Yorumlayan: felixfelicis
Tarih: 18/02/21 10:54
Blm: One Shot
Beendim

Yüzsüz bir þekilde yeni yýlýn ikinci ayýný bitirmek üzereyken buraya gelebildim... Alkýþlar bana geliyor dostlar. T-T
Ama bir sürü mazeretim var valla bak. :( Hatta þu an burda olabilmemin sebebi bile bir cenaze... O.O
bu parýltýlý hayatý ben seçmedim :/

Her neyse bunlarla kafaný ütülemiyiciðim.. Bu güzel yeni yýl hediyene odaklanmak istiyorum. 

SEN BÝR HARÝKASIN. 
Evet doðru okudun ahbashbs O kadar tatlý bir þey çýkarmýþsýn ki ortaya kalbim yumuþacýk oldu :'''')
Ev cinlerine þefkat gösteren bir Malfoy mu... :')
Küçük Malfoy'a ayrý bayýldýmmm, ne kadar olgun ne kadar tatlý bir bebiþsin sen yiiiaa 
Düþüldü aagsvgs 
Ellerine kollarýna emeðine saðlýk. Aþþþþþýrý tatlý bir hediye oldu benim için :')

Ve geç okuyup yorumlayabildiðim için çok özür dilerim :((
Kendine iyi bak yavrukuþ; geç de olsa güzel bir yýlýn olsun. :*****Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 13/01/21 22:17
Blm: One Shot
Beendim

Selamlar atalente!! Nasýlsýnýz efenim iyisinizdir inþallah :D 

Ayy felix okudu mu okumadý mý bilemedim, sordum da zaten biraz önce ama henüz cevap vermedi. Eðer okumadýysa hediyesini ondan önce okumuþ olmak beni bir parça üzer ama olsun, okumadýysa da en kýsa sürede okur diye umuyorum :D iþ, ödev vs derken büyük ihtimalle aklýndan çýktý hatýrlatmýþ oldum hiç deðilse. Lafý uzatmayayým da hikayeye geçeyim hadi ahshah 

Öncelikle sohbetteki aðlamalarýndan ve isyanlarýndan sonra nasýl bir þey çýktý çok merak ediyorum ama senin kalemine güvenim tam, o yüzden olumlu bir merak bu. Shipin olmamasý tabii ki bir sorun, acý çeke çeke yazdýðýný tahmin ediyorum, bakalým ne yazmýþsýn :) ya bir de baþlamadan küçük bir sorum olacak her þeyden baðýmsýz ahshahha çekiliþin baþýnda bana kimin çýktýðýný tahmin ettiðini söylemiþtin, güçlü bir tahminim var diye :D kimi tahmin etmiþtin çok merak ettim, bayaðýdýr soracam soracam diyorum unutuyorum ahahahhs hazýr aklýma gelmiþken onu da sorayým dedim. Tamam þimdi baþlýyorum okumaya :D valla bak ahshha

Ayyy kaknem Narcissa -_- ya daha bugün violetin Narcissa sýna gülümserken burda nasýl tiksinebildim, deðiþik yaa ahshah deli karý, Dobby e de üzüldüm bee.. yalnýz Draco yu mini minnak hayal edince aþýrý tatlý geldi nedense, bir de aðaçtan peri kaçýrmasý ahshahha müthiþ :D 

Aðð bebeðim, rahatsýz olmuþ, üzülmüþ Dobby'e. Ya küçük çocuk olunca iyi kötü fark etmiyor önünde sonunda çocuk çocuktur þu hareketlere bak yaa þapþik <3 

Yaaa minnoþ musun seeennn*-* Draco küçük bir kediciksin bak yemin ediyorum. Hani o kadar masum ki, bir çocuk masumiyeti var. Ve her ne kadar canonda Draco çok daha kendini bilmiþ ve nispeten küstah bir çocuk sayýlsa da bu kadar küçükken hala masum olduðuna inanmak ve sonradan sonradan ailesinin dayattýklarýyla öyle birine dönüþtüðüne inanmak isttiyorum. Çünkü bu Draco çok tatlý, anlýyor musun *-* böyle bir çocuðun varlýðýna inanmak istiyorum *-* Dobby e yanýklarý için krem verdi ve hediye dedi Allahým yicem ^^

Aðððð, ya Draco hüüüü aðlicam, çaktýrmadan baþýþ yaðmýþ Allahým *-* bak bi þey diyim mi sana, felix buna bayýlacak, gerçekten bak *-* ben bile eridim burda hüüüü!!

