Yorumlar: For You And Me

Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 13/01/21 16:43
Blm: For You And Me
Beendim

Selamlar violet, gün içerisindeki ikinci yorumumla karþýndayým efenim :D 

Periler diyince aklýma Kitty'nin diþ perisi Snape'i geldi ahshahah Allah kahretmesin þimdi nasýl ciddi bir þekilde okuyacaðým ben bunu ama yaa ahshahha Neyse dur tamam, sakinim :D 

Snape aðaç mý süslüyor? NE?! Tükürüðüm boðazýma kaçýyordu az daha ahshahah bir yaþýma daha girdim, bi dk iþler acayip yerlere gidiyor :D Neler oluyor orda :D Yalnýz karmaþýk bilek hareketine kurban ahshahah karizmasýndan ve ketumluðundan da ödün vermiyor hani :D 

Yav senin neren yaþlý be adam daha kýrkýna basmamýþsýndýr saçmalama ahshahahah yetmiþlik dedeler neler neler yapýyor hey yavrum hey :D Bir daha kendine yaþlý dersen aðzýna vururum bi tane, tabii büyük ihtimalle sonrasýnda önce crucio sonra da kedavra yerim ama olsun ahshahah 

Ya bu çifte beni Calypso alýþtýrdý zaten alacaðý olsun :D düþtüm yine ahshahah Snape hatunu tutup öpünce ben eridim, eridim yani :D gerçi calypsodan baþkasýndan okuyamam sanýyordum da okuyabiliyormuþum onu da öðrenmiþ oldum :D 

Ahahahahah baþka büyüler tercih ederim diyosun, ne gibi mesela severuscuðum örneklemek ister misin ehehhehe :D 

Narcissa nýn yerinde olmak isterdim yani evin o halini kendi gözlerimle görebilmek isterdim çünkü Snape in evinden bahsediyoruz yani anlýyor musunuz 😂😂

Kusursuz parti organizatörü ahshahahha caným profesörcüðüm acaba bana da doðum günü partisi düzenler mi acaba ahshshahah :D 

Offf sonuna kadar o kadar hýzlý okudum ki buraya dönüp yazamadým. Violet, kuzum elinden geleni yapmýþ ve o kadar güzel bir þey çýkarmýþsýn ki, gözlerimden kalpler fýþkýrtarak okudum <3 Helal olsun valla, eline kalemine saðlýk <3 aþýrý tatlý bir fic olmuþ, promptun ne olduðunu bilmiyorum ama bence calypso da bayýlmýþtýr bu hikayeye mihihihihi geç kalýnmýþ bir mutlu yýllar dileði býrakýp þuraya ufaktan kaçýyorum. Kendine iyi bak violet, tekrardan görüþünceye kadar kendine iyi bak!! :*:*:*:*:*:*

Yazarýn Cevabý:

Aaa selam, hay bin Snape diþ perisi götürsün beni, ben bu yorumu cevaplamamýþým ya?? Aylar sonra fark ettim resmen, çok çok özür diliyorum globcum.

Severus/Narcissa'ydý di mi bu fic, hatýrlayamadým bi an akjhklþk Snapei bilmem de ben bayaðý yaþlý hissediyorum evet :D Yazacak biþey de bulamýyorum þu an asýr geçmiþ :/

Çok teþekkür ediyorum globcum, öpüyorum seni :* <3Yorumlayan: Calypso Onaylý Yazar
Tarih: 04/01/21 00:55
Blm: For You And Me
Beendim

Eveeet sevgili Violet, nihayet oturabildim yorum baþýna. Bu arada hikayeyi 31'inden beri her gün tekrar tekrar okuduðumu da eklemek isterim, her güne bir doz Severissa. Çok teþekkür ederim tekrar, çok güzel olmuþtu bence. Severus'un baþtaki huysuz ve memnuniyetsiz tavýrlarýna ayrýca yýlbaþý hakkýndaki güzide fikirlerine çok güldüm. Yýlbaþýnda atýlan manasýz kahkahalarý sevmiyor olabilirsiniz profesör ama misafirinizin size o kahkahalarý attýracaðýndan adým gibi eminim hahaha.

Ne yalan söyleyeyim, son anda salonu eski haline getirmese de süslemelerini azaltmasýný, tahammül seviyesi sýnýrlarý içerisine indirmesini bekledim ama Cissy yetiþti neyse ki.

"Eh, sen de bana bayýlýyorsun" demesine öldüm bittim, bakýn bu cümleyi prompt olarak alýr ve buna hikaye yazarým. Bana böyle cümleler vermeyin, kendimi tutamýyorum sonra hsfsfsf Þaka bir yana, baðlama ve karaktere aþýrý yakýþtýrdýðým bir cümle oldu. Severus'un cevap vermeden içki almaya gitmesi hele. Utanma Severuscuðum, biliyoruz Narcissa'ya bayýldýðýný. 

