Charlie Swan

Yasak Iþýk
Melissa Black

Bazý yolculuklar güzel þeylere çýkardý. Bazý yolculuklarýn sonu hüzündü. Ama çoðunun bir dönüþü vardý. Sonunda iyi olan þeyler kötüye kötü olanlar iyiye dönebilirdi. Ama benim bu yolculuðumdan hiç umudum yoktu. Sonunun kötü biteceði en baþýndan beri biliyordum. Çünkü yasak olaný arzuluyordum.

Asla baþkasýna ait bir þeyi istememiþtim ama Yasak Iþýk bambaþkaydý.
  
Twilight • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Alice Cullen, Bella Swan, Carlisle Cullen, Charlie Swan, Edward Cullen, Emmett Cullen, Esme Cullen, Jacob Black, Jasper Hale
Etiketler: Aksiyon, Dram, Macera, OC, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
4 Blm | 15971 Kelime | 22 Kere Okundu
14/07/19 Tarihinde Yaynland | 25/07/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Forks'un Cadýsý

mira_1960

Forks'un Cadýsý
mira_1960

Hermione Granger'ýn yaptýðý ve neredeyse tüm gücüne mahal olan kalkana çarpan lanet, geri yansýr. Tek bir farkla, önceden yemyeþil olan lanette þimdi sarý parýltýlar vardýr. Lanet duvardaki garip nesneye çarpar ve odada bulunan kahramanlarýmýz birden yok olur.
  
Twilight, The Wizarding World of Harry Potter • G • 1 Yorum

Ana Karakterler: Alice Cullen, Bella Swan, Blaise Zabini, Carlisle Cullen, Charlie Swan, Draco Malfoy, Edward Cullen, Emmett Cullen, Esme Cullen, Ginny Weasley, Harry Potter, Hermione Granger, Jacob Black, Jasper Hale, Pansy Parkinson, Ron Weasley, Rosalie Hale
Etiketler: OOC, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
3 Blm | 3856 Kelime | 193 Kere Okundu
13/06/16 Tarihinde Yaynland | 13/11/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Yaðmur Öncesi; Ayrýlýk Sonrasý

Erce Praetorium

Yaðmur Öncesi; Ayrýlýk Sonrasý
Erce Praetorium, Wrathill

Bella: "Acý... Gerinirken vücudumda hissettiðim þey. O gittiðinden beri hissettiðim tek duygu. Beni býrakmayan ve benim de býrakmak istemediðim o yaþam duygusu."
Edward: "Acý... Son beþ aydýr sürekli tekrarladýðým kelime. Beni anlatan tek kelime. Kimi zaman hareket etmemi engelleyen duygu. Ondan geriye kalan tek þey. "
Jacob: "Acý; Her nefes alýþýmda onu bana hatýrlatan þey. Kalbimin her attýðý saniye yerinden sökme isteðimin nedeni. Acý; Bella."
  
Twilight • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Alec, Alice Cullen, Angela Weber, Aro, Bella Swan, Carlisle Cullen, Charlie Swan, Demetri, Edward Cullen, Emmett Cullen, Esme Cullen, Felix, Jacob Black, Jane, Jasper Hale, Jessica Stanley, Laurent, Leah Clearwater, Marcus, Mike Newton, Quil Ateara, Rosalie Hale, Sam Uley, Seth Clearwater, Victoria
Etiketler: Dark, OC, Spoiler, Dram, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Twilight
26 Blm | 46053 Kelime | 463 Kere Okundu
12/12/09 Tarihinde Yaynland | 12/12/09 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]