Yorumlar: Badem Çiçeði

Yorumlayan: tearsoftheoceans
Tarih: 11/08/20 01:59
Blm: Final
Beendim


Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 06/07/20 11:16
Blm: Final
Beendim

Ama... ama... off burada da bitmez ki :<

Icime okuz oturdu valla, bir anda her sey tepe taklak oldu :< sanirim sirius'un malum sahnesini yok sayip sonsuzq dek mutlu yasadilar diyecegim kendi kendime.

Guzel bir ficti Violet, Evelyn sanki yani basimdaymis gibiydi. Ellerine saðlýk <3

Yazarýn Cevabý:

Vallahi burda bitmeseydi Sirius'un ölümünde bitecekti, elim varmadý. Hem böylece devamýný istediðimiz gibi hayal edip, sonsuza dek mutlu yaþadýklarýný varsayabiliriz iþte. ;))

Badem Çiçeði benim için çok özel bir hikaye, yeni yazmaya baþladýðým dönemde giriþtiðim ve ancak geçen yýl sonunda, yani yedi yýlda bitirdiðim bir fic. Resmen benimle büyüdü, ben onunla büyüdüm, yeri ayrýdýr. Ne zaman biri gelip okusa çocuðum mezun olup iþe girmiþ gibi gururlanýyorum :D

Art arda yorumlarýný almak da çok güzeldi Carmenta, hem okuduðun için hem de incelik gösterip yorumladýðýn için teþekkür ediyorum. Görüþmek dileðiyle <3Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 06/07/20 11:06
Blm: Badem Çiçeði
Beendim

AGAGAGAGAGSG SONUNDA!

Bir an bu itiraf seysi olmayacak diye korktum... uhuhuhu cok tatlýlar, eriyorum

Yazarýn Cevabý:

Ehehehe valla benim çok içime sindi, çok þeker deðiller mi ya <3Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 06/07/20 07:51
Blm: Þimdi Ya Da Asla
Beendim
Yazarýn Cevabý:

Teþekkürler <3Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 06/07/20 00:52
Blm: Noel Balosu
Beendim

Buraya ayrac atacagim galiba

Evelyn'e kaným kaynadi, Sirius'la simdilik dengeli gidiyorlar. Bakalim nerede karýþacaklar?

Peter'ýn arka plandaki kosesinde kendi kendine aci çekiyor olmasý mutlu hissettiriyor. Adama olan hincimi hicbir sey gecirmeyecek sanirim...

Dedigin gibi eski bir hikaye ama bu okurke  verdigi zevki degistirmiyor :3 ellerine saglik

Yazarýn Cevabý:

Ooo hýzlý ilerlemissin, bravo. Az sabýr, son birkaç saçmalýk kaldý, sonra toparlýyoruz ajsjsj :D

Evelyn ve Sirius hakikaten birbirlerini tamamlýyor ve çok uyumlular, aþýrý derecede seviyorum onlarý. Onlarýnki yavaþ yavaþ ilerleyen bir iliþki, iniþli çýkýþlý deðil yani. Bu hâli de çok hoþuma gidiyor açýkçasý, usul usul birbirine kavuþan iki nehir gibiler. O cephede entrika bekleme. Ama hüzün dersen istemediðin kadar :(

Görüþmek üzere Carmenta <3Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 05/07/20 23:45
Blm: Giriþ
Beendim

Selaaam ^.^

Bu ara HP evrenine aþkým kabardýðýndan okuyacak bir þeyler arýyordum ve kendimi burada buldum. Sirius'u o kadar özledim ki görünce dayanamadým. 

Sirius'un Azkaban'da ömrünün en güzel yýllarýný yitirmesi ölümünden daha çok üzen tek sey sanýrým. Burada da yanina yanaþýp ona sarýlmak istedim. Ah cok kalbim kýrýk...

Merakla ilerleyen bölümlere zýplayacaðým:3 kalemine saðlýk ^^

Yazarýn Cevabý:

Aaa merhaba Carmenta! Hoþgeldin <3 Yorum bildirimi gelince hemen baktým ama Badem Çiçeði'ne yorum beklemiyordum hiç. O kadaaar eski biþey ki herkes okumuþ gibi geliyordu bana kjahgj :D Yeni baþlýyorsun madem uyarayým, bu ilk 10 bölüm falan 2012den kalma, her türlü acemiliðe saçmalýða hazýr ol.

Onun dýþýnda, giriþ sonrasý klasik Hogwarts Çapulcu hikayesi, giriþ gibi devam etmiyor yani-umarým beðenirsin. 

Merakla görüþlerini bekliyor olacaðým. Ýyi okumalar ve çok teþekkürler Carmenta! :* <3Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 25/11/19 00:04
Blm: Final
Beendim

Violet selam!

Uzun zamandýr girmemiþtim hikayeevine ama Badem Çiçeði’nin finalini okumasam olmazdý. Ben Badem Çiçeði’ni ilk okuduðumda 12 yaþýndaydým, üzerinden 7 sene geçmiþ þaka gibi. Bana yazýlmýþ ya da yazýlabilecek en iyi hikaye gibi gelmiþti ve sen benim gözümde çok büyük bir yazardýn, hala öylesin. Bu hikayeyi okumak büyük bir keyifti. Ýyi ki yazdýn, iyi ki tamamladýn. Badem Çiçeði iyi bir ilhamdý, beni yazmam için teþvik eden hikayelerden biriydi ve garip bir þekilde çocukluðumun büyük bir parçasý oldu :p.Tamamladýðýn için teþekkürler, bol bol sevgiler, kendine iyi bak.

Yazarýn Cevabý:

Ya kim gelmiiiiþ!! *sarýlýr kocaman* Hoþgeldin kýz Ýlay, bak gözün açýk gitmeyecek akjhghjkl yazdým finali. :D

Ya vallahi aklým almýyor benim de, resmen elime kalemi yeni aldýðým zamanlarda yazmaya baþladýðým bir þeydi ve hiç biteceðini düþünmezken bitti; bana da sürpriz oldu. Biraz kesip atmýþ gibi oldu ama bence güzel toplandý ya, oldu yani oldu. Vay anasýný sayýn seyirciler yani... Sen de maþallah elimizde büyümüþsün. <3

Ben teþekkür ederim Ýlay, yýllar boyunca takip eden birkaç kiþiden birisin. Bu hikayede benim kadar sizlerin de emeðiniz var.

Sen de kendine çoook iyi bak, öpüyorum seni, hoþçakal. :****Yorumlayan: Minimia
Tarih: 11/08/19 20:28
Blm: Badem Çiçeði
Beendim


Yorumlayan: Melissa Black
Tarih: 04/03/19 22:50
Blm: Giriþ
Beendim

Diðer tarafta okumaya baþlamýþtým ama çok ilerleyememiþtim. Þimdi sen bölüm atmýþken tekrar baþtan baþlayayým bakayým. :)

Kalemini aten seviyorum. Kurgularýn ise ayrý olay zaten. Güzel bir hikaye olduðuna baþlamadan eminim!

Ellerine emeðine saðlýk Violet, ilerideki yorumlarda görüþmek üzere. :*

Yazarýn Cevabý:

Ay merhaba, hoþgeldin <3

Þimdi efendim bu ficin yedi yýl önce baþladýðýný düþünürsek, ilk bölümlerdeki bütün rezillikler için özür diliyorum adfghjjjj Onlara katlanabilirsen, sonradan düzelme var :D

Umarým beðenerek okursun Melissa, merakla yorumlarýný bekliyorum. Görüþmek üzere! :*Yorumlayan: tearsoftheoceans
Tarih: 20/01/19 13:18
Blm: Gerçek Dostluklar, Ýttifaklar, Ýtiraflar
Beendim


Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 16/12/16 01:51
Blm: Þimdi Ya Da Asla

Merhabalaar

Bir önceki bölümü okuduðumu unutup tekrar yorum yaptým hslsjsöajaçjaçajsöajöajaöakaöanöamao kadar zaman geçmiþ üstünden

James'in ne düþündüðünü tahmin etmiþtim zaten de a benim salak çocuðum ikinci kez lily'le konuþurken neden düzgünce söylemiyosun ben senden hoþlanýyorum siye? Gene sinirlendim sjþssjsmsjsk neyse kavuþacaklar inþ yakýnda (deðil mi?)

