Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 13/01/21 19:35
Blm: one-shot
Beendim

Seevdee, Sevde, Sevde, Sevdeee *evet, bunu þarký söyler gibi söyledim. Hayýr, kafayý bulmadým. Evet, sadece caným sýkýldý ahshahahah* Naber Sevde :D Bugün nihayet yýlbaþý hikayelerini okumaya baþladým, sýrayla gidiyordum, þimdiki talihlim sensin mihihihihi hadi baþlayalým :D 

+18 olduðunu görünce bir sýrýtmadým deðil :D Duvardan duvara mý geliyor yoksa :D 

Biri evlenecek gibi ama hangisi Herm mi Harry mi? Ben gene konuyu okumadan daldým da hikayeye sori :D belki yazmýþsýndýr orda, bilmiyorum o yüzden ama smokin baþka türlü nerde giyilir bilemedim. Ya en yakýn arkadaþýnýn düðününde þýk olmak için ya da kendi düðününde :D dur bakalým belli olur þimdi ahshshah

Enee Herm Harry i kaçýracak mý :D ayy kýz kaçýrmaya döndü olay bi dk ahshahha

Ben dedim düðün var diye :D ayy düðünden kaçmýþ bu kýz Allah ým allahým, ya bari evlilik teklifini kabul etme manyak karý madem sevmiyorsun niye evleniyorsun. Hayýr yani bu harmione hikayelerinde neden Ron enkaz gibi býrakýlýyor? Üzülmeye baþladým çocuða artýk .-. 

Ayyh oha çok hýzlý bitti bu, Sevde ama yaaa o son ne öyle yaaa püffff *küçük çocuk gibi kollarýný kavuþturup surat asar* ya tam diyorum bi þeyler olacak burda, dananýn kuyruðu kopacak, mercimekler fýrýna falan derken Harry konuþmaya baþlýyor. Ya bi sus diyip okumaya devam ediyorum bu sefer herm piþman oluyor. Ya tamam düþününce Harry de haklý ama Herm e de kýzýyorum. Madem ron a aþýksýn niye aklýn hala Harry de. Abi kendinize gelin, herm bu nasýl bir arada kalmýþlýk 😂😂😂 hayýr yani kulvarlarý da farklý ahshshah benzer karakterler olsa neyse de, derim hani kararsýz kalmýþ. Alakalarý da yok ahshahha neyse, saymýyorum ama bak ben bunu 14 þubata patlatýyorsun bi tane ahshnahaha *arsýz globby be like* Ama eline saðlýk Sevde valla, gerilim, efendime söyleyeyim piþmanlýklar, haz, fluff vs hepsi bir arada olmuþ, güzel olmuþ. Biyendim :D azýcýk geç kalýnmýþ bir mutlu yýllar dileði iliþtirip kaçýyorum efenim kendinize iyi bakýnýýz! <3 Yorumlayan: NerissaBlack
Tarih: 01/01/21 12:54
Blm: one-shot
Beendim

amaannn tanrýýýým!

selaaaam!

merhaba thearchicat, harika bir hikaye olmuuþ. gerçekten harry'in acýsýný hissettim ve ron'a bir parça üzüldüm ama gerçekten hermione'de kimi sevdiðini nasýl bilebilirdi ki?

ellerine ve emeklerine saðlýk! yeni hikayelerde görüþmek üzere. mutlu yýllar!

sevgiler,

 

Yazarýn Cevabý:

Selam Nerissa!!! Hoþ geldin <3

Beðenmene gerçekten çok sevindim. Ben bu hikayelerimde Ron'cuðumu hem  mazlum ediyorum zaten yüzü bir gülemedi cancaðýzýmýn;(( Hermione'nin düðünden önce kafasý karýþmýþ ama olan hem harry hem rona oldu iþte...

Okuduðun ve yorumladýðýn için teþekkür ederiiim <3 Mutlu yýllar, görüþmek üzere!Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 01/01/21 09:49
Blm: one-shot
Beendim

Selam sevde. 