Yani tamam slytherin pek iyi niyetiyle ünlü bir bina sayýlmaz ama yine de gocunmadým deðil 😂😂 bilemedim, yerinde olsam düþüncesi bile saçmaydý, demezdim herm 😂😂

Ayy bu arada felix cevap verdi biraz önce, hep aklýndaymýþ ama bayaðý yoðun olduðundan bir türlü gelip okuma fýrsatý bulamamýþ ve aþýrý derecede merak ediyormuþ. Cumartesi günü okumaya çalýþacakmýþ, biraz mahcup hissediyormuþ 🙊  sana haber vermemi rica etti, umarým okuyabilir çünkü hikaye aþýrý aþýrý aþýrý güzel <3 herhangi bir hikayeyi okumaya geçtim, bana yorum yazýldý mý yazýlmadý mý ona bile bakamadým, didi. Hazýr aklýmdayken ara not olarak belirteyim dedim, þimdi devam ediyorum okumaya :D 

Hýmm kýskançlýk kokusumu þu burnuma gelen :D Ron ve Harry den kýskanýyor mu herm i sanki biraz bizim sarý civciv :) :) :) 

Ayyy sonuuu <3 <3 Atalente olmamýþ falan diye sakýn düþünme çok güzel olmuþ çünkü, eridim, bittim, ba-yýl-dým!! Offf canona da mis gibi baðlanýr var ya, Draco'nun çaktýrmadan çaktýrmadan parayý vermesi ve hala gýcýk davranmasý, aslýnda içten içe içinin gitmesi offf miss gibiydi miss. Acý çekmeyeceðini bilsem bi doz daha atýver þuraya diyecektim de yazýk günah sana da ahshahah kýyamadým :D Eline kalemine saðlýk atalente <3 bol ilhamlý, mutlu ve saðlýklý yýllar! Tekrar görüþünceye kadar kendine iyi bak!! :*:*:*Yorumlayan: Hermione Jean Potter
Tarih: 10/01/21 13:53
Blm: One Shot
Beendim

Yaaa... Çok güzeldi. Çok beðendim. heart-eyesYorumlayan: NerissaBlack
Tarih: 01/01/21 13:05
Blm: One Shot
Beendim

aaaaaaaaAaaaAAAAAaaaaa çok tatlýýýýý

Atalente, çok tatlý bir hikaye olmuuuþ, çok beðendiiim :) Draco ve Hermione'yi ilginç bir yolla birleþtirmek miii, bu hiç aklýma gelmezdi doðrusu :')

Ellerine saðlýk, mutlu seneler!

Sevgiler,

Yazarýn Cevabý:

Yaaaa valla mý ksjflskflþglþslfkgldk O kadar inanmayarak yazdým ki tatlý bulunmasýna hala þaþýrýyorum lskflslf
Teþekkür ederim yorumuna, beðenmene sevindim :3Yorumlayan: saga Onaylý Yazar
Tarih: 01/01/21 11:57
Blm: One Shot
Beendim

Madem sevmediðin bir ship yazmýþsýn ben de bakayým dedim. Malum Bilmeyen yok artýk ship sevmediðimi. Ama konusu ilginç geldiði ve sen yazdýðýn için bir bakmak istedim. 

Demem o ki ooc falan bilmem ama bence güzel olmuþ hikaye. Hiakye yapýný seviyorum zaten. Önce ileride belirteceðin sosyal yapýnýn alt yapýsýný gösteriyorsun sonra karakterleri kullanarak son vuruþu yapman çok hoþ olmuþ.

Eline saðlýk, Ýyi seneler.

Yazarýn Cevabý:

Ay Saga seni bi fic yorumunda görmek çok tuhafýma gitti, deðiþiklik oldu, hoþ geldin^^
Ya içimde tutamadým valla haterliðim tüm siteye taþtý sorry ksjflskfldkg
Teþekkürleer, bi dýþ göz olarak bunlarý senden duymak güzel, beðenmene sevindim!
Görüþmek üzeree^^Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 01/01/21 10:01
Blm: One Shot
Beendim

Selam Atalente! 

Þimdi Narcissa'yý en son Violet'in hikayesinde okuduðumdan bu kitap gerçekliði deli haline bir an afalladým. Lucius'a bile emir veren Narcissa ^^

Masum çocuk Draco'yu yazmak nasýl bir histi Atalente sjjs

Ahahah yaralý kafa Potter :D Draco'cum ben senin kitaplardaki bu yaratýcý alaylarýný da çok seviyordum. Biraz acýmasýzdý falan ama iyiydi yani, go go go devam ahahha

O sonda olamayan romantik giriþimleri.. sevmediðin bir çifti yaþatmak için gösterdiðin çabaya saðlýk Atalente. Ben çok keyifle okudum her zamanki gibi. Mutlu, neþeli ve hikayelerini okuyacaðýmýz bir yýl dileyerek kaçýyorum :*

Yazarýn Cevabý:

Hellööö
Ahahaha onu ben de düþündüm biliyo musun :P Violet hikayeyi benden önce yazdý (çünkü niye ben son iki saatte yazdým) attý bana betalamam için, bi onun Narcissa'sýna baktým bi kendi kafamdakine, sonra bayaðý bir yabancýlaþma sancýlarý iþte jskflskflgk
Valla güzeldi, üzgünüm ama kýçýmý bi dramione ficinden ancak öyle kurtarabilirdim lskfslþfklgkd
Ya kýyamam nasýl güzel bi þey söylemeye çalýþýp kývýrmýþsýn ksjskflskflskflskfkgjd Asýl seninkileri okuyalým, tenkyuu :*Yorumlayan: Persephone
Tarih: 01/01/21 01:43
Blm: One Shot
Beendim