Lütfen yeni bölüm fazla gecikmesin bak gözüm açýk gidecek finalini okumazsam bu hikayenin

Ellerine saðlýk görüþmek üzere :***

 Yazarýn Cevabý:

Ya akjhgfdsfghjklþþlkjhgfghjkl *kafayý klavyeye gömer* PARDON. Güldüm ama benim hatam tabii o kadar ara verirsem akljhghjklþlkjjjh gel caným benim, gel, hoþgeldin :D :D

Ya söyleyecekti James aslýnda garibim ama Lily "o zaman arkadaþlýðýmýz bozulmasýn"a baðlayýnca kalakaldý öyle salak çocuðun. :D Ýnþallah be Ýlay...

Ya bunun finaline daha ohooo ajhgfhjk Allah uzun ömür versin sana diyorum :D Þaka bi yana, inþallah yani.

Görüþürüüüz, çok teþekkürler yorum için :*Yorumlayan: Elsie W
Tarih: 10/12/16 18:03
Blm: Giriþ

Dün baþladým ve an itibariyle tüm bölümleri bitirmiþ bulunuyorum. Hikayenin tek kötü yaný yeni bölümleri beklemek sanýrým. Her iki aþkýn geliþimine de bayýldým.  Çok gerçekçi ve temellerini oturtarak yazýyorsun bence. Ýlk gördükleri an birbirlerine tutuldulardansa böyle okumak çok daha zevkli. James'in ailesinin ölümüne çok üzüldüm ama hikayeyr katkýlarýný görebiliyorum, tabi karakter geliþimlerine de. Ben normalde spora inanýlmaz uzaðýmdýr ama Qudicthin yeri ayrý. Yazdýðýn sahnelerj okumak da çok zevkliydi. Çoðu zaman rowling keþke capulculari anlatan ayrý bir hikaye yazsa diye düþünürüm. Ama senin kaleminden okumak da bana inanýlmaz keyif verdi. Acaba Lupin'in durumuna deðinecek misin onu da merakla bekliyorum. Umarým ilhamýný kaybetmez ve bizi çok bekletmeden devamýný yazarsýn. Heyecanla devamýný bekliyor olacaðým.  Sevgiler :)Yazarýn Cevabý:

Ah ah ah yeni yorum, ben bu hikayeye yorum gelince utanýyorum var ya... Yazamýyorum çünkü, yýlda bir bölüm yazýlýr mý hiç. Halbuki çok da sevdiðim bi hikaye ama. :( Ýlk bölümler acemi olsa da beðenmene sevindim gerçekten, karakterleri çok çok sveiyorum ben de ve hepsini her yönüyle yansýtabilmeye çalýþýyorum, umarým baþarýyorumdur. Rowling yazsa da okusak diye diye dilimizde tüy bitti zaten, iþ böyle baþa düþüyor napalým :D

Lupin'in durumuna deðinmek lazým, yani aslýnda EVelyn'le Lily öðrenecek sadece ama ona daha vakit var diye düþünüyorum. Ýlerleyen bölümlerde diyelim...

Umarým yazabilirm yakýnda, güzel yorumun için çok tþekkürler Elsie W. Görüþmek üzere <3Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 24/10/16 09:40
Blm: Þimdi Ya Da Asla
Beendim

Yeni bölümm! Yay! Bu lily birgün elimde kalacak gerçekten. Bu nasýl bir gurur ya, gýcýk ediyor beni harry'nin annesi olmasa katlanmam sanýrým. Sirius yine çok tatlýydý. Ayrýca o sözlükte james'i tanýmlayacak bir kelime bulmasý biraz zor. Remus'un keklerden bende istiyorum :) peter ile ilgili yazdýklarýn yürek burkuyor be violet, onlara bu kadar yakýnken yaptýðý daha da iðrençleþiyor gözümde. 

Ellerine saðlýk yeni bölümü bekliyorum. Yazarýn Cevabý:

Okurum gelmiiiiþ! Hoþgeldin, ben kimse yüüzne bakmaz artýk diyordum :D

Ama þimdi yani James de az salak deðil be Rowena; kýz kalktý öptü bunu, bizim hýyar da yok acýdý, yok holanmýyor tribine giriyor-acýlarýn çocuðu snaki bana bi... Lily de napsýn gururu var kýzýn. Bu ikisi nasýl adam olacak diyorsan ben de bilmiyorum :D

Ya zaten Peter'ýn yaptýðýný acý kýlan da onlardan biri olmasý, bu yakýnlýðý.... Bu kadar yakýn olmasalar ihaneti bu kadar acýtmazdý.:(

Teþekkür ederim Rowena, ben de bekliyorum valla, ey ilham geldiysen üç kere vurýjhgjklþlkj görüþürüz hadi <3Yorumlayan: Eleanor White
Tarih: 28/03/16 19:35
Blm: Giriþ
Beendim

Cevap ver Sirius! Meraktan çatliyacaðým!!!!!!!Yazarýn Cevabý:

Imm o zaman seni sýradaki bölüme alalým? :DYorumlayan: penaber
Tarih: 12/11/15 20:21
Blm: Noel Balosu

hikayeyi yeni keþfettim, çok da beðendim. ama yeni bölümü ne zaman eklemeyi düþünüyorsun? baktým da aradan neredeyse iki ay geçmiþ:)Yazarýn Cevabý:

Merhaba, çok teþekkür ederim beðenin içiin <3 Þu an bu hikayeye yazamýyorum maalesef, ne zaman yeniden ilham gelir bilmiyorum :(Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 09/10/15 12:48
Blm: Noel Balosu

Paslanmak mý? Deli misin sen? O kadar yýldan sonra her hikayenden ustalýk aktýðý su götürmez bir gerçek. (bu cümleyi ben mi kurdum?)

Remus'u seviyorum ya gerçekten "Gözlerin yaþaracak, Çatalak," diye atladý Sirius soruya. Bir kolunu, yanýnda oturan Remus'un omzuna attý, gururla gülümsedi. "Aylak Jessica'yla gidiyor-iki gün önce sabah, kahvaltýda dosdoðru kýzýn karþýsýna geçip sordu, görsen gurur duyardýn." - See more at: http://hikayeevi.com/viewstory.php?sid=720&chapter=15#sthash.XVjaYJmx.dpuf kýsmý çok tatlýydý. 

James'in haline acayip üzülüyorum ama. Düzelsin bir an önce, Lily'yi bile takmýyor. Kafasýna saksý felan düþür bir þey yap düzelsin.

Elerine saðlýk yeni bölümü bekliyorumYazarýn Cevabý:

Aww teþekkür ederim <3 2 yýl ara verince hikayenin akýþý sekteye uðruyor ister istemez...

Düzelecek James, az kaldý lool saksý düþmüþ kadar oldu zaten baloda... :D Hyaýrlýsý...

Teþekkür ederim bütün yorumlarýn için Rowena, görüþmek üzere <3Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 09/10/15 12:28
Blm: Yarýn Yalnýz Olmayacaksýn

Ya kýyamam. Peter'ýn hain olduðu aklýma geldikçe delleniyorum. Böyle sevimli tatlý geliyor sonra Harry'nin onun yüzünden öksüz olduðu aklýma geldiði an soðuyorum.

al iþte Lily büyüsün olgunlaþsýn istiyordun, mutlu oldun mu þimdi? Sinir! Evelyn/Sirius cephesi çok yavaþ geliþiyor sabredemiyorum ayrýca ilk bölümden anladýðým kadarýyla sonlarý iyi olmayacak :(

Ellerine saðlýk Violet. Yazarýn Cevabý:

Hepimizin çeliþkisi :P Ama unutmamak lazým ki ihanetinden önce o da Çapulcularýn bir parçasýydý ve o da aktif olmalý hikayede...

