Yaza yaza bitiremedim.
Kategoriler: The Wizarding World of Harry Potter
Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: Argo, Dark, Dram, Komedi, Romantik, Trajik
Dil:
Yarışma:
Arşiv: 30


Sea Wolf

Atalente Praetorium

Sea Wolf
Atalente Praetorium

Tanýnmýþ bir gökbilimci olan Narcissa Black, Kanada'daki bir seminere gitmek üzere, Kaptan Lupin'in gemisine biner.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Potter, Narcissa Malfoy, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Argo, Fluff, AU, Dram, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders
7 Bölüm | 9792 Kelime | 171 Kere Okundu
06/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 07/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Daima Birlikte

Atalente Praetorium

Daima Birlikte
Atalente Praetorium

James, ailesinin ondan beklediði gibi, bir kýzý karýsý olarak kabul etmeye karar verdiðinde, Sirius içindeki kýskançlýkla savaþmak zorunda kalýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Argo, AU, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders
1 Bölüm | 2035 Kelime | 58 Kere Okundu
06/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 06/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Kaplumbaða

Atalente Praetorium

Kaplumbaða
Atalente Praetorium

Ýnsanlarýn evi, baþkalarýdýr.
Sirius/Bellatrix
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Bellatrix Lestrange, Sirius Black
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders
1 Bölüm | 1320 Kelime | 28 Kere Okundu
05/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 05/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Gone With the Sin

Atalente Praetorium

Gone With the Sin
Atalente Praetorium

Günahla gitti, geldiði gibi.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Bellatrix Lestrange, Sirius Black
Etiketler: Angst, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders
1 Bölüm | 1139 Kelime | 81 Kere Okundu
01/05/15 Tarihinde Yayınlandı | 01/05/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Hoþça Kal

Atalente Praetorium

Hoþça Kal
Atalente Praetorium

Sirius Black, yanýna babasýnýn hayaline ait yalnýz o sonsuz saygý ile sevgiyi alýp ayaklanýr ve arkasýna bakmadan mezarlýktan çýkarken, gözlerinden süzülen yaþlarý silmeye yeltenmedi. O, artýk bavulsuz bir yolcuydu, yürümeye devam ettiði sürece de öyle kalacaktý.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Sirius Black
Etiketler: Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders
1 Bölüm | 1687 Kelime | 28 Kere Okundu
05/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 05/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Don't You Remember

Atalente Praetorium

Don't You Remember
Atalente Praetorium

James, Sirius’a yeniden yaþayabilme umudu verir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Sirius Black
Etiketler: Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders
1 Bölüm | 807 Kelime | 35 Kere Okundu
05/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 05/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Will They Come

Atalente Praetorium

Will They Come
Atalente Praetorium, austenviolet Praetorium

Gece gençti henüz, çok gençti, ama onlar da öyleydiler, bir güneþe eriþebilecekler miydi?
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Bellatrix Lestrange, Narcissa Malfoy, Sirius Black
Etiketler: Angst, Dark, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders
1 Bölüm | 978 Kelime | 70 Kere Okundu
19/06/15 Tarihinde Yayınlandı | 19/06/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Freedom Is Impossible

Atalente Praetorium

Freedom Is Impossible
Atalente Praetorium

Azkaban kaçaðý Sirius Black, Hogwarts'ý uzaktan izler.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Sirius Black
Etiketler: Spoiler, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders
1 Bölüm | 442 Kelime | 42 Kere Okundu
05/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 05/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Babalar Günü

Atalente Praetorium

Babalar Günü
Atalente Praetorium

Harry ilk defa o yýl, babalar gününde yalnýz deðildir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Sirius Black
Etiketler: Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders
1 Bölüm | 1167 Kelime | 95 Kere Okundu
05/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 05/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


J'adore

Atalente Praetorium

J'adore
Atalente Praetorium

Sirius Black yýllar sonra ilk kez bir çikolata dükkanýný ziyaret eder.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Sirius Black
Etiketler: AU, Dram, OC, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Austenviolet | Artist:
Seri: Marauders
1 Bölüm | 1970 Kelime | 44 Kere Okundu
24/07/18 Tarihinde Yayınlandı | 24/07/18 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Please Remember

Atalente Praetorium

Please Remember
Atalente Praetorium

Sirius, delirene dek Cruciatus lanetine maruz kalan James'i geri getirmeye çalýþýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Potter, Sirius Black
Etiketler: Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, #01 HEP
1 Bölüm | 943 Kelime | 70 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 30/07/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Fidelius

Atalente Praetorium

Fidelius
Atalente Praetorium

Snape, savaþ yýllarýnda halka doðru haber ulaþtýrmayý hedefleyen çapulcularýn sunduðu radyo programýný dinler.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Severus Snape
Etiketler: Argo, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, #02 Çapulcular Günü
1 Bölüm | 1129 Kelime | 81 Kere Okundu
05/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 05/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Büyük Kýrýk Taþlar

