Ariv
TomF
Ehhh tam olarak istediðim olmadý ama fena da sonuç elde etmedim diyelim asdklajflasd
09/04/21 15:14:31 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Ah kýyamam yaa.. @TomF ne oldu sonra, istediðin yeri kazanabildin mi? Neler yaptýn?
04/04/21 21:40:42 [Sil] [Dzenle]

TomF
@globbels ben o aralar sýnava hazýrlanýyordum ve sonuçlarým hiç istediðim gibi gelmediði için kendimi soyutladým her þeyden falan :D anca geri dönebildim :D
04/04/21 16:04:27 [Sil] [Dzenle]

limonluturta
Teþekkür ederim
04/04/21 12:25:55 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini Always Fidelius
merhaba :) kiþisel odanda tercihlerimi düzenle kýsmýnda reþit olmaya dair bir seçenek var, onu iþaretlersen sorun hallolacaktýr ^^
01/04/21 22:15:12 [Sil] [Dzenle]

limonluturta
Merhaba normalde yaþým 22 ama 18 yaþ sýnýrýna takýldýðýný fark ettim bunu nasýl deðiþtirebilirim yardýmcý olabilecek var mý?
01/04/21 17:39:02 [Sil] [Dzenle]

limonluturta
Merhaba normalde yaþým 22 ama 18 yaþ sýnýrýna takýldýðýný fark ettim bunu nasýl deðiþtirebilirim yardýmcý olabilecek var mý?
01/04/21 17:37:57 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
çok aramýþtýk. Sonra zaten o gruptan da geriye üç kiþi kaldýk öyle sohbete devam ediyoruz. Ayy, bi deðiþik oldum eski tanýdýk simalarý görünce *-*
01/04/21 1:27:39 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
@Jess bekleriz efe'm :D Kapým açýk her zaman :D @TomF nostaljik oldum bir dk ahshahshsh biz seni ne aramýþtýk o zamanlar yaa nereye kayboldun sen :D bir ara bi facebook sayfasýna bile belki sensindir diye yazmýþlýðýmýz vardý, komik bir olaydý o aslýnda. TFF'nin kapandýðý vakit bizim sohbetin koyu zamanlarý olunca biz sohbetteki yedi kiþi devam edelim demiþtik :D Beþ kiþi toplanabildik de seni
01/04/21 1:26:38 [Sil] [Dzenle]

NerissaBlack
yaaa biz ne ara büyüdüük ya ♂️ e-posta ile konuþan çocuklardýk... ne olsun ben de son sýnýfým, bitirme projesi ile uðraþýyorum 🤙🙂
31/03/21 21:22:38 [Sil] [Dzenle]

Jess
Sen nasýlsýnn
31/03/21 19:34:29 [Sil] [Dzenle]

Jess
BEBÝÞÝMMM, *-* *-* Ýyilik kuþum nasýl olsun okulla boðuþuyorum - benim dee þimdi seni görünce gene bi nostalji yaþadýmm 🤤🤤
31/03/21 19:33:03 [Sil] [Dzenle]

NerissaBlack
herkese merhabalar, yok mu bir yumurta toplama hikayelerimizle paskalyayý kutlayýþýmýz yahu? :') gerçi olsa da katýlamam ama okurdum bir güzel
31/03/21 19:22:31 [Sil] [Dzenle]

NerissaBlack
nasýlsýýýýýn? ayyy çok özlemiþim yaa :') kalbim pýtý pýtý
31/03/21 19:20:45 [Sil] [Dzenle]

NerissaBlack
JESS - AMAN TANRIIIM -
31/03/21 19:20:23 [Sil] [Dzenle]

TomF
@globbels evet hatýrladýðýn kiþi benmiþim asjkdhakd bu aralar fanfiction okumaya baþladým tekrardan o yüzden buralardayým :D
31/03/21 12:49:30 [Sil] [Dzenle]

Jess
Ve globbels - sana da bir sebebi ziyaret yapýcam, dünden beri herkese yapýyorum - inþ o zaman odaya dadanmayý özlemezsin 😂😂
31/03/21 0:03:43 [Sil] [Dzenle]