Ya Lily emin ol bayaðý daðýldý ajhgfdfgh koyar insana, bi de James'e karþý büyüyen hislerini düþünürsek... Evelyn/Sirius da geliþecek ama biraz daha vakti var, sabýr. :)

Teþekkür ederim Rowena <3Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 08/10/15 12:43
Blm: St. Mungo
Beendim

Neeeeeeeeeeeee! E Sirius ve James'e kim bakacak. Gerçekten mi violet gerçek hikayeden daha çok üzdü bu. Bir de yoldaþlýðýn ilk üyeleri çapulcularýn döneminden deðil miydi? Gerçi bu senin hikayen ama.

Eline saðlýk. Yorum yazamadýðým bölümler için özür dilerim.Yazarýn Cevabý:

Gerçekten :( Eh ikisi de reþit olmak üzere...

Yoldaþlýk'ýn Çapulculaýrn son senesinde kurulduðunu varsaydým, onlardan daha yaþlý pek çok üye vardý hani ve bir grup yeni mezundan önce daha güçlü büyücü ve cadýlarýn Yoldaþlýk'I kurmasý bana daha mantýklý geldi. Ama canon olarak nasýl tam bilmiyorum bunu, tamamen kendi kafama göre yazdým. Gerçi geçenlerde yeni açýklanan bilgilere göre James'in ailesi de benim dediðim zamanda ölmemiþ, ama bunu yazarken JKR onlarý açýklamamýþtý henüz, yapacak biþey yok :p Bayaðý kafama göre takýldým anlayacaðýn yani...:D

Teþekkür ediyorum güzel yorumlarýn için, hiiiç önemli deðil, estaðfurullah. Görüþmek üzere <3Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 08/10/15 12:32
Blm: Zafer Ve Beklenmedik Bir Mektup
Beendim

Bu Lily cidden kör mü? ben bile burada fitil oluyorum, patlayacaðým yakýnda. Umarým Evelyn'nin bu dürtmesi iþe yarar. Yeter ama! Mr.Potter'ý öldüreceðin aklýmýn ucundan geçmezdi. Ama James'e bu kadar yüklenilmez ki tamam biliyorum gýcýk falan ama o da ne yapsýn yazarý nsrsist biraz.

Eline saðlýk violet abla (benden büyük küçük sevdiklerime böyle sesleniyorum.) her zamanki gibi yine döktürmüþsün. Bu arada dil ve anlatým dersi ödevi için sana mektup yazdým :) Yazarýn Cevabý:

Kör demeyelim dee, biraz emin olamýyor bazý þeylerden... Özellikle James'in deðiþen tavrý kafasýný karýþtýrýyor. 

Oyy sert tepki aldým :p Yüklenicem valla, daha çekecek acýlarý var o garibimin :( Bu benim headcanonum aslýnda biliyor musun, anne babasýnýn saldýrýda ölmesi... 

Teþekkür ederim Rowena <3Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 30/09/15 13:52
Blm: Saklý Yara Ýzleri
Beendim

Biliyordum o pisliðin olduðunu. Þu an kafamdan þimþekler çakýyor. Elllerine saðlýk.Yazarýn Cevabý:

Ayy çakmasýn çakmasýn yazýk güzel kafana... Teþekkür ettim! :DYorumlayan: ladyrowena
Tarih: 30/09/15 13:38
Blm: Kovalayýcý
Beendim

Evelyn'ni bilmem ama Sirius taraflarýnda bir þeyler var gibi. Ayrýca Sirius beyimizde pek bir narsist gibi geldi bana ( bir düþününce zaten öyle) 

Bu erkek takýmý kýzlarýn neden sporlarda baþarýlý olamayacaðýný düþünür anlamam ki. Ayrýca sinir olurum.  Gerçi ben hiçbir sporu beceremem ama Quidditch olsa günlerce çlýþýr becerirdim. Evelyn yürü be kýzým, Violet tutmazsa seni kimse tutamaz :D

O mektup kimden onu merak ettim. O Jason denen çocuktansa bir yolunu bulur hikayeye girer, bitiririm iþini onun. Önce kýzý üz sonra mektup yolla, ne güzel iþ!

Ellerine saðlýk Violet. Yazarýn Cevabý:

Selaam :) Yorumlarýna geç bakabildim, özür dilerim...

Valla Sirius tarafýnda biþey varsa da henüz o bile farkýnda deðil bence, kim bilir belki d eo fazla narsistlikten dolayýdýr  :D "Evelyn yürü be kýzým, Violet tutmazsa seni kimse tutamaz :D" Ya akjhgghjkllkjhgfghjk tutmam tutmam niye tutayým :D :D

Eeee, evet, o zaman seni þöyle alalým :p *yer açar hikayede* Pislik Jason -_-

Teþekkürler Roweena <3Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 28/09/15 15:25
Blm: Neden?
Beendim

Sirius çok komik ya, çok da tatlý. Sanýrsam beni çapulcu hayraný yaptýn violet tebrik ederim. Lily'ye hiç bu kadar sinir olduðumu hatýrlamýyorum. Kuþ kafesten kaçýnca mý aklýn baþýna geldi haným! O triplere bakar mýsýnýz? Her zaman ki gibi harika bir bölümdü. O kadar güzel yazýyorsun ki olaylara kapýlýp sürükleniyorum, insanýn ne istedðini çok iyi biliyorsun. Ellerine saðlýk ablacým <3Yazarýn Cevabý:

Yaaaaay aferin bana-Hoþgeldin! *açar fan clubýn kapýsýný* :D Bütün ciddiyetimle yemin edeirm ki hayýrlý bir þey düþünmüyorum aþlkjhjkliþl :D

Ya ama deme deme öyle, Lily napsýýn, James fazla zýpýrdý... Azýcýk dürtüklemek lazým bu çifti iþte böyle. :D

Çok teþekkür edeirm Rowena, beðenmene sevindim <3 Görüþürüz o vakit :DYorumlayan: ladyrowena
Tarih: 27/09/15 20:21
Blm: Arkadaþlýklar
Beendim

Yaþasýn!!! Evelyn gururu býrakýyor ve önyargýlarýný kýrýyor. Lily mosmor oldu ha ha ha. Bu hikayede nedense lily'ye gýcýðým var. Normalde severim ama. Benim iksir dersim olacak ve ben o derste kötü olacaðým.imkaný yok. Sirius/Evelyn ceolphesinde geliþme var, delicesine bir mutluluk var içimde.  Eline saðlýk.Yazarýn Cevabý:

Ahajhghjkl ne çektiyske gururdan çektik ama di mi :D Lily'yi hem seviyorum hem böyle kývrandýrmak hoþuma gidiyor-iþin sonu þip ya <3

Ben büyük konuþmayayým iksir zor iþ... :p O cephe böyle minnak adýmlarla yürüyecek, mutluluðunu tasarruflu kullan :D

Teþekkür ederim Rowena, görüþmek üzere <3Yorumlayan: Sirdemi
Tarih: 26/09/15 19:40
Blm: Birinci Cilt Baþlangýcý-Evelyn'in Hogwarts'ta Ýlk Günü

Mukemmel 😀😀Yazarýn Cevabý:

Teþekkürler :)Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 26/09/15 00:57
Blm: Noel Balosu

VÝOLEEET!

Ya inanamýyorum yeni bölüm geldiðine.Ben umudu o kadar kesmiþtim ki kontrol etmiyordum uzun zamandýr bu kadat geç yorum yapmamýn sebebi o djkssk favorilerimi düzenlerken gördüm ve hayal görüyorum sandým sjksskks

Paslanmak mý?Psine bile ulaþamamýþsýn bölüm bir harikaydý çünkü.James beni o kadar üzdü ki :'(

Lily'i neden kabul etmediðini çok anlamadým ama ona acýdýðý için mi öptüðünü düþündü ki?Eðer öyleyse James'i suçlayamam :(

Sirius tam bir þapþik ya *gözlerinden kalpler fýþkýrtýr* keþke sarýlsalardý hayad çok daha güzel olabilirdi :D

Peter'a zerre üzülmüyorum valla ne hali varsa görsün -.-

Yazýk Lily'e ya tam gardýný indirdiði anda James afedersin bok gibi býrakýp gitti yani ayýb cýk cýk cýk.