Öncelikle mutlu yýllar :)

Hikayeden önce yorumlarý okuduðum için hikayenin gayriresmi soundtracki aþký memnu müziði þu an kafamda shshsh

Eline saðlýk gayet derli toplu, duygusu akýþý yerinde olmuþ. Bana bir týk ooc geldi ama o benim altýn üçlü arasýndaki her türlü romantik iliþkiyi uzay boþluðunda gören kendi bakýþým yüzünden de olabilir, emin deðilim :)

Onca yýl yedi kitap okudum, Harry'i nedense yeni yeni sevebiliyorum. Ýçimdeki anneliði uyandýrýyor sanýrým, yazýk oldu çocuða :/

Tekrar tebrikler ve görüþmek üzere.

Yazarýn Cevabý:

Selam Fidelius, þu an benim de kafamda çalmaya baþladý sað olasýn ahgdjad

Özellikle Hermione ooc idi ama onu da içinde bulunduðu duruma uydurmaya çalýþtým, umarým baþarýlý olmuþumdur. Ayrýca harry baþ karakter olmasýna raðmen çoðu kiþilerce sevilmeyen bir tipti sebebini ben bile bilmiyorum ahdhah ama artýk yýldýzýnýzýn barýþtýðýna sevindim. Harry'nin yüzü gülür mü? Gülmez... tek taraflý aþk zor.

Okuyup yorumladýðýn için teþekkür ederim Fidelius, görüþmek üzere!!Yorumlayan: Persephone
Tarih: 01/01/21 02:03
Blm: one-shot
Beendim

Selam Archi! Uyumadan önce senin hikayene de bir dalýþ yapayým dedim, bakalým beni neler bekliyoor ^^

"Bana nasýl gelebilirsin?" diye soramadý. Yarýn en yakýn arkadaþýmla evlenecekken, ben seni kabul edebilir miyim?

Gerçekten bana mý geldin, yoksa ondan mý kaçtýn?'' 

Bu kýsma kadar öyle soluksuz okudum ki bu kýsým resmen bomba gibi çarptý bana. Çok güzel sorular olmuþ bunlar. Aþýrý keyif aldým bu kýsmý okuduðumda nedense :D

Yalnýz Hermione bana azcýk psikopat gibi geldi burda. Dur, daha doðrusu takýntýlý diyeyim. Hala inanamýyorum bu cümleleri kurduðuna. Sanki her an Hermione bir büyünün etkisi altýnda da o yüzden Harry'e böyle davranýyor diyecekmiþsin gibi geliyor :D Belki de böyle hissetmemin sebebi daha önce bu ship'i okumamýþ olmamdýr :')))

Her zaman burada olacaðým, ama senin masalýnda bana yer yok.

Bu cümleden sonra Harry için yakýyoruz arkadaþlar :')))

Ya o nasýl bir son ama öyle??!!! Üzüldüm þuan Harry'ye. Yani ben aslýnda her zaman Hermione ve Ron tayfasýndan oldum ama þu an hikaye o kadar dramatik geldi ki çok hoþuma gitti :D 

Sonuç olarak kalemine saðlýk. Benim için merak uyandýrýcý bir hikayeydi! Mutlu yýllar ♥

 

 

 

Yazarýn Cevabý:

Selam deniiiz <3 Hoþgeldin, sefalar getirdin.

Öncelikle Hermione aklýný kaçýrmýþ gibi davranýyor bu kýsým doðru, ama bunu yazarken Harry ile bir geçmiþleri olduðunu ve Ron'la evlenmeden önce paniðe kapýlýp sapýttýðýný ve kendini "güvenli sýðýnak" olan Harry'nin yanýna attýðýný düþündüm. Bu þipi yazarken normalde Hermioneyi böyle yazmýyorum, ya da herhangi bir þipte de böyle yazmýyorum ama özel bir durum bu ahah:D

Ben dramatik bir insaným... Violet þey yazmýþ yeþilçam gibi ahuahdh:D Yazarken keyif aldýðým, farklý bir hikaye oldu benim için de. Beðenmene gerçekten çok sevindim <33

Mutlu yýllar Deniz!! <33 görüþmek üzereeeYorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 31/12/20 20:25
Blm: one-shot
Beendim

Selam! Okumaya baþlamadan önce, ithaftaki güzel sözlerin için teþekkür ederim. Senin de güzel bir yýl geçirmeni dilerim. Okumaya baþlýyorum, glob tarzý yorumlayacaðim :D

Ya öncelikle, insanin baþkasýndan harmony okumasý ne güzel biþey biliyor musun ajsjsj hoþ bi deðiþiklik oluyor. Ehem.

