Merhaba! 112 numaral odaya hogeldiniz.

Hviyet

Oda Sakini: poirot [letiim]
Gerek smi: bora fýrlangeç
Cinsiyeti: Erkek
Doum Gn: Haziran 21
Odaya Tand Tarih: 12/01/15
Website: https://www.denemedefteri.com/
Ask.fm:
Twitter: http://twitter.com/borfirbora
Facebook: http://facebook.com/bora.firlangec
Wattpad: https://www.wattpad.com/borafirlangec
Betalk Yapyor Mu?: Evet
Ortalklarda Grnd Son Tarih: 25/10/21

Yazar Performans
Bu Ay
: 0 kelime
Toplam: 4349 kelime

Okur Performans (poirot Okuma Listesi)
Bu Ay
: 0 yorum
Toplam: 3 yorum

Duvar

Adým bora, soyadým fýrlangeç. Cinayetlere, haklý-haksýz öldürülenlere, kurbanlara, makdüllere ve daha nicelerine meraklýyým. Haksýzlýða uðrayanlara, gereksiz yere insanlara zulmedenlere ve daha nicelerine de uyuzum. Beni bilenler bilir, bilmeyenler de eserlerimden öðrenir.


[Bildir]


poirot Serileri [0]
poirot Yorumlarý [3]
poirot Yarýþmalarý [0]
poirot Favorileri [1]

Araf: Bir Dünyanýn Kurtuluþu
poirot

Burak ve Berat adýnda iki küçük çocuk, ayný gece gökyüzüne istemsizce bakmaya zorlanýrlar ve ikisi de ayý dolunay þeklinde görürler. Gözleri kilitlenir kilitlenmez ay ortasýndan kararmaya baþlar. Çocuklarýn son gördüðü þey ortasý kararmýþ ve kenarlarý çember þeklinde parýl parýl parlayan bir dolunaydýr.
Ýkisi de bu olaydan sonra gözlerini kaybederler ve hiçbir tedaviye cevap vermezler. Hayatlarýný deðiþtiren bu felaket onlara evrende hiç kimseye bahþedilmemiþ yetenekler kazandýrýr. Burak elini tuttuðu kiþinin geçmiþini görüp ezele yeni anýlar yazabilirken Berat ise elini tuttuðu kiþinin geleceðini görüp mutlak kaderini deðiþtirme yeteneðine sahip olur.
  
Özgün Kurgu • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Aksiyon, Fantastik, Gizem, Karakter Ölümü
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 4349 Kelime | 2 Kere Okundu
20/09/21 Tarihinde Yaynland | 21/09/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]