Merhaba! 1445 numaral odaya hogeldiniz.

Hviyet

Oda Sakini: Anaklusmos [letiim]
Cinsiyeti: Erkek
Doum Gn: Belirtilmedi
Odaya Tand Tarih: 16/10/16
Website:
Ask.fm:
Twitter:
Facebook:
Wattpad: FatihDuyar9
Betalk Yapyor Mu?:
Ortalklarda Grnd Son Tarih: 01/11/21

Yazar Performans
Bu Ay
: 0 kelime
Toplam: 89190 kelime

Duvar

Selam!!


Adým Fatih,


Çeþitli yerlerde farklý nicklerle fanfiction yazmýþ biriyim.


Yine bu nickle TFF'de yazýyordum ve sitedeki bir çok yazar gibi orasý kapanýnca buraya göç etme kararý aldým. -üþengeçliðim sayesinde bu kararý baya geç aldým ya, neyse..- 


Edebiyat okuyan, kitap manyaðý, okumak kadar yazmayý da seven biriyim.


Eh, bu kadar yeter sanýrým. Öyle çok ilginç biri sayýlmadýðýmdan buraya yazacak fazla bir þeyim de yok haliyle.


Yavaþ yavaþ TFF'deki hikayelerimi buraya geçirmeyi düþünüyorum -Çünkü çok üþengecim!- ve oradaki hikayelerin bazýlarýna burada devam edeceðim vakit bulursam -Çünkü Vizeler is coming :D-
[Bildir]


Anaklusmos Serileri [1]
Anaklusmos Yorumlarý [0]
Anaklusmos Yarýþmalarý [0]
Anaklusmos Favorileri [1]

Slytherin'de Bir Potter

Anaklusmos

Slytherin'de Bir Potter
Anaklusmos

Harry Potter, sað kalan çocuk Hogwarts'a baþlýyor. Ve yanýnda ikizi Lark Potter da var! Lark'ýn seçimine kadar her þey normal. Harry de anne ve babasý gibi Gryffindor'a gitti. Ama asýl sorun Lark'ta

Bir Potter Slytherinde?! Lark kardeþine hiç benzemiyor, görünüþ bakýmýndan ne kadar ayný olsalar da, kalplerinin içi çok farklý! Biri tamamiyle aydýnlýkken, diðeri boðazýna kadar karanlýða batmýþ! Sizce Lark Potter, Slytherinde ne yapabilir? Kim bilebilir ki!!
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Aberforth Dumbledore, Blaise Zabini, Draco Malfoy, Gilderoy Lockhart, Harry Potter, Hermione Granger, Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy, Oliver Wood, Pansy Parkinson, Rose Weasley, Salazar Slytherin, Severus Snape, Tom Marvolo Riddle / Lord Voldemort
Etiketler: *Harry Potter, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Slytherinde Bir Potter
12 Blm | 35764 Kelime | 40 Kere Okundu
27/10/21 Tarihinde Yaynland | 28/10/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Skyrim'den Mektuplar

Anaklusmos

Skyrim'den Mektuplar
Anaklusmos

Skyrim'i arþýnlayan Ejderdoðan'dan düþüncelerine dair mektuplar.
  
Oyunlar • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Depresyon, Fantastik, Genel, Macera
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
3 Blm | 5071 Kelime | 7 Kere Okundu
26/10/21 Tarihinde Yaynland | 26/10/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Topraðýn Çocuðu

Anaklusmos

Topraðýn Çocuðu
Anaklusmos

Gaia'nýn romalý hali olan Terra'nýn bir insandan olma olan çocuðu Allen'in sýrtýna Jüpiter Kampý'ný kurtarmak gibi aðýr bir görev yüklenmiþtir. Allen ise daha bir melez olduðunu bile yeni öðrenmiþken, bu zorlu ve acý dolu kaderle yüzleþmek zorunda kalýr...
  
