Haymitch Abernathy

The Falling Star And Regret

austenviolet Praetorium

The Falling Star And Regret
austenviolet Praetorium, Finnick

Ona her bakýþýnda eskiden kalan bir anýyý hatýrlar, onun her sözünde yýllar öncesine ait bir ses duyar, onu ne zaman görse kim olduðunu kendisine tekrar tekrar hatýrlatmasý gerekirken; Haymitch nasýl anlatabilirdi?
(Ya da; Haymitch Abernathy'nin oyunlardan önceki hayatý.)
  
The Hunger Games • PG • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Haymitch Abernathy, Mr. Everdeen, Mrs. Everdeen
Etiketler: Dark, OC, Spoiler, Distopik, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
21 Blm | 42994 Kelime | 116 Kere Okundu
11/06/15 Tarihinde Yaynland | 31/12/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Þeytanla Dans: Küllerin Doðuþu

Finnick

Þeytanla Dans: Küllerin Doðuþu
Finnick, Loras

Çeyrek Asýr Oyunlarý gün gelip çatmýþ, geçen seneki oyunlarýn 12. Mýntýka galiplerinin yapmýþ olduðu baþkaldýrý Baþkan Snow'un dikkatini çekmiþ ve onun öfkelenmesine neden olmuþtur. Bunun sonucunda bedeli ne olursa olsun ödenecektir.

Her Mýntýka dörder haraç çýkartmaya mahkum edilmiþ olup karþýlýðýnda ise daha fazla ölümle ödüllendirilmiþlerdir. Yeni bir doðuþ, Capitol'un kontrolünden çýkan olaylar, hayatlarý için mücadele eden genç çocuklar ve her þeyin ortasýnda kalmýþ olan Madge, Victor, Ian ve Sasha.

Arenanýn ortasýna atýlmýþ olan kývýlcým, birbiri için çarpan kalpler, acýmasýzlýðýn arasýnda kalmýþ masum haraçlar ve içten içe büyüyen öfke. Küller yeniden doðacak ve bir beden oluþturacak. Alevler yayýlýyor ve bu Açlýk Oyunlarýnda mucizelere yer yok, herkes kendi þansýný yaratýr.

" Her devrim bir kývýlcýmla baþlar"
  
The Hunger Games • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Alma Coin, Annie Cresta, Effie Trinket, Finnick Odair, Gale Hawthorne, Haymitch Abernathy, Johanna Mason, Katniss Everdeen, Madge Undersee, Peeta Mellark, Primrose Everdeen
Etiketler: Dark, OC, Spoiler, Aksiyon, Distopik, Dram, Romantik, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
6 Blm | 13638 Kelime | 81 Kere Okundu
11/06/15 Tarihinde Yaynland | 28/07/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]