Yorumlar: Hemdem

Yorumlayan: saga Onaylý Yazar
Tarih: 06/12/20 21:30
Blm: Bölüm Ýki: Uyanýþ
Beendim
Yazarýn Cevabý:

🖤Yorumlayan: saga Onaylý Yazar
Tarih: 06/12/20 21:29
Blm: Bölüm Bir: Düþler
Beendim

Güzeldi. Biraz yavaþ ilerliyor geldi bana yalnýz ama psikoloji türünün azizliði diyelim, benden kaynaklý bir durum yani senin kelimelerinle alakalý deðil.

Yazarýn Cevabý:

Hello :)

Aslýnda sanýrým hareketsiz devam edecek ve bitecek. Daha psikolojik temelli bi kurgu canlanmýþtý çünkü kafamda dediðin gibi. Bir bölümü kaldý zaten büyük bir deðiþiklik olmazsa. 

Tenk yu saga ^^Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()