Yorumlar: Hediye Problemi

Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 13/01/21 14:23
Blm: Hediye Problemi
Beendim

Selam fideliuus!! Nihayet kendime vakit ayýrabildim ve hikayeleri okumaya baþladým, çok mutluyum mihihihihi sýrayla gidiyorum þu anda :D Hadi bakalým hayýrlýsý, nasýlsýn bu arada? Umarým iyisindir ve her þey çok güzel gidiyordur <3

Ayy, bi þey soracaðým yoksa herkesin yaþadýðý bir evren mi yazdýðýn evren *-* Ýkizler dedin ve Ron Voldemortla ikinci karþýlaþmayý yeðlerdi, dedin. Lütfen dülündüðüm gibi olsun ve savaþ sonrasý ve kimsenin ölmediði bir evren olsun nolur nolur *-* 

Yaaa offf, tam yükselmiþtim evet evet çok güzel gerçekten öyle diye, sonra Luna ve Hagrid ve Tonks ve Arthur u harcadýðýný gördüm.... Ya fidelius, Allah rýzasý için hepsini geçtim de yeni doðan bi yavruyu anasýz býrakmaya nasýl vicdanýn el verdi hayýn karý?! *globby yükseldi çaktýrmayýn* Hayýr yani, Teddy'i anasýz babasýz býraktýðý için zaten Rowling'e de çok sövmüþtüm, sen neden yine yara deþiyorsun yani... Hüfff, neyse ben okumaya devam edeyim yoksa yorumun yarýsý sövmekle geçecek -_- 

Severus biraz býdýrdayacak gibi olduðunda mý ahshahah býdýrdayacak mý ahshshah Off fidelius yaa, þurda iki dakika söveyim diyorum güldürüyorsun, olmuyor ama bak :D

Nerissa tam olarak burada çýldýrmýþtýr var yaa :D Sirius'un yaþadýðýný öðrendiðindeki an keþke yüz ifadesini görebilseydim ahshahahha Sirius'un adýný bile duyduðunda çýldýran bir kýza yaþayan bir Sirius vermiþsin :D Eline saðlýk bacým, Nerissa'ya daha güzel bir hediye verilemezdi :)

Sirius'un tepkisine bakýlýrsa Remus'a Severus çýkmýþ olmalý ahshahaha kesin odur var ya baþka türlüsü olamaz yani ahshahah 

Ben ne dedim ahshahahha biliyordum iþte :D Snape kime alacak acaba þu anda onu merak ettim düþünsene o da Sirius'a alýyormuþ ahshhahaha iyi þamata çýkardý var ya,  masada Sirius hevesle bekliyor ona kim aldý diye herkes hediye veriyor birbirine bir tülü sýra sirius a gelmiyor ve en son snape in ona aldýðýný anlýyor ahshshshah yüzündeki o iifade beni çok eðlendirirdi mihihihihi 

Ýyi ki bardak kýrýlmadý elinde ahshahah Herm kafayý yemiþ yazýk, bu kadar kurala uymaya ne gerek var caným? Mesela ben, tamam kurallara uymayý severim ama bana kimin çýktýðýný nerissayla felix e yumurtlamýþtým hemen çünkü tam olarak herm in çýldýrdýðý gibi çýldýrýyordum ahshahahha ama en azýndan bir fikir almak için söyledim. Gerçi istediðim ipucunu alamamýþtým ama olsun ahshahahah ama burada açýk açýk söylemedim yani kýsmen kurallara uymuþ oldum öyle deðil mi? *çýrpýnýþlar* ahshahah neyse dur okumaya devam edeyim, en son herm de galiba dayanamayýp benim gibi yumurtlayacak :D 

Sirius her zamanki sirius yaa ahshahah hay allahým :D

Ulan gider ayak Ron bok çukuruna düþtü *biraz kaba bir tabir oldu ama baþka türlü nadýl ifade ederim bilemedim ahshshah* yazýk günah yaa remus acýmakta haklý yani :D 

Erotik þakalar üreten kol saati mi ahshahah bunu acaba 14 þubat etkinliðinde bir yere sýkýþtýrsak mý ahdhahahah 

