Yorumlar: downside

Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 03/01/21 16:46
Blm: downside
Beendim

Selaam!! Ýyi seneler!

Kendi ficimi bitiremediðim için okumaya vicdaným elvermemiþti. O yüzden birazcýk geç geldim.

Kalbimi þu köþeye býrakýverdim. Dönem kurgularýna bayýldýðýmý söylemiþ miydim? O atmosfer her þeyi farklý bir noktaya taþýyor. Bir kesit olduðu için devamý olduðu kadar öncesini de merak ediyorum.

Devamýný yüzsüzce isteyecek miyim? Kesinlikle. Ama yoðun olduðun için bu isteðimi birazcýk sessizce yapýyorum.

Ellerine saðlýk, güzeldi. Umarým güzel bir sene geçirirsin <3 Görüþmek üzere!Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 01/01/21 10:41
Blm: downside
Beendim

Merhaba Felix!

Dýdýdýdýnn öyle dramonie deyince akan sular durmaz benim için ama bu ikisinin kimyasý tam böyle eski dönemlerde geçecek klasik bir çift hikayesi deðil mið? Baþlangýçtan düþtüm.

Go Ginny go. Fandom Ginny'ye kalpler d84;a039;

Gözleriyle aptal diyebilmek hsgg seni yerim 

Ayy one shot olduðunu düþünüp ama ama burada bitmemeli diyordum ki notu gördüm. Ýçimde kalýrdý yoksa.

O zaman þimdilik kýsa ama çok tatlý bir kýsýmdý bu diyeyim. Devamýný merakla bekliyorum.

Eline saðlýk ve mutlu yýllar Felix ^^

Yazarýn Cevabý:

Merhabalaar Fideliuuuss
Hoþ geldin sefalar getirdiiin *-*
Ayyy dimi dimi dimiii Rokoko dönemine DracoxHermione shipi kadar yakýþan bir ship var mýdýr acabaaa?? PansyxHarry de yakýþabilir gerçi eheheh
Ashbahsbh Ginny reis yargý daðýtýyor 😃
Devamý inþallah gelecek dhdhb hayatýmý düzene sokabildiðim an gelecek :'') 
Tatlý yorumun için çok teþekkür ederiim
Mutlu yýllarýn olsun Fideliuscuðuumm :******Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()