Cedric Diggory

Non Morire

Valkirycass

Non Morire
Valkirycass

Harry'nin banyoya gidip yumurtanýn sýrrýný çözmeye çalýþtýðý gece Cedric küçük bir ziyarette bulunmaya karar verir, sonuçta ikisi de Hogwarts þampiyonudur....
Harry Potter / Cedric Diggory
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 1 Yorum Beđendim

Ana Karakterler: Cedric Diggory, Harry Potter
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1804 Kelime | 12 Kere Okundu
22/08/21 Tarihinde Yayýnlandý | 24/08/21 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandý
[Bildir]


(try to be your home) the place that you come to

Raven OnaylĂ˝ Yazar

(try to be your home) the place that you come to
Raven OnaylĂ˝ Yazar

Cedric Serenity'nin evi olmaya, eninde sonunda döneceði yer olmaya hazýrdý.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beđendim

Ana Karakterler: Cedric Diggory
Etiketler: *Harry Potter, Fantastik, Hurt/Comfort, OC
Dil: Türkçe
Beta: Silver | Artist:
Seri: Zaman Anahtarý, #11 HEP: Yaz Þarkýlarý
1 Bölüm | 1036 Kelime | 15 Kere Okundu
03/08/20 Tarihinde Yayýnlandý | 03/08/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandý
[Bildir]


Kamp

Raven OnaylĂ˝ Yazar

Kamp
Raven OnaylĂ˝ Yazar

Serenity ve Cedric'in ufak bir kamp gezisi.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beđendim

Ana Karakterler: Cedric Diggory
Etiketler: AU, Hurt/Comfort
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Zaman AnahtarĂ˝, Summer Challenge vol.2
1 Bölüm | 1919 Kelime | 12 Kere Okundu
20/07/20 Tarihinde Yayýnlandý | 20/07/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandý
[Bildir]


Cadýlar Bayramý Sürprizleri

Raven OnaylĂ˝ Yazar

Cadýlar Bayramý Sürprizleri
Raven OnaylĂ˝ Yazar

Ýlginç kostümler ve kayýp küpeler cadýlar bayramýnda tam da aradýðýnýz þeyler olabilir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beđendim

Ana Karakterler: Cedric Diggory, Fred Weasley
Etiketler: AU, Fluff, OC, OOC, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Selemetis | Artist:
Seri: Moonlight Shadow, Zaman AnahtarĂ˝, #02 EKG
1 Bölüm | 1056 Kelime | 51 Kere Okundu
31/10/16 Tarihinde Yayýnlandý | 31/10/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandý
[Bildir]


Zaman AnahtarĂ˝

Raven OnaylĂ˝ Yazar

Zaman AnahtarĂ˝
Raven OnaylĂ˝ Yazar

Serenity, Beauxbatons grubuyla Hogwarts'a yola çýktýðýnda Üç Büyücü
Turnuvasý'nýn, önem sýralamasýnda sonlarda olduðunun farkýndaydý.

Bulmasý gereken bir 'anahtar' vardý. Yaþamýný, geleceðini ve belki de sevdiklerini kurtaracak olan bir anahtar.

(Cedric Diggory/OC) -
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 70 Yorum Beđendim

Ana Karakterler: Cedric Diggory
Etiketler: OC, Fantastik, Genel, Gizem
Dil: Türkçe
Beta: KaraKedi, Selemetis | Artist:
Seri: Zaman AnahtarĂ˝
20 Bölüm | 48410 Kelime | 1181 Kere Okundu
13/08/15 Tarihinde Yayýnlandý | 09/10/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandý
[Bildir]


Wings

Raven OnaylĂ˝ Yazar

Wings
Raven OnaylĂ˝ Yazar

Bazen pervaza dayadýðý eski koltuðunda otururken içini saran sýkýntýyla zar zor baþ edebildiðini fark ederdi. Ama her þeye dayanabilmesinin sebebi özgürlüðü tatmýþ oluþuydu. Zordu, bunu kabul ediyordu ama paha biçilemezdi. Buna kalýbýný basardý iþte.

(Cedenity/Au)
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Arthur Weasley, Cedric Diggory, Ginny Weasley, Hermione Granger, Molly Weasley
Etiketler: AU, OC, Genel
Dil: Türkçe
Beta: Selemetis | Artist:
Seri: Zaman AnahtarĂ˝, Summer Challenge
1 Bölüm | 2022 Kelime | 43 Kere Okundu
31/07/16 Tarihinde Yayýnlandý | 31/07/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandý
[Bildir]


Kýþ Vedasý

Raven OnaylĂ˝ Yazar

Kýþ Vedasý
Raven OnaylĂ˝ Yazar , KaraKedi

Cedric Diggory bir haziran gecesi ölmüþtü, onun hatýrasý için cesedinin bulunduðu eski kiliseye kar yaðdýrýlýyordu. Üzerine ufak bir gri bulutun konuþlandýðý bina, muggle kar kürelerine yakýþýr bir þekilde masalsý duruyordu. Tam da onun seveceði gibi.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beđendim

Ana Karakterler: Cedric Diggory
Etiketler: Dark, Karakter Ă–lĂĽmĂĽ, OC, Spoiler, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #06 HEP: Kýþ Masalý, Zaman Anahtarý
1 Bölüm | 582 Kelime | 38 Kere Okundu
14/02/16 Tarihinde Yayýnlandý | 15/02/16 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandý
[Bildir]


Moonlight Shadow

silver OnaylĂ˝ Yazar

Moonlight Shadow
silver OnaylĂ˝ Yazar

Artemis Lupin Fransa'dan Ýngiltere'ye geldiðinde; elinde yalnýzca bir mektup, bir bavul ve bir isim vardý. // (Fred Weasley/OC)
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 170 Yorum Beđendim

Ana Karakterler: Arthur Weasley, Bill Weasley, Cedric Diggory, Charlie Weasley, Dean Thomas, Draco Malfoy, Fleur Delacour, Fred Weasley, George Weasley, Ginny Weasley, Harry Potter, Hermione Granger, Lavender Brown, Lee Jordan, Luna Lovegood, Minerva McGonagall, Molly Weasley, Neville Longbottom, Nymhadora Tonks, Parvati Patil, Percy Weasley, Remus Lupin, Ron Weasley, Rubeus Hagrid, Seamus Finnigan, Severus Snape, Sirius Black OC: Artemis Lupin
Etiketler: Dram, Fantastik, Fluff, Genel, Hurt/Comfort, Karakter Ă–lĂĽmĂĽ, Komedi, OC, Romantik, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Moonlight Shadow
30 Bölüm | 88694 Kelime | 6369 Kere Okundu
16/06/15 Tarihinde Yayýnlandý | 05/12/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandý
[Bildir]