Yorumlayan: silver Onaylý Yazar
Tarih: 31/03/21 00:08
Blm: Taraf
Beendim

ya caným jessim keþke hermione'yle girl power için bir araya gelip herkesin aðzýný burnunu kýrsalar...... çok iyi ekip olurlar he bunu düþün derim dlfkgjld 

bu arada iki bölümde de bi sayfa sýkýntýsý var yarýsýnýn arka planý beyaz olduðu için yazýlarý seçmeden okuyamýyosun :(

ELLERÝNE SAÐLIK ÇOK ÖZLEMÝÞÝZ.. 

öptüm seni kocaman <3

Yazarýn Cevabý:

O göklerden gelen bir karar ki dnfjdkskls

Evet onu ben de fark ettim pcden girince, ama düzeltemedim bir türlü, word dem kopyala yapýþtýr yaptýðýmdan mý oluyor anlamadým :(

AHH BEN DE SENÝ ÇOK ÖZLEDÝMMM

Ben de bol bok öpücükk 😘😘Yorumlayan: silver Onaylý Yazar
Tarih: 31/03/21 00:04
Blm: Dracie
Beendim

LKDFJHGKDHFGJKDFH YA JESS BACAK KADAR BOYUNLARA HALLERE BAK HALLERE DLFKGJKDFGHDFK caným kýzým çok güldürdü beni of 

ya draconun "babam öyle söyledi" tavrý o kadar çocuk ki....... kurban olurum annemmmmmm sen babaný dinleme jessi dinle

ya jessica benim için çok önemli belki daha önce söylemiþimdir bilmiyorum, zamanýnda (2016da) çok çok kötü bi gece geçirirken kafamý daðýtan tek þey jess'in hikayesi olmuþtur, o yüzden kendisine karþý hep yumuþak bi noktam oldu. caným kýzým <3 

OFFFFFF NE ÝYÝ ETTÝN DE GELDÝN BENÝM DE SÝTEYE GÝRMEYE BAHANEM OLDU <3

Yazarýn Cevabý:

Artist kýzým coolluðundan milim ödün vermiyordu shdjdjkdkrkdl iþte bu, göz devirtmektense güldürmesi çok hoþuma gidiyor 

Hahahaha inþ o kýsýmlara geçicem miniþimin tam bir velet olduðu kýsýmlarý yazarken kendi kendime hem eðlenip hem de þýmarýk demiyor deðilim çünkü 😂

Bu ayrýntý beni hayli özel hissettirdi þu an, iyi gelmesine o kadar sevindim ki. Hangi hikayeydi - belki senin için yeniden yazarým 😏

Yaaa off iþte bu, evet daha çok gell d84;

 Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 30/03/21 01:45
Blm: Taraf
Beendim

Draco'nun bu pislik tavýrlarýný hiç özlememiþim ama tabii...

Ya böyle ficlerde ve sahnelerde beni en çok vuran þey her zaman bütün o gücün ve nükemmel görünümün altýndaki çocuksu taraflarýn ortaya çýkmasý oluyor. Jess'in her þeye raðmen o sarýlmadan hoþlanmasý ve aslýnda hoþlanmasýndan tedirginlik duymasý. Draco'nun gerçekten çocukça bir þekilde Jess'in onun yanýnda olmasýný istemesi ve saçma sapan öfkesiyle dargýnlýðý... Çok küçüksünüz be çocuklar

Ya çok tatlýydý ama yetmedi, asla yetmedi, devamý gelmeli :3

Ve önceki bölüme yorumum kesilmiþ bu arada niye bilmiyorum, þey diyodum bence zaten kesin ST yazýyosundur sen yine ve doðru çýkmasýna aþýrý sevindim klsjfklskflskflg

Yazarýn Cevabý:

Ya duygularýmýz o kadar karþýlýklý, benim de bu aralar böyle karakterlerin küçük olduklarý hikayeleri okuyup/yazmaya düþmemdeki en büyük etken bu *-*

Getircem zaten nihihihih bu seriyi doldurcam *hain gülüþü*

Hahahahah hep söylüyorum beni çok iyi tanýyorsun diye gbhnjmkölþYorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 30/03/21 01:35
Blm: Dracie
Beendim
Ya sen de yazmasan þu fandomun Slytherin kýsmýna adýmýmý atmayacaðým he (JKR'nin yüzünü kýzartabilirsin bu konuda)
Bi þey diycem, ben Jess'i o kadar uzun süredir okuyorum ki, abartýsýz neredeyse on yýl, sahne bana inanýlmaz doðal ve þey geldi, nasýl denir, sanýrým Jess benim kafamda da cidden canonun parçasý artýk. Ve tabii ki yine ve yine çok çok çok tatlýlardý, kimyalarýndan bahsetmiyorum bile, bi dejavu duygusuyla tekrarlýyorum keþke STyi bir þekilde bitirseydin de büyük ana bir hikayeleri olsaydý bu ikisinin, böyle özledikçe bakýp bakýp galeyana gelseydik
Yazarýn Cevabý:

YAAA DAHA ÞÝMDÝ SANA YORUM ATTIMMMGHJKLÞGHJKLÞNMÖ ÝÇ SESÝM MÝSÝN 

Ayyy bu yorum kalbim ama <3 <3 aþýk oldum resmen

ST'yi yazýyorum ki halabnmghjkljklþ sildim buradan bitirip öyle ekleyeyim diye çünkü hem okul hem bölüm deðiþtirince doðru düzgün zaman bulamamaya baþladým ama buraya yükleyeceðim bitirince. O zaman çok güzel þeyler bizi bekliyor olacak *dedi ve ertesi gün styi ekledi* bnjklþhjklþSonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()