Atalente Praetorium

Büyük Kýrýk Taþlar
Atalente Praetorium

Bir vardý, bir yoktu...
(Kýrmýzý Baþlýklý Kýz Remus için sadece bir Muggle masalý deðildi.)
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Dram
Dil: Türkçe
Beta: austenviolet | Artist:
Seri: Marauders, #04 Çapulcular Günü: 4x3=1
1 Bölüm | 2203 Kelime | 87 Kere Okundu
07/07/16 Tarihinde Yayınlandı | 07/07/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Gitar John

Atalente Praetorium

Gitar John
Atalente Praetorium

"Bu da John, ama sen ona gitar de."
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: AU, OC, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, Sirius, Deborah ve John(skasjfkaslfs)
1 Bölüm | 1258 Kelime | 69 Kere Okundu
12/04/15 Tarihinde Yayınlandı | 12/04/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


John's Mirror

Atalente Praetorium

John's Mirror
Atalente Praetorium

Sirius niye Deborah'yla ikisinin hep buluþma saatinden o kadar erken oraya gelip birlikte oturduklarýný, üstelik bunu bir çocuk parkýnda, gýcýrdayan bir salýncaðýn kumlu tepesinde yaptýklarýný anlamazdý. Bütün kýzlar ona bir saniye daha fazla bakabilmek için kendilerini uçurumdan atmaya hazýrken Deborah'nýn neden ona olabildiðince az doðrudan baktýðýný, neden onu bulduðu her seferde John'un kulübesiyle ilgilendiðini ve Sirius'un bunu neden bu kadar çok umursadýðýný da öyle...
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: Argo, AU, Fluff, OC, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, keyword, Sirius, Deborah ve John(skasjfkaslfs)
1 Bölüm | 3003 Kelime | 60 Kere Okundu
20/03/15 Tarihinde Yayınlandı | 20/03/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Muziplik Tamamlandý

Atalente Praetorium

Muziplik Tamamlandý
Atalente Praetorium

Harry yýllar sonra Privet Drive'a döndüðünde, onu bekleyen bir sürprizle karþýlaþýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 9 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Harry Potter, James Potter, Lily Evans Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: Angst, Argo, Fluff, OC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders
1 Bölüm | 1291 Kelime | 171 Kere Okundu
01/05/15 Tarihinde Yayınlandı | 01/05/15 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


The Domestic

Atalente Praetorium

The Domestic
Atalente Praetorium

Ayný evde yaþayan James, Sirius, Remus ve Harry, sýradan gün kavramýnýn anlamýný iyiden iyiye unutmuþlardý.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beğendim Açık Evren Hikayesi

Ana Karakterler: Ginny Weasley, Harry Potter, James Potter, Lily Evans Potter, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders
8 Bölüm | 7403 Kelime | 484 Kere Okundu
23/03/15 Tarihinde Yayınlandı | 24/07/20 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Till The End Of Time

Atalente Praetorium

Till The End Of Time
Atalente Praetorium

Aileyi kan baðý belirlemezdi, ama Regulus yine de, Sirius'un ailesiydi.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Lily Evans Potter, Regulus Arcturus Black, Sirius Black, Walburga Black
Etiketler: Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, keyword
1 Bölüm | 2882 Kelime | 67 Kere Okundu
06/03/15 Tarihinde Yayınlandı | 06/03/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Toujours Pur

Atalente Praetorium

Toujours Pur
Atalente Praetorium

Sirius ile Regulus arasýndaki küçük sahneleri içeren drabblelar.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 9 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Regulus Arcturus Black, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders
4 Bölüm | 2598 Kelime | 114 Kere Okundu
07/07/15 Tarihinde Yayınlandı | 25/07/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Pýrtýk

Atalente Praetorium

Pýrtýk
Atalente Praetorium

Sirius ve James, ikili aynalarýndan konuþurlarken Walburga odayý basar ve James onu Sirius'la çýktýklarýna inandýrmak için ciddiyetle iþe koyulur.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 6 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Potter, Sirius Black, Walburga Black
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Genel, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: austenviolet | Artist:
Seri: Marauders, #08 Çapulcular Günü: Her Þeye Raðmen
1 Bölüm | 910 Kelime | 37 Kere Okundu
07/07/20 Tarihinde Yayınlandı | 07/07/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Riddikulus

Atalente Praetorium

Riddikulus
Atalente Praetorium

James bir böcürtü def etmek için gidip uzun süre geri dönmediðinde Sirius onu kontrol etmeye karar verir. Ama sorun þudur ki, böcürt Sirius'un karþýsýnda da ayný þekilde biçim deðiþtirmektedir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Harry Potter, James Potter, Lily Evans Potter, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Genel, Hurt/Comfort
Dil: Türkçe
Beta: austenviolet | Artist:
Seri: Marauders, #08 Çapulcular Günü: Her Þeye Raðmen
1 Bölüm | 1418 Kelime | 34 Kere Okundu
07/07/20 Tarihinde Yayınlandı | 07/07/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


