Steven "Steve" Rogers

The Shadowy Night
Melissa Black

"Parçalanmýþ bir ruhu sevmeye çalýþýyorsun."
"Öncelikle sevmeye çalýþmýyorum, seviyorum. Ýkinci olarak, belki de o ruhu o þekilde seviyorumdur? Buna yaralarý da dahil."
"Üzüleceksin Clint."
"Ýyileþeceksin Lyla."

Clint Barton & Lyla Gray
Hawkeye & Night
  
Marvel • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, Jarvis, Natalia Romanova, Robert Bruce Banner, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson
Etiketler: Aksiyon, Angst, Dark, Depresyon, Dram, OC, Ýntihar
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Bölüm | 4703 Kelime | 4 Kere Okundu
03/06/19 Tarihinde Yayınlandı | 06/12/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Song of Mirrors
Melissa Black

Genç bir kadýn vardý, savaþýn ortasýnda bekleyen. Diðerleri gibi bir yüzüðe, koyu yeþil bir kazaða ve unutulmaya yüz tutacak sözlere sarýlmýþ.
Genç bir kadýn vardý, unutmaktan korktuðu için her aný tekrar tekrar yaþayan, kelimeleri birer birer ezber yapan.
Genç bir kadýn vardý, beklediði gecelerin gün açacaðý sabahlara uyanmak için dua eden. Ve beklediði askerin bir gün gitmemek üzere gelmesi için her gün yakaran.

O genç kadýna verilen kimi sözler tutuldu, kimisi unutuldu... Ancak her biri derin izler býraktý.

O genç kadýn James Buchanan Barnes'ýn yolunu bekleyen Katherine Grace Evans'tan baþkasý deðildi. Onun kaderi asker ile baðlýydý. Askerin kaderi onunla. Ölümde de yaþamda da...
  
Marvel • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Howard Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Jarvis, Peggy Carter, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik, OC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Bölüm | 12396 Kelime | 8 Kere Okundu
16/02/18 Tarihinde Yayınlandı | 23/11/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Kiss the Birthday Boy and Give Him Flowers

ArielBlack

Kiss the Birthday Boy and Give Him Flowers
ArielBlack

Tony'nin doðumgünü.
  
Marvel • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Clinton Barton, Natalia Romanova, Robert Bruce Banner, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson, Tony Stark, Virginia Pepper Potts, Wanda Maximoff
Etiketler: Fluff, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1608 Kelime | 26 Kere Okundu
30/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Philanthropist

ArielBlack

Philanthropist
ArielBlack

Tony kendini dünyanýn en iyi çöp çataný zannedebilirdi, arkadaþlarýna yardým ettiðini de sanabilirdi ancak etrafýndakiler için durum farklý iþliyordu. Kýsaca, Steve platonikti ve Tony yardým etmeye çalýþýyordu, tamam mý?
  
Marvel • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Clinton Barton, James Buchanan "Bucky" Barnes, Loki Laufeyson-Odinson, Natalia Romanova, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson, Tony Stark, Wanda Maximoff
Etiketler: Argo, AU, Genel, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 9387 Kelime | 37 Kere Okundu
29/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Period

ArielBlack

Period
ArielBlack

Prompt: Natasha ve Wanda ayný günde regl olduklarýnda kule olaðanüstü hale geçer.
  
Marvel • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Clinton Barton, Natalia Romanova, Pietro Maximoff, Robert Bruce Banner, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark, Wanda Maximoff
Etiketler: Argo, Genel, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1920 Kelime | 29 Kere Okundu
29/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


No Big Deal

ArielBlack

No Big Deal
ArielBlack

Prompt : Natasha ve Steve, Tony'nin ortaya attýðý "Hanginiz yener?" sorusu üzerine ringe çýkarlar. Herkes on dolarýna iddialaþýrken Natasha'yý tek destekleyen Tony olur.
  
Marvel • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Clinton Barton, James Buchanan "Bucky" Barnes, Natalia Romanova, Robert Bruce Banner, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark, Wanda Maximoff
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1970 Kelime | 15 Kere Okundu
29/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Big Brothers

ArielBlack

Big Brothers
ArielBlack

Prompt : Bucky'nin Clint ve Natasha'yý sevgili sanmasý. Clint'in Nat'e aðabeylik taslamasý.
  
