Yorumlar: Feast

Yorumlayan: cadikazanniii
Tarih: 28/03/21 14:18
Blm: Chapter 1
Beendim
Yazarýn Cevabý:

<3Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 17/03/21 17:55
Blm: Chapter 1
Beendim
Yazarýn Cevabý:

<3Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 17/03/21 15:34
Blm: Chapter 1
Beendim
Yazarýn Cevabý:


Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 16/03/21 22:42
Blm: Chapter 1
Beendim
Yazarýn Cevabý:

<3Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 16/03/21 21:34
Blm: Chapter 1
Beendim

Merhaba Valkirycass, açýkçasý burada olmana sevindim. Eski hikayelerinin bir kýsmýný okumuþ ve sevmiþtim. Yeniden görmek güzel.

Snarry artýk benim pek okuyamadýðým bir çift (tamamen onca severitus yazmaktan kaynaklý) ama seni görünce es geçemedim.

Hannibal'ý izleyeli çok oldu, hayal meyal hatýrlýyorum. Uyarýlar ve üzerine bölümdeki pedofili çaðrýþýmlý içerikten sonra bir parça çekinmedim deðil ama merak da ettim.

Çok minik bir önerim var ama yazar tercihi tabi: legilimens yerine zihnefendet vb gibi çeviride kullanýlan hallerini görmenin daha yakýn hissettireceðini düþünüyorum. Tekrar görüþmek üzere, eline saðlýk ^^
Yazarýn Cevabý:

Merhabalaar! Geri döndüðüme ben bile sevindim açýkçasý... 

O uyarýlarý boyle yapabilsem neonla bile yazarým, çünkü gerçekten herkesin kaldýrabileceði bir sey deðil.

Snarry yapýp yapmayacaðým konusunda ise emin deðilim. Harry'yi yaþça kendisinden buyuk birisiyle toxic bir iliskiden çýkarýp severus ile saðlýklý bir iliþkiye nasil sokacaðým, bilmiyorum. O yuzden buyuk ihtimalle guzel bir arkadaþlýk izleyeceðiz. 

Legilimens kelimesi ise ayri bi dert açýkçasý. Kitaplarý orijinalleriyle okuduðum için bazý þeylerin çevirisini bilmiyorum bile, bildiklerim de artýk kulaðýmý týrmalýyor. Mesela Lumos'u cevirmiyorsak neden legilimensi çevirelim? Hepsi Latince ne de olsa. O yuzden o konuda biraz karýþýk kafam:)

 

Yorumun için çook çoook teþekkür ederim. Görüþmek üzere!!Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()