor takým kaptaný ani bir kararla antrenman yapmaya karar vermiþti ve Angelina Johnson, hala onu vazgeçirebilecek kadar þanslý olduðunu umut ediyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Alicia Spinnet, Angelina Johnson, Fred Weasley, George Weasley, Harry Potter, Katie Bell, Oliver Wood, Ron Weasley
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, OOC, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 2092 Kelime | 53 Kere Okundu
31/12/16 Tarihinde Yaynland | 31/12/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Noel Baba'nýn Ýzinde

Sunshine_bunnygirl_17

Noel Baba'nýn Ýzinde
Sunshine_bunnygirl_17

Bir anda Noel Baba'yý bulma þansý kendisine sunulan Mia onu nerede arayacak ve bu yolculukta baþýna neler gelecek?
  
Özgün Kurgu • PG • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Angst, Argo, Dark, Karakter Ölümü, Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram, Fantastik, Genel, Gizem, Korku, Macera, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
22 Blm | 15143 Kelime | 132 Kere Okundu
31/12/16 Tarihinde Yaynland | 01/01/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Snow Globe
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

Glob, yýlbaþý çekiliþinde kendisine çýkan Enlayt'a verebileceði en güzel hediyenin bir kar küresi olduðunu düþünüyordu.
  
Özgün Kurgu • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: OC: Enlightenight, globbels
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: felixfelicis | Artist: felixfelicis, globbels
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 3280 Kelime | 21 Kere Okundu
31/12/16 Tarihinde Yaynland | 31/12/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


True Colors

Raven Onaylý Yazar

True Colors
Raven Onaylý Yazar

James, aylardýr eve týkýlmýþ olmak býkmýþtý; Lily ise onun bu ruh halini görmeye dayanamýyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Hurt/Comfort, OOC, Fantastik, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Selemetis | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 794 Kelime | 36 Kere Okundu
31/12/16 Tarihinde Yaynland | 31/12/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Couch

Valkirycass

Couch
Valkirycass

Her kahramanýn zamanýnda yaptýðý gibi Sirius da bir hataya düþtü.
Çapulcularýn yaptýðý her hata gibi temizlemesi baþkalarýna düþtü.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 6 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Bellatrix Lestrange, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Dark, Psikolojik, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 1653 Kelime | 107 Kere Okundu
31/12/16 Tarihinde Yaynland | 31/12/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Two Crazy Man

TN94

Two Crazy Man
TN94

Sirius Black, içindeki kýskançlýðý karþýsýndaki insana anlatabildiðinde, tüm düðümler bir bir çözülecektir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 1147 Kelime | 156 Kere Okundu
31/12/16 Tarihinde Yaynland | 31/12/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Moonligt Sonata

Natulcien Onaylý Yazar

Moonligt Sonata
Natulcien Onaylý Yazar

Altýn Leydi, eþinin zamansýz ve olaylý vefatýnýn ardýndan, kendini Kara Kule’ye hapsederek inzivaya çekilmiþtir. Bu duruma çok üzülen II. Altýn Lord, annesini kuleden inmeye ikna edebilecek kiþiye topraklarýnýn yarýsýný vaat eder. Baþarýsýzlýðýn cezasý ise idamdýr. Yüz kiþi dener, yüz kiþi kellesinden olur. II. Altýn Lord, umudunu kaybetmek üzereyken, acýmasýzlýðý ile nam salmýþ Kara Þövalye, Altýn Leydi’yi ikna edebileceði iddiasýyla huzuruna çýkar.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: *Harry Potter, Dram, Fantastik, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
4 Blm | 9144 Kelime | 120 Kere Okundu
31/12/16 Tarihinde Yaynland | 01/01/17 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Kar Tanelerinin Bir Bildiði Var

austenviolet Praetorium

Kar Tanelerinin Bir Bildiði Var
austenviolet Praetorium

Belki her þey, kar tanelerinin kabahatiydi.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Hermione Granger
Etiketler: *Harry Potter, AU, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 3194 Kelime | 132 Kere Okundu
23/01/17 Tarihinde Yaynland | 23/01/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Hediye Problemi

Ayýn Sakini Always Fidelius

Hediye Problemi
Ayýn Sakini Always Fidelius

Bu hikaye NerissaBlack adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
"Hermione ne yapacaðýný bilmiyordu. "

Ýkinci büyük savaþý kazanan yoldaþlýðýn üyeleri zaferin mimarlarý olarak hem kutlama yapmak da hem de kaybedilenleri anmak için en ufak bir fýrsatý bile kaçýrmýyorlardý. Yýllar önce Harry'nin baþlattýðý yýlbaþý çekilþi fikri en kadim geleneklerinden biri olurken Hermione, o sene kendisine çýkan kiþiye ne hediye alabileceðini bulmak için tüm yoldaþlýðýn yardýmýna ihtiyaç duyuyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: George Weasley, Ginny Weasley, Harry Potter, Hermione Granger, Molly Weasley, Neville Longbottom, Pansy Parkinson, Remus Lupin, Ron Weasley, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 7080 Kelime | 42 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Her Yýlbaþý Olduðu gibi...

saga Onaylý Yazar

Her Yýlbaþý Olduðu gibi...
saga Onaylý Yazar

Bu hikaye Persephone adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
TARDIS bile býkmýþtý her sene farklý evrenlerden kiþilerin buluþup dövüþmesinden...
  
