Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 12/12/20 18:04
Blm: Always On My Mind
Beendim

Aðladým. Gidip þarkýyý dinleyerek bi daha aðlayacaðým. Þimdi her þey tamamlandý iþte.

Bu hikaye tam olarak canonda anlatýlmayan o kayýp parça. Aksini kabul etmiyorum ve etmeyecegim.

Sana ve kurduðun tüm cümlelere fena hâlde hayraným.

 

Yazarýn Cevabý:

Ehem itiraf edeyim bunu cevapladýktan sonra gidip bi okuyacaðým bu bölümü çünkü benim yazýmýmdan baðýmsýz olarak çok güzeller
Headcanonumuza saðlýk alfacým, beraber yarattýk bu hikayeyi <3
Biz de sana hayranýz hadi bakalým :PYorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 12/12/20 17:56
Blm: Bonus: Sense of Home
Beendim

Siriusun her þeye raðmen her lanet olasý þeye raðmen eve döndüðünde rahatlamasý kalbimi feci hâlde kýrdý Melisa

Yazarýn Cevabý:

Býrak düþünmeyi bu yorumu haftalar önce yapmýþ olmana raðmen bi kez daha okumak bile kýrdý benimkini kalbim siriusla ilgili bi þey olsun da kýrýlayým diye tetikte mübarekYorumlayan: Rosebahar
Tarih: 04/11/20 20:57
Blm: Bonus: Sense of Home
Beendim


Yorumlayan: thearchicat
Tarih: 04/11/20 18:45
Blm: It's Many Hundred Miles But It Won't Be Long
Beendim

Öncelikle merhaba,

Black ailesinin hikayesini, özellikle Sirius ve Regulus'un hikayesini hep çok acýklý bulmuþumdur ve bunu düþünüp hüzünlendiðim zamanlar olmuþtur. Karakter analizleri yapmayayý çok severim ve senin de bu konuda çok iyi olduðunu düþünüyorum.

Üslubunu gerçekten çok beðendim. Sirius'un içine itildiði karanlýðý çok iyi yansýtabilmiþsin, ve onun haricinde diðer çapulcu Remus'un kalan son arkadaþýný da kaybetmeme çabalarý da yüreðimi tekletti. Birbirlerinden baþka hiçbir þeye sahip olmayan o iki adamý görebildim.

Hikayeyi okumaya devam edip yeni bölümlerini bekliyorum olacaðým.

Ellerine saðlýk.

-sevde

Yazarýn Cevabý:

Selaaaam, aþýrý geç yorum cevabý için sorry :(
Black ailesine üzülmek hayatýmýn bayaðý büyük bi parçasý sanýrým kslfkdl Teþekkürleer sevindim öyle düþünmene.
Birbirlerinden baþka hiçbir þeye sahip olmayan iki adam. Sanýrým kilit ve yegane taným bu ya :(
Teþekkürler yorum için, görüþmek üzere :3Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 24/10/20 06:29
Blm: The Light Behind Your Eyes
Beendim
Yazarýn Cevabý:

<3Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 23/10/20 10:55
Blm: The Light Behind Your Eyes
Beendim


Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 22/10/20 23:50
Blm: The Light Behind Your Eyes
Beendim


Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 22/10/20 23:43
Blm: Life Is Short But Love Is Long
Beendim


Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 22/10/20 23:08
Blm: The Carnival of Beasts
Beendim


Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 22/10/20 22:57
Blm: The Kids of Yesterday
Beendim


Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 22/10/20 22:47
Blm: Everyone of Them Met Tragic Ends
Beendim


Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 22/10/20 22:25
Blm: Living Ýn A Nightmare
Beendim


Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 22/10/20 22:16
Blm: Candles and Nights
Beendim


Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 22/10/20 22:07
Blm: It's Many Hundred Miles But It Won't Be Long
Beendim


Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 22/10/20 13:16
Blm: Life Is Short But Love Is Long
Beendim
Ayy Sirius muhtesem geri donusum meslegi fikrine once ben de bir sirttim ama sonra Remus'un her zamanki dopdolu mantikliligi ile kendime geldim. Sanirim hikaye biterken de olsa Sirius'un tarafina kayiyorum.