Utanmak demiþken, Severus'un Cissy'e yapmak istediði büyüler de ayrý bir prompt ola- öhöm. neyse. Daha 14 Þubat'a var, coþmayalým çok ama Violet aklýma karþý koyamadýðým bazý fikirler sokuyorsun demedi deme hsfsfs 

Draco'ya yer vermemiþ olman çok daha iyi olmuþ aslýnda, benim kafamda üçlü bir aile yemeði tarzý bir tablo canlanmýþtý, en azýndan hikayenin baþlarý için ama baþ baþa geçirmeleri çok daha güzel olmuþ, çoluða çocuða gerek yok hiç, romantik takýlsýnlar biraz. Çocuk dediðimiz de 18 yaþýnda falan ama olsun çocuklarý pistten alalým.

Narcissa'nýn yeni yýl dileðini yerim. Kadýn yýllar sonra aþký buldu, tabi kaybetmek istemez. Merak etme Cissy, Severus seni býrakmaz, zira malumun sana bayýlýyor. 

Çok güzeldi be Violet. Gözlerimden kalpler çýka çýka okudum her satýrýný, eline, emeðine saðlýk. Musmutlu, saðlýklý, huzurlu yýllar dilerim sana. Öpüyorum çok <3

Yazarýn Cevabý:

Selamlar, Calypso! Ben de maalesef oldukça geç cevaplýyorum yorumunu. Hiç bilgisayardan açamadým kaç gündür, telefondan da yorum cevaplamayý sevmiyorum. Nihayet oturabildim cevaba. :)

Öncelikle, promptu gördüðümde hem prompt verdiðin için mutlu oldum, hem de telaþlandým. Çünkü senin imza çiftini hem de senin istediðin þekilde yazmak... Bayaðý gerdi yani beni alkjhkl ki promptu tam uyduramadým. Draco da olsa tatlý olurdu evet, ama Snapei o kadar fluff yazmayý gözüm yemedi açýkçasý. Romantizm olunca daha kolay yazýyorum ben bu yarasa herifi.

Caným Calypsocum, istediðin her cümleyi alýp istediðin muzýrlýk için kullanabilirsin tatlým benim, lütfen. Hazýr 14 Þubat da geliyor, öhö öhö :D :D

Umarým beðenmiþsindir, keþke daha uzun ve daha güzel yazabilseydim, ama elimden bu kadar geldi. Tekrardan sana mutlu,saðlýklý, þahane bir yýl diliyorum. Hoþçakal! <3Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 01/01/21 09:36
Blm: For You And Me
Beendim

Ben geldiim, selam Violet!

Yav senin çam aðacý süslerken bile yaptýðýn karmaþýk bilek hareketine kurban.

Ay Narcissa tehdit etmiþ, ehehhe yürü ne hatun kim tutar seni! Yalnýz çok onluk hareket, in character þu an ^^

Yav erkekler niye böylesiniz erkekler? Niye en kafasý çalýþanýnýz bile çekilip çevrilmeden aþýk olsa bile yola gelmiyor (yorum arasý isyanýmý þuraya býrakýyorum shshs)

Peki violet senin Severus'un hödüklüðünden (bu arada buna tamamen katýlýyorum ya sjjdjd sadece hödük çok Türkçe bir laf ona gülüyorum her seferinde) her zaman ah çektirecek bir romantizm çýkarabilmen? Yani bu adamýn içindeki tutkuyu, özlemi, korkuyu nasýl böyle bulup anlatýyorsun? Senin Snape'le olan iliþkine hayraným :D ay aralarda o kadar çok beðendiðim mizahi yer vardý ki tek tek belirtemedim.

Çok tatlý bir hikayeydi, romatizmden eridik. Arka plandaki o seksüel gerilimde hiç gözden kaçmadý. Eline emeðine saðlýk ne diyeyim!

Mutlu yýllar Violet ^^

Yazarýn Cevabý:

Selam! Hoþgeldiin <3

Valla Snapei yazmayý seviyorum, tabii herkesin Snapei kendine has oluyor, yaza yaza benimki de bi ayrý hava geliþtirdi aþlklþ :D Hödük ama romantik, ya aslýna düþününce Snape ve romantizm en son bir araya gelecek þeyler ama ah minel aþk, napalým...

Teþekkür ediyorum Fideliuscum. Hazýr romantizm demiþken þu Lilyyi özleyen Snape promptuu da bi ara yazýverirsin, di mi canýmcým? * gözlerini kýrpýþtýrýp masumca bakar * Lüttfeeeen ^^ :DYorumlayan: Persephone
Tarih: 01/01/21 01:29
Blm: For You And Me
Beendim

Selam Violet!