Percy Jackson and the Olympians • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Frank Zhang, Hazel Levesque, Jason Grace, Leo Valdez, Nico di Angelo, Percy Jackson, Piper McLean, Reyna Avila Ramírez-Arellano
Etiketler: Fantastik, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
7 Blm | 18912 Kelime | 3 Kere Okundu
26/10/21 Tarihinde Yaynland | 26/10/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Aný Yaþamak

Anaklusmos

Aný Yaþamak
Anaklusmos

Hermione Granger, Hogwarts Lisesinin örnek öðrencisidir. Tek amacý okulu birincilikle bitirip, en iyi üniversitelerden birine girmek ve orayý da bitirdikten sonra kaliteli bir þirkette yüksek bir pozisyonda çalýþmaktýr.
Harry Potter ise okula daha yeni gelen, her þeyde baþarýlý olmasýna raðmen hiçbir amacý olmayan, geleceði unutup tamamiyle aný yaþayan birisidir. Harry Potter, tam zýttý Hermione Granger'ýn peþine takýlýp onu kendine aþýk etmeye çalýþýr. Ve çok az romantik, biraz dram dolu bir hikaye ortaya çýkar...
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Harry Potter, Hermione Granger
Etiketler: *Harry Potter, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 4029 Kelime | 5 Kere Okundu
25/10/21 Tarihinde Yaynland | 25/10/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


HarryxPansy OneShot 2

Anaklusmos

HarryxPansy OneShot 2
Anaklusmos

Harry PotterxPansy Parkinson

Harry baþýný iki yana salladý. “Kimse savaþmak istemiyor Pansy” diye cevap verdi sevgilisine. “Ben de savaþmak istemiyorum. Ama zorundayýz! Voldemort her geçen gün daha da güçleniyor. Yakýnda harekete geçecek. O zaman biz de hazýr olmak zorundayýz.”

Pansy, o kendisine çok yakýþan alaycý kahkahalarýndan birini attý bu sözler karþýsýnda. “Bazen o kadar aptal ve masum olabiliyorsun ki...” dedi dudaklarýndaki gülümsemeyi durdurmaya çalýþýrken. “Sana kýzmalý mýyým yoksa sarýlmalý mýyým bilemiyorum Potter!”
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Harry Potter, Pansy Parkinson
Etiketler: *Harry Potter, Dram, Karakter Ölümü, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2445 Kelime | 2 Kere Okundu
25/10/21 Tarihinde Yaynland | 25/10/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Kibritçi Kýz (HarryxPansy Fanfic)

Anaklusmos

Kibritçi Kýz (HarryxPansy Fanfic)
Anaklusmos

Küçük kýz kibriti yaktý sonunda çaresizlikle. Etrafýndaki soðuk büyülü bir þekilde yok olurken, kýzýn gözleri irileþti neþeyle. Kibritin alevi vücudunu ýsýtýrken, minik parmaklar onu rüzgardan korumak için siper oldu. Yanlýþ yaptýðýný biliyordu, ama þu anda umrunda bile deðildi bu. Kibritin ateþi onu daha önce hiç göremediði kadar diyarlara götürmüþtü þu an...
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Harry Potter, Pansy Parkinson
Etiketler: *Harry Potter, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 4106 Kelime | 3 Kere Okundu
25/10/21 Tarihinde Yaynland | 25/10/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


PercyxCalypso

Anaklusmos

PercyxCalypso
Anaklusmos

Percy Jackson uzun ve zorlu bir süreçten sonra Kronos'u yenmiþtir. Þimdi ise ödülünü almak için Ogygia’ya doðru yelken açmaktadýr.
  