Notlarda fina vakti yaziyor ama ihikayenin sonunda da devam edeek dedigi icin temkinli bir yorum yapacagim. Bu finalse ya da finalde az kaldiysa da aslinda ayni seyleri dusunuyorum. Sirius'u biraz daha tanimak guzeldi, onun neyle bas etmeye calistigini bilmek de daha yakin hissettiyor. HP evreninde hikayenin kendi gercekligi icindeki kisimlarin belli derecede bozularak degistirildigi hikayeleri seviyorum, daha gercekci hissettiriyor. O yuzden Siris o yaz ne yapti temali bu seriyi de epey sevdim. Ama sanirim halen sicaklik bakimindan Remus'a va baska karakterlere daha yakinim, Sirius'a gore. Ama bazen Sirius savastan sonra yasasaydi kimlerle, nasil didisirdi diye dusunurken de buluyorum kendimi. Yasasaydi da hepimizi guldureseydi ^^

Eline saglik :)
Yazarýn Cevabý:

Selaam, ya seni biraz da olsa Sirius'un bakýþ açýsýna ýsýndýrabilmiþsem cidden gururlanýrým, sevin onu ya sevin bebeðimi :P
Finali demin koydum ama evet, genel olarak... Þimdi þöyle, aslýnda Sirius'un o yaz ve sonrasýnda kaçarken ne yaptýðýyla ilgili fandomda hiçbir ayrýntý yok. Remus'la olan iliþkilerinin nasýl toparlandýðýna dair de hiçbir þey yok, hatta Remus beþinci kitaba kadar direkt ortada yok. Bu bir çeþit hikaye boþluðu, o yüzden aslýnda benim varsayýmlarým kurguya çok da ters bir noktada deðil, sadece hikayeleþtirirken bazý yerleri keyfimce deðiþtirdim, eklemeler yaptým. Hoþuna gitmiþse sevinirim.
Keþke, keþke gerçekten bir þansý daha olabilseydi. Çünkü yani tabii burada yazmam mümkün deðil ama düþünsene, sonrasýnda da adam o kadar nefret ettiði annesinin evinde yeni bir hapis hayatý yaþýyor, asla bitmek bilmeyen bir zulüm, jkrnin bu karakterle derdi neydi bilmiyorum. Ýnsaf yahu.
Teþekkür ederim çok çok.Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 22/10/20 07:26
Blm: Life Is Short But Love Is Long
Beendim


Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 08/10/20 09:33
Blm: The Carnival of Beasts
Beendim
Ben bu Remuscuðuma hiç kýyamýyorum ama. Yani yaþadýklarý onca kötü anda, öncesinde dünya kupasýna ya da festivalde gitmek istediðinde Remus'un arada kalýþýna üzüldüm. Sirius'a kýzmaktan kendimi alamýyorum: iyileþmek için ya da sadece öyle yaþamayý sevdiði için bu kadar uçarý olmasýna. Ama zaten güvende olmak için tedbirli olsa Sirius kendisi olamayacak. Ama yine de Remus :(

Sirius'un çocukluðunda muhtemelen yaþamýþ olduklarý... HP evreninde ne kadar çok çocukluk yarasý olan karakter var bir düþününce.

Yazýmýnýn kendi içindeki üslup bütünlüðünü de sevdim. Eline saðlýk Atalente
Yazarýn Cevabý:

Ya valla sen fena Remusçusun ya çekemedim seni kötü tarafa jskfjdkflgk
Þaka bi yana, haklýsýn, Remus'un durumu çok çok zor. Ama Sirius'un pervasýzlýðý senin dediðin gibi onun bir parçasý ve hep böyleydi. Remus da her þeye raðmen bir çapulcu, hep böyleydi.
Deðil mi deðil mi! Baþta Harry zaten, kitabýn en büyük boþluklarýndan biri Dursley travmasýný iþleyememesi bana kalýrsa; Neville, Draco, Snape, Petunia bile, hepsi hepsi valla çok fena.
Teþekkürleeer :3Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 06/10/20 09:41
Blm: The Carnival of Beasts
Beendim


Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 05/10/20 10:10
Blm: The Kids of Yesterday
Beendim


Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 05/10/20 09:55
Blm: The Kids of Yesterday
Beendim

Merhaba Atalente

Bir önceki bölümün geldiðini kaçýrmýþým, bu bölümle birlikte ikisini bir arada okudum. Moody ile olan sahnelerini çok sevdim ve Sirius'un halen o kadar çevik olmasýna karþýn eski hocasýna güvenmesini. Sanýrým ben o patronustan onlarý tanýyabilecek bir düþmanlarýnýn ortaya çýkmasýný bekliyordum, galiba halen baþlarýný daha ciddi bir belaya sokacaklarmýþ gibi geliyor.

 

Charlie'nin evindeki halleri çok tatlýydý, kýsa bir tatil gibiydi ve Remus'un bunu önermesi, git gide onun da ihtiyaçlarýna ve fikirlerine yoðunlaþan bir tarafýnýn da olmasý hikayenin sevdiðim bir þey oldu. 

 

Eline saðlýk :)

Yazarýn Cevabý:

Selaaam, ben de yorumlarýna alýþmýþým valla, gözüm aramýþtý :3
Ehem, malum ciddi belaya malum baþ sokuldu, teþekkürlerkslfkls
Þey sen bunu söyledikten sonraki bölümde Remus'un üstüne aþýrý yüklenmem de pek hoþ olmamýþ ama güvence verebilirim, o dengeyi ben de önemsiyorum, saðlayacaðým yeniden.
Teþekkürler^^Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 02/10/20 14:01
Blm: Everyone of Them Met Tragic Ends
Beendim


Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 22/09/20 16:00
Blm: Living Ýn A Nightmare
Beendim

Sirius'un bir yandan karsi koyulmasi ama riskli olan umursamazliklari ve Remus'un bunlari telafi etme cabasi. Insan hangisine uzulup hak verecegini sasiriyor sevgili yazar. 

 

Ben hep Sirius ve Remus'u bir cift olarak dusundum, burada oyle mi olacak yoksa sadece dostluklarini mi gorecegiz bilmiyorum. Ama Tonks'a ve Sirius'un takildigini varsaydigim butun kizlara ragmen ikisinin birbirlerinde baska kimse de bulamaycaklari bi yaralanmis hali oldugunu dusunurum. Fidelius meselesi acildiginda birbirlerine soylediklerini okurken yine o his gecti kafamdan. 

 

James'in annesi James olmeden cok once olmemis miydi? bilmiyorum kurguna limon mi sýkýyorum su an ama oyle olmasa Harry'i alirlardi sorusu canlandi kafamda. Ve James'in asasini yaninda tasimayacak kadar guvenmesi...Ahh onlarin bu asiri guveni hep sinirime dokunmustur, okuyunca yine hatirladim cold-sweat

 

Ayy tam Sirius'un buyusuyle ben de duygusallastim derken Remus'un uyarisini gordum. Ah bu Sirius'un fevrilikleri. Yine bir sorum var Sirius'un patronusu animagus sekliyle ayni degil miydi? Bu bilerek yaptigin bir degisiklik mi? Bir de o gelen kim acaba, hicbir fikrim yok ama kotucul olabilecek cok fazla olasiliklari var. Psikolojik analizlerden olayli zamanlara geciyoruz sanirim. Diger bolumu heyecanla bekliyorum.

