Merhaba! 328 numaral odaya hogeldiniz.

Hviyet

Oda Sakini: Estellagreen [letiim]
Gerek smi: Ahsen
Cinsiyeti:
Doum Gn:
Odaya Tand Tarih: 27/05/15
Website:
Ask.fm:
Twitter:
Facebook:
Wattpad:
Betalk Yapyor Mu?:
Ortalklarda Grnd Son Tarih: Uzun Zaman Önce, Çok Çok Uzak Bir Galaksiden

Yazar Performans
Bu Ay
: 0 kelime
Toplam: 242 kelime

Duvar


[Bildir]


Estellagreen Serileri [0]
Estellagreen Yorumlarý [0]
Estellagreen Yarýþmalarý [0]
Estellagreen Favorileri [0]

KALP KIRIKLARI

Estellagreen

KALP KIRIKLARI
Estellagreen

Katran karasýndan ak çýkmak mümkün mü? Bir trafik kazasýyla baþlar her þey . Büyük sevgi zincirleri yaþanan olaylarla kýrýlmaya yüz tutar. Aslýnda her þey o kazada baþlamýþ ilk tanýþmada son bulmuþtu . Heyecanlý bir yolculuða hazýr olun . Aþk, gizli sýrlar , yalanlar ve büyük hayal kýrýklýklarý.....
  
Düzyazý • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 242 Kelime | 9 Kere Okundu
27/05/15 Tarihinde Yaynland | 27/05/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]