The Wizarding World of Harry Potter, Doctor Who, Hannibal, Supernatural • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Cuthbert Binns, Dean Winchester, Dr. Hannibal Lecter, Lily Luna Potter, Sam Winchester, Sekizinci Doktor, Severus Snape
Etiketler: Aksiyon, Fantastik, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 1678 Kelime | 13 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


For You And Me

austenviolet Praetorium

For You And Me
austenviolet Praetorium

Bu hikaye Calypso adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Severus ve Narcissa'nýn, savaþtan sonra birlikte geçirdikleri ilk Noel'leri.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 6 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Narcissa Malfoy, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 1795 Kelime | 25 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Throw Me to the Flames
thearchicat

Bu hikaye austenviolet adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
"Haklýydýn," dedi. "Ben, seni sevmek için yaratýlmýþým."
HarryP&HermioneG
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Hermione Granger
Etiketler: Angst, Dark, Depresyon, Dram, Hurt/Comfort, Psikolojik, Romantik, Smut, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 2230 Kelime | 19 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Hogwarts: Bir Esaret Tarihi

Atalente Praetorium

Hogwarts: Bir Esaret Tarihi
Atalente Praetorium

Bu hikaye Felixfelicis adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Hermione'nin ev cinleri hakkýnda baðýrýp çaðýrmaya cüret ettiði gerçekler, Draco'ya Dobby'nin kendi evlerinde gördüðü muameleyi hatýrlatýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 9 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Dobby, Draco Malfoy, Hermione Granger, Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy
Etiketler: Genel, Hurt/Comfort
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 2132 Kelime | 19 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Mutlu Yýllar Remus
Persephone

Bu hikaye Atalente adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Yeni yýl yaklaþýrken Remus malum kiþiye karþý hislerini anlamaya çalýþmaktadýr. Myrtle ile umutsuz aþk üzerine yaptýðý konuþmalar bu konuda bir nebze de olsa yardýmcý olmuþtur. Fakat her þey planladýðý gibi gidecek mi yoksa Remus yeni yýlda hiç beklemediði þeyler ile mi karþýlaþacak?..
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 4049 Kelime | 13 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Kýrmýzý Pijamalý Oðlan

Calypso Onaylý Yazar

Kýrmýzý Pijamalý Oðlan
Calypso Onaylý Yazar

Bu hikaye HelloKitty adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Yýlýn son günü Sirius, Remus'un yokluðunu Harry'e hissettirmemeye ve onu oyalamaya uðraþmaktadýr ama Harry'nin bambaþka planlarý vardýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Nymhadora Tonks, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, AU, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 4462 Kelime | 22 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Mutlu Mutsuz Noeller
Hello Kitty

Bu hikaye thearchicat adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
SB/RL

Cadýlar, büyücüler
Tatlý sert kurabiyeler
Ejderha sigarasý, kaymak birasý
Budur kalp aðrýsýnýn ilacý
Atýlsýn asalar, fýrlasýn þapkalar
Barýþsýn küs sihirbazlar
Bu gece gönüller bir olsun, ateþ viskisi iki
Yarýn olur, baþlar yine nazar büyüleri
Sevgili Hogwarts’a mutlu mutsuz Noeller,
Gece öpsün hepinizi eciþ bücüþ cüceler!
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 11 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Angst, Fluff, Romantik, Slash, Spoiler, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
6 Blm | 18397 Kelime | 86 Kere Okundu
01/01/21 Tarihinde Yaynland | 30/01/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


The Answer
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

Bu hikaye rubors adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Bu teklife ‘hayýr’ demesi gerektiðini düþünse de aslýnda içten içe cevabýnýn ‘evet’ olacaðýný çok iyi biliyordu.
  
Özgün Kurgu • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 1590 Kelime | 8 Kere Okundu
01/01/21 Tarihinde Yaynland | 01/01/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


downside
felixfelicis

Bu hikaye Carmenta adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Yüz yýlda bir dünyaya gelen iki þanslý zaman yolcusu Hermione Granger ve Draco Malfoy geçmiþte ufak bir tartýþma yaþarlar.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Hermione Granger
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 1388 Kelime | 9 Kere Okundu
01/01/21 Tarihinde Yaynland | 01/01/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Milky Things
NerissaBlack

Bu hikaye Always Fidelius adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Pansy yeni anne olmanýn kaygýlarýyla boðuþurken Harry esprileriyle onu rahatlatmaya çalýþýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 8 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Pansy Parkinson OC: Jamie Potter
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, OC, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: globbels | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 7567 Kelime | 37 Kere Okundu
01/01/21 Tarihinde Yaynland | 14/02/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


afterglow

Raven Onaylý Yazar

afterglow
Raven Onaylý Yazar

Bu hikaye globbels adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Sirius, yýllar önce aile hapishanesinde kurtulup özgürlüðüne kavuþtuðu ilk Noel'ini burada geçirmiþti. Ve þimdi de ilk özgür - her ne kadar hala gizlenmek zorunda olsa da - Noel'inde de soluðu Remus'un yanýnda almýþtý.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, OOC, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 875 Kelime | 23 Kere Okundu
02/01/21 Tarihinde Yaynland | 02/01/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Nice or Naughty
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

Bu hikaye saga adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Noel’den önceki gece hediyelerini daðýtmak üzere dünyadaki tüm þehirleri teker teker dolaþan Noel Baba’nýn hediye daðýtmak haricinde baþka görevleri de vardýr.
  
Özgün Kurgu • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Aksiyon, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: globbels
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 2230 Kelime | 6 Kere Okundu
15/01/21 Tarihinde Yaynland | 15/01/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]