Yalnýz mutfak dolup taþmaya baþladý ahshahha hadi hayýrlýsý

Bence herm günlük alacak, içime öyle doðdu. Yani tam olarak günlük deðil de güzel bir defter olabilir. Deri kaplamalý belki slytherin yeþili renginde, parþömen sayfalý bir defter. Üfff güzel de hediye olurmuþ hee :D ben düþerdim bir slytherin olarak þahsen :D 

Yalnýz bütün iþ ginny e kaldý yazýk oldu ahshahahh kýzcaðýz þoka girdi herm aceleyle kaçýnca :D

Ooo snitchli sýr tutucu defter de güzelmiþ hee :D hadi gene iyisin herm, umarým sen gidene kadar satýlmaz o defter hadi bakalým merakla bekliyorum neler olacaðýný :D 

Oha oha oha ahshahah Severus espri yaptý ve sonra da gülerek Dracoya mý sarýldý ahshha ben biraz önce ne okudum :D yuhumsu :D ama çok tatlý çok güzel bir andý :D 

Pansy harry nin lafýný kesip kendisi tamamlayýnca gülme krizine girdim yemin ederim ahshahah üstelik pansy nin harry e hediye almasý niyeyse çok hoþuma gitti ahshahhaha :D ve þey notta çok arsýz þeyler yazdýðýna yemin edebilirim ama ispatlayamam ahshhaha 

Yaa tüh Harry Sirius a almýþ off yaa :D çok beklemiþtim keþke snape çýksa diye ahshah neyse :D 

Sirius remus a almýþ ahshahha mükemmel :D demek o yüzden korktuðu þeyi bul ve gülmesini saðla dedi :D güzel taktik, ben sevdim :D 

Ayy kýyamam Neville haalaaaa mý Snape ten korkuyor :// yapma kuzum adam öcü deðil, birazcýk sert mizaçlý 😅 Yalnýz Draco fazla cüretkar deðil mi, Snape in elinin tersiyle aðzýna vurmadýðýna þaþýrýyorum ben ahshhaha

Yaa çok tatlý bitti ama bu hikaye, bu ara konuþma fýrsatýmýz olmadý pek ama Nerissa eminim bayýlmýþtýr bu hikayeye <3 Ben bile düþtüm yani, mükemmel! Eline, kalemine saðlýk be fidelius :D yorum da uzun oldu bayaðý, bölümden hallice :D ama o kadar güzeldi ki her paragrafýna yorum yazmadan duramadým :) ehehhehe o halde yeni bir hikayede ya da bölümde görüþmek dileðiyle, biraz geç de kalmýþ olsam mutlu yýllar fidelius! Kendine cici bak <3 

Yazarýn Cevabý:

Helloo glob? Nassýn iyisin umarým :)

Biþi diyim mi bu aralar tam bir týkanmýþtým yorumun beni bir kendime getirdi, azýcýk kolonya koklattý burnuma da ayýldým ^^

Ahahhas glob þu an önümde Lily'nin Ardýndan açýk ve inan bana bu okuduðun hikayedeki fidelius onun yanýnda iyilik perisi gibi kalýyor. Pamuk ninen kalýyor hatta öyle diyim sana. Yav ben bazen çok acýmasýz olabiliyorum, hem üzülüyorum hem yazýyorum. Okuyuu fidelius yazar olana kýzýyor bazen böyle ayný senin gibi ama naparsýn ^^

Yaðð umarým sevmiþtir çünkü ooc olmayan bir Sirius yazabildim mi diye Herm gibi kývrandým buralarda, ahshs bu arada Severus'a hediye almak zorunda kalsa napar eder o çekili baþtan yaptýrýr adým gibi eminim buna shshsh 

Ya senin bu anlýk yorumlarýn efsane oluyor, tahminlerin de ne güzel tutmuþ burada birkaç kez. 

Biþi diyim mi yaþayan Sirius yazmaktan bu kadar keyif alacaðýmý tahmin etmezdim, eþek herif napýyor ediyor sevdiriyor kendini. 

Ahahaha erotik þakalar üreten kol saati fikrinin telifi yoktur buyurun kullanýýn tepe tepe. 

Soðuk moðuk ama birtiþ mizahý yakýþýyor ona sever öyle þeyleri çaktýrmadýðýna bakma sen :)

Pansy bu ne yapsa yeridir, o notta her þey yazýyor olabilir. Caným deli gibi Parry çekiyor bu aralar. Hele Nerissa'nýn o tadýna doyulmaz hikayesinden sonra aþeriyorum resmen!