Son cümle :( :( :'( allah korusun kendi annemle babam ölse hayatta toparlanamazdým James'e çok üzülüyorum :(

Ellerine saðlýk sen yazmaya devam ettiðin sürece bende yorum yapmaya devam ederim.Bol ilhamlar

 Yazarýn Cevabý:

Ya anca yazabildiimaþlkjhghjkl napayým :D

Ay sevindim öyle düþünmene, ýkýna sýkýla yazdým çünkü resmen... James Lily'yi neden itti görcez bi dahakinde :) Sirius'a aþýk oldum bu bölüm, çok çok çok tatlýydý bebeðim ya <3

Lily sence bu hareketten sonra napar bi düþünsene ahgfds kýz tam gardýný indirmiþti deidðin gibi, ama James'in sebebi var :D

James'e yazýk ama nihayet gerçeði idrak etti, þoktan çýktý, o açýdan son cümleyi yazarken rahatladým ben bi... Bundan sonrasý iyileþme süreci.

Çok teþekkür ederim ilaycým, inþallah çabuk yazarým da çabucak görüþürüz tekrar :D Öptüm :* <3Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 25/09/15 22:21
Blm: Birtakým Planlar
Beendim

 Bu kýz cin gibi resmen mektup fikri biraz acýmasýzdý sanki. Lily az kalsýn çatlýyordu kýskançlýktan. O sosise acýdým. Lily'nin kýskançlýðý bana sadistçe bir zevk veriyor psikopat mýyým neyim. :)

Kýzýmýz Sirius'un ilgisini çekmeye baþladý sanýyorum. Hakkýný vermek lazým çok zekice oynuyor. Bizim çocuklarý bile korkutmayý becerdi. Sanýrým bu hikayeden sonra çapulcu hastasý olup çýkacaðým. Zaten seviyordum ama.Yazarýn Cevabý:

Aþkta ve savaþta her þey mübahtýr diyerekten alkjhghjkl :D Lily'Nin James'i kýskanmasý hangimize zevk vermiyor ki? Hani Lily'yi çok seviyorum ve yerinde ben olsam ben de baþta James'e hayýr derdim-ama yine de... :p

Ol ol, Çapulcu hastalarý olarka her zaman bir kiþiye daha yerimiz var, bekleriz :D Çok teþekkürler yorum için <3Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 25/09/15 11:22
Blm: Sirius Black ve Bir Patavatsýzlýk
Beendim

Hahaa haaa ( ne biçim gülme bu, hiç olmadý) Özür dilemek Evelyn'ne bu kadar zor geliyorsa ya çok gururlu ya da erkeklere hiç güveni yok. Þu Jason denen çocuk kesin bir haltlar karýþtýrmýþ. Ama Sirius çok tatlý ya , çok sinir ama çok tatlý. 

Lily'e gelirsek güzelce aðzýnýn payýný aldý. Kuþ kafesten uçuyor diye nasýl korktu ama :D Harry kusura bakmasýn ama onun kaprislerini hiç ama hiç anlamýyorum. Bence Snape'e duyduðu ilgi onun aklýný karýþtýrýyor. 

Sadede gelirsek; çok hoþ bir bölümdü. Çoðu yerinde gülmemi tutamadým. Dolu doluydu. Hikayeyi tekrar yayýnladýðýn için teþekkür ederim.Yazarýn Cevabý:

Çok gururlu alkjhgfhj ama erkeklere güveni de az evet :p 

Bence Lily Sanpe'e hiç ilgi duymadýðýndanþlkjhkl bi de zaten yedinci yýl, Snape'le arkadaþlýðý çoktan bitmiþti. Hayýr, Lily'nin aklýný karýþtýran yalnýzca James'in bizzat kendisi, o düzelince iliþkileri de düzelecek, bkz.: canon. :)

Teþekkür ederiim, buralar ennn kliþe akan bölümler, beðenmene sevindim :D Görüþmek üzere! <3Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 25/09/15 01:40
Blm: Birinci Cilt Baþlangýcý-Evelyn'in Hogwarts'ta Ýlk Günü
Beendim

Evelyn'nin Lily'ye baktýðýnda aklýna gelen kim acaba çok merak ettim. Evelyn ve annesinin iliþkisi çok hoþ ve çok tanýdýk ayný annem ve ben gerçi annemin evhamlarý sonucu genelde azar yiyorum ama neyse.

James'i herkes sever! bir insaný ciddi olmadýðý için suçlayamazsýn ki özellikle zekiyse. Lily ve Evelyn'nin kaynaþmasý beklediðim bir þeydi ama yine de beklemiyormuþ gibi sevindim.

Sirius ve Evelyn cephesi þuan oldukça sessiz hatta sanýrým yok bile, orada iþlerin nasýl geliþeceðini acayip merak ediyorum sanýrým hýzlý okusam iyi olacak.

Son bir þey þu Peter'ý hain olmasaydý sevebilirdim. Düþündükçe bile sinirleniyorum. Son demiþtim ama eklemeden içim rahat etmez. Yastýkla uyandýrma servisi oldukça eðlenceli ve ironikti.

Ellerine saðýk violet. Bu arada son senende baþarýlar. Bu dönem sonunda evimiz edebiyat öðretmenine kavuþacak daha sonra da kýsmetse yazarýna. Umarým bu hikayenin yeni bölümlerini sabýrsýzlýkla bekleyeceðim bir kaç gün sonra.Yazarýn Cevabý:

Selaam :D Her bölüme böyle özenle yorum yapacak mýsýn ya? Yaparsan aþýrý ilgiden kriz geçirebilirim çünkü alkjhgfd <3 Ama zahmet etmeyip toplu yorum da yapabilirsin, benim için sorun olmaz :)

Evelyn'Ýn annesi sanýrým çoðumuzun annesi, benimki de öyle aynen... :D James çok þeker ya, yerim, hani deli de etse bazen svemedne edemdiðin tiplerden... <3 Sirius/Evelyn cephesi çoook aðýr geliþecek, tadýný çýkarýyorum, söyleyeyim :D

Ya çok teþekkür ederim, özellikle son söylediklerin için... Umarým gerçek olur :)Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 25/09/15 00:58
Blm: Giriþ
Beendim

Evet sonunda bu kadar ününü duyduðum ama diðer sitede hiç okumadýðým hikayeye baþlamýþ bulunuyorum. Kararlýyým okuduðum her bölüme yorum yapacaðým.

Eveet þimdi ilk yoruma gelirsek. Ýlk bölümlerde acemiliklerle karþýlaþabileceðimizi söylemiþsin. Valla ben öyle bir þeyle karþýlaþmadým. Bilimiyorum belki ben acemiyim ondandýr. :)

Hikayeyi son sýnýftan baþlar diye bekliyordum, þaþýrdým ama böylesi daha iyi olmuþ. Yýllar sonrasýndan bir yüzleþme sahnesi. Sirius'un piþmanlýklarý, kendinden utanmasý, yaþadýðý o yetersizlik hissi üzdü beni ya. Tabi bu da senin iþinde ne kadar iyi olduðunu gösteriyor. Violet ellerine saðlýk. Elimden geldiðince hikayelerini takip edip yorum yapmaya çalýþacaðým.

Öpüyorum <3 (çok mu laubali oldu ne ^-^)Yazarýn Cevabý:

Bugün BÇye yeni okur günü mü nedir :D Hoþgeldin! Umarým beðenirsin, cidden acemilikler var agfds editledim ama buraya koymadan önce, yine de kaçanlar kalmýþtýr...

