Merhaba sevgili ev sakinleri! Evde parti zamaný!

Mademki aylardan kasým, mevsim sonbahar; baþýmýzda yaðmurlar... Sýcacýk birer hikayeyle salonumuzda bir araya gelmek için daha ne bekliyoruz? Haydi, yaðmuru bahane edelim, güzel bir HEP yapalým!

Tür, dil ve kelime sayýsý sýnýrýnýz yok: Düzyazý, þiir, fanfic, özgün, aklýnýza gelen herhangi bir dilde ve herhangi bir kelime sayýsýnda olabilir.

-Hikayemizde mutlaka "yaðmur" temasý olmalý.

-Ýlla ki hikaye anýnda yaðmur yaðmayabilir ama hikayeniz yaðmurdan ilham alsýn istiyoruz.

-Patlama günümüz 21 Kasým! Hikayeniz 21 Kasým tarihinde yayýmlanmýþ ve tamamlanmýþ olmalý.

Baþka hiçbir þartýmýz yok, pamuk eller klavyeye, hepimize iyi yazmalar; haydi ev partisine!

(Her türlü sorunuz için en yakýn admine baþvurabilir veya twitter, iletisim@hikayeevi.com aracýlýðýyla bize ulaþabilirsiniz. )

Kategoriler: Özgün Kurgu
Karakterler:
Etiketler:
Dil:
Yarma:
Ariv: 10


Yaðmurlar Bizim

austenviolet Praetorium

Yaðmurlar Bizim
austenviolet Praetorium

Eskilerden bir þarký, bir yaðmur, bir dans ve hiç bitmeyecek bir mutlu son.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Hermione Granger
Etiketler: *Harry Potter, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri: Harmione, #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 823 Kelime | 19 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Slytherin Kýzý

Ayýn Sakini Always Fidelius

Slytherin Kýzý
Ayýn Sakini Always Fidelius

Harry, görünmezlik pelerinin altýnda yasak saatlerde yine okul koridorlarýnda dolaþmaktadýr. Ama bu kez bir farkla: sað kalan çocuk bu kez bir sýrrýn peþinde deðildir.

Gece devriyesine çýkan Severus Snape onun neyin peþinde olduðunu anladýðýnda kendini ikilemde bulur: ceza mý vermelidir yoksa bir baba oðul konuþmasý mý yapmalýdýr?
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Severitus, #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 2218 Kelime | 41 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Snitch'in Anlattýklarý

Ayýn Sakini Always Fidelius

Snitch'in Anlattýklarý
Ayýn Sakini Always Fidelius

Okulun en heyecanlý zamanlarýndan biri. Slyhterin ve Gryffindor takýmlarý sahada, taraftarlarý tribünlerde karþý tarafý bastýrmaya çalýþýrken siyah saçlý iksir profesörünün gözleri ilk kez kendi binasýnýn arayýcýsýnda deðildir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Harry Potter, Lee Jordan, Minerva McGonagall, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Aksiyon
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Severitus, #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 2426 Kelime | 39 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Tonks'un Þifasý

Ayýn Sakini Always Fidelius

Tonks'un Þifasý
Ayýn Sakini Always Fidelius

Bir çatýþma sonrasý Harry Potter, o güne dek en yakýnlarýndan bile sakladýðý bir sýrrý onlarla paylaþmak zorunda kalýr. Hain olarak bildikleri adam aslýnda onun babasýdýr ve kurtarýlmasý gerekiyordur.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Andromeda Tonks, Harry Potter, Hermione Granger, Remus Lupin, Ron Weasley, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Angst, Macera
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Severitus, #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 4126 Kelime | 29 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Bir Kadeh Þarap

austenviolet Praetorium

Bir Kadeh Þarap
austenviolet Praetorium

Severus Snape, migreniyle baþ etmek için Muggle ilaçlarý kullanmayý reddettiðinde, Hermione bu iþi baþka türlü çözmek zorunda kalýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Hermione Granger, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Genel
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri: Snamione, #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 1001 Kelime | 34 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Petrichor
thearchicat

Aþk, kendisinden baþka herkese zalimdir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Hermione Granger
Etiketler: Angst, Dark, Depresyon, Dram, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 3040 Kelime | 18 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Islak Bir Köpeði Kurutmak

Atalente Praetorium

Islak Bir Köpeði Kurutmak
Atalente Praetorium

Bu hikaye Austenviolet adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Bir rutinleri vardý: Yaðmurlu havalarda Patiayak dýþarý çýkmayý, Remus Sirius'u istiyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 6 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Romantik, Slash, Smut
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, #12 HEP: Yaðmur Öyküleri, Wolfstar
1 Blm | 1021 Kelime | 28 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Buluþmak Ýçin Çok Yanlýþ Bir Yer

austenviolet Praetorium

Buluþmak Ýçin Çok Yanlýþ Bir Yer
austenviolet Praetorium

Pansy ve Harry gizli buluþmalarý için bu kez yanlýþ bir yer seçince olanlar olur.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Pansy Parkinson
Etiketler: *Harry Potter, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri: #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 2431 Kelime | 28 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


28. Yüzyýlda Sýradan Bir Gün
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

Göremese de, dokunamasa da biliyordu. Onu kaybetmiþti.
  
Özgün Kurgu • G • 8 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Bilim Kurgu, Cyberpunk, Distopik
Dil: Türkçe
Beta: felixfelicis | Artist: globbels
Seri: #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 3173 Kelime | 14 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Berbat Bir Yýlýn Ardýndan

Atalente Praetorium

Berbat Bir Yýlýn Ardýndan
Atalente Praetorium

Sýrlar Odasý'nýn kapanmasýndan sonraki yýl, Ginny trende beklemediði biriyle beklemediði bir diyalog paylaþýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Blaise Zabini, Ginny Weasley
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Blaise&Draco, Blaise/Ginny, #12 HEP: Yaðmur Öyküleri
1 Blm | 1175 Kelime | 21 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yaynland | 21/11/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]