Yorumlar: Another Love

Yorumlayan: vincentwho
Tarih: 30/10/20 04:06
Blm: Another Love
Beendim

“Seni sevmek isterdim, Dora. Seni sevebilirdim. Senin için savaþabilirdim, ama…”

“Ama onu sevdin.” diye tamamladý, Tonks sükunetle. “Ve bana ayýracak hiç aþkýn kalmadý.”

tam da þurada yaralandým. 

Yazarýn Cevabý:

Hepimizin yaralandýðý yerde... Teþekkür ederim <3Yorumlayan: Erce Praetorium
Tarih: 20/06/20 22:47
Blm: Another Love
Beendim

Neden :(

tamam, bunun gercekten yasanmis olacagina inaniyorum. Yani ciddili benim headcanonumda su anda ve her zaman kalacak.

Kisaydi ama cok guzeldi. Ellerine saglik Vio! Sabah sabah duygulandirdin beni.

Yazarýn Cevabý:

Ay bana da çok mantýklý geldi biliyor musun :D Bence de headcanonumuzda durabilir gayet :)

Teþekkürler müdür, öpüyorum :* <3Yorumlayan: Jafey
Tarih: 17/06/20 00:36
Blm: Another Love
Beendim

Merhaba,

Yazýmýn kesinlikle çok hoþ, kendisine çekiyor. Remus ve Dora'yý birlikte sevsem de bu hikayedeki "Sevmek isterdim"i çok sevdim :)

Yazarýn Cevabý:

Jafey! Sen bizim eski Jafey misin? Üyelik tarihin çok yeni olduðu için nickname tesadüfü mü bilemedim-iki türlü de, hoþ geldin. :) Yorumun ve güzel sözlerin için teþekkür ediyorum. Görüþmek üzere :)Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 15/06/20 03:13
Blm: Another Love
Beendim

Selam violet, evinizin belalýsý geldi :) Kimsenin gezmediði salonda globby her zaman fink atar ve yeni bir þeyler görünce hemen üzerine atlar, vu böyle biline :D Nasýlsýn görüþmeyeli? Umarým iyisindir ve her þey yolundadýr. <3 

Normalde sabah okuyacakrým ama biraz önce tozlu bir rafa takýldým ve sanýrým 6 senedir tozu alýnmamýþ oranýn ahahahahaha eski bir hikaye çarptý gözüme, onu okudum falan derken dedim bari violetciðimin tazecik hikayesini de okuyayým. Bu arada þarkýyý dinleyemeyeceðim þimdilik, kimsenin uyanmasýný istemeyiz 0:) Ama sabah þarkýyla beraber tekrar okuyacaðým.

Sohbet faslý bittiðine göre, o kadar az kiþi uðruyor ki buralara tanýdýk birini görünce aç akbaba gibi üþüþüyorum baþýna çenem düþüyor sonra, artýk yoruma geçebilirim.

Ayyy tam da Melez Prens i okuyordum bu aralar Tonks un o halleri canlandý gözümde kýyamam ama yaa, en çok saçlarýný bile dönüþtüremeyecek kadar umutsuz bir aþýk olmasý üzmüþtü beni. 

Yiaaaaa ama kýyamam ben yiaaa :((((( Offf çok güzeldiii! Çok dokunaklýydý, ne desem bilemiyorum. Remus'un Sirius a hiç itiraf edememiþ olmasý mý yoksa Tonks un anlamasý ve beklemeye devam etmesi mi daha dokunaklý bilemedim. Hikaye zaten akýp gitti, ne ara sona geldim anlamadým. Bir de üstüne henðz hafýzamda taze bir aþk hikayesi olmasý daha da etkiledi çünkü tonks un o hallerini çok net hatýrlýyorum. Ay içim gitti yaa :/ Böhüm... 

Eline kalemine saðlýk violet, yaktýn geçtin gene içimi. Ben bunu sabah müzikle dinler biraz daha parçalanýrým merak etme. Ama yine de teþekkür ederim bu güzel hikaye için <3 iyi oldu yazdýðýn. Ben þu ortalýðý topayayým da biraz sabah salonda bu ne toz demesin kimse, gerçi uprayan olur mu bilmiyorum ama :) olsun yine de. Yorumda saçma harf hatalaý görürsen bu ne böyle deme gözlüksüz yazdým biraz ahshahaha :D Yorum sekmesindeki harfleri büyütün biraz rica ediyorum :D Tekrardan görüþünceye kadar kendine cici bak violet! Öpüldün! :*:*:** 

Yazarýn Cevabý:

Glob, merhaba! Yaa, buralara ne zaman uðrasam seni görüyor ve mutlu oluyorum, salonumuzu boþ býrakmadýðýn için teþekkür ederim <3 Yazamadýðým için çok Ev'e de giremiyorum açýkçasý. Þarkýlaar da olmasaaa... demiþ büyüklerimiz. :D

Melez Prens'te ben nasýl üzüldüydüm Tonks'a ya, Remus'un aptallýklarý hele... Kalbimizde yaradýr.

Beðendiðine sevindim Globcuðum :* <3 Güzel gözlüksüz yorumun için de teþekkür ederim ahahahha valla ben becerebilsem hikayelerin fontunu büyütecem, gece kaç dakika uðraþtým beceremedim :D Bazý þeyler deðiþtirilemiyor herhalde. 

Görüþürüüüüz! <3Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()