Bu bölümden sonrasý son sýnýfa dönüyor zaten ve öyle gidecek, taa sonra tekrar geleceðe döneceðiz falan, uzun iþ. Güzel sözlerin için teþekkür ederim :D

Ben de senii, görüþürüüz <3 (hiç de olmadý :D)Yorumlayan: laerdes
Tarih: 24/09/15 21:18
Blm: Noel Balosu

Bu hikayeyi görünce çok sevindim! 

Ýlk yayýnladýðýnýzda da okuyordum, yorum falan atmýyordum utangaçlýðýmdan ama artýk kabalýk oluyor, o sebepten yazýyorum þimdi. Görünce... Yani cidden çok mutlu oldum, çok seviyordum ve yarým býrakýlmasý üzmüþtü epey. 

Eski bölümleri tekrar okuyacak kadar vaktim yoktu ama son bölümde neler olduðunu hatýrlýyordum, sýkýntý olmadý o yüzden. Hâlâ çok sýcak, çok güzel, deðiþim elbette var ama her þeyiyle iyiye götürmüþsünüz. Ya çok mutluyum, umarým devamý da gelir. Sizin Çapulcularýnýzý çok özlemiþim ve Evelyn'i. Eh, pek Sirius/Evelyn shipperý deðilim ama geliþimlerini izlemek keyifli yine de. Dediðim gibi umarým yazmaya devam edersiniz de okuruz biz de. James'in bu durumla nasýl baþa çýkacaðýný, daha doðrusu kendisini açýp sýkýþtýðý yerden kurtulacaðý aný okumayý çok istiyorum þu an, onun o akýttýðý göz yaþlarý dert oluyor bana burada. Buruk sevinç anlarý falan... Bunlarý hissetmem bile hikayeye yabancýlaþmadýðýmý hatýrlatarak sevindirdi beni ama onlarý mutlu görmeyi elbette daha çok istiyorum. :D Mutluluðu da hissederim hem ben. Neyse, çok konuþtum. Çok daldan dala atladým. Bu akþam da bu bölümün varlýðýyla mutlu oldum iþte, yazýn hanenize. Teþekkür etmeliyim bence, çok teþekkürler! Ýyi ki Badem Çiçeði'ne devam etmeye karar verip oturmuþsunuz klavyenizin baþýna.Yazarýn Cevabý:

Merhaba! Ben de bu yorumu görünce çok sevindim, yeni bir ismi yorumda görmek çok sýk nasip olmuyor :D Lütfen bana "sen" diye hitap et, sakýncasý yoksa :)

Eskilerde zaten deðiþiklikler genelde ufak sahnelerde ve anlatýmda-temel olay örgüsü ayný kaldý... Uamrým devam edebilirim bundan sonra da, çok yolu var bu hikayenin, bakalým :D Bol jily sahneleri bizi bekliyor diyeyim :D

Çok teþekkür edeirm güzel yorumun için Laerdes, okunduðunu, hala istendiðini bilmek çok teþvik edici...kýsa zamanda görüþürüz umarým, hoþçakal ^^Yorumlayan: MrsMarauder
Tarih: 21/09/15 12:26
Blm: Noel Balosu
Beendim


Yorumlayan: bellacik
Tarih: 21/09/15 12:19
Blm: Noel Balosu

Selam,

Peter kesinlikle evelyn e aþýk yada olucak. Ve bence buda siriusla aralarýndaki baðý koparacak . 

Jamesin lily itmesi , ya kendisine acýmasýný istemiyo ya da onunla birlikte olup onu kaybederse yaþayacaðý acýdan korkuyor.

Ama bölüm gelmesine çok sevindim. Okurken çok beðenmiþtim.

NOX!Yazarýn Cevabý:

Selam :D Hoþgeldin...

Þu an için bi hayranlýk söz konusu evet, ileride neye dönüþür ben de bilmiyorum... James çok saçmalýyor ama sebbei öðreniriz bakalým :D

Çok teþekkür ederim yorum yaptýðýn için Bellacik, görüþmek üzere <3Yorumlayan: MrsMarauder
Tarih: 25/08/15 22:25
Blm: Yarýn Yalnýz Olmayacaksýn
Beendim


Yorumlayan: Blattae
Tarih: 13/07/15 14:57
Blm: Yarýn Yalnýz Olmayacaksýn
Beendim

Uff az önce hikayenin adýný Lily Çiçeðim diye okudum. Ýçime iþlemiþ djdkd

Sirius'un yazdýðý mektup, özellikle de sonu beni bitirdi diyebilirim " Yalnýzca güçlü kal Evelyn, bir gece daha, yarýn yalnýz olmayacaksýn." Bu cümleyi yazarken aklýma önceden okuduðum bir severitus geldi. Evet, severitus okuyorum ;) Orada da "Þimdi uyu, yarýn kalktýðýnda baba olacaksýn." Diyordu ayy djdjdk

Bu duygusal ve harika bölüme böylesine bir yorum yapmanýn utancýndayým :/

Ya Sirius'un babasýna doðru düzgün bakmamasý üzdü ama bence haklý yani. Sonuçta oz ailesinden daha çok ona aile gibi davranan insanlar öldü ve bunun suçlusu Voldemort. Blackler de ona baðlý. Bu arada 6.seneleriydi deðil mi? Yani Sirius evden ayrýlmýþtý. Umarým yanlýþ hatýrlamýyorumdur :/

Neyse, ellerine saðlýk. Yeni yazacaðýn bölümlerde ilham kanaryalarý seninle olsun!! :) :))Yazarýn Cevabý:

Loool :D Ben de severitus severim-yani mantýklý yazýlýrsa tabii. 

Yedinci seneleri ve Sirius ailesiyle kopmuþtu evet ve dediðin gibi, dolaylý olarak onlarý suçlamasý da mümkün... Trajik, yine de. :(

Çok teþekkür ediyorum Blattae! Görüþmek üzere, hoþçakal <3Yorumlayan: Blattae
Tarih: 13/07/15 14:33
Blm: St. Mungo
Beendim

Þu an kesinlikle berbat hissediyorum. Berbat. James ya da Evelyn'in yerinde olmak istemezdim. Ama sanki onlarýn hüznünü yaþýyorum gibiyim, en azýndan bir kýsmýný.

Ýyi bir yazarsýn Violet, iþte bu yüzden kötü hissediyoruz ya. Çok sadist çýktýn be. Sen varya seenn djdkj

Bir de bu bölümü okuduðumu sanýyordum. Meðerse okumamýþým

Ellerine saðlýk :))Yazarýn Cevabý:

Oyy :( Özür dilerim? Valla hangi kafayla bu kadar sadistleþtim hiç bilmiyorum, iki yýl önceki Violet'in suçu bu bölüm :D

Teþekkür ederim <3Yorumlayan: Jessica Dumbledore
Tarih: 13/07/15 02:12
Blm: Giriþ

Veeee ilk bölümü bitirdiiimm! ^^

Ya ben bu hikayeyi çok sevmiþtim, sildiðinde çok üzülmüþtüm ama yeniden yükleme kararý almana çok çok ve dünyalar kadar çoook sevindim! Çünkü benim senden okuduðum ilk hikayeydi bu, kendime ilk kez örnek yazar seçip "sende onun gibi olmalýsýn, betimlemelerine bak, seninde öyle yazman gerek" dediðim hikaye bu, yeri bende çok farklý o yüzden, sanýrým yeniden eklemene o yüzden bu kadar sevindim :D

Neyse, yaþadýðým ve anlattýðým anlamlý nostarji yarýda kesip hikayeye dönüyorum - olaylarý unuttuðumu itiraf ediyorum (kýzýn adýný bile unutmuþum :() ama Felicia'yý hatýrlýyorum asdfgkþ nasýl onu hatýrlayýp asýl kýzý unutabildiðimi inan bana bende bilmiyorum....

Sirius'un korkusu <3 ben! Aþk, adamý o kiþi bir Sirius Black olsa bile korkutur, Sirius bunu ne kadar çabuk fark ederse o kadar iyi olur :3

Sonraki bölüme bir spiderwomen (bunu da þimdi düþündüm..) misali atlýyorum görüþürüz austen! 

