Yorumlar: O Güne Deðin

Yorumlayan: tearsoftheoceans
Tarih: 01/11/20 09:24
Blm: O Güne Deðin
Beendim


Yorumlayan: KaraKedi
Tarih: 26/07/20 02:11
Blm: O Güne Deðin
Beendim

Violet, 

O kadar buruk bir o kadar da güzel bir hikaye olmuþ ki. Okunurken yutkunma dürtüsüyle baþ etmeye çalýþtým sýk sýk. Keþke çekip alabilselermiþ Harry’i. 
Çok güzel olmuþ, ellerine saðlýk. Kocaman öpücükler. 

Yazarýn Cevabý:

Merhaba Karakedi <3 Yorumun için teþekkür ederim.

Harry'nin çocukluðunu düþününce içimiz buruluyor zaten direkt. Keþke daha evvel kurtulabilseydi, yani ne bileyim, sihir dünyasýna getirilemezdi belki ama oradaki yaþamýný iyileþtirmenin bir yolu bari bulunabilirdi, deðil mi? Çok kalp kýrýcý bir þey yaþadýklarý.

Görüþmek üzere, benden de öpücükler :**Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 08/07/20 10:53
Blm: O Güne Deðin
Beendim

Selam violet! 

Ýçim gitti yaa, boðazým düðümlendi okurken. :/ globby üzgün..  Remus'un içi gide gide bakmasý, bir þey yapamamasý sadece eli kolu baðlý öylece kalmasý o kadar gerçek ve o kadar üzücü ki :( Hüüð ben bir köþede aðlamaya gidiyorum üzdün beni violet :/ 

Eline kalemine saðlýk, çarpýcý ve bir o kadar da güzeldi. Hakkýný vermiþsin. Tekrardan görüþünceye kadar kendine iyi bak! <3 

Yazarýn Cevabý:

Ya bi de Harry'nin çektiklerini düþününce o evde... Minik Harry'ye müthiþ bir þefkat duyuyorum. Onu öyle görüp de bir þey yapamamak çok korkunç olmalý.

Üzdüm biliyorum ama Melisa'nýn Pýrtýk'ý telafi etmiþtir eminim alkjhjk :D Teþekkür ediyorum Glob <3Yorumlayan: Carmenta Onaylý Yazar
Tarih: 08/07/20 10:00
Blm: O Güne Deðin
Beendim

Ahh... Caným yanýyor...

Harry, Dursleylerle büyümek yerine Remus ya da Sirius'la yaþayabilseydi cok fazla sey farkli olurdu. Gerci mevcut durumu dusununce Remus secenegi epey sallantida kaliyor. 

Ellerine saðlýk Violet :>

Yazarýn Cevabý:

Bu ficin Snapeli versiyonunu okumuþtum, daha doðrusu bir severitusun sahnelerindendi ve orda bile caným yanmýþtý. Remusla olunca daha dramatik tabii. Üzücü. :(

Teþekkür ederim okuduðun ve yorumladýðýn için <3Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()