Marvel • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Clinton Barton, James Buchanan "Bucky" Barnes, Natalia Romanova, Robert Bruce Banner, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: Genel, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 3233 Kelime | 18 Kere Okundu
29/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Au Revoir

ArielBlack

Au Revoir
ArielBlack

Savaþ baþlamadan önce bir saatleri vardý.
  
Marvel • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Buchanan "Bucky" Barnes, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Genel, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 3614 Kelime | 7 Kere Okundu
29/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


The Gift

ArielBlack

The Gift
ArielBlack

Özür dileme sýrasý Steve'deydi ve nasýl dileyeceðini hiç bilmiyordu.
  
Marvel • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Natalia Romanova, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark, Vision, Wanda Maximoff
Etiketler: Genel, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 3451 Kelime | 16 Kere Okundu
29/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Masters of Infinity
Erce Praetorium, Ninfea Onaylý Yazar

Odin dünyada kim olduðunu hatýrlamadan yaþarken, Thor, Loki ile dünyaya dönmüþ, Doctor Strange'in de yardýmýyla babasýný aramaya koyulmuþtur. Öte yandan Tony tüm arkadaþlarýný geri kazanmak için bir plan yapmýþtýr bile. Kabul etmese de kazanmaya çalýþtýðý bir kalp, hepsinden daha deðerlidir. Ve yine ayný kiþi o kalbi sonsuza dek Tony'nin elinden söküp almak üzeredir.
  
Marvel • R • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Aksiyon, Fantastik, Slash, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
25 Bölüm | 63903 Kelime | 729 Kere Okundu
02/08/17 Tarihinde Yayınlandı | 13/10/18 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Two Becomes Four (Stony-Au)
Ninfea Onaylý Yazar

Steve Rogers, kýzý Mary'nin velayetini annesi Evelyn'e kaptýrmamak için uðraþýrken, Florida'nýn en iyi avukatý ile tanýþýr; Tony Stark'la.
  
Marvel • PG • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Buchanan "Bucky" Barnes, Natalia Romanova, Peter Parker/Spiderman, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: AU, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
20 Bölüm | 50527 Kelime | 600 Kere Okundu
06/04/18 Tarihinde Yayınlandı | 07/07/18 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Last Goodbye
Lily Stark

Infinity War'da Steve Tony'nin kaybolduðunu öðrenir.
-----------------
Peter gitmeden önce babasýna son bir kez sarýlýr.

Kapak alýntýdýr.
  
Marvel • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Natalia Romanova, Nebula, Peter Parker/Spiderman, Peter Quill, Robert Bruce Banner, Samuel "Sam" Wilson, Stephen Strange, Steven "Steve" Rogers, Thanos, Tony Stark, Vision
Etiketler: Dram, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 2122 Kelime | 51 Kere Okundu
02/05/18 Tarihinde Yayınlandı | 02/05/18 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


I Have To Say Goodbye

ArielBlack

I Have To Say Goodbye
ArielBlack

Steve aylar sonra Amerika'ya döndüðünde sadece hoþçakal demek istemiþti.

(Civil War Sonrasý)
  
Marvel • G • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: Dram, OOC, Romantik, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 2541 Kelime | 59 Kere Okundu
12/01/18 Tarihinde Yayınlandı | 12/01/18 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Falsch
Lily Stark

Tony Stark 'çirkin' kulesinden karýnca gibi gözüken insanlarý izlerken ne yapmasý gerektiðini gayet iyi biliyordu.
"Ne derler bilirsin Natasha; bir baþýný kesersen yerine yenileri gelir. Yenilerinin gelmemesi için ana baþý kesmemiz gerekiyor."
Natasha Tony'nin ne demek istediðini anlamýþtý. Esmer adamýn aksine soðukkanlýlýðýný koruyarak mýrýldandý.
"Hydra'nýn baþýnda Steve var. Onu öldürecek miyiz Tony?"
  
Marvel • PG • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, James Buchanan "Bucky" Barnes, Maria Hill, Natalia Romanova, Nick Fury, Peter Parker/Spiderman, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers, T'Challa, Vision
Etiketler: Bilim Kurgu, Dram, Macera, OOC, Romantik, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 960 Kelime | 7 Kere Okundu
01/01/18 Tarihinde Yayınlandı | 01/01/18 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Geborgenheit / Bucky -Howard
Lily Stark

Bucky Barnes öldükten sonra Howard Stark hiçbir zaman iyi olamamýþtý.
  