''Neydi yani, tarihin son rakamýnda bir deðiþiklik oluyor diye bütün herkesin imperiuslanmýþ gibi ahmak ahmak bakýp sürekli gülümsemesi nasýl kabul edilebilir oluyordu ki?'' BU KISIMA BA-YIL-DIM!! :DDDDD Harika ifade etmiþsin ya dönüp dönüp tekrar okudum asdfgfds

Ýkinci favori cümlem : ''Snape usulca onun pelerinini omuzlarýndan alýrken, ona yapmayý tercih edeceði baþka büyüler olduðunu mýrýldandý, hafifçe kýzaran Narcissa, adamý duymazdan geldi.'' :')))))))) Aklýmda beliren sahneleri Narcissa görse herhalde yüzü tamamen kýzarýrdý asdfgh

AY BÝTÝRDÝM ÞÝMDÝ!!! Çok tatlýþtý sonu yaa. Böyle full gülümseyerek okudum bu romantizmi ve o kadar güzel ve içten yazmýþsýn ki okurken yaþadým o aný yani, zihnimde tamamen canlandýrabildim! Ellerine saðlýk, yeni yýlýn ilk günü bu güzel hikayeyi okumaktan mutluyum! ♥

Yazarýn Cevabý:

Selam!

Ýtiraf ediyorum Snapein yýlbaþý hakkýndaki fikirlerini yazarken çoook eðlendim alkjlþ. Siz de eðlendiyseniz ne mutlu :)

Yaa yorumun yüzümde bi gülümseme oluþturdu. Çok teþekkür ediyorum Persephone. Beðenmene çok sevindim! Hoþçakal ^^Yorumlayan: thearchicat
Tarih: 01/01/21 00:56
Blm: For You And Me
Beendim

Öncelikle selam violet, yorumuna cevap vermeden senin hikayene damladým. Severus snape tam bi grumpy cat deðil mi? Ahjwjd somurtkan yarasam benim;(

Ahaaa aðaç süslüyor? Hadi bakalým neler olmakta neler bitmekte kaç tilki birbirini kovalamakta... yüzünde iþkence çekermiþ gibi acýlý bir ifade olmasý... güldüm buna:D cin iyi iþ çýkarmýþtý, ev artýk onun evi gibi görünmüyordu:D madem sevmiyosun yarasam niye öyle yaþýyosun?? Haa tamam aþýk olmuþ hadi bakalým bakalým

Yaa narcissa'yý gördüðü zaman söylediði ilk cümleye eridim düþtüm yerden kalkamýyorum violet

Hmm malfoy erkekleri uzaklarda... boþanmýþlar mý acaba? Ama lucius'un yanýna nasýl gitcek o zaman, hala arkadaþlar mý ex kocasýyla... öðreneceðiz bakalým

Yalnýz snape fenaa düþmüþ cissy'e ahahah:D dekolteye bile kayýyor

Hah boþanmýþlar tamam:D aþký memnu deðilmiþ lol

Ayy çok tatlý bir hikayeydi violet, yýlbaþý moduna girebildimmm<3 ellerine saðlýk, her zamanki gibi çok hoþtu. Görüþmek üzeree

 

 

Yazarýn Cevabý:

Selam! Ay Snape grumpy cat olmsa sevilir miii alkjkl ya laf aramýzd ailk sahneleri yazarken gözüme çok sevimli geldi, tam o esnada yanaðýný mýncýrýp iyice gýcýk etmelik bi haldeydi :D :D

Evet Malfoylar boþanmýþ, Draco da babasýylaymýþ o an. Aslýnda promptun orijinalinde Draco da vardý ama ben beceremediiiim.

He valla huysuz yarasa âþýk olmuþ aþlkjkl Cissy de peri kýzý gibi girdi olaya, napsýn adam. (Senelerin yokluðu da var þimdi Sevde yani, hiþþt)

Teþekkür ediyoruum, öpüyorum seni :* <3Yorumlayan: Barachiel
Tarih: 31/12/20 19:46
Blm: For You And Me
Beendim

Violet, ne tatlý bir hikaye... Kalemine saðlýk. Insanýn bir þekilde kendini içinde hayal ettiði bir yýlbaþý kutlamasý olmuþ. Taraflar deðiþiyor ama sevdiði insanla yeni yýla girme imgesi deðiþmez þekilde sabit kalýyor sanýrým. Severus için de böyle insanlýðýn geri kalaný için de... (:

Yazarýn Cevabý:

Teþekkürler Barachiel! <3 Severus için bile böyle evet, hala bana tuhaf gelse de yazdýðým þey :DSonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()