Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 23/11/20 21:55
Blm: Snitch'in Anlattýklarý
Beendim

Jordan yaa ahahahah bayýlýyorum þu çocuðun spikerliðine. Selam fidelius :D biraz geç geldim ama nihayet buradayým :) 

Elma mý attýlar ahshahaha neee :D kural ihlali mi var hocam bana mý öyle geliyor :D 

Ne vardý kendisine benzeseydi.. ahshaha di mi :D snape e benzeseymiþ biraz olmurmuþ :D Snape e bak sen, gülümsermiþ de :)) 

Ahahahahah offf bu çok tatlýydý amaaa :D Gözlerimden kalpçikler fýþkýrarak okudum özellikle Snape in kendine yediremese de aslýnda içten içe Potter için endiþelendiði kýsým favorim :D caným Snape <3 kýyamazmýþ da mihihihihihi Kaçmasaydý da keþke azýcýk daha eðleneydik :D 

Neyse olsun, eline saðlýk fidelius! Kocaman bir sýrýtýþla okudum<3 çok keyifli bir bölümdü gerçekren :D özellikle sonu mihihihihihi <3 Tekrardan görüþmek üzereee! :*:*:*:*

 

Yazarýn Cevabý:

Joordan diye haykýrdým resmen ben de yazarken, ay olaðanüstü bir çocuk ya keþke sayfalarca Jordan ficleri yazsa birileri okusak ^^

 

Ya senin geç kaldým demene kurban shhahs 

 

ya malum maçlar biraz heyecanlý geçiyor, o arada iki taraftan da çeþitli pislikler yapýlabilirim kabulüm. Severus için zor bir gündü, üzerine daha fazla Harry sýrýtmasý kaldýrabileceðini sanmýyorum. Hayýr o quidditch kupasýný da gerçekten istiyor o yüzden diyaloglarý biraz daha uzatsam hýrlayabilirdi :)

 

öperim :* tonks'un þifasýndan önce mi sonra mý okudun bilmiyorum ama biraz olsun telafi etmiþtir bu sýrýtýþlar umarým ^^Yorumlayan: ophelia
Tarih: 22/11/20 00:29
Blm: Snitch'in Anlattýklarý
Beendim

selam! 💘 rahmetliden de severitus'tan da pek hazzetmezdim açýkçasý ama hikâyenin konusunu okuduðumda nasýl iþleyeceðini çok merak ettim ve birden kendimi hikâyeye kapýlmýþ bir hâlde buldum. o kadar sevimliydi ki feels krizi geçirirken serinin diðer hikâyelerini de okumaya karar verdim, ellerine saðlýk

Yazarýn Cevabý:

Merhaba :)

 

Ay rahmetli deyince bir üzüldüm, ama hadi bakalým belki bunlarý okuyunca en azýndan bir evren içerisinde bir ufak seversin ^^

 

Çok sevindim böyle ufak bir deðiþim olmasýna, diðer yorumlarýný da merakla bekliyorum. Teþekkürler yorumun için ophelia ^^Yorumlayan: thearchicat
Tarih: 21/11/20 19:20
Blm: Snitch'in Anlattýklarý
Beendim

 Baba da olsa Snape iþte ya, çok hoþ. Ýçinden aptal çocuk diye geçirmesi falan.

Draco'yu Harry'i tebrik etmesi için zorlamasý falan da hoþuma gitti. Yorumlarda da yazmýþlar zaten ama ben de söyleyeyim; cidden karakterleri olduklarý gibi yazýyorsun ve bu bir baþarý bence:)

Harry'nin kazanmasýný istemesi falan da bi tarlýydý. Dad material vibe alýyorum artýk:D

Ellerine saðlýýýk görüþmek üzere fidelius:)

-sevde

Yazarýn Cevabý:

Evet baba, profesör, ölüm yiyen, casus kim olursa olsun adm bir Severus izi býrakýyor olduðu þeye :)

 

Bu Draco'yu zorladýðý cümle aslýnda biraz lily'nin kehaneti hikayesine dayanýyor. Atalente promtu verir vermez o yüzden ilk bu hikaye canlandý kafamda. Ay karakterler gerçekçi yorumu kadar beni mutlu eden çok az þey var tenk yuu ^^

 

Ay geliyor di mi yavaþ yavaþ o Vibe, ne mutlu :)

 

Teþekkürler sevde :)Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 21/11/20 15:16
Blm: Snitch'in Anlattýklarý
Beendim

Allaaaaahýým

Ben bu adamý böyle okumayý bu kadar sevecek kadar ne günah iþledim Fidelius söyle bana!