Marvel • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Howard Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Peggy Carter, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: Dram, Karakter Ölümü, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1394 Kelime | 26 Kere Okundu
31/12/17 Tarihinde Yayınlandı | 31/12/17 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


All is Dream
Ninfea Onaylý Yazar

Kalp krizinden ölen bir Tony Stark ve çok daha fazlasý...
  
Marvel • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: Depresyon, Dram, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1140 Kelime | 46 Kere Okundu
21/12/17 Tarihinde Yayınlandı | 21/12/17 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Divided We Fall

Ninfea Onaylý Yazar

Divided We Fall
Ninfea Onaylý Yazar

Civil War'dan sonra Steve'in hisleri....
  
Marvel • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Genel, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #09 HEP: Sonbahar þarkýlarý
1 Bölüm | 862 Kelime | 46 Kere Okundu
30/09/17 Tarihinde Yayınlandı | 30/09/17 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Lady of the Wind - New Avenger - Civil War

Ecthelion

Lady of the Wind - New Avenger - Civil War
Ecthelion

Jetin hýzýný yavaþlatan Tony, dikkatli bir ifadeyle Fury’e döndü.
“Söylesene Fury, bizi tam olarak ne bekliyor? Yani bir beþ saniyelik görüþmemizde yüzünü dahi tam olarak görememiþtim, ancak normal bir kýza benziyordu.”

Yorgun suratý kasýlmýþ Nick Fury, þaþýrtýcý bir þekilde sýrýtmadan önce, yavaþça cevap verdi.
“Biraz sen biraz Rogers ve ikinizden de fazla güç. Tabi son kýsmý bilmesini henüz istemiyoruz.”
  
Marvel • PG • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Nick Fury, Peter Parker/Spiderman, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: Argo, Karakter Ölümü, Tecavüz, Ýntihar, Þiddet/Ýþkence, Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1668 Kelime | 43 Kere Okundu
25/11/16 Tarihinde Yayınlandı | 26/11/16 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Joke Time

Ninfea Onaylý Yazar

Joke Time
Ninfea Onaylý Yazar

Tony, Steve’in tüm sýrlarýný biliyordu, ya da bildiðini düþünüyordu. Ama bilmediði bir þey vardý ki, Steve de ona þakalar hazýrlýyordu.
  
Marvel • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: OOC, Parodi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1220 Kelime | 56 Kere Okundu
19/11/16 Tarihinde Yayınlandı | 19/11/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Not Getting Old, Getting Better
Ninfea Onaylý Yazar

Tony'den habersiz iþ çeviren bir Avengers.
  
Marvel • G • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Clinton Barton, James Buchanan "Bucky" Barnes, James Rupert Rhodes, Natalia Romanova, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark, Virginia Pepper Potts, Vision, Wanda Maximoff
Etiketler: Slash, Fantastik, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 6797 Kelime | 96 Kere Okundu
16/11/16 Tarihinde Yayınlandı | 16/11/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Together
Ninfea Onaylý Yazar

Gördüðü kabustan etkilenip iyi yönde deðiþen bir Tony Stark.
  
Marvel • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: Fluff, Slash, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: Unknown
Seri:
1 Bölüm | 2464 Kelime | 122 Kere Okundu
06/09/16 Tarihinde Yayınlandı | 06/09/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Bir Var Hiç Yok
Ninfea Onaylý Yazar

Ýkisinin de öldüðü bir dünya, ikisinin de hayallerinin yok olduðu bir dünya. .
  