Not: Bölümün yazýnsal güzelliðinden bilerek bahsetmiyorum zira bahsedecek bir þey yok :3Yazarýn Cevabý:

Yehuu!! :D Yaa, teþekkür ederiiim <3 BÇde hele hiçbir zaman iddiali bir anlatýcý deðilim ama sana böyle hissettirebilmekten çok gurur duydum-çok saðol :*

Kýzýn adý Evelyn ajhgfds eh unutman güzel bence, sýfýrdna okursun artýk :D

Okuduðun ve yorumladýðýn çin tekrar teþekkürler Jess, görüþürüüz! <3Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 13/07/15 01:51
Blm: Yarýn Yalnýz Olmayacaksýn

Selaam!

Ya aslýnda dün akþam ben bu bölüme yorum yapmýþtým ama göndermemiþim sanýrým dhfgdsjhfg

Ama yakýnmak istediðim bir konu var.Bölümler azçýk kýsa :( kýsa olmasa olay az oluyo yorum yapacak bir þey bulamýyorum hfdjgfdh *saçmalar*

James'in toparlanma sürecine Lily'nin büyük katkýsý olacaðýna inanýyorum belki orda yürürler :D

Sirius'un ailesine göz ucuyla bile bakmamasý valla zor ya :/ 

Ellerine saðlýk Violet,lütfen yeni bölüm yaz :*Yazarýn Cevabý:

Selam :) Yapma yaa, talihsilzik olmuþ :/ Tekrar yazdýðýn için teþekkür ederim :D

Bunlar eski bölümler Ýlay ya alkjhgf hatta kimi bölümler birkaç bölümün birleþmesi, düþün normalde ne kadar kýsaymýþlar :D Yeni yazacaklarým 1500-2000 arasý olur inþallah....

Lily Jamesi toparlayacak usulünce, sen merak etme :D Teþekkkür ederimm, deneyeceðim, görüþürüüz <3Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 12/07/15 01:33
Blm: St. Mungo

Ama ama ama ama

Ya her þey üst üste geldi resmen.Bir gün arayla aileni kaybetmek?Korkunç :((

Birazçýk göz yaþý dökmüþ olabilirim James'in tepkisine 

Yine çokzeldi ellerine saðlýýkYazarýn Cevabý:

Aynen... Niye böyle biþey yazdým bilmiyorum :(

Teþekkürleeer <3Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 12/07/15 01:27
Blm: Zafer Ve Beklenmedik Bir Mektup

Jameðeðeðeðeðeðes 

Çok mutsuzum þuan.Halbuki tüm bölümü sýrýtarak okumuþtum :((

Lily çok safsýn ya -.- valla sinir ettin beni kjvhggdfj

Hepsi çok þapþikler alýp yüzlerini buruþtura buruþtura sevesim var hjfdgjfh

Ve söylemeden geçemeyeceðim,maç yorumlarýný mikemmel yazýyorsun :p

Ellerine saðlýk <3Yazarýn Cevabý:

Yaa yazýk di mi :( yüzlerini buurþtura buruþtura kjhgfd mükemmel bi sevme þekli :D Teþekkür ederim!! Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 12/07/15 01:15
Blm: Noel Balosu Telaþlarý

YA JAMES NAPTIN YA!

Sormayacaktýn onu be!Neyse olan oldu artýk hfhjgfjhd

Peter napýyosun?Cidden napýyosun?Eðer James'le Lily'e ihanet etmemiþ olsan senin için üzülebilirdim bile -.-

Sirius neden davet etmiyosun kýzý ayýb ya -.-

Diðer bölüme geçeyim ben hadin görüþürüz <3Yazarýn Cevabý:

Ya dayanamadý napsýýýn :D Ayrýca Petera acýmak yok akjhgfdsdfg oh olsun pis fareye :D

Ben de geçeyim öbür yoruma <3Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 12/07/15 01:08
Blm: Bludger Kazasý

Aðaðaðaaðaðaðaðaðaðaðaða

Sirius aþkým nasýl centilmen,nasýl çevik,nasýl tatliþ öyle yaaaðaðaðað hsdhjfgsdh

Bu arada bir önce ki yorumda sormayý unutmuþum James neden Evelyn'i bulmak için haritaya bakmadý?Son senelerinde mi yapmýþlardý yoksa?

James ne kadar þapþik yaaa <33 eli ayaðýna dolandý resmen.Sabret anneem,kavuþcan yakýnd Lily'le 

Hadi ben gittim :**Yazarýn Cevabý:

jhgfadfghjk tam bir Gryffindor :D James niye Evelyni bulmak için haritaya bakmadýý, çünkü yazar düþünemedi-evet, cevap bu :/

Teþekkürleer <3 :*Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 12/07/15 00:59
Blm: Aðlamak Yok

**********************************************************************

**********************************************************************

Ihm,sitede yaþça küçük üye falan vardýr o yüzden Jason'a ettiðim küfüleri sansürleyeyim dedim jshdjkfshdkj

Tff'de okumuþtum galiba ben bu bölümü emin olamýyorum yine aðzým açýk kaldý bir süre :D

Açýklayabilirim nedir ya?Nasýl mantýklý bir þekilde açýklayabilirsin?''Bir anda oldu,onu sevdiðim için yapmadým''bla bla ****** tamam sakinim djhdfgdjhg

Sirius <3 Evelyn Yazarýn Cevabý:

Anladým ben onlarý anladýmþlkjhgk :D Okumuþsundur ya...:) Evet galiba öyle açýklayacaklardý-ama bahaneis olamaz tabii.

Yes! <3Yorumlayan: Nyxeia
Tarih: 12/07/15 00:58
Blm: Yarýn Yalnýz Olmayacaksýn
Beendim

ÞÝMDÝ BÝTTÝ MÝ BU? AMA NEDEN? VIOLET BEN -ehem- Hogwarts'a dönüþlwrini, Sirius'u, James'in ne yapacaðýný okumak istiyorum ühühühü :(

Ellerine saðlýk, ne diyebilirim ki baþka... Kurgun falan çok güzel, arada harf kaymalarý falan olmuþ ama pek takýlmadým, bilmediðinden deðil biliyorum çünkü... Öyle... Evelyn :(

Ya iyi ki eklemiþsin, böyle uzun soluklu bi þeyi okuyup elimdeki bölümleri bitirince "E DEVAMI NEREDE AMA" yapmayý özlemiþim <3

Görüþürüz umarým diðer bölümdee, bol ilhamlar sana!Yazarýn Cevabý:

Bitti valla :p Ben de yazmak istiyorum da hep nasip kýsmet be Nyx-yazarým inþallah bu yaz :D

Teþekkür ederim ya, cidden, bütün bu yorumlar yani... Paha biçilemez. Bundan sonraki bölümlerde hata daha az olacak, çünkü bunlar editsizdi, betam bakmadý yani, o yüzden. Yoksa Melisa hata býrakmaz pek yazdýklarýmda :D

Görüþürüz, bütün yorumlarýn için tekrar teþekkürler, hoþçakaal ^^ Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 12/07/15 00:48
Blm: Saklý Yara Ýzleri

Selaaaðm

Ay bütün bölümü Jason Evelyn'e tecavüz etti diye düþünerek okudum .ok fazla Türk dizisi mi izledim son zamanlarda acaba jfgjdhfg ama son paragraf kafamý karýþtýrdý.Bence baþka kýzla bastý sevgilisini bu da muhtemel.

Sirius aþqýým yine çok tatliþti <3 yakýndýr aþýk olmalarý bunlarýn çok þapþikler gfygsdsduygfu

Görüþüürz :**Yazarýn Cevabý:

Ya jhgfdghjkolur mu olur tabii-de biraz entrikanýn suyunun çýkmasý olur sanki :D bakýceez... Görüþürüz, teþekkürler!:DYorumlayan: Nyxeia
Tarih: 12/07/15 00:47
Blm: St. Mungo
Beendim

OMG SON BÖLÜME GEÇTÝM HAYIR HAYIR HAYIIIIIR

Ellerine saðlýk :( bu bana yetmeyecwk :( nyx þimdi ney yapacak :(

Tamam gidiyorum ben diðerine... James... Eve... :((Yazarýn Cevabý:

Maalesef :( Teþekkürler <3Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 12/07/15 00:39
Blm: Arkadaþlýklar

Merabaaað

Sirius cidden kýzcaðýz haklý sen nabtýn ya?Pireyi deve yapmak bu tam olarak.