Yazarýn Cevabý:

Selaaaam!!!
Açýkçasý ben de wolfstar shipliyorum, yazýyorum da ama burada nasýl olacaklar, oraya baðlanacak mý valla ben de bilmiyorum. Olabilir aslýnda ama bir iyileþme öyküsü olduðu için belki sadece dudak ucuyla söyler býrakýrým, belki hiç bulaþmam.
Babasýnýn öldüðünü net biliyordum ama annesinden emin deðildim, bakmadým da çünkü þey yani ne bileyim, baþka bir kulp uyduracaktým falan gerekli gelmedi o an bana çok, zaten asýl kurgudan saptýðým çok nokta var, bir sürü de hatam var ince bakarsan. AU uyarýsýný da biraz bundan koydum aslýnda, çok kafama göre takýlýyorumslfkslf
Patronusu köpekti evet ama bildiðim kadarýyla hatta sanýrým eminim, Azkaban'dan sonra Sirius'un patronus yaptýðý hiç sahne yok. Ben hep patronusunun deðiþtiðini düþünmüþümdür, o kadar þeyden sonra bu kadar ayný kalamayan birinin patronusu da deðiþmeli gibi düþünüyorum, yani bu da tamamen atmasyon ama mantýklý geliyor iþte. James'in asasý elindeyken o büyünün baþka bir figür çýkarmasýný düþünemedim de diyebiliriz. Bencelerim sýktýysa affet jshfksjfkg
Üzgünüm ama çok olaya geçiþ yok bu hikayede, psikolojiklik çok baskýn, çünkü orayý yazmayý çok istiyordum asýl. Böyle ara ara aksiyonlar görürüz sadece.
Teþekkür ederim güzel yorumun için, klavyene saðlýk :3Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 22/09/20 15:40
Blm: Candles and Nights
Beendim

“Öyle kelimeler kullanma, Aylak, sen bir bakire kadar masum ve temiz kalmalýsýn.

 

ayy Remus"un masumlugu ^^ 

 

gercekten de yarali da olsa azkaban'dan az cok br dayaniklilikla cikabilenleri dusununce Sirius, Bellatrix, Burty Crouch Jr. ... ortak ozellikleri sevgi ya da mutluluk gibi yumusak duygular degil de cok dahah tutkulu, yakici hisleri uzun sure koruyabilmeleriymis. 

 

Eline saglik Atalente, guzel bir bolumdu. Bu psikolojik derinlik nereye kadar gidecek yavs yavas daha cok merak ediyorum.

Yazarýn Cevabý:

Selamlaar
Remus'un o bir türlü bozulmayan masumiyetine bitiyorum ben de ^^
Ya valla ne diyeyim, psikolojik derinlik gittikçe gidecek, bir yazýn ve bir yasýn hikayesi bu, derinleþmek istiyorum daha da.
Teþekkür ederiim :3Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 22/09/20 10:29
Blm: It's Many Hundred Miles But It Won't Be Long
Beendim

HP dunyasinda Sirius hicbir zaman benim icin okumaya, dusunmeye can attigim bir karakter olmadi. Sanirim bu yuzden de ona dair cogu ayrintiyi istemli istemsiz pas gectim ya da yasadigi zorluklar bana o kadar da zor gelmedi. Ama hikaye notlarinda okudugum kadariyla daha icsellestirmis bir yazarsin ve belki kim bilir onu bu kadar taniyan birinden okumak baska bir yerden bakmami saglar. 

 

Boyle dusunerek ilk bolume basladim ve sanirim halen Remus agirlikli olsa da ikisinin arasindaki o aciyi biraz biraz gormeye basliyorum. Eline saglik Atalente ^^

Yazarýn Cevabý:

Ya bunu söyleyen herkese hala þaþýrabiliyorum biliyor musunskfjslfk Benim için Sirius HP bir yana tüm fandomlarýmda en çok üstüne düþündüðüm, en çok empati kurabildiðim, yazmayý en çok sevdiðim karakterlerdendir. Ve yaþadýðý zorluklar zorluk deðilse eðer, bana kalýrsa o seride baþka kimse de zorluk yaþamamýþtýrkalskflg
Umarým edinebilirsin o bakýþ açýsýný :3 Gerçi daha güllük gülistanlýk bir þeyler okusan, daha aksiyonlu falan, daha çok sevebilirdin belki, bu çok dark yahu. (özeleþtiri)
Teþekkürler okuduðun ve yorumun için :*Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 21/09/20 23:28
Blm: Living Ýn A Nightmare
Beendim


Yorumlayan: Rosebahar
Tarih: 21/09/20 23:18
Blm: Candles and Nights
Beendim


Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()