Yorumlar: afterglow

Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 04/01/21 14:29
Blm: afterglow
Beendim

AA Carmenta bu kýsa ama çok tatlý olmuþ. Bne ilk gün hikayeleri bir kere de okuyuna tekrar dönememiþtim ama keþke daha erken okusaymýþým. Bu ikiliyi okumaktan býkmayacaðým sanýrým. Ufacýk ama tam kendileri gibi olmuþlar. Ellerine saðlýk ^^

Yazarýn Cevabý:

Yaa, bu tatlý yorumun için teþekkür ederim :3 Ýyi seneler diliyorum <3Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 03/01/21 00:24
Blm: afterglow
Beendim

Carmentaaa!! <3 Selam! :) 

Öncelikle nöbet koþullarýnda yazdýðýn ve üstüne bir de silinmesine raðmen tekrar yazdýðýn için sanýrým ne kadar teþekkür etsem az. Yani 3 ay sonra da atsan kýzmaz, darýlmazdým. Bundan emin olabilirsin, çalýþan insana saygým var benim :D O yüzden sana kocaman sarýlmak istiyor ve emeðine saðlýk diyorum. Hadi baþlayalým okumaya, mihihihihi heyecan yaptým :3 

Ya bu arada baþlamadan bi þey daha söyleyeceðim ahahahah giriþteki video açýlmadý 🙊🙊 Ne olduðunu merak ettim, o yüzden haber vereyim dedim 😅

Çifte yabancýyým demiþ ve yine de yazmýþsýn ya, hikayeyi okumaya bir türlü baþlayamadým her minnak detaya düþmekten noled :D Ama senin yazacaðýný bilsem Cedenity yaaz diye not düþerdim, çünkü senden gelecek her þeye açýðým <3 Her türlü okurdum yani. Hüüü minnoþ seni! Tamam þimdi gerçekten okumaya baþlýyorum 😅😂😂 *heyecandan çenem düþtü* 

Aðð, özlediðim kar resmen, bir de böyle çocuk seslerini duyabilirdiniz demiþsin bi içim kýpýr kýpýr oldu <3 

Salak kuyruðunu sallýyor bi de ahahahah Bazen Sirius'u sarsýp insansýn sen diyesim geliyor ama yüzümü neþeyle yalamasýndan korkuyorum ahshahahah :D 

Allah'ým aþþýrý tatlý ilerliyor, þömine ve sýcak çikolata ve sýcacýk giysiler... Aðlayacam birazdan, o kadar özlemiþim ki þöyle bir ortamý. Hani tamam þöminemiz yoktu da sobanýn dibinde oturmak da ayný etkiye sahipti çocukluðumda, o zamanlarý özlemiþim. Ve böyle giriþler bana hep o zamanlarý hatýrlatýr, o yüzden bu kadar mutlu oluyorum :3 Bu detayý kullandýðýn için teþekkür ederim <3 

Sirius ýsrarla "Ve?" diye sordukça kahkaha atmam normal mi ahshahha Remuscuðum caným ciðerim azýcýk gevþe bebeðim... Aaa, ortam var icraati zorlaþtýrýyorsun resmen ahshahhaah 

Yiiaahh :D hah þöyle öpüþün, ben gerildim vallahi ahshahah lütfen yani ortam çok güzel, kalp kýrýklýklarýný, korkuyu falan bir kenara býrakýn. Az daha öpüþmeselerdi cisimlenip ben öpüþtürecektim :D

Ayy bitti miii? Ya bi þey dicem, kýsaydý ama çok tatlýydý yaa. Eline saðlýk carmenta :D Tamam bazý yerler hýzlýydý, acele bir þekilde yazdýðýn belli oluyordu ama aþýrý tatlýydý :D O "Tamam, kurtuldun hadi" kýsmýna özellikle güldüm, niye bilmiyorum ahshahah Remus öpmeseydi bütün gece Sirius'un üstüne gidip gevezelik edeceðine dair güçlü bir his var içimde. Sirius yani, yapar :D Çünkü neden olmasýn? 

Tekrardan eline saðlýk Carmentacýðým, uðraþmýþsýn o kadar, emeðine saðlýk. <3 Ne beklediðimi ben de bilmiyorum ama bu kadar güleceðimi ve mutlu ayrýlacaðýmý sanýrým ben de tahmin etmezdim. Teþekkür ederim <3 Sana da musmutlu, bol ilhamlý, saðlýklý, sevdiklerinle geçireceðin çok güzel bir yýl diliyorum!! Tekrardan görüþünceye kadar kendine iyi bak Carmenta :D <3

Yazarýn Cevabý:

Selam, selam, selam!!

Bu konuda anlayýþlý olduðunu biliyorum ama kendimi çok kötü hissederdim biraz daha geciktirseydim, biraz da benim suçum çünkü :< Ýstediðim gibi bir hediye verememiþ olsam da ortaya bir þey çýkarmak istedim. Kim bilir belki ilham perilerimi toplarsam senin için minnak bir þey daha yazabilirim belki :")

O video, Ed Sheeran-afterglow. Çoðunlukla onu dinleyerek yazdýðým için eklemiþtim. Düzelteyim linki.

Evet, bazý yerler hýzlýydý. Oralarý yazarken "Aman þimdi ne yazacaðým, beynim neden bomboþ? Babam pasta yapmayý nereden öðrendi?" þeklinde minnak bir krize girmiþ olabilirim. Ehe. 

Beðenmene çok sevindim uwu. Bu güzel yorumun için teþekkür ederim glob <3 Görüþmek üzere!!Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 03/01/21 00:22
Blm: afterglow
Beendim


Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 03/01/21 00:04
Blm: afterglow
Beendim

Yaaaayyy ne tatlý biþeydi bu böyleee... Hani gece yarýsý mutfaktan geçerken gizlice bi kurabiye ya da çikolata alýr aðzýna atarsýn da hem suçlu hissedersin hem de zevk alýrsýn, ayný öyle bir tadý vardý. Kaçamak tadindaydi. Kýsa ama lezzetli.

Remusun evinde bir Sirius, hayal etmek bile siritmaya yetiyor. Ne kadar huzurlu bir sahne: sýcak çikolata, kalýn ve sýcak kýyafetler, ateþ, Remus... Sirius bunu uzuuun bir ömrün sonuna kadar her gün yaþamayý hak ediyordu :(

Ellerine saðlýk carmenta, onca yoðunluk arasýnda böyle þeker biþey yazabilmen harika. Sana mutlu musmutlu ve kesinlikle 2020den daha iyi bir yýl diliyorum. Görüþmek üzere! <3

Yazarýn Cevabý:

Oooo kimleri görüyorum, merhabalar efendim :3

Yaa bu güzel yorumun için teþekkür ederiyorum :> Umarým bu ficle çapulcu yazamama "þeyimi" kýrmýþýmdýr. Okuduðun için teþekkür ederim. Ben de sana güzel bir yýl diliyorum :3 Görüþmek üzeree <3Yorumlayan: thearchicat
Tarih: 02/01/21 23:25
Blm: afterglow
Beendim

Selam carmenta, mutlu yýllar!

Wolfstar görünce elbette ki atlayacaktým. Kýsacýk ama içimi sýcacýk eden bir ficti, özellikle de en sonundaki "tamam kurtuldun hadi"kýsmý:) ellerine yüreðine saðlýk.<3

Görüþmek üzere!

-sevde

Yazarýn Cevabý:

Selam Sevde ^^ 

Valla sonu biraz da bana "hadi yine iyisin kurtuldun," mesajýydý sadasd teþekkür ederim bu güzel yorumun için.

Musmutlu seneler !!Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()