“Kýrmýzý çatým üzerine yemin ederim ki, hayýrlý bir þey düþünmüyorum.”

Yollarý sonsuza dek ayrýlmadan önce, onlar çok yakýn dört arkadaþtý. Ve þimdi tekrar aramýza dönüyorlar!

Bütün ciddiyetimizle yemin ediyoruz ki, Çapulcular'ý seviyoruz. :)

Siz de eðer Çapulcular'ý, yani James Potter, Sirius Black, Remus Lupin ve Peter Pettigrew'u sevenlerdenseniz; 7 Temmuz'da, Hikaye Evi'nde, Çapulcular Günü'ne davetlisiniz.

Geleneksel Çapulcular Günü'nün 4.sü, bu yýl da Ev’imizde! Herkesi çapulcu konulu hikayelerinin yeni bölümleriyle, one-shotlarla veya yepyeni hikayelerle 7 Temmuz'da bir Çapulcu hikayeleri patlamasý yaratmaya davet ediyoruz... Ayný gün, ayný konu, onlarca farklý hikaye!

Onlar aramýzda!

Kategoriler: The Wizarding World of Harry Potter
Karakterler:
Etiketler:
Dil:
Yarma:
Ariv: 10


Cafe Daisy

austenviolet Praetorium

Cafe Daisy
austenviolet Praetorium

Ya James Potter, Lily Evans’la baþka bir gerçeklikte, baþka bir hayatta karþýlaþsaydý; o çok iyi bildiðimiz hikayeyi yeniden yazarlar mýydý?
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: AU, Slash, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri: #04 Çapulcular Günü: 4x3=1
2 Blm | 3273 Kelime | 199 Kere Okundu
07/07/16 Tarihinde Yaynland | 29/07/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


The Kiss

Valkirycass

The Kiss
Valkirycass

James tam düðün gününde 16 yaþýndayken baðýra çaðýra verdiði bir sözünü hatýrlar, evlenmeden önce onu da gerçekleþtirmeye karar verir.

(James/Sirius, Sirius/Remus, Lily/James)
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 8 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Sirius Black
Etiketler: Slash, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 Çapulcular Günü: 4x3=1
1 Blm | 1197 Kelime | 201 Kere Okundu
07/07/16 Tarihinde Yaynland | 07/07/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Our Own Pretty Ways

Nyxeia

Our Own Pretty Ways
Nyxeia

Ben, Hazel Williams, hiçbir zaman ona aþýk olmayý istememiþtim.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 11 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Fenrir Greyback, James Potter, Lily Evans Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: OC, Dram, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #03 Çapulcular Günü: Gerçek Evinde, #04 Çapulcular Günü: 4x3=1
5 Blm | 2668 Kelime | 402 Kere Okundu
07/07/15 Tarihinde Yaynland | 07/07/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


3 Times It was Hot and 1 Time Cold

Natulcien Onaylý Yazar

3 Times It was Hot and 1 Time Cold
Natulcien Onaylý Yazar

Hogwarts'ta hava bazen çok sýcak, bazen soðuk olabilir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Fluff, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 Çapulcular Günü: 4x3=1
1 Blm | 1297 Kelime | 115 Kere Okundu
07/07/16 Tarihinde Yaynland | 07/07/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Ýddia veya Kurbaða

Calypso Onaylý Yazar

Ýddia veya Kurbaða
Calypso Onaylý Yazar

En yüksek notu Snape'in aldýðý bir iksir dersi sonrasý Remus Lupin'in iki seçeneði vardý: Ya ondan istenileni yapmayýp kurbaðaya dönüþecek ve iki yýl kurbaðayla alakalý lakaplara ve göndermelere maruz kalmayý göze alacak ya da Slytherin'in prensesini tüm okulun önünde öperek en iyi ihtimalle öldürülmemeyi umacaktý.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Antonin Dolohov, Bellatrix Lestrange, James Potter, Lily Evans Potter, Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: OOC, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 Çapulcular Günü: 4x3=1
1 Blm | 2350 Kelime | 180 Kere Okundu
07/07/16 Tarihinde Yaynland | 07/07/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Büyük Kýrýk Taþlar

Atalente Praetorium

Büyük Kýrýk Taþlar
Atalente Praetorium

Bir vardý, bir yoktu...
(Kýrmýzý Baþlýklý Kýz Remus için sadece bir Muggle masalý deðildi.)
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Dram
Dil: Türkçe
Beta: austenviolet | Artist:
Seri: Marauders, #04 Çapulcular Günü: 4x3=1
1 Blm | 2203 Kelime | 87 Kere Okundu
07/07/16 Tarihinde Yaynland | 07/07/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Yýldýz Falý

austenviolet Praetorium

Yýldýz Falý
austenviolet Praetorium

Çapulcular liseyi bitirdiler ve ayrýlmadýlar, James ve Lily niþanlandý, Sirius ve Nola arkadaþ kaldý... Ya sonra?
Ya bir gün Sirius için iþler, hiç olmadýðý þekilde tersine dönerse? Bu hikaye çoktan bitti mi, yoksa iki Çapulcu için anlatýlacak bir aþk masalý hâlâ var mý?
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: AU, OC, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri: #04 Çapulcular Günü: 4x3=1, #06 Çapulcular Günü: Altýn Çað
3 Blm | 5242 Kelime | 167 Kere Okundu
07/07/16 Tarihinde Yaynland | 07/07/18 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Bonding Time

Licenta

Bonding Time
Licenta

Lily'le Sirius'un çok ortak noktasý vardý. Mesela ikisi de James'i çok seviyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter, Sirius Black
Etiketler: AU, Genel, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 Çapulcular Günü: 4x3=1
1 Blm | 607 Kelime | 127 Kere Okundu
08/07/16 Tarihinde Yaynland | 08/07/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


The Perfect Kiss

Valkirycass

The Perfect Kiss
Valkirycass

Çapulcular bir gece doðruluk mu cesaretlilik mi oynamaya karar verdiklerinde baþlarýna o beklenen büyük belalarýný alýrlar. Kurtulmak da o kadar kolay deðildir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 16 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Lily Evans Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 Çapulcular Günü: 4x3=1, #05 Çapulcular Günü: Beþi Bi' Evde
2 Blm | 3340 Kelime | 444 Kere Okundu
07/07/16 Tarihinde Yaynland | 07/07/17 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Hiç Sönmeyecekmiþ Gibi

Ivanka Majalis

Hiç Sönmeyecekmiþ Gibi
Ivanka Majalis

Benim yýldýzým sendin ve sen gideli çok oldu, Sirius. Gecelerimin mutululuðu yýldýzlar gökyüzünden düþeli çok oldu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 Çapulcular Günü: 4x3=1
1 Blm | 577 Kelime | 102 Kere Okundu
08/07/16 Tarihinde Yaynland | 08/07/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]