Marvel • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: AU, Depresyon, Karakter Ölümü, Slash, Dram, Psikolojik, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: Unknown
Seri:
1 Bölüm | 1191 Kelime | 79 Kere Okundu
09/07/16 Tarihinde Yayınlandı | 09/07/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Nothing Last Forever

eloyldz123

Nothing Last Forever
eloyldz123

Kahverengi saçlý adam mezarýn baþýnda dururken gerçeðin bir kez daha farkýna vardý
Bu dünyada hiçbir þey sonsuza kadar sürmezdi. Sevgi bile
  
Marvel • G • 3 Yorum

Ana Karakterler: Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: AU, Karakter Ölümü, Slash, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 399 Kelime | 46 Kere Okundu
26/06/16 Tarihinde Yayınlandı | 26/06/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Aþk-ý Avengers: Veda

Valkirycass

Aþk-ý Avengers: Veda
Valkirycass

“Bucky’yi terk edemeyeceðin için beni terk ediyorsun. O ölmesin diye beni öldürüyorsun. Beni. Beni, beni... Tony’ni… "
  
Marvel • G • 6 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Buchanan "Bucky" Barnes, James Rupert Rhodes, Phil Coulson, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark, Vision, Wanda Maximoff
Etiketler: Karakter Ölümü, Bilim Kurgu, Fantastik, Parodi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 934 Kelime | 94 Kere Okundu
17/05/16 Tarihinde Yayınlandı | 17/05/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Love Conquers All
Ninfea Onaylý Yazar

Tony uzun yýllardýr ilk kez yaþamak için çaba sarfediyordu. Onu hayatta tutan aslýnda sadece zýrh deðildi. Baþka sebepler de vardý...
  
Marvel • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, Happy Hogan, Jarvis, Natalia Romanova, Robert Bruce Banner, Steven "Steve" Rogers, Virginia Pepper Potts
Etiketler: Slash, Dram, Fantastik, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: TheaLyn | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 5693 Kelime | 137 Kere Okundu
05/05/16 Tarihinde Yayınlandı | 05/05/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Yirmi Dokuzuncu Gün

desnaijer

Yirmi Dokuzuncu Gün
desnaijer

Bucky bir gece uykusundan aniden uyandýðýnda, sessiz olmasý gereken evin içinde ayak sesleri duyar.
  
Marvel • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Buchanan "Bucky" Barnes, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: OC, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Bölüm | 1993 Kelime | 89 Kere Okundu
12/03/16 Tarihinde Yayınlandı | 13/03/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Not About Angels

gold

Not About Angels
gold

Bazý þeyleri, sadece aramadýðýmýzda bulabiliriz. (Ya da, Steve ve Tony gerçekten konuþurlar.)
  
Marvel • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Angst, AU, Fluff
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword, Home
1 Bölüm | 3507 Kelime | 181 Kere Okundu
05/03/16 Tarihinde Yayınlandı | 05/03/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


An Ordinary Morning Routine

Valkirycass

An Ordinary Morning Routine
Valkirycass

Yazý Tahtasý'ndan: KAHVE, ROBOT, MÜREKKEP

“Ne kadar da sýradan bir sabah, deðil mi aþkým? ”

Silahýnýn þarjörlerini kontrol eden sarýþýn sadece gülmekle yetindi.

“Hadi gidip biraz terörist dövelim.”

Tony/Steve
  
Marvel • G • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: Bilim Kurgu, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Yazý Tahtasý
1 Bölüm | 1303 Kelime | 124 Kere Okundu
14/01/16 Tarihinde Yayınlandı | 14/01/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Halloween in the Avengers
Ninfea Onaylý Yazar

Avengers Kulesi'nde Cadýlar Bayramý
  
Marvel • G • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, Natalia Romanova, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson, Tony Stark
Etiketler: Fantastik, Genel, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 EKG
1 Bölüm | 2962 Kelime | 95 Kere Okundu
31/10/15 Tarihinde Yayınlandı | 31/10/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Remember We Used To Touch the Sky?

Ninfea Onaylý Yazar

Remember We Used To Touch the Sky?
Ninfea Onaylý Yazar

70 yýl önceye dönebilmeyi her þeyden çok isterdim. Peggy ile ilk dans ediþimizin, aslýnda son olduðunu bilseydim, asla durmazdým.
  
Marvel • G • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Psikolojik, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1581 Kelime | 32 Kere Okundu
07/10/15 Tarihinde Yayınlandı | 07/10/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Avengers Day

Ninfea Onaylý Yazar

Avengers Day
Ninfea Onaylý Yazar

Her sene 1 Ekim'de New York'ta düzenlenen bir Avengers Günü olsa ve çocuklar bu bir gün boyunca Avengers Kulesinde kahramanlarla zaman geçirse, nasýl olurdu?
  