Evelyn çok dalga geçmeye çalýþmasýn bence,James neden yanaðýndan öpme gereði duydun diye sorarsa açýklayamaz.Açýklasa bile o yemez-ben yemezdim en azýndan-gereksiz bir öpücüktü çünkü ffhhjdgfhj

Kýzýmýz maþallah baya yetenekli çýktý,Sirius etkilendi bence :p

Bayan Ben-Potter'dan-nefret-ediyorum kýskanmaya baþladý demek *sinsice sýrýtýr* böyle devam etsin gjhfgfhs

Ellerine saðlýýk :**Yazarýn Cevabý:

Merhabaa :D Aslýnda bana bi "sen naptýn hocam?" demek  laýzm orda jhgfd resmen saçmalamýþým Sirius vasýtasýyla çünkü... Neyse.

Sirius etkilendi tabii, dibi düþtü hattaþlkjhve evet Lily feci kýskanýyor-du. Hayýrlýsý bakalým :p Bundan sonraki bölümü eklemeyi unuttuðumu da þimdi fark ettim ve düzelttim, yani arada atladýnýz okurken, söyleyeyim de :p ama galiba zarar etmemiþ aynen devam ettiðinize göre...

Teþekkür ettimm :*Yorumlayan: Nyxeia
Tarih: 12/07/15 00:38
Blm: Zafer Ve Beklenmedik Bir Mektup
Beendim

Awww James :(( ve ARTIK ÞU JILY OLABÝLÝR MÝ

Ve Sirius/Evelyn... ay ben diðer bölüme geçeyim gldjdlsjfks

Ellerine saðlýk, çok güzeldi! Fakat takýldýðým bi þey var.

"Yine mi Jason?" diye sordu Lily. Evelyn hani kimseye söylememiþti-ben mi kaçýrdým bi yeri kafam karýþtý kfjdlslYazarýn Cevabý:

Olur olur merak etmeiþlkjh :D Ya ben o kýsmý kafamda hani" geçen zamanda bahsetti" diye kurdum ama tabii yazaymýþým iyiymiþ-acemiydim hoþ görün.:p Teþekkürler Nyx! <3Yorumlayan: Nyxeia
Tarih: 11/07/15 23:12
Blm: Noel Balosu Telaþlarý
Beendim

BALO MU PETER MI WHAT *okumaya devam eder*

*kahlahalarla devam eder*

*sýrýtarak geri döner* JAMES LILY <3<3<33

Yaaaaaa Sirius ve Evelyn'nin balo konuþmalarý esnasýnda ölüyordum galiba-ya çok tatlý deðiller miiii!

Emeðine saðlýk, ven diðer bölüme kaçayýýým!Yazarýn Cevabý:

Peter valla jkhgfdsfgh garibim napsýn ya :D James Lily aþktýr <3

Teþekkür ederim! :* <3Yorumlayan: Nyxeia
Tarih: 11/07/15 22:58
Blm: Bludger Kazasý
Beendim

Yaaa Violet <3 <3 <3

Lily'nin Noel Balosu konuþmalarý-Noel Balosu!!! Mihihi Siriusla mý gidecekler yoksa hihi

MAÇA KATILAMAYACAK DÝ MÝ DÝ MÝ yazýk deðil mi yavruma niye böyle yapýyorsunuz yazar haným :(

Güzeldi dememe gerek var mý kgjdks ellerine saðlýk <3

 Yazarýn Cevabý:

jhagfdfgh :D Bilmiyorum valla balo biraz eee... Neyse okuyunca görürsün :D

Teþekkür ederimmm <3Yorumlayan: Nyxeia
Tarih: 11/07/15 22:09
Blm: Aðlamak Yok
Beendim

Yaaa Sirius nasýl da kurtardý mihih <3 Ve mutfak-Lily <3<3<3

Ellerine saðlýk Violet ya çok güzel bi þey bu! Sýrada bölümün olmamasý üzdü gerçi, ne zaman gelirler ki... hm..?

Yapabildiðim tek þey devamýný merak etmek þu an, o yüzden doðru düzgün bi yorum yapamýyorum, kusura bakma :/ ama çok güzel :(

Görüþürüz umarým 9. Bölümdee!

 Yazarýn Cevabý:

Di miii kajhgfdsdfg aslan Gryffindor :D <3 Orayý yazmayý sevmiþtim ya :))

Lool ekleyeyim bari gerisini de, madem böyle güel yorumlar yaptýn :D Hemmen geliyor efenim, çok çok çok teþekkürler yorumlar için <3 :*Yorumlayan: Nyxeia
Tarih: 11/07/15 21:59
Blm: Saklý Yara Ýzleri
Beendim

KESÝN JASON ve... aldatýyor mu ki... acaba...

Ya Jily ufaktan ufaktan oluyor çok tatlý oluyor mihih acaba sonlarý nasýl olacak <3 yani shiplerinin BÇ'ye göre canon olmalarý-yoksa sonlarýný biliyoruz maalesef... ya James ölmüþtü di mi... aðlasak mý... Bence aðlatýrsýn sen somlara doðru da neyse daha birazcýk daha var-sanýrým :(

Ellerine saðlýk Violeet!Yazarýn Cevabý:

Aðlatýcam hayýrlýsýyla evet :p Jason tam bi þerefsiz ya, nefret edin ondan -_- Ya bu hikaye iki yýl önceye ait ve ben o zaman Jily yazabiliyormuþumiþlkjhklþ bakalým þimdi nolcak, kýsmet hep :D

Teþekkür ederim Nyxcim <3Yorumlayan: Nyxeia
Tarih: 11/07/15 21:34
Blm: Kovalayýcý
Beendim

Hýðð Jason'dan mý?! Ayyy git gide baðlanýyorum-bitince çok kötü hissedeceðim kesin... :(

Of umarým Jasondan deðildir-ya da öyleyse daha iyi mi ki... Ay bilmiyorum diðer bölüme geçeyim beeen!

Ellerine saðlýk :3Yazarýn Cevabý:

Yes ajkhgfdsfgh ve valla 13. bölüme kadar rahat da sonra devam etmem için beni kaçýracakmýþsýn gibime geldi þu an :D

Teþekkür ederimm <3Yorumlayan: Nyxeia
Tarih: 11/07/15 19:40
Blm: Arkadaþlýklar
Beendim

Awwww <3 bi sýrýtýþla bitirdim bölümü-yaa çok güzel gidiyor Violet ellerine saðlýk!! <3

Diðer bölüme geçeyim ben, görüþmek üzereee...Yazarýn Cevabý:

Teþekkür ederiiim :D Ya bitince yorumla kuzum zahmet etme hiç <3Yorumlayan: Nyxeia
Tarih: 11/07/15 16:28
Blm: Sirius Black ve Bir Patavatsýzlýk
Beendim

Yaaa Violet çok güzeldi buuu! Ellerine saðlýk <3

Daha fazla oyalanmak isterdim, ama yeni bölüme geçeyim.

Görüþürüüz!Yazarýn Cevabý:

Aww yerim <3 Beðenmene sevindimiþlkjhklþi geç geç, görüþürüz-teþekkürler :* Yorumlayan: Selemetis Onaylý Yazar
Tarih: 10/07/15 23:12
Blm: Giriþ
Beendim

Ben geldiiim!!

First of all, Sirius'un o karanlýk tarafýný anlatýþýný ben çok sevdim. Hani baþýna gelen her þeye ek olarak, bir de özlemiþ ya bu yavrum. Kýyamam...

Beauxbatons'dan gelen öðrenci en sevdiðimdlfkjgdl Ama sevicem ben bu kýzý, hissediyorum, ehe. 

