Yorumlayan: KaraKedi
Tarih: 25/07/20 12:34
Blm: Karanlýk Tarafa Adým Atmak
Beendim
Yazarýn Cevabý:

🖤Yorumlayan: Ravenclaw Prensesi
Tarih: 16/07/20 22:32
Blm: Karanlýk Tarafa Adým Atmak
Beendim

Ýlk yorumu yaparken hikayenin yarýsýný filan okumuþtum þimdi bitirdim ve enfes olmuþ... 

Gerçekten NarcissaxSeverus hikayeleri bu ara sýk sýk karþýma çýkýyor ve ben her okuduðumda daha da seviyorum♥

Severus ile Lucius'un ormandaki konuþmasýný okurken nefesim kesildi. O kadar mükemmel olmuþ ki... Anlatamam. (Ahh Bella, niye þaþýrmadým acaba) 

Draco, hüzünlü kekim. Gerçekleri öðrenirse yýkýlýr. Hem annesi hemde babasýnýn ihanetine uðramýþ hisseder. 

Bütün bölümü aðzýmýn suyu aka aka okudum þimdi gidip diðer hikayelerini okuyacaðým çünkü mükemmel yazmýþsýn ♥

Bütün bölüme aþýk oldum ve bir ara tekrar okuyacaðýmsmile

Evet bölüme komple aþýk oldum ama en en en çok son kýsma aþýk oldum a32;heart-eyes heart-eyes Yani Narcissa'nýn Ölüm Yiyen oluþu. Yüzlerce fanfic okudum ama ilk defa Narcissa'nýn Ölüm Yiyen oluþuyla karþýlaþtým ve þuan acaba nasýl olurdu diye düþünmekten kendimi alamýyorum. Bence bu konuyla ilgili kýsa bir fanfic -sýrf seni yormamak için kýsa diyorum ne kadar uzun olursa o kadar mutlu olurum- yazabilirsin. 

En azýndan benim içininnocentinnocent Ama yazmazsanda hiç sorun deðil, ama GERÇEKTEN ÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK ÝSTERÝM♥♥

Yazarýn Cevabý:

Narcissa & Severus benim de burada sýkça gördüðüm bir çift oldu ve okudukça fark ettim ki Tanrým Bu Ne Kimya <3

Draco hüzünlü kekim! Shshsh evde yorumu okurken kahkaha attým, bunu bir hikayede kullanmam lazým kesinlikle.

Daha geniþ bir Narcissa hikayesi? Hýmm olabilir ama benim pek ortam yok, ya uzuun oluyor ya böyle tek bölüm ama bir deneyelim bakalým.

Ayy çok teþekkür ederim, tam baþka bir Snape þipinde týkanmýþtým, yazma þevkim geldi. Gideyim de birkaç tur oturayým baþýna 🖤🖤Yorumlayan: Ravenclaw Prensesi
Tarih: 16/07/20 20:02
Blm: Karanlýk Tarafa Adým Atmak
Beendim

Evet hikayeyi oldukça beðendim þimdi en sevdiðim kýsýmlardan bahsedeceðim♥♥

Bir Bellatrix hayraný olduðum için Bellatrix'in Karanlýk Lord'a hayran hayran bakmasýný çok sevdim. 

Lucius, Severus ve Narcissa üçlüsüne bayýldýðýmý söylememe gerek yok rotfl

Karanlýk Lord "Vaktinizi ayýrýp geldiðiniz için teþekkürler" tarzýnda kurduðu cümleyi okuduktan sonra kendi içimden "Sanki baþka þanslarý varmýþ gibi" diye geçirdikten sonra ayný cümleyi görmek gerçekten çok hoþuma gitti. 

Lord'un Narcissa'yý evin hükümdarý olarak belirtmesine bayýldým çünkü benim hayalime göre de öyle ve kendi kafamýzdaki kurgulara uyan fanficler okumak beni iki kat mutlu ediyor. Ayrýca Lord'un þu sözüne düþtümheart-eyes "Evlerimizde asýl hükmü kimin verdiðini hepimiz biliyoruz" offf LORD'UM BENÝMLE EVLENÝR MÝSÝNÝZ?!!

*öhö öhöm tamam kendime geldim* Karanlýk Lord'un Fenimist olmasý benim çok hoþuma gitti ve eðer ben bu cümleye bu kadar düþtüysen... Bellatrix'i düþünemiyorumrotfl

Ahh Bellatrix demiþken oyy sadist kekim♥

 

Yazarýn Cevabý:

Bunu okuyunca ilk dedim ki hikayenin on cümlesinde voldi ve Bella geçiyor ama kalanlarý sollamýþlar herhalde, diðer yorumunu görünce anladým 🙈

Ama bir Voldemort Bella elektriði de 3 km çaptan hissedilir shsjsjsj 

Biz ona feminist demeyelim de kimin gönlünü nerede nasýl çalacaðýný çok iyi biliyor çakal diyelimSonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()