Marvel • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, Jarvis, Natalia Romanova, Robert Bruce Banner, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson
Etiketler: Fantastik, Genel
Dil:
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 2324 Kelime | 69 Kere Okundu
01/10/15 Tarihinde Yayınlandı | 01/10/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


the misunderstandings of the first day

Carpelia

the misunderstandings of the first day
Carpelia

Bucky bu okula geldiði için heyecanlýydý, tamam mý?

Ama tabii ki, tabii ki, Bucky’nin hayalleriyle gerçekte karþýsýna çýkan oldukça farklýydý.
  
Marvel • G • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Buchanan "Bucky" Barnes, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: AU, Fluff, Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #03 HEP: Okulun Ýlk Günü
1 Bölüm | 828 Kelime | 68 Kere Okundu
15/09/15 Tarihinde Yayınlandı | 15/09/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Look Homeward, Angel

gold

Look Homeward, Angel
gold

Her þeyin ona yabancý geldiði bir dünyada uyanmak ve insanlarýn sonsuz beklentileriyle uðraþmak yeterince zor deðilmiþ gibi, Steve'in çözmesi gereken bir sorunu daha vardý.
Ruh eþi onu istemiyordu.
  
Marvel • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: Angst, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword, Home
1 Bölüm | 8690 Kelime | 558 Kere Okundu
02/09/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/09/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Cut Out My Eyes

gold

Cut Out My Eyes
gold

Bu konuþmayý yapmamalarý gerekirdi.
(Steve/Tony)
  
Marvel • G • 6 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Angst, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 947 Kelime | 168 Kere Okundu
21/08/15 Tarihinde Yayınlandı | 21/08/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


something to remind you

Carpelia

something to remind you
Carpelia

Bucky hiçbir zaman deðiþimleri kolayca kabullenebilen biri olmamýþtý.
  
Marvel • PG • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Buchanan "Bucky" Barnes, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Angst, Slash, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 1522 Kelime | 75 Kere Okundu
09/08/15 Tarihinde Yayınlandı | 09/08/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Find Our Way Home

gold

Find Our Way Home
gold

Zihninde yaþayan yabancý bir ses vardý.
  
Marvel • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Angst, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 2712 Kelime | 53 Kere Okundu
22/06/15 Tarihinde Yayınlandı | 22/06/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Avengers as Snowmen

Carpelia

Avengers as Snowmen
Carpelia

"Tony ve Steve çocuk hastanesinin bahçesine kardan avenger'lar yaparlar, akþam karanlýkta, çocuklara sürpriz olacak) (Diðerleri nerde dersen, nat ve clint ajanlýk yapýyorlar, bruce bir araþtýrmayla meþgul, thor zaten asgard'da)" (gold'un promptu)
  
Marvel • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: Fluff, Slash, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1265 Kelime | 100 Kere Okundu
27/04/15 Tarihinde Yayınlandı | 27/04/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Tiny Iron Man

gold

Tiny Iron Man
gold

Tony uzanýp minik þeyi yüz hizasýna kaldýrdý. Bu resmen gülünçtü, tuhaf ve- Gülümsedi.

Tam da aradýðý þeydi.
  
Marvel • G • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Fluff
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1010 Kelime | 112 Kere Okundu
17/04/15 Tarihinde Yayınlandı | 17/04/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Not Broken, Just Bent

gold

Not Broken, Just Bent
gold

Steve kolundan yaralandýðýnda, hareketleri kýsýtlanýr. Ona banyo yaptýrma göreviyse Tony'e düþer.
  
Marvel • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Angst, Hurt/Comfort, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1012 Kelime | 212 Kere Okundu
17/04/15 Tarihinde Yayınlandı | 17/04/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


97 or 30?

Carpelia

97 or 30?
Carpelia

Steve'e doðum gününde ne alacaðýný bilemeyen Bucky New York sokaklarýnda baþýboþ gezerken rengarenk bir vitrin dikkatini çeker.
  
Marvel • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Buchanan "Bucky" Barnes, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: OC, Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: konfeti
1 Bölüm | 1193 Kelime | 60 Kere Okundu
27/03/15 Tarihinde Yayınlandı | 27/03/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


People Fall in Love in Mysterious Ways

gold

People Fall in Love in Mysterious Ways
gold

"Bucky dünyadaki en kötü ev arkadaþýydý."
(Ya da, ikisi de aptaldý, ikisi de korkuyordu ve her þey tehdit altýndaydý.)
  