Ellerine saðlýk, Violetim, kaçayým ben :*Yazarýn Cevabý:

Awww hoþgeldiin!! :D Ya yes o karanlýk taraflara tekrar dalmayý çok istiyorum.... Ýlerde inþallah :p

Hiþþþ çaktýrma kjhgfd seversin ya, sev yani niye svemeyesin :D Teþekkür ederim caným benim :* <3Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 07/07/15 23:03
Blm: Arkadaþlýklar

Ama ama ama ama ama

Bende yapamadigim odevde bana yardim edecek hasin guluslu bir yakisikli istiyorum artik yether!Saka bir yana Evelyn hemen florte basladi shjsjs uc dakka once ismiyle seslenmekte tereddut ederken cocugun yanagindan opmeler falan hayirdir? :D

James annem olucak valla bak biraz abarttin bence ne hissettigini bilmeseydi bir yakin bir soguk davransaydin tavlardin bence jdjsjsjs

Evelyn'in ask acisi hakkinda soyledikleri beni cok uzdu :/ platoniklikte master seviyesine ulastigim icin hem onu hem de James'i anlayabiliyorum :( Haklarinda hayirlisi shsjsjsnes

ellerine sagliiik gorusuruz!

 Yazarýn Cevabý:

He Sirius da öyle dicek ahgfd sen hayýrdýr falan yani Evelyne :D Ya James o kadar oluyor ahgfdsfg hiç yoktan iyi yani, ite kaka da olsa ilerleyecek napalým... Kahrolsun tüm platonik aþklar be Ýlay :p

Teþekkür ederim, görüþürüüüz <3Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 07/07/15 22:55
Blm: Birtakým Planlar

Ya Evelyn de az degil.Insani sulu goturur susuz getirir dedikleri tiplerden tam jsjsjaj 

James azicik sabirli olabilirse Lily'le aralarinda bir seyler olacak ama isleri berbat etmesinden korkmuyo degilim.

Jason ne halt yedi de kizimizi uzdu bilmiyorum ama aldatti gibi geliyo biraz.Sonraki bolumlerde ogreniriz insallah :p 

Ilham perileri seninle olsun 😇😇😇

 

 Yazarýn Cevabý:

Eee james'in kuzeni sonuçta, onun da kafa hinliðe çalýþýyor istedi mi alkjhgfhj :D James umutsuz vaka ya hgfd yazýk valla çocuða...:D Jason çok büyük haltlar yedi, yani kurguyu unuttum ama ne yaptýðý aklýmda hala... Pis þerefsiz. -_-

Teþekkür ederimm <3 :*Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 07/07/15 22:49
Blm: Sirius Black ve Bir Patavatsýzlýk

Miribaa

James'le Evelyn'in iliskisi kendi kuzenimle olani animsatiyo bana gerci biz kavga etmeyi uzun zaman once biraktik ama Evelyn'in onu cocuksu bulmasi falan tam ben :p O yuzden ayri bir sempati duyuyorum.

Sirius yine cok yakisikli,etkileyici,kibar vs vs. hayir niye nefret ediyosun cocuktan?Guvenmeyebilirsin ama sev bence hsjsjsjsj

Lily elini surmedigi oyuncagini baskasi alinca aglayan cocuk gibi tam :D madem kiskanacaktin niye sagda solda "Pottor'don nofrot odoyorom."diye gezindin?Ayip ama James'in de cani var -.-

Ellerine saglik yine sonraki bolumde gorusurz <3Yazarýn Cevabý:

Merhabaa :D Ya aslýnda Evelynle James'in iliþkisi d eolgunlaþtý, ama iþte yine de hala öyle... Zamanla düzelecekler :D

Sana bi sýr vereyim mi, sevecek alkjhgfdghj ve ay evet, Lily'yi tanýmýna bayýldým :D ama o da hoþlanýyor Jamesten be, napsýn... 

Teþekkürleer, görüþürüz Ýlaycým <3Yorumlayan: Nyxeia
Tarih: 07/07/15 22:44
Blm: Birinci Cilt Baþlangýcý-Evelyn'in Hogwarts'ta Ýlk Günü
Beendim

Ben ilk bölümü yorumlayana kadar atmýþsýn bölümleri lfdkjgdl *sevinir okumaya baþlar*

Yaa eskiden mi baþladýýk? *iyi mi kötü mü bilemez*

YA SIRIUS'U EVELYN'LE SHÝPLÝYORSAK BEN ÞÝMDÝDEN ADAYIM.

"James'ten nefret etmiyor, ama ona katlanamýyor da." Böyle gözlemler OCnize baðlanmama yol açýyör yazar haným.

Yaa, geçiþ bölümü gibiydi-pek fazla bir þey söyleyemeyeceðim ama devam edeceðim buna, sevdim <3 Hem de Çapulcuu, hem de 12 bölüüm *kalpler*

Ellerine saðlýk Violet! Þimdilik diðer ficleri okumak için kaçýyorum ama geri döneceðiiimYazarýn Cevabý:

Attým tabii :D

Eveet, giriþten sonrasý geçmiþ, asýl hikaye orda zaten... Þipliyoruz alkjhgfghj :D Et bakalýýým, 12nin devamý da gelir inþallah... Ay yeni okurla ne yapýlýyordu bu ficte þaþýrdýmþlkjhklþ beðenmene sevindim Nyx, teþekkürleer <3 :**Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 07/07/15 22:41
Blm: Birinci Cilt Baþlangýcý-Evelyn'in Hogwarts'ta Ýlk Günü

Agagagagagagaga

Ya ben bu hikayenin ne kadar tatlis oldugunu unutmusum :p Siritarak okudum her bir cumleyi resmen :D

Capulcular hic degismemekte israrcilar ama Sirius Evelyn'e ne kadar dayanabilecek bakalim hsjsjaj simdiden minnak bebislerini hayal edebiliyorum.Ellerine saglik Violet cok guzel olmus :*

 Yazarýn Cevabý:

Yaaa <3 Azcýk deðiþiklikler ayptým ilk bölümlerde ahgfd ama geneli ayný  yani, eski hali... Galiba eskiden Çapulcularý daha rahat yazýyordum :p Valla ne diyim Ýlay o bebiþler olur inþallah be... :(

Teþekkür ederiim <3Yorumlayan: Ekinoks
Tarih: 07/07/15 22:34
Blm: Giriþ

Violeeeet!

Tff'de ilk okudugum hikaye Badem Cicegiydi benim.Ama cok yeniydim fandomda,hem yorum yapacak cesarete sahip degildim hem de tff'yi sevmedigim icin uye olmamistim shsjsjs sonra tamamen kaldirdin hikayeyi falan ben hic yorum yapmadim galiba ondan bile emin degilim :p

Yeniden yukledigibi gorunce o kadar sasirdim ki bir bes dakika agzimi kapatamadim cidden shsjjsjs asla yayinlamazsin bir sir olarak tarihin tozlu raflarina karisir saniyodum :D cok mutlu oldum ama.Umarim devamini yazarsin.

Bolumle ilgili diyecek fazla bir sey yok zaten.Her zamanki gibi senin kaleminden okumak mikemmel bir duygu bolum bitmesin istiyorum ahsjsjja 

Bi sonraki bolume gidiyim o zaman ben.Ellerine saglik :** <3

 

 Yazarýn Cevabý:

Ýlaaaay!!! Yaa kim derdi ki geen bi BÇ yorumunda karþýlaþacaðýz ha? :D Bunu bana daha önce söylemiþ miydin acaba-ya ben nedense tanýdýðým herkesin BÇyi bildiðini farz ediyorum zaten ahgfds-ýsmet burayaymýþ demek ki bak :D

Aslýnda ben de þaþkýným, yayýnlamayý düþünmüyordum çünkü, sonra briden dosyalarda gördüm ve... Beni geri al diye yalvardý sanýrým. Umarým yazarým <3

Ýyi okumalaar, teþekkürler-bunlar eski bölüm zaten ya keyfine bak :D <3Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()