Percy Jackson and the Olympians • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Percy Jackson
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1773 Kelime | 2 Kere Okundu
25/10/21 Tarihinde Yaynland | 25/10/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


PercyXPiper-OneShot

Anaklusmos

PercyXPiper-OneShot
Anaklusmos

Percy JacksonxPiper McLean
  
Percy Jackson and the Olympians • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Percy Jackson, Piper McLean
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2178 Kelime | 0 Kere Okundu
25/10/21 Tarihinde Yaynland | 25/10/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


PercyxReyna OneShot 2

Anaklusmos

PercyxReyna OneShot 2
Anaklusmos

PercyxReyna
  
Percy Jackson and the Olympians • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Percy Jackson, Reyna Avila Ramírez-Arellano
Etiketler: Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1453 Kelime | 1 Kere Okundu
25/10/21 Tarihinde Yaynland | 25/10/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Viceleus-MountandBlade Bannerlord

Anaklusmos

Viceleus-MountandBlade Bannerlord
Anaklusmos

MountandBlade Bannerlord Hayran Hikayesi.
  
Oyunlar • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Tarihi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 3440 Kelime | 1 Kere Okundu
25/10/21 Tarihinde Yaynland | 25/10/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Çalakalem

Anaklusmos

Çalakalem
Anaklusmos

Özgün Hikayeler Derlemesi...
  
Özgün Kurgu • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Depresyon, Genel, Hurt/Comfort, Psikolojik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
3 Blm | 4989 Kelime | 3 Kere Okundu
25/10/21 Tarihinde Yaynland | 25/10/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


PercyxReyna-One Shot

Anaklusmos

PercyxReyna-One Shot
Anaklusmos

Hikaye Neptünün Oðlu'ndan sonraki bir zaman diliminde geçiyor. Ve PercyxReyna çifti hakkýnda kýsa bir deneme...
  
Percy Jackson and the Olympians • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Percy Jackson, Reyna Avila Ramírez-Arellano
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2153 Kelime | 20 Kere Okundu
07/02/17 Tarihinde Yaynland | 08/02/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


PercyxThalia-One Shot

Anaklusmos

PercyxThalia-One Shot
Anaklusmos

Percy Jackson ve Thalia Grace'in son anlarý.
  
Percy Jackson and the Olympians • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Percy Jackson, Thalia Grace
Etiketler: *Harry Potter, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1132 Kelime | 26 Kere Okundu
07/02/17 Tarihinde Yaynland | 08/02/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Öngörü

Anaklusmos

Öngörü
Anaklusmos

Merhaba! Ben Takehama Kio. Doðu Fuwaka Lisesi, 2/3 sýnýfý öðrencisi. Turuncu saçlý, açýk yeþil renginde gözlere sahip, ortalama boylarda sýradan bir Lise öðrencisi… Tamam! Son kýsým yalandý. Pekte sýradan biri sayýlmam aslýnda…
Size Normal bir öðrenci olmadýðýmý söylemiþtim. Ýþin gerçeði, bazý psiþik güçlere sahibim. Ýnsanlarýn düþüncelerini okumak gibi mesela. Bu yetenekleri nasýl kazandýðýma gelirsek, inanýn onu bende bilmiyorum. Ah! Ama bilen birini tanýyorum. Crow denen þu adam. Bize durmadan telefondan emirler yaðdýrarak bizi yöneten, bütün psiþikleri bir araya toplayan adam. Japonya’daki bütün psiþikleri bulabilen bir adam. Bizi bir araya getirdi ve birliklere ayýrdý. Böylelikle, Psiþikleri yani bizleri avlayan gizli hükümet askerlerine karþý savaþýmýz baþladý. Ve bizde bu savaþýn içinde yerimizi aldýk. Hayatta kalmak için, Kuro adýný taktýðýmýz, hükumetin kurduðu özel birliklere karþý savaþýyoruz. Ve bu savaþtan Normal insanlar habersiz. Biz neredeyse her gece sokaklarda katliam yaparken, onlar günlük yaþantýsýný devam ettiriyor. Tabii þimdilik, çünkü gelecekte iþler çok deðiþecek. Güvenin bana…
  
Özgün Kurgu • G • 1 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram, Fantastik, Komedi, Macera
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1745 Kelime | 3 Kere Okundu
16/10/16 Tarihinde Yaynland | 16/10/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]