Draco'cum snob bir zengin çocuðu olarak ejderha yüreði yiyor sabahlarý ondan böyle sshhsajj

Ayyy nasýl güzel bir yorumdu hem uzun hem tatlý. Valla glob senin de eline saðlýk. Moral motivasyon þekeri gibisin ^^ Sana da mutlu yýllar tatlýþ  <3Yorumlayan: Astrid
Tarih: 01/01/21 19:23
Blm: Hediye Problemi
Beendim

Merhaba Fidelius! Ben bu hikayeye ba-yýl-dým. O kadar keyifliydi ki, çok nadiren bütün karakterlerin bu kadar ic yazýldýðý öykülere denk geliyorum, özellikle Sirius ve Remus'un o diyaloglarýný al koy kitaba, biraz bile sýrýtmaz. Ýnanýlmaz keyif aldým, karakterlerin düþüncelerinden en ufak harekete karþý verdikleri tepkilerin farklýlýðýna kadar mis gibi bir hikayeydi. Kalemine, emeðine saðlýk. Ve sen wolfstarý da öyle bir güzel yazarsýn ki bence hani... Düþüncesi bile eritti biraz, bence al sen bu fikri bir güzel fýrýna vernxmsmxmd Kendine çok dikkat et, bol yazmalý, Ýlhamlý, saðlýklý ve mutlu yýllar dilerim! :*

Yazarýn Cevabý:

Merhaba astrid!

Ah çok teþekkür ederim ^^ Remus ve Sirius'u düz yazmak bile zor geliyorbir de wolfstar ayh bilemedim. Bir de çok iyilerini okuduk burada cesaret edebilir miyim bilemedim. Ama hala bir çift terapisi yazasým var onlara :)

Sana da mutlu, ilhamlý ve saðlýklý yýllar astrid! :)Yorumlayan: NerissaBlack
Tarih: 01/01/21 10:05
Blm: Hediye Problemi
Beendim

Merhabaaaa^^
Birbirimize çýkmýþ olmamýz çok komiiiik deðiiil mii? Sen hikayeyi eklediðinde bile fark edemedim heyecandan ahahdhahdj
Sonra hikayeye gelecek olursak, ba-yýl-dým! BAYILDIM. O kadar güzel olmuþ ki, çok sevdim. Yeni yýlýn sabahýnda, hava hafif kapalý ve ben hikaye okuyarak mutluluktan sýrýtýyorum. Uzun zamandýr aldýðým en güzel hediyelerden biriydi.
Senin promptlarýný görünce üzülmüþtüm ben konu vermediðim için kimseye ama konu çok tatlýymýþ ve promptu bende gördüðümde keþke böyle bir þey olsaydý dedim :) Kalp kalbe karþýymýþ!
Herkes sanki kendisi gibi, bir yandan ben hep Harry'in fazla sakin karþýladýðýný ve sevdikleriyle vakit geçiremediðini düþünüyordum, bu hikaye gerçekten bu yönden de çok samimi. Bir akþam evde toplanmaktan daha iyi ne olabilir?
Hermione, Hermione, Hermione. Ne hediye alacaðýnýý bilemeyen 'mione! laughing
Bir an sana verdiðim çifti unutup, ay kim çýktýý yaa diye kafa karýþýklýðý yaþadým shshdjandjs
Remus ve Sirius :') ayy James eksik, gözlerimden yaþlar.. Freeeeeed^^ Remus ve Pansy de ne havalý, amanýn yoksa Harry (: Sað kalan çocuk utandý mý bana mý öyle geliyoooor? Hediyesi de çok tatlý. Biliyor musun senin için yazmaya baþladýktan sonra Parry'e içim bir parça ýsýndý. (:
Remus'un kol saati çok güzelmiþ ama ahagdjad bende isteriiim heart-eyes
Sýr tutucu defter... Ýsmi çok havalý deðil mii amanýýýn? Bu gerçekten var mýydý, kitaplarýný okumayalý uzun zaman oldu anýmsamýyorum 🙊
Malfoy ve Granger olarak kalabilirsiniz... Ayyy Draco anlamýýýþ mýý?? Hermione jxhakfks bir tek ona söylemezsen nasýl anlamasýn yahu (: ama ince düþünceli biri o da karþýlýk vermek istemiiiþ ve yemin ediyorum içimden tam da bu kitap geçtiii ahdbakdnk Hermione'ye hep bu kitap veriliyor, br klasik gibi (:
Dramione olan sevgim kabardý, gidip tekrar okuyayayým ve biraz da Dear Secret Santa serisini karýþtýrayým. Ellerine saðlýk, çok teþekkür ederim, seninle tanýþtýðýma da çok memnun oldum. Kalemin çok güzel, çok kuvvetli. (:
Nice senelere Fideliuus!^^
Sevgiler,
Nerissa.