Jess
YAAA SENI YERIMM!! Boþver hikayeyi ben seni çok özlemiþimmm 5;
31/03/21 0:01:01 [Sil] [Dzenle]

silver Onaylý Yazar
JESS??? CANIM JESS????? aaaaaaa çok mutlu oluyorum ya yýl tekrar 2016 gibi :') hemen hikayene damlayacaðým þimdi <3
30/03/21 23:34:40 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Nolsun iþte ben de hayalet gibi arada bir iki odaya dadanýp çýkýyorum :D sohbette birileriyle denk gelmek zor oluyor ://
30/03/21 13:03:51 [Sil] [Dzenle]

Jess
Selaam, ben herhalde çok uzun bir süre sonra yeni bir hikaye yazdým ve þimdi de sapýk yazdýðýnýz hikayeleri (hatta çoktan okuduðum hikayeleri) okuyorumm, sizler nasýlsýnýzzz
30/03/21 2:36:33 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Bilgisayardayken evde yolu bulmak biraz zor olabiliyor :) selam millet! Nasýlsýnýz? :D
30/03/21 0:27:24 [Sil] [Dzenle]

Jess
Yaaa hoþ buldumm <3 <3 bilgisayardan burayý üç gündür bir türlü bulamamama kaç puan, iyice unutmuþum :(
29/03/21 12:26:32 [Sil] [Dzenle]

Atalente Praetorium
Bir büyük hoþ geldin de benden Jess'e <33
26/03/21 10:48:06 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Selam marisol :) hoþgeldin tekrardan evine <3 nasýlsýn?
25/03/21 11:40:32 [Sil] [Dzenle]

Marisol Onaylý Yazar
keþke bu ev somut bir yer olsa da gündelik olarak gidip oturabilsek... pamuk gibi olurdum kesin 🥺uzun bir aradan sonra herkese merhabaa
24/03/21 23:52:08 [Sil] [Dzenle]

Marisol Onaylý Yazar
keþke bu ev somut bir yer olsa da gündelik olarak gidip oturabilsek... pamuk gibi olurdum kesin 🥺uzun bir aradan sonra herkese merhabaa
24/03/21 23:49:19 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Hatta doðru hatýrlýyorsam ve o sensen sanýrým üni sýnavýna hazýrlanýyordun o zamanlar :D Ufak tefek þeyler kalmýþ aklýmda, bana çok aldýrma :D Ama eðer sensen gözümüz yollarda kaldý haberin olsun ahshahah
24/03/21 2:33:20 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tam ramazan ayýydý o zamanlar sahura kadar iftara kadar aralýksýz muhabbet dönüyordu :D Heyecan yaptým bir an 4;
24/03/21 2:31:14 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
@TomF Ya son zamanlarýnda heyypartiii arura musa falan konuþuyorduk sohbette altý yedi kiþi :D dedim acaba bizim Tarýk mýsýn ahahah kullanýcý adýn çok tanýdýk geldi çünkü :D
24/03/21 2:29:51 [Sil] [Dzenle]

TomF
Yazýp kaçmýþým resmen :D Ben de iyiyim, okul falan uðraþýyorum. Bir ara sýk sýk geliyordum siteye belki o zamandan hatýrlýyorsundur :)
23/03/21 15:56:45 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Selaaam :) iyilik saðlýk nolsun, sizler nasýlsýnýz? @TomF selamlar, adýn Tarýk'mýþ da tff de sohbette aktif miydin acaba, doðru kiþiyi mi hatýrlýyorum ben? :D
16/03/21 20:18:31 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini Always Fidelius
Selam herkese :)
16/03/21 18:14:26 [Sil] [Dzenle]

TomF
Selam gençler. Uzun süredir buralara uðrayamýyordum, nasýlsýnýz*
16/03/21 10:18:42 [Sil] [Dzenle]

Atalente Praetorium
Yaaa thank youu Glob ve fidelius <3
15/03/21 0:34:56 [Sil] [Dzenle]

aek
Selamlar herkese, nasýlsýnýz?
14/03/21 9:27:35 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini Always Fidelius
Hepili börtdeyler atalenteee ^^ glob olmasa fark etmeyeceðiz
13/03/21 13:48:59 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Atalente doðum günün kutlu olsun!! Nice mutlu yaþlara <3 @Hello Kitty bir mail daha attým ben de sana :D gördün mü bilmiyorum
13/03/21 0:33:13 [Sil] [Dzenle]

