Etkinlik Takvimi

Kelime Ýddiasý 2020
Tarih: 7 Aðustos - 7 Eylül

Geçmiþ Dönem Kelid Hikayeleri'ne göz atmak için: Kelime Ýddiasý


#05 Evde Korku Gecesi
Tarih: 31 Ekim

Yapýlan son EKG etkinliðine göz atmak için: #04 Evde Korku Gecesi


* Etkinlik bildirileri yayýnlandýðýnda bilgiler güncellenecektir.

 

Takvimlere Geri Dön