 

Yazarýn Cevabý:

Merhabaaa :)

Yani okkadar tesadüf ama çok güzel ayný zamanda da ^^

Ay çok sevindim, korkarak yazdým çünkü biraz. Çekiliþe girerken ya zaten bildiðim bir þey çýkar demiþtim ama dramonie ve harry'nin arkadaþlarý konsepti beni ilk an karnýmdan vurdu. Sonra da çekiliþ fikrini çaldým eheheh.

Off in character olmuþsa gerçekten sevindim. Bir ara ekrana bakýp karakterlere kýzarken buldum çünkü kendimi "yav siz çok fazlasýnýz ben hepinizi nasýl kendinize uygun yazýcam!?" diye. 

ahahah kimdi ya bu herm'in hoþlandýðý çocuk? :D ay çok tatlý. Parrryyy diyorum ve susuyorum sen zaten artýk biliyorsun.

Yoktu sanýrým tamamen benim uydurmam o defter ^^ ay klasik ama herm de o kitabý hepimizin zihnine kazýdý.

ben de hediyeni beðenmene ve tanýþtýðýmýza çok mutlu oldum :) tekrar bol mutluluklu günler 2021'de ^^Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 31/12/20 21:53
Blm: Hediye Problemi
Beendim

Selaam! Aslýnda bu bugün okuduðum ilk hikayeydi, onayda okumuþtum daha öðlen ama yorumum gecikti kusura bakma. Yani açýkçasý nasýl yorum yapacaðýmý da bilemiyorum ahshsjsj biraz kýsa olacak üzgünüm.

Fidelius, yani baþka biri kalkýp Pansy ve Draco yoldaþlýk casusuymuþ, Siriusla Remus ölmemiþ, hepsi bir yýlbaþýnda hediyelesiyorlar dese; kardeþ büyü de gel der kapýdan çeviririm. Sen yazýnca niye her þey mantýklý oluyor aniden ya anlamýyorum? Nasýl biþey bu ajshshsj bi sen bi Melisa, bana galiba her þeyi okutabilirsiniz. Yani Luna/Dobby yazsan okurum ve üstelik de þiplerim gibime geliyor :D

Her bir sahnesi muazzamdi, ama özellikle Sirius sahnelerine, Remusla atýþmalarýna bittim. Kalbim cýz etti adeta. Keþke canonda da böyle mutlu bir geleceði olabilseydi. Ah be Sirius...:( Ama bu sefer de Luna ve Hagrid ölmüþ. :/

Hediyelerin her biri ve arkalarýndaki düþünce kusursuzdu,yani bütün karakterler icydi, tamamen canondan farklý davrananlar bile kendileri gibiydi. Bu çok harika biþey ya. Valla. Ben galiba sana biraz hayraným Fidelius. Aramýzda kalsýn.

Keþke eski usül puan verebilseydik de yýldýzlý on verseydim sana. Ellerine emeðine saðlýk. Yeni yýldan her dileðin gerçek olsun, mutlu yýllar! <3 :***

Yazarýn Cevabý:

Selam Violet! Hoþgeldin :)

Kýsa deðil deðil. 

Yaððað ama bu yorumun kendisi hediye oldu resmen! Böyle sýrýtýk sýrýtýk okuyorum. Hsjss verdiðin örnek peki? Þipliycez ulen onu da þipliycez!

Biliyor musun özellikle Sirius sahnelerinde ben çok tedirgin oldum. Hem daha az karakterle yazmaya alýþkýným hem de Sirius pek yazdýðým biri deðil challange oldu kendi kendime. Seviyorum da adamý ama çok baþka biri yani, ödüm koptu. 

Violetcim sana bir haberim var: hislerimiz karþýlýklý! love and admire ^^

Uff pamuk gibiyim þu an, sana da mutlu neþeli yýllar :*Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()