Ayy, ilk sahnede aklýma James geldi istemsizce... Like father like son. :(

Aaa malum snitchmis... Fakat neler oluyordu??

Angst angst angst... Ýnþallah mutlu sondur Sevde bak yeni yýla benden küfür yiyerek girmek istemezsin di mi ajsjsj off... Senin bu harmonyler niye hep Yeþilçam havasýnda dramatik hep, kalbim kýrýlýyor:D 

"Yarýn en yakýn arkadaþýmla evlenecekken, ben seni kabul edebilir miyim?

Gerçekten bana mý geldin, yoksa ondan mý kaçtýn?"

Aaaaaaaað ay gene mi Ron terk ediliyooor nedir bu çocuðun çektiði :D ama soru güzeldi, beðendim o cümleyi.

OHAA DUVARDAN DUVARA MI GELÝYOR YOKSA OHA AJSJDJDJ ALLAH'IM

Sen de haklýsýn tabii sohbette kuduruk gibi duvardan duvara duvardan duvara deyince ben yazmak zorunda kaldýn ahahahah ay ellerin dert görmesin-dur sahne yarým kaldý (Okuycan Violet konuþmayacaksin)

Hermionenin içine Bihter kaçmýþ ajsjjsjdj ay onun yerine ben utandým okurken-ama Harry her zamanki malliðini koruyor, caným salak evladým. Ýçinden bi ses oðlum o senin yengen yengen diyor herhalde :D

"Her zaman burada olacaðým, ama senin masalýnda bana yer yok."

Aaa ne biçim olduuu :(( Ama yaa Hermione sen kafasýz mýsýn resmen kullandýðý çocuðu ay yazýk be Harry :(( Laannnn içime öküz oturdu þu an. Kiraz Aðacý gibi olmuþ bu. Ama onda bile en azýndan hisleri karþýlýklýydý. Öff üzüldüm ya. Ama ben de olsam böyle yazardým, böyle olurdu yani bu iþ anca ajajsj ulan Hermione Ziyagil... Alacaðýn olsun.

Neyse bu rezil yorumun sonuna gelirken... Ellerine saðlýk Sevde, özellikle malum sahneler için ajajjs off gerçekten rezilim. :D Teþekkür ediyorum sana çok çok, mutlu son olmasa da güzel bir ficti, güzel düþünmüþsün, kalemin dert görmesin... Mutlu yýllar, tekrar çok çok çok teþekkürler! :** <3

 

 

Yazarýn Cevabý:

Öncelikle selam violetciðim ve Hermione ziyagil'i okuyunca kahkaha attýðýmý söyleyerek yorumu cevaplamaya baþlamak isterim. JHSADJ

Ýlk kýsmý ben de James'i düþünerek yazmýþtým:) Ayrýca dramatik biri dramatik hikayeler yazar sevgili violet, maalesef yapacak bir þey yok... Belki 14 þubata artýk mutlu sonlu bir hikaye, hm?

Bu sefer Ron terk edilmiyor ama Hermione Ziyagil yine iþ baþýnda. OÐLUM O SENÝN YENGEN YENGEN sahfasj ya aslýna bakarsan, Harry ve Hermione'nin bir geçmiþleri olduðunu ve Hermione'nin de evlenmeden önce paniðe kapýlýp ex lover'ýna koþtuðu bir fic yazmak istedim. Herm de farkýnda olaylarýn ama eli ayaðýna dolanmýþ kýzcaðýzýn... Harry karþýlýksýz aþk yaþýyor ama en azýndan Ron'a ihanet etmedi (KISMEN)... Yani hermioneyi bir bakýma durdurmuþ oldu diyebiliriz.

Harika bir yorumdu violet, cevaplarken çok güldüm ahahha:D Umarým duvardan duvara kýsmý yeterli olmuþtur... Elimden bu kadar geldi:D 

Mutlu yýllar, sevgiler <3Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()