The Quiet Solitude

Atalente Praetorium

The Quiet Solitude
Atalente Praetorium

Ya James öldüðünde hayalet olarak geri dönmeyi seçseydi?
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 8 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Potter, Sirius Black
Etiketler: Angst, Drug, Dram, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, #03 Çapulcular Günü: Gerçek Evinde
1 Bölüm | 2042 Kelime | 155 Kere Okundu
07/07/15 Tarihinde Yayınlandı | 07/07/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Of Cats and Men

Atalente Praetorium

Of Cats and Men
Atalente Praetorium

Sirius'un Remus'u öptüðü her gece ve her koridorda bir kedi aksatmadan miyavlýyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 7 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Minerva McGonagall, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Argo, Fluff, Slash, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Austenviolet | Artist:
Seri: Marauders, keyword, Wolfstar
1 Bölüm | 1868 Kelime | 218 Kere Okundu
02/12/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/12/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Kedicik

Atalente Praetorium

Kedicik
Atalente Praetorium

Remus yavru bir kedi edindiðinde Sirius'un bununla yüzleþmesi gerekir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, Wolfstar
1 Bölüm | 457 Kelime | 186 Kere Okundu
12/04/15 Tarihinde Yayınlandı | 12/04/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


The Time To Sleep

Atalente Praetorium

The Time To Sleep
Atalente Praetorium

Diðerleri geldiðinde onlara her þeyi anlatacaktý. James, en iyi arkadaþý, hiçbir þeyi sorgulamadan kucaklayacaktý onu, kendisini en iyi o anlayacaktý. Peter bunun ne kadar üzücü olduðunu mýrýldanacak, ama Sirius artýk tamamýyla özgür olduðuna göre önlerinde nasýl ufuklar açýldýðýný geveleyecekti, Remus ise... Remus, Sirius'un ona en çok ihtiyaç duyduðu ana kadar, sessizce bekleyecekti. Remus/Sirius
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Potter, Orion Black, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Sirius Black, Walburga Black
Etiketler: Argo, AU, Fluff, Slash, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, Wolfstar
1 Bölüm | 2813 Kelime | 116 Kere Okundu
03/03/15 Tarihinde Yayınlandı | 03/03/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Tüy Kadar Hafif

Atalente Praetorium

Tüy Kadar Hafif
Atalente Praetorium

Bu hikaye Astrid adlı ev sakinine ithafen yazılmıştır.
"Birlikte parladýðýmýz sürece, kalbimizi göðsümüzde tüy gibi hafif taþýyacaðýz."
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Angst, Dram, Karakter Ölümü, Slash
Dil: Türkçe
Beta: Austenviolet | Artist:
Seri: Marauders, Wolfstar
1 Bölüm | 1069 Kelime | 99 Kere Okundu
17/02/16 Tarihinde Yayınlandı | 17/02/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Why Can't I Hold You In My Arms

Atalente Praetorium

Why Can't I Hold You In My Arms
Atalente Praetorium

Remus, ölümünden bir süre önce, kabus gördüðü bir gece, Sirius'la yüzleþir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Angst, Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, #11 HEP: Yaz Þarkýlarý
1 Bölüm | 1649 Kelime | 26 Kere Okundu
01/08/20 Tarihinde Yayınlandı | 01/08/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


The Light Behind Your Eyes

Atalente Praetorium

The Light Behind Your Eyes
Atalente Praetorium

Sirius'un Peter'ýn kaçýþýndan sonra gizlenmek için sürekli seyahat etmek zorunda olduðu 1993 yazýnda, Remus ona eþlik eder.
  
_IDDIACI_INATCI_KARARLI_KELIDD
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 26 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Angst, Argo, AU, Dark, Depresyon, Hurt/Comfort, Psikolojik, Self-harm, Ýntihar
Dil: Türkçe
Beta: Austenviolet | Artist:
Seri: Marauders
10 Bölüm | 25116 Kelime | 187 Kere Okundu
19/09/20 Tarihinde Yayınlandı | 07/12/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Islak Bir Köpeði Kurutmak

Atalente Praetorium

Islak Bir Köpeði Kurutmak
Atalente Praetorium

Bu hikaye Austenviolet adlı ev sakinine ithafen yazılmıştır.
Bir rutinleri vardý: Yaðmurlu havalarda Patiayak dýþarý çýkmayý, Remus Sirius'u istiyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 6 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Romantik, Slash, Smut
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, #12 HEP: Yaðmur Öyküleri, Wolfstar
1 Bölüm | 1021 Kelime | 28 Kere Okundu
21/11/20 Tarihinde Yayınlandı | 21/11/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Veritaserum

Atalente Praetorium

Veritaserum
Atalente Praetorium

Bu hikaye Astrid adlı ev sakinine ithafen yazılmıştır.
Sirius bir iddia sonucu veritaserum içmek zorunda kaldýðýnda Remus'la ilgili konuþma kabiliyetini kaybettiði fark edilir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Romantik, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, Wolfstar
1 Bölüm | 2530 Kelime | 34 Kere Okundu
27/11/20 Tarihinde Yayınlandı | 27/11/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]