Merhaba! 21 numaral odaya hogeldiniz.

Hviyet

Oda Sakini: EmpaT [letiim]
Gerek smi: Gökhan
Cinsiyeti: Erkek
Doum Gn: Belirtilmedi
Odaya Tand Tarih: 07/12/14
Website:
Ask.fm:
Twitter:
Facebook:
Wattpad:
Betalk Yapyor Mu?:
Ortalklarda Grnd Son Tarih: 21/05/21

Yazar Performans
Bu Ay
: 0 kelime
Toplam: 1826 kelime

Okur Performans (EmpaT Okuma Listesi)
Bu Ay
: 0 yorum
Toplam: 13 yorum

Duvar

14.08.2016 


 


Yeniden merhabalar herkese; 


Ýsmim Gökhan. Cadýlar bayramýnda doðdum. Hani þu Potterlarýn Voldemort tarafýndan öldürüldüðü gün. 24 yaþýnda Türk Dili ve Edebiyatýndan henüz mezun olmuþ bir öðretmen ve iþsiz Potterheadim. Senelerden beri okumaya ve hayran kurguya (özellikle Harry Potter'a) olan sevgim bugün burada bunlarý yazmamda ana faktör. 

Küçüklüðümde Tv'de kavgayla seyrettiðim Harry Potter'ý lise döneminde okumamdan itibaren Potterhead'im. neyse daha fazla bunlardan bahsederek sizi sýkacak deðilim. Ha! ne diyordum? :))

kiþilik itibariyle ýsrarcý ve önermeci bir yapým vardýr. Aha dayýya sor (bknz. Austenviolet :)) ) çoðu zaman okuduðum bir kitabý, filmi, diziyi, müziði ,maçý vb. çevremdekilere lanse etmiþ zorla da olsa önermiþimdir, yapmýþýmdýr; o potansiyel var. :)) 

senelerden beri bir þeyler karalar lâkim karaldýklarým üþengeçliðimden devam edemez. Sonunu getirdiklerimi de hiç beðenmem. Milleti çatýr çatýr eleþtiririm ama bu eleþtirilerimi kendimde iþe yaramaz. 

Hayran Kurgu olarak: Harry Potter, suits, teen wolf, supernatural... okurum. 
çift olarak da, en baþta Harry- Hermione okurum. Slasha yeni yeni alýþtýk onda da hp olarak Harry-Draco. 


Hayalim olan ilk romanýmýn kurgusu hazýr ama yazacak adama üþengeçlikten ulaþýlamýyor... :)) 

Þimdilik bu kadar, caným sýkýldýðýnda güncellenecektir. Güncelleme için aþaðýya bakýn. :)) 
Görüþmek üzere... 


[Bildir]


EmpaT Serileri [0]
EmpaT Yorumlarý [13]
EmpaT Yarýþmalarý [0]
EmpaT Favorileri [0]

Söz Verme (No Promises)

EmpaT

Söz Verme (No Promises)
EmpaT

Sana söz vermiyorum Harry ama yine ve yeniden bir arada olacaðýz. Belki bir partide belki bir baloda...
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: Austenviolet | Artist:
Seri: #09 HEP: Sonbahar þarkýlarý
1 Blm | 694 Kelime | 30 Kere Okundu
30/09/17 Tarihinde Yaynland | 30/09/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Toz

EmpaT

Toz
EmpaT

Harry ,Snape'in zorlamasýyla Draco'ya bakmak zorunda, Ýkisi de bu durumdan hoþnut deðiller ama ikisi de katlanmak zorunda... (zorunlu arkadaþlýk hikâyesidir. )
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 762 Kelime | 44 Kere Okundu
23/12/15 Tarihinde Yaynland | 23/12/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Sensizlikti

EmpaT

Sensizlikti
EmpaT

Aynaya baktýðýmda, gözlerin karþýladý gözlerimi,
Hýrçýn denizler gibi, kapkara..
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 120 Kelime | 12 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Sâhi neydi aþk?

EmpaT

Sâhi neydi aþk?
EmpaT

Yalnýzlýktý belkide, tipide cama vuran kar tanesi gibi...
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 134 Kelime | 14 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Korkuyorum

EmpaT

Korkuyorum
EmpaT

Yalnýzlýðýmla bekliyorum korkumu...
  
Þiir • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: AU
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #04 HEP: Kasýmda Þiir Baþkadýr
1 Blm | 116 Kelime | 11 Kere Okundu
25/11/15 Tarihinde Yaynland | 25/11/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]