Yorumlayan: Atalente Praetorium
Tarih: 31/05/20 16:01
Blm: Londra
Beendim

Piþt,

Demin yýlda birlik uðramalarýmdan birini yapmýþtým da rastgelede görüp bi daha okudum, bunun devamýný yazsan keþkelfkgjldkgjdYorumlayan: Calypso Onaylý Yazar
Tarih: 08/07/18 23:05
Blm: Londra
Beendim

Elisa'yý 2. Çapulcular Günü'nde yazmýþsýn Violet ya, üstünden dört sene geçmiþ resmen, Allah' ým zaman ne çabuk geçiyor. Yaþlý hissettim kendimi birden hahahaha *okur burada maziye dalar. Aklýma 1.EKG'ye yazdýðým, sözde ona dayanan bir hikaye yazmayý planladýðým ama asla yazamadýðým Elvira geldi. Seni bu hamlenden dolayý tebrik ediyorum, ilhamýