Sevgili ev sakinleri, biliyorsunuz sitemiz 1 Ocak 2015 tarihinde resmi olarak açýlacak. Bunun þerefine, hem kitaplýðýmýzýn, hem de sizlerin hoþuna gideceðine inandýðýmýz bir etkinlik düzenlemek için kollarý sývadýk. 2 Ocak 2015 günü, songfic temasýyla patlamaya karar verdik!

Songfic tarifi: Bir adet ilham deðeri yüksek þarký, þarkýya uygun yazýlmýþ bir adet fic ve biraz ilham.

Dikkat etmeniz gerekenler

-Her dilden þarký seçebilirsiniz, fakat eðer þarký sözlerini fic içinde kullanacaksanýz sözlerin Türkçe çevirisini de parantez içinde veya direkt vermelisiniz.

-Enstürmental müzikleri bu patlama için oyun dýþý tutuyoruz.rn

-Her Fandom için yazabilirsiniz, ancak ficlerin drabble veya one-shot boyutunda olmasýný yeðliyoruz.

-Formata uymasý açýsýndan, ficinizin baþlýðý seçtiðiniz þarkýnýnkiyle ayný olursa tadýndan yenmez.

Þarký seçmekte zorlanýyorsanýz mutfak balkonumuzdaki þarký önerileri masasýna davetlisiniz.

2 ocak günü hepinizi þarkýlarýnýzla, ficlerinizle ve þanpanyalarýnýzla bekliyoruz, konfeti ve fiþekler müessesemizden. Patlama için geri sayým baþlasýn!

Kategoriler: Özgün Kurgu, Düzyazý, Þiir
Karakterler:
Etiketler:
Dil:
Yarışma:
Arşiv: 18


Aptal Yeþil Gözler

polyjuicepotion Praetorium

Aptal Yeþil Gözler
polyjuicepotion Praetorium

O aptal yeþil gözlerinden hiç hoþlanmýyordum.
  
Özgün Kurgu • G • 13 Yorum Beğendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 380 Kelime | 87 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Carnival of Rust

gold

Carnival of Rust
gold

Bu pas tutmuþ karnavaldan kurtulacaklar. Sonra, Derek orada olacak. Sonra yaðmuru tekrar hissedebilecek ve o zaman bu kadar kýrýk hissetmeyecek. Bu kadar kýrýk. Bu kadar.
  
Teen Wolf • PG • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: Dark, Slash, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 404 Kelime | 110 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Dust In The Wind

Licenta

Dust In The WindBir Zamanlar Yıldızı Parlayanlar
Licenta

Hiçbir þey sonsuza kadar sürmezdi. Toprak ve gökyüzü hariç. Rüzgarda toz daima dolanmaya devam ederdi. Ýkisinin de parçasý olan toz. Dolanýrdý. Ta ki rüzgarýn bir parçasý haline gelene yahut topraða konana kadar.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Fluff, OC, Spoiler, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP, Bulutlarýn Görmediði
1 Bölüm | 1186 Kelime | 77 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Friends

Miradipity

Friends
Miradipity

Arkadaþ deðiliz ama belki baþka bir þeyler olabiliriz? (DM/HG)
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Hermione Granger
Etiketler: Hurt/Comfort, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 1367 Kelime | 82 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Hearts Without Chains

Erce Praetorium

Hearts Without Chains
Erce Praetorium

Bütün geceyi üzerinde geçirdiðimiz beyaz ipek çarþafý elimde çevirip sýkýlaþtýrýyorum ve bir çengel haline getiriyorum. Baþýmdan geçirirken çengeli, gözlerimi yumuyorum. Nefesimi tutuyorum. Anlamsýz, biraz sonra nefes alamadýðým için her þey sona erecek zaten.
  
Özgün Kurgu • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Dark, Femslash, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 682 Kelime | 17 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/01/15 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Mercy

Miradipity

Mercy
Miradipity

Eðer Malfoy zindanlarýnda tutsaksanýz, en ufak bir merhamete bile muhtaç kalabilirsiniz.
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Hermione Granger, Lucius Malfoy
Etiketler: Angst, Dark, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 556 Kelime | 102 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Okyanus

austenviolet Praetorium

Okyanus
austenviolet Praetorium

Ölmek, okyanusa dönmek demekti Severus için.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Lily Evans Potter, Severus Snape
Etiketler: Dark, Spoiler, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 458 Kelime | 53 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


True Love

Carpelia

True Love
Carpelia

“Neden artýk gülümsemiyorsun?”
  