Selamlar Atalente! Demek sen de zorlandýðýn bir ship yazdýn, merakla okumaya baþlýyorum :')))

Offf, ben bitirdim yalnýz hikayeyi :') Planým buraya okuduðum anlarda yorum yapmak, istediðim kýsýmlarda duraksayýp yorumumu yazýp tekrar devam etmekti. Fakat o kadar akýcý ve merak uyandýrýcý yazmýþsýn ki ben anlayamadan sonuna geliverdim! Sonu desen zaten efsane bitti! Devamý olsa okurdum valla o derece kendimi kaptýrmýþ ve odaklanmýþtým. Draco'nun bu yönünü görmek, Hermione ile arasýndaki diyaloglar, her þey çok güzeldi ve cümleler karakterlere o kadar cuk oturmuþtu ki bu sahneler gerçek kitaptan olsa asla garipsemezdim gibi hissediyorum. 

Eline, emeðine saðlýk! En baþta kötü bir dramione yazarýyým demiþsin ama görüyorum ki bu iþin üstesinden çok güzel bir þekilde gelmiþsin! Mutlu yýllar diliyorum tekrardan! ♥

Yazarýn Cevabý:

Deniiz selam!!!
Ay nasýl zorlandým hem de daðlar taþlar kslfksdlfkgk
Ehehehe sevindim sýkýlmadan okumana, canona yakýþtýrmana ise daha çok sevindim :3 Çünkü ben de ship olarak deðil ama konu olarak olasý bularak yazmýþtým, yani ne bileyim, olur gibi, olabilir ya kslfþdg
KÖTÜ BIR DRAMIONE YAZARIYIIM BELÝEVE ME!!
Hepimiz mutlu olalým bu yýl ya <3 Teþekkürleeer!!!Yorumlayan: felixfelicis
Tarih: 01/01/21 01:20
Blm: One Shot
Beendim

Ya çok heyecanlandým, acil okumam lazzzýýýýýmmm!!!!! drooling

Yazarýn Cevabý:

Bekleniyooor <3Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 31/12/20 21:22
Blm: One Shot
Beendim

Ya benim sana diyecek tek bi lafým yok artýk. Bitti tükendi yani. Buraya kadarmýþ ajsjsjdj ya periler cinler ve bilumum sihirli yaratýklar aþkýna, sen hiç sevmediðin bir þipi nasýl bu kadar iyi yazabiliyorsun kýzým? Gerçi hâlâ niye þaþýrýyorum bilmiyorum, artýk alýþmýþ olmalýsýn Violet desen haklýsýn. Sen inanýlmaz bi yeteneksin ya.

Ýstediðin kadar þipleme ama ben bunlara bayýldým bu hikayede, bayýldým. Burdan yürünüp buna devam yazýlýr çok güzel aþka da baðlanýr bu hikaye aslýnda biliyor musun, hani hazýr elin deðmiþken ;)) Þaka þaka, yeterince eziyet çektin.

Ciddi yorum yapayým bi dk, ehem. Ya Draco ve Hermionenin böyle kimsenin paylaþmadýðý bir duyarlýlýðý paylaþmasý fikri beni eritti, eritti... Draconun gizli gizli cinlere yapýlandan rahatsýzlýk duymasý, Hermioneyi onun yapamadýðýný yaptýðý için takdir ediþi, Malfoy ailesine yapýlan göndermeler.... Her detay içime iþledi. Demek ki neymiþ, sen yazýnca en uzak durdugumuz çift bile böyle bal börek oluyormuþ. Ay ben bunlarý çok sevdim cidden... Melisa bana da bi tane yazsana dramione sjsjkdshdj

Neyse betacim, güzel ellerine saðlýk, mis gibi fic olmuþ, muhteþem. Öpüyorum seni :**

Yazarýn Cevabý:

Nasýl yazýyorum=aðlayarak jsjflskfþdlfgld
Nöööööö violet benden her þey iste ama saf romans dramione nöööö!!!! Gördüðün gibi burda da baðlayamadým zaten ksjflskflg
Ya ben o Dobby meselesini bayadýr düþünürdüm, sonuçta Draco pek öyle duygusal anlamda kafa yorduðum bi karakter olmasa da çocukkken bazý þeylerden daha çok rahatsýz oluyor olmasýný olasý buluyorum ve Narcissa'nýn da çok þefkatli bir "efendi" olduðunu zannetmiyorum, sonuç olarak... Draco Hermione'yi bazý noktalarda gerçekten takdir ediyordur bence
Love youuu :*Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()