Hello Kitty
teþekkür ederimm yolladým e-posta sana
11/03/21 13:27:21 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Teþekkürler fidelius <3
11/03/21 1:13:40 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tabii ki kitty kullanabilirsin :) odamda mail adresim yazýyor istediðin zaman ulaþabilirsin bana :D
11/03/21 1:12:54 [Sil] [Dzenle]

Hello Kitty
glob sana bir þey sormak istiyorum. sizin bebek çorabý atölyesi bana ilham verdi, bi hikayemde kullanmak istiyorum izin verirsen. özelden konuþabileceðimiz bir yer var mý? biraz bilgi almak istiyorum nasýl iþlediðiyle ilgili, ki yazabileyim. hiçbir fikrim yok çünkü orada ne yapýldýðýna dair :D
10/03/21 11:34:35 [Sil] [Dzenle]

Hello Kitty
selam herkesee
10/03/21 11:32:45 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini Always Fidelius
tenk yu glob, geç oldu ama seninki de kutlu olsun ^^
10/03/21 11:23:01 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tüm kadýnlarýn ve kadýn yüreklilerin Kadýnlar Günü kutlu olsun ev ahalisi :)
08/03/21 17:39:38 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini Always Fidelius
Biraz uzun oldu, fazla bekletebilir :D shshhs ayrýca çok ayýp ya yazar böyle bekletilmez
05/03/21 9:50:28 [Sil] [Dzenle]

austenviolet Praetorium
Ohh harika, bitsin de bekleme derdi olmadan okuyayým hele ;)
04/03/21 23:33:16 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini Always Fidelius
*hayvani olacaktý o yazamamýþým, sabahlarý hiç kendimde olmuyorum
04/03/21 9:13:20 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini Always Fidelius
bu kadýn beni tanýyor shshsh bitti bitti yalan söylemiyim þimdi ^^ ama kalan kýsmýna hiç el sürülmediði için kayvani bir edite ihtiyacý var. yazarken beni tükettiði için açýp bakamýyorum bir türlü :/
04/03/21 9:13:00 [Sil] [Dzenle]

austenviolet Praetorium
Fidelius Lilynin Ardýndan bitmedi mi daha
04/03/21 7:47:43 [Sil] [Dzenle]

austenviolet Praetorium
akjhgfghjk haftasonu cidden bi word açsam keþke artýk ya haklýsýn valla
03/03/21 23:49:38 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini Always Fidelius
Violet bu kalbin kadar temiz sayfalara bir oneshot atarsan anlaþabiliriz sjsjhh þaka þaka velkam bek ^^
03/03/21 22:46:07 [Sil] [Dzenle]

austenviolet Praetorium
Biliyorum çok ihmal ettim ben burlarý gene ama valla kalbim burada :D
03/03/21 16:25:24 [Sil] [Dzenle]

austenviolet Praetorium
Hahahahaha teþekkürleeer teþekkürleeer
03/03/21 16:24:54 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini Always Fidelius
oo kimleri görüyorum KÝMLERÝÝ *kýrmýzý halýlarý çaðýrýr* :D glob üzülme :(
03/03/21 14:50:00 [Sil] [Dzenle]

austenviolet Praetorium
Hellooo!! Nedir bu ölü topraðý? :D Kalkýn kalkýn toparlancaz ölmedik ayaktayýz hadi :D
03/03/21 9:49:26 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Ben de bakýyorum arada ama kimsecikler yok yine :// birkaç ay öncesine döndü ev resmen sessiz, boþ, terk edilmiþ gibi...
03/03/21 0:03:37 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini Always Fidelius
iyilik saðlýk, boþ oturma odasýna bir bakýp çýkýyorum bu ara sad story
02/03/21 13:11:44 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Ýyidir fidelius senden naber :)
01/03/21 0:21:28 [Sil] [Dzenle]

NerissaBlack
merhabalarrrrr
28/02/21 16:28:55 [Sil] [Dzenle]

Ayýn Sakini Always Fidelius
Luna'yý anýyorum bolca, mahfýþtlat basmýþ salonu tatlým hshsh naber glob
28/02/21 0:59:47 [Sil] [Dzenle]