Marvel • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Buchanan "Bucky" Barnes, Natalia Romanova, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: AU, Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 649 Kelime | 60 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Angels on the Moon

Loras

Angels on the Moon
Loras

Aragorn da öldüðünde, Legolas için yolculuk vakti gelir. Fakat ayrýlmadan önce etmesi gereken bir veda vardýr...
  
The Lord of the Rings / The Hobbit • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Legolas
Etiketler: OC, Spoiler, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 695 Kelime | 59 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Simply Falling
Lucid Onaylý Yazar

Savaþtan yedi yýl sonra herkes Draco Malfoy'nun günahlarýný affetmiþtir. Peki Hermione Granger olanlarý unutabilecek midir?
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Ginny Weasley, Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley
Etiketler: Argo, Spoiler, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 11274 Kelime | 80 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Please Remember

Atalente Praetorium

Please Remember
Atalente Praetorium

Sirius, delirene dek Cruciatus lanetine maruz kalan James'i geri getirmeye çalýþýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Potter, Sirius Black
Etiketler: Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, #01 HEP
1 Bölüm | 943 Kelime | 70 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 30/07/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Yaðmur Damlalarýnýn Çaðrýsý

GeceMavimsi

Yaðmur Damlalarýnýn Çaðrýsý
GeceMavimsi

Bu bir yardým çaðrýsý... Durma, devam et; sen dans ettiðin sürece özgürsün.
  
Özgün Kurgu • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil:
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 495 Kelime | 31 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Gecenin Rengi

Calypso Onaylý Yazar

Gecenin Rengi
Calypso Onaylý Yazar

Çünkü tek istediðim, seni bir kere olsun ýþýkta görebilmek
Ama sen gecenin rengi ardýna saklanýyorsun
  
Once Upon A Time • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Lacey (Belle), Mr. Gold (Rumplestinskin)
Etiketler: Spoiler, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 791 Kelime | 25 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Aþkýn Adýndan Fazlasý Olduðu Bir Yer

Calypso Onaylý Yazar

Aþkýn Adýndan Fazlasý Olduðu Bir Yer
Calypso Onaylý Yazar

Unut bu hayatý, benimle gel.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Narcissa Malfoy, Severus Snape
Etiketler: Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Mavi ve Siyah, #01 HEP
1 Bölüm | 1340 Kelime | 65 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Yýldýzlarý Saymak

austenviolet Praetorium

Yýldýzlarý Saymak
austenviolet Praetorium

Gökyüzünde kaç yýldýz var?
  
Özgün Kurgu • R • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: OC: Emily
Etiketler: Angst, Dark, Karakter Ölümü, Ýntihar, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 915 Kelime | 27 Kere Okundu
03/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 03/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Elveda

Licenta

Elveda
Licenta

Kulaklarýnda yankýlanýyordu asla geri alamayacaðý, çünkü asla söylemediði kelimeler. Çoðu vedalardý aslýnda.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Remus Lupin
Etiketler: Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 646 Kelime | 44 Kere Okundu
03/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 03/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


The Discussion

Nyxeia

The Discussion
Nyxeia

Bir Weasley ikizine yakýþmayacak kadar asýk bir suratla, elinde bir demet çiçek, evinin önünde dikilen kýzýl saçlý adam; bu fikri uygulamaya koyduðundan beri yaptýðý gibi, kendini affettirmek için ne kadar kliþe bir yola baþvurmuþ olduðunu düþünüyordu...
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Angelina Johnson, George Weasley
Etiketler: Hurt/Comfort, Spoiler, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 1247 Kelime | 51 Kere Okundu
03/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 03/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Another Love

Melissa Black

Another Love
Melissa Black

“Tebrikler Herm, kendini bir kez daha kandýrdýn."
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Hermione Granger
Etiketler: Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 1338 Kelime | 97 Kere Okundu
03/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 03/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]