Yorumlayan: Jess
Tarih: 26/03/21 00:02
Blm: One-Shot
Beendim

Ginny ve Blaise'i, Ginny ve Harry'den daha çok shipliyorum, bu normal mi? 

Ya ama onlar çok tatlýlar, çok miniþler, keþke Harry Cho þapþalýyla kalsaydý bu miniþler birleþseydi dedirtecek kadar tatlýlar.

Ve Blaise'i yerim - bana da hep böyle gelmiþtir, hani böyle düþmancýl bir kafadansa daha nötr biri gibi.

Çok tatlý yazmýþsýn, ellerine saðlýkk <3

Yazarýn Cevabý:

Ayyyyy Jessss!!!!
Aþýrý mutlu oldum yorum mailini görünce anlatamam, burda tekrar fice düþtüðüm dönemde gözüm seni arayýp durmuþtu ya kulaklarýný çok çýnlattým, miss youuuu
Seninle normal hakkýnda bi diyaloða girmem, yapmamam gerektiðini biliyorum ksjflskflskgkfjdk Deðil mi aþýrý tatlýlar, sen de ne güzel yazardýn <3
Çok sevindim beðenmene ama daha çok seni tekrar burda gördüðüme, konuþalým bi ara ya gerçekten <3Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 24/11/20 00:30
Blm: One-Shot
Beendim

Seylaam atalente! HEP in ilk yorumu da son yorumu da sana geliyor :D Galiba ciddi torpil geçmiþim sana ahahaha Hadi hayýrlýsý :D 

Ginny için biraz nötrüm açýkcasý ama þu ilk paragrafý okurken biraz üzüldüðümü itiraf etmeliyim. Kitabý okurken o kadar trajik gelmemiþti sanki ama onun cephesinden bakýp düþününce gerçekten üzücü bir durum :/ 

Blaise e tatlý diyeceðimi düþünmezdim ama müsaadenizle çok tatlýýýý demek istiyorum ahahahah Ay bilmiyorum bir an fluffy oldum <3 

Ginny'nin en son rahatlayýp kýzlarla sohbet etmesini sevdim aslýnda. Çünkü Hogwarts gerçekten nefret edilebilecek bir yer deðil, ne yaþanýrsa yaþansýn. Yani oraya gidebildiðimi ve bir sürü badire atlattýðýmý hayal ettiðimde bile nefret edebildiðimi düþünemiyorum. Biraz karmaþýk bi cümle oldu ama olsun anlamýþsýndýr sen beni ahshahahs 

Eline saðlýk atalente<3 minnoþ bir kapanýþ oldu benim için de. Tekrar görüþmek dileðiyle kendine iyi bak!! :*:*:*:* 

Yazarýn Cevabý:

Hýmýmýmýmýmýh koltuklarým kabarýyooor
Çünkü kitap o kadar yanlý ki o kadar tek taraflý ve kahraman odaklý ki deliriyorum çýldýrýyorum bu ne biçim boyunduruktur yahu!
ÇÜNKÜ TATLI! Ya Blaise inanýlmaz geniþ boþluk ve potansiyel býrakýlmýþ bi karakter, ben de epey bi kendi kafama göre dolduruyorum diyebilirim, bu Blaise vallahi tatlý believe me
Anladým ben de öyle düþünüyorum ama Ginny tarafýnda iþlerin seyri biraz farklý, düþününce gerçekten de çok fazla olumsuzlukla baþlangýç yapmýþ bir karakter :/
Teþekkür ederim yorumunaa, hikayeden daha minnoþ yorum yazma markasýsýn :*Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 22/11/20 00:12
Blm: One-Shot
Beendim

Daha ilk paragrafta ginny'ye üzüldüm. Yaþadýðý onca þeyden bu kadar güçlü çýkmýþ bir kýzýn kitapta Harry'nin partneri iþte basitliðine indirgenmesine de hala sinir oluyorum.

 

Ehem evet hikâyeye dönüyorum. 

 

Kýsa ama çok tatlý bir hikayeydi. Bu çifte alýþýk olduðun çok belli, nasýl bir tutarlýlýkla hemencecik canlanýverdiler gözümde. A aa epey sevdim bu benim için yeni ikiliyi. Evet sanýrým bugün deðil ama yakýn zamanda blaise - ginny hikayelerine dadanacaðým. Ah caným sly/gry çiftleri, sizi yesem mi? <3

Eline saðlýk Atalente, mis gibi olmuþ ^^

Yazarýn Cevabý:

Allahýný seven bana bu konuda aðzýmý açtýrmaz ksjfklskf BU KONUDA ÇOK KIZGINIM FIDELIUS AYNEN ÖYLE FIDELIUS
Ayy nolursun gel bu tarafa burda su çok güzelskflskfl Sen de aþýrý iyi yazabilirsin bunlarý, cidden bi potansiyel var çünkü þunlardan:
1. Blaise filmlerde canlandýrýlmayan bile bi karakter ama backstorysi var, Draco'yla kimyasý var, Ginny'yle de ship kimyasý var
2. Ginny'nin kitaplardaki harcanmýþlýðýný kaldýramýyorum ve hep Sly biriyle olurmuþ gibime geliyor ve Blaise'yle düþünmek genelde mantýða uyuyor.
Gel bu tarafa gelllllll *çeker*Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 21/11/20 23:58
Blm: One-Shot
Beendim

Hmm... Yani Melisa... Ben sana o kadar yaramaz yaramaz promptlar vereyim, sen kalk minnak þirin Blaise/Ginny yaz. Hiç olur mu bu iþ? Olmuþ ama sjsjjssj 

Ay Ginny Harry yerine Blaiseyle oturmayý tercih edince kalbim bi ufak kýrýlmadý deðil. Ama olsun çok tatlýþ bi andý. Bazen ihtiyacýmýz olan tam da bu, deðil mi? Yakýnlarýmýzýn haricinde birinin gelip bize her þeyin yoluna gireceðini söylemesi. Blaise Ginnyye bunu yaptý.

Minnoþ, sýcak bir ficti, ellerine saðlýk betacim. Gene de o ormanlý promptu bi gün yazmak istersen yani ajajhs ýslak ýslak böyle, ehem... Sen anladýn beni :D

Yazarýn Cevabý:

Ay ama olmamýþ mýýýý* fluffy*
Aynen öyle, ismini bile bilmediðimiz biri bazen bize en yakýnlarýmýzdan daha fazla yardým edebiliyor, o kaybolmuþluðun içinde bir þekilde bizi bulabiliyor. Tuhaf.
Thank youuu, yazabilirim ya bu shipe bi yükseldim yine :*Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()