Merhaba! 1422 numaral odaya hogeldiniz.

Hviyet

Oda Sakini: toujourspur [letiim]
Gerek smi: Doða
Cinsiyeti: Kadýn
Doum Gn: Nisan 11
Odaya Tand Tarih: 25/09/16
Website:
Ask.fm:
Twitter:
Facebook:
Wattpad: mxgnxsbxne
Betalk Yapyor Mu?: Evet
Ortalklarda Grnd Son Tarih: 02/06/22

Yazar Performans
Bu Ay
: 0 kelime
Toplam: 72603 kelime

Okur Performans (toujourspur Okuma Listesi)
Bu Ay
: 0 yorum
Toplam: 1 yorum

Duvar


Selam! Ben Doða. Kendimi bildim bileli okumayý çok severim ama yazarlýðý keþfetmem biraz uzun sürdü diyebilirim. 2013 yýlýndan itibaren fanfiction/internet yazarlýðý dünyasýndayým. Özgün kurgu yazdýðým zamanlar da var tabii ki ama çoðu zaman onlarý kendime saklamayý tercih ediyorum. Yazmaya Wattpad ile baþladým. Birçok non-fiction’ým ve fanfiction’ým mevcut. Fakat hikayelerimi oradan taþýmaya karar verdim (non-fictionlar dýþýnda). Kendimi geliþtirdikçe geliþmiþ siteleri fark ettim. Bir süredir buralarda takýlýyorum. Beni ao3'te ve fanfiction.net’te toujourspurr nick’i ile bulabilirsiniz. Lütfen iletiþim kurmaktan çekinmeyiniz! 
[Bildir]


toujourspur Serileri [1]
toujourspur Yorumlarý [1]
toujourspur Yarýþmalarý [0]
toujourspur Favorileri [7]

Mavi Kalkan
toujourspur

Alec nihayet Magnus'a evlenme teklif etmeye karar verdiðinde bir suç mahalline çaðrýlýr. Burada ölü bir keþ, pis bir sokakta paltosu ve ayakkabýsý olmadan yatmaktadýr. O ve ortaðý Jace, bir tanýk bulurlar.

Çöplüðün arkasýnda bir çocuk saklanarak çömelmektedir.

Oðlan konuþmuyordur. Kimseye güvenmez. Alec dýþýnda.

Alec ve Magnus, çocuðu alýp kalmasý için ona güvenli bir yer vermek zorundadýr. Özellikle de sokakta bulunan esrarkeþi öldüren kiþi, beþ yaþýndaki çocuðu sessiz tutmak istediðinde.
  
The Mortal Instruments • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Alec Lightwood
Etiketler: Polisiye
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Mavi Çelik
4 Blm | 12994 Kelime | 35 Kere Okundu
11/09/20 Tarihinde Yaynland | 17/01/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Mavi Melek
toujourspur

Cinayet dedektifi Alec Lightwood, NYPD ile çalýþtýðý sekiz yýl boyunca her þeyi görmüþtü ve duymuþtu. Ama milyarder, playboy Magnus Bane'i hiç beklemiyordu. Magnus, bir dizi fahiþe cinayetinde bir þüphelidir ve Alec, prosedür ile baþ þüphelisi için hissettiði karþý konulmaz arzu arasýnda ince bir çizgide yürümelidir.
  
The Mortal Instruments • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Alec Lightwood
Etiketler: Polisiye
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Mavi Çelik
10 Blm | 38259 Kelime | 72 Kere Okundu
24/07/20 Tarihinde Yaynland | 10/09/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Malec'in Gözünden Ölümcül Oyuncaklar

toujourspur

Malec'in Gözünden Ölümcül Oyuncaklar
toujourspur

Haydi gelin seri boyunca Magnus ve Alec’in iliþkisine ýþýk tutalým.
  
The Mortal Instruments • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Alec Lightwood
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
4 Blm | 14743 Kelime | 50 Kere Okundu
15/12/18 Tarihinde Yaynland | 16/07/20 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


alexander

toujourspur

alexander
toujourspur

u94; Fluff: “I like it when you say my name.”
  
The Mortal Instruments • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Alec Lightwood
Etiketler: Fluff
Dil: English
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 590 Kelime | 3 Kere Okundu
14/05/20 Tarihinde Yaynland | 14/05/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Nocturne

toujourspur

Nocturne
toujourspur

Voldemort'la sürdürülen savaþ devam ederken herkes elinden geleni yapmaktadýr. Zamanla Zümrüdüanka Yoldaþlýðý, tek bir savaþ vermediðini de fark edecektir. Yýllar önce kayýplara karýþan Harry Potter'ýn ortaya çýkmasýyla tüm dengeler deðiþecektir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Alastor Moody, Albus Dumbledore, Astoria Greengrass, Daphne Greengrass, Draco Malfoy, Emmeline Vance, Ginny Weasley, Harry Potter, Hermione Granger, Neville Longbottom, Remus Lupin, Ron Weasley, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Aksiyon, AU, Dark, Macera, OOC, Smut
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1628 Kelime | 36 Kere Okundu
29/08/18 Tarihinde Yaynland | 29/08/18 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


S h a d o w.

toujourspur

S h a d o w.
toujourspur

"Beni saatlerce görmezden geliyorlar. Hatta bazen günlerce. Varlýðýmýn farkýnda bile deðiller. Ben sadece bir gölgeyim onlar için!"

Winter ona düþünceli bir bakýþ attý. "Gölgeler... Onlar karanlýðýn silahlarýdýr. Onlar gittikleri her yere bir þekilde uyum saðlarlar, baþkalarýný kimsenin yapamayacaðý kadar iyi gözlemlerler. Onlar, herkesin çevresinde dans ederler. Çünkü onlar dokunulmazlardýr. Korkma, küçüðüm. Þimdilik gölgenin bir parçasý olmalýsýn fakat kaderin senin için planlarý var. Gölge olmanýn küçük bir bedeli var."
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Daphne Greengrass, Draco Malfoy, Harry Potter, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Aksiyon, AU, Dark, Gizem, Macera, OOC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1538 Kelime | 11 Kere Okundu
29/08/18 Tarihinde Yaynland | 29/08/18 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Brother

toujourspur

Brother
toujourspur

" Hala caným acýyor. Nedenini bilmiyorum, ona sadece, diðer aile üyelerinden biraz daha çok baðlýydým. Peki bu hissettiklerimin altýnda yatan ne Aylak? "

" O senin kardeþindi Sirius. Hala senin kardeþin. Nedeni bu. "
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Regulus Arcturus Black, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Dram, Hurt/Comfort, Karakter Ölümü
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2851 Kelime | 23 Kere Okundu
29/08/18 Tarihinde Yaynland | 29/08/18 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]