Tam olarak Harry'yle özdeþleþmiþ durumdayým, beþ dakikadýr sýrýtýp duruyorum, önümde üçte ikisi ancak bitmiþ bir makale var ve o huysuz yarasanýn poker suratýný düþünerek kýkýrdýyorum.

Yalnýz Minerva'nýn þoku benim için en gerçekçi ayrýntýlardan biriydi, kadýn dumur olmuþtur cidden ya böyle bir medeniyet kýrýntýsý karþýsýndajksjfkgj Ayrýca Jordan'ýn maç anlatýmýna her zaman güleceðim yapacak bi þey yok.

He bi de Snape'in kendini durdurmayý beceremezken bile çocuðun süpürge konusunda James'e çektiðini fark ederek huysuzlanmasý mükemmeldi mükemmel.

Ay yaðmurda sýrýlsýklam olup kuru kýyafetlere kavuþmuþ gibi yumuþacýk ve þenim, ellerine saðlýk, harikaydý <3

Yazarýn Cevabý:

Bir günah deðil bu hediyeee ^^

 

Bilemiyorum efenim Severus'da da bir þeytan tüyü var diyelim madem :) Harry empatisi "kalp" ben. Ah o huysuz yarasa ahh

 

Shhshs medeniyet kýrýntýsý betimlemesi ne ba-yýl-dým! Deðil mi kadýn bir de nassýl elit ve nazik soðuk olmasýna raðmen. Joordan, seni çok özlemiþim. Çok karakter kullanabilmek pek yapabildiðim bir þey deðil o yüzden Jordan'ý yazarken ayrý bir mutlu oldum.

 

Shshs James nefreti bitmek bilmiyor adamýn, duramýyor.

 

Ehehe ay nasýl iyi geldi bu yaðmur hepimize ^^ hem promtuna hem yoruma kalp kalpYorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 21/11/20 15:05
Blm: Snitch'in Anlattýklarý
Beendim

Bundan öncekini yakalayýp onaylamýþlar ben görmeden ama bunu tuttum ahahshdj

Yaa, ne güzeldi<3 karakterleri o kadar kendileri gibi yazýyorsun ki hiçbir þey olamazmis gibi gelmiyor, evet Snape Quidditch izleyebilir, evet Snape Harry snitchi yakalasin isteyebilir ve evet Harry Snapein zindanýnda çok mutlu olabilir, her þey mümkün ajsjsj çünkü fidelius her þeyi mantýklý hâle getiriyor. Ay ellerine saðlýk. Aþýrý hoþuma gitti okurken, hele Snapein çocuk quidditchte yetenekli diye kýzmasý ajsjsj yaa baba iþte, kýyamýyor biþey olacak diye. Snape baba olsa aynen böyle olurdu var ya... Benim bi hikayem vardý Snapein kýzýnýn olduðu, orda da bunun gibiydi bu adam. Napsin bu kadar gösterebiliyor sevgisini. Ama Harry de anlýyor veee hoþuna gidiyor, ay yerim yaa <3 Kuzum tabii senelerce annesiz babasýz büyüdü, aç susuz baba sevgisine... Bi sn gözlerimi sileyim.

Ellerine saðlýk fideliuscum, her zamanki gibi þahane bi iþ çýkarmýþsýn. Bol yorumlar diliyorum, görüþürüz! :))

Yazarýn Cevabý:

Bak sen olsan önce hepsini okur sonra onaylardýn violet 🙈

 

Böyle yorumunu okurken koltuklarýn kabardý, bir hoþ oldum bir hoþ oldum anlatamam. Evet sanýrým en büyük çekincem karakter dýþý bir þey yazmak, epey korkuyorum ondan. Þu an pamuðun burada ^^

 

Dayanamýyor Severus Harry de James'in bir parçasýný görmekten. En baþta James'i de bir ebeveyn olarak býrakarak yazarken çok planlamamýþtým ama evet þimdi bunun yarattýðý sonuçlardan çok memnunum :)

 

Ayy Harry, sevdim seni çocuk. gözyaþlarýný siler o da

 

her zamanki gibi mi? a86;a039; Çok tenk yuu efenim *kalpler çiçekler*Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()