Yorumlayan: ophelia
Tarih: 19/11/20 17:38
Blm: Kanatsýz Snitchler
Beendim

ismimi yarýsý yenmiþ bir çikolata kurbaðanýn küf tutmuþ götü olarak deðiltirmek istiyorum.

her ne kadar bu hareket tam siriusluk olsa da remus'u da ortak salonda çiçekli elbise içinde hayal edebiliyorum ve ÇOK TATLI 🌞💘🌞💘💘 ship potansiyalleri var gibi duruyor ama ben dorcas'ý biraz fazla sahiplenmiþim galiba o yüzden..

çok tatlý ve komik bir ilk bölümdü, hemen diðerlerini de okuyacaðým

Yazarýn Cevabý:

sfjkvav ay evet düþündüm de aslýnda baya siriusluk bir hareketmiþ. remus'un genel tavrýný melankolik ve depresif hayal ettim hep ama arada bir böyle abuk subuk þeyler yaptýðýndan da eminim :D iyi okumalarr <3 Yorumlayan: thearchicat
Tarih: 15/11/20 07:49
Blm: Fýsýltýlar
Beendim

Vovv biri kurt adam oluyor sanýrým ama kim?? Gerçekten hiçbir fikrim yok (:

Bu bölüm de diðerleri gibi güzel ve eðlenceliydi, gerçi Remus'un sigara içmesi beni þaþýrttý :D Devamýný bekliyorum.

Görüþmek üzere:)

-sevde

Yazarýn Cevabý:

Selam,

Kim olduðunu söylesem spoiler olmaz aslýnda çünkü hepsi diðer hikayede var, ama söylemesem daha iyi sanýrým :D Remus'a senelerdir yüklenen Hermionevari karakteri atmak istedim, neticede o da bir Çapulcu'ydu ve bu mükemmel öðrenci olmadýðýnýn en büyük kanýtý zaten. 

Teþekkür ederim yorumun için, hoþça kal!Yorumlayan: thearchicat
Tarih: 13/11/20 10:40
Blm: Gizli Bir Topluluk
Beendim

Hahahah, bu hikaye beni çok güldürüyor ya. Annesinin beceriksiz olmasý, quidditch topu benzetmesi, kaya keki...

Ayrýca mia'nýn top peþinde koþturmayý düþündüðü için Marlene'e içerlemesi. Vallahi güldüm.

Yalnýz eklemek istediðim bir þey var. Cümlelerini neredeyse sadece virgül ile baðlamýþsýn ve çok çok çok az 've' kullanmýþsýn. Gözüm aradý okurken:p Akýcýlýðý bozuyor bence.

Herhalde Remus'un kurtadam olmasýndan falan bahsediyorlardý tuvalette. Öyle düþündüm yani ben merak ettim bi de. Hadi bakalým :D

Bekliyorum yeni bölümü merakla

-sevde

Yazarýn Cevabý:

Selamm,

Beðenmene çok sevindim! Geçen yorumda eklemeyi unutmuþum, celal tan ve ailesinin aþýrý acýklý hikayesini ilk kez senden duyuyorum, bakacaðým ben de. Çok virgül kullandýðýmýn hiç farkýna varmamýþým, önerin için teþekkürler cidden. Dikkat edeceðim bundan sonra. 

Tuvalette geçen konuþma hakkýnda da spoiler vermeyeyim en iyisi dkfjgs hoþça kal <3Yorumlayan: thearchicat
Tarih: 08/11/20 10:50
Blm: Kanatsýz Snitchler
Beendim

Öncelikle 

Merhaba ve

Ejderha sigarasý? Ahahajja. Harry potter'da böyle bir þey yoktu sanýrým? senin ürettiðini düþünüyorum. Sigarayý aylar önce býrakmýþ ve nedense son 2 haftadýr caný bir yemeði çekermiþ gibi sigara çeken ben'im canýmý yine çektirdi:( olsa da denesek bir ejderha sigarasý 

Küflenmiþ kurbaða çikolatasý götüne ve kutuya yazýlmýþ grup ismi ve küfürlere güldüm. Hogwarts'ta da olsa ergen her haliyle ergen sanýrým ahah.

Hikayeyi beðendim, kapaðý ve ismi ilgimi çekmiþti hatta ismi bana celal tan ve ailesinin aþýrý acýklý hikayesi filmini hatýrlattý:D izlemediysen tavsiye ederim.

Hikayeyi beðendim ve okumaya devam edeceðim. Ellerine saðlýk, þimdilik görüþürüz.

-sevde

Yazarýn Cevabý:

Merhaba, 

Evet sigaralar ve müzik grubu uydurmasyon, hatta grubu önce Acayip Kýz Kardeþler (kitapta geçiyordu) yapacaktým ama 30 senede büyü dünyasýnýn popüler müzik gruplarý deðiþmiþtir diye düþündüm ve kendim bir tane yarattým :D Özellikle on altý yaþýnda bir insan nasýl konuþur, nasýl düþünür ve eðer büyü dünyasýnda olsaydý nasýl davranýrdý, bunlarý göz önünde bulundurarak yazýyorum. Ben de on altý yaþýndan çok büyük bir insan olmadýðým için zorlanmýyorum tabi djgþsdf

Fikirlerini paylaþtýðýn için teþekkür ederim! 

Kitty <3Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 31/10/20 21:51
Blm: Kanatsýz Snitchler
Beendim

Þarký sözlerine kocaman bir kahkaha attým! :D Sýrf bunu söylemeye geldim ahahgfh ilhamýn bol olsun <3

Yazarýn Cevabý:

dkfgjsþ teþekkür ederimm :D <3Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()