Yorumlar: One More Kiss

Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 06/03/22 15:43
Blm: One More Kiss
Beendim
Selam shaww d84; hikayeni dört gözle bekliyordum desem yeridir, ne kadar da geç onaylandý öyle🙊 ayy ama yayýnlandý ya geç olsun güç olmasýn :D
Tek solukta okudum hikayeyi. Sirius'un kendiyle yüzleþmesi, yaptýklarýný kabul etmesi olgunluk belirtisiydi benim için. Her ne kadar Azkaban Tutsaðý'nda eski zorba halindeki gibi davransa da buradaki Sirius benim daha çok hoþuma gitti. Daha olgun, delirmiþ ama hala bir umudu var ve sarkastik 😅😂 daha uzun olsa okurdum valla keþke devamýný yazsan :D Eline kalemine saðlýk shaww, tekrar görüþmek dileðiyle kendine iyi bak!
Yazarýn Cevabý:

Selam globbels! Yorumunu görmek beni çok mutlu etti öncelikle, çook teþekkür ederim ve beðenmene çok sevindim d84;a039; Evet onaylanma süresi gecikti acaba ben yine yollayamadým mý diye düþündüm kdfjdkl Sirius'un tamamen haksýzca Azkaban'a atýlmasý benim çok içerlediðim bir konuydu ve böyle bir kurgu yazmak istedim. Aslýnda uzun soluklu bir hikayeyi yazmayý çok istesem de aþýrý detaycý bir insan olduðumdan yazamýyorum. Bu kýsým nasýl olmalýydý, kitapta nasýl geçmiþ, filmlerde böyle bir detay var mýydý gibi bir sürü düþünceden dolayý uzun bir hikayeye giriþemedim... Görüþmek üzere ve sen de kendine iyi bak <3Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()