Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 01/01/21 17:31
Blm: Kýrmýzý Pijamalý Oðlan
Beendim

Ahahahahahaaa zavallý fluff taþan kalbimmmmm

Ya o kadar güzeldi ki o kadaaaar güzeldi ki!!!!! Bu kýrmýzý baþlýklý kurt ausunun Remus ve Harry arasýnda neye dönüþtüðüne inanamýyorum. Ve diðer masalsý her þey! Pembe saçlý Dora'yý öperim yaaa <3

Ya þu evdende yirmi bir kelimelik hikaye daha olsa okurdum yemin ederdim. Of yumuþacýk oldum ya nasýl iyi geldi anlatamam <3

Elif sen bu kadar TATLI WOLFSTAR YAZDIÐINI NASIL HEPIMIZDEN GIZLERSIN

Ve son ana kadar bunda bile severissa beklediðimi itiraf ediyorum klsskflsþlflg

Ya çok güzelden baþka diyebilecek bi þeyim yok çünkü çok çok çok güzel <3Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 01/01/21 10:31
Blm: Kýrmýzý Pijamalý Oðlan
Beendim

Merhaba Calypso! 

Bu seri içinde okuduðum en farklý hikayeydi. Ne kadar güzel bir orijinal fikir! Üstüne ne kadar iyi uygulamýþsýn. Bütün bu masalý okurken bir an için olsun o dünyanýn dýþýna çýkmadým. Remus ve Harry'nin konuþmasýnda artýk gözümden kalp çýktý. Senin kalemini seviyorum, okurken evet burada bir yazarýn kendi dili var diyorum her seferinde ^^

Ah eline saðlýk, çok çok güzel olmuþ. Bir öncekinden daha güzel bir sene geçirirsin umarým, sevgiler :)Yorumlayan: Hello Kitty
Tarih: 01/01/21 04:35
Blm: Kýrmýzý Pijamalý Oðlan
Beendim

 

Selam Calypso!

 

Sen yükler yüklemez okumak istedim ama kendi hikayemle cebelleþirken saati dört buçuk etmiþim... Cidden masal yazmana çok sevindim çünkü hiç beklemiyodum. Hatta ilkin anlamadým masal olduðunu, iþin içine krallar kraliçeler girince çaktým olayý. McGonagall'ýn kraliçe olmasý... YAS QUEEN.

 

HARRY’NÝN YÜRÜYEN ELMAYA BENZEMESÝ SKDJFSFD çýldýrrým ben buna. ýsýrrým. 

 

Harry sen çok fena bir þeysin. Nasýl gizli gizli kulak kabartmýþ babalarýnýn konuþmalarýna. Ýnsan yedisinde neyse yetmiþinde de o olurmuþ derler ya…Nymphadora da az deðil!

 

Ekmek kýrýntýlarýyla Hansel ve Gratel’e gönderme yapman da hoþuma gitti. En sevdiðim masallardan birii.

 

BU MANYAK CÝDDÝ CÝDDÝ BARAKA’YA GÝRÝCEK. Lütfen korkutmasýn Remus onu çok üzülürümm. 

 

OF Remus’un aynada kendisini kurt olarak görmesi. Ýçler acýsý. 

 

AY SDJVÞDFSV Çocuklar hep en saçma þeylere takýlýyo ama di mi? “Kulaklarýn ne kadar da büyük” of çok tatlý. Baban kurt adam ama sen kulaklarýnýn boyutuna þaþýrýyosun yerim…

 

BÝ DK. KIRMIZI BAÞLIKLI KIZ’DAKÝ KÖTÜCÜL DÝYALOÐU BURDA. SEVGÝ ÞEYÝ YAPMIÞSIN. aðlarým ama. gözlerim doldu cidden :'(

 

Kýrmýzý pijamalý oðlan-Kýrmýzý baþlýklý kýz!! Þu an fark ediyorum.

 

"Harry ellerini arkasýnda birleþtirerek baþýný önüne eðdi ama birbirine bastýrdýðý dudaklarýnýn arasýndan gülmeye devam ediyordu.” bu kadar sevimli olunur. 


Tonks’un “Bana Nymphadora deme!” leri ve kapýyý gözlemesi sjdfsdf þýmarýk, yeniyetme cadý tavýrlarý çok tatlýydý. 

 

“Özrü içtendi ama yaptýðýndan piþmanlýk duymadýðý da her halinden belliydi. “ bu çocuk akýllanmaz yemin ediyorum…

 

"Sirius, kapýnýn aðzýnda durduðu yerden dönüp sevdiði adama gülümsedi, gözlerinde yaþamýþ tüm perilerin peri tozlarý; var olmuþ tüm galaksilerin güneþleri vardý." Çok, çok tatlý. 

 

Baþtan sona kikir kikir okudum. Çok teþekkür ederim hediyen için. Nice mutlu yýllara! <3Yorumlayan: Ravenclaw Prensesi
Tarih: 01/01/21 01:16
Blm: Kýrmýzý Pijamalý Oðlan
Beendim

Çoook güzel bir hikayeydi. Pembe saçlý cadý deyince onun Nymphadora olduðunu tahmin etmiþtim. Beklediðimden çok daha iyi bir sonla bitti, ben Remus'un Harry ve Dora'ya saldýracaðýný sanmýþtým. Severus Snape Baþ Simyacý, Dumbledore baþ büyücü, Minerva kraliçe, -tahminimce- Lily asýl kraliçe ve James kral, Harry'ye küçük varis. Cidden Harry Potter serisini bambaþka bir evrene taþýmýþsýn ve sen bu iþi biliyorsun kýzým😍d84;a039;

Yazarýn Cevabý:

Merhabalar merhabalar :)

Pembe saç diyince akla Nymphadora'dan baþkasýnýn gelmesi imkansýz tabi ki, aman duymasýn kendisinden ismiyle bahsettiðimizi. 

Remus'un çocuklara saldýrmasýna gönlüm el vermedi açýkçasý, tatlý mý tatlý bir mutlu sonla bitsin, hem masalý da uyarlamýþ olurum bu þekilde diye düþündüm. Masallarý çok seviyorum ben gerçekten ve masallarýn o büyülü evrenine hayraným, o yüzden herhangi bir evreni masallaþtýrmak çok hoþuma gidiyor; beðenildiyse ne mutlu bana. 

Çok teþekkür ederim yorumun için. Kendine iyi bak :)Yorumlayan: Ravenclaw Prensesi
Tarih: 01/01/21 00:46
Blm: Kýrmýzý Pijamalý Oðlan
Beendim

Merhaba yeni bölüm attýðýný gördüm ve hemen buraya zýpladým. Vayy canýna 4.000 kelimeeee okumak için sabýrsýzlanýyorumd84;a039;Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()