Marvel • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Buchanan "Bucky" Barnes, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Angst, AU, OC, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 4938 Kelime | 97 Kere Okundu
20/03/15 Tarihinde Yayınlandı | 20/03/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Mistletoe

Carpelia

Mistletoe
Carpelia

Tony'nin Noel partisinde Clint ökseotlarýný kullanmanýn kendine özgü bir yolunu bulur. (Clint/Natasha, Tony/Pepper, Jane/Thor, Steve/Bucky)
  
Marvel • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, Darcy Lewis, Happy Hogan, James Buchanan "Bucky" Barnes, James Rupert Rhodes, Jane Foster, Natalia Romanova, Phil Coulson, Robert Bruce Banner, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson, Virginia Pepper Potts
Etiketler: Fluff, Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 501 Kelime | 78 Kere Okundu
28/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 28/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Memories

gold

Memories
gold

“Steven Grant Rogers.” diye detaylandýrýyor. “Hiçbir þey mi hatýrlamýyorsun?”

“Hiç.”
  
Marvel • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, James Buchanan "Bucky" Barnes, Jarvis, Natalia Romanova, Robert Bruce Banner, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson
Etiketler: Angst, Slash, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 5787 Kelime | 189 Kere Okundu
18/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 18/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Down by the Water (all the lights surround me)

gold

Down by the Water (all the lights surround me)
gold

“Kendini denize çaktý.” dedi Tony kýsýk sesle.
  
Marvel • PG • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, Howard Stark, Jarvis, Natalia Romanova, Phil Coulson, Robert Bruce Banner, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson, Virginia Pepper Potts
Etiketler: Angst, Dark, Hurt/Comfort, Slash, Dram, Psikolojik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 6282 Kelime | 150 Kere Okundu
18/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 18/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


The Face I've Been Looking for

Carpelia

The Face I've Been Looking for
Carpelia

Yýllar önce Steve kütüphanede gördüðü çocuðu çizmiþtir ve aradan yýllar geçmiþ olmasýna raðmen onu unutamamýþtýr.
  
Marvel • G • 1 Yorum

Ana Karakterler: Anthony Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Natalia Romanova, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: AU, Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 868 Kelime | 67 Kere Okundu
16/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 16/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


The Winter Solstice

Carpelia

The Winter Solstice
Carpelia

Son 7 yýldýr ilk kez Noel'i yalnýz baþýna ve yabancý bir þehirde geçireceði için üzgün olan Steve Rogers'ýn, hiç beklemediði bir anda Bucky Barnes ile tanýþmasýnýn hikayesi. (Stucky - TFF Yeni Yýl Yarýþmasý)
  
Marvel • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Natalia Romanova, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: AU, Slash, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 2969 Kelime | 31 Kere Okundu
06/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 06/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


True Love

Carpelia

True Love
Carpelia

“Neden artýk gülümsemiyorsun?”
  
Marvel • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Buchanan "Bucky" Barnes, Natalia Romanova, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: AU, Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 649 Kelime | 60 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Natasha Romanoff: The Matchmaker

Carpelia

Natasha Romanoff: The Matchmaker
Carpelia

Natasha’nýn Steve ile ilgili ilgisini çeken bir þey vardý; o da kimsenin Steve’in ilgisini çekmemesiydi. Natasha ve Maria dýþýnda hiçbir kadýnla konuþmamýþ bile olabilirdi uyandýðýndan beri. Bu yüzden ona yardým etmeyi kafasýna koymuþtu.
  
Marvel • G • 1 Yorum

Ana Karakterler: Clinton Barton, James Buchanan "Bucky" Barnes, Natalia Romanova, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 2321 Kelime | 59 Kere Okundu
20/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 20/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


I can't be what I'm used to be

Carpelia

I can't be what I'm used to be
Carpelia

“Steve...” Bucky Steve’le göz göze gelemiyordu, Steve onu bu duruma soktuðu için kendini berbat hissediyordu.
“Ben asla o olmayacaðým, biliyorsun deðil mi?”
  
Marvel • PG • 1 Yorum

Ana Karakterler: James Buchanan "Bucky" Barnes, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 1040 Kelime | 64 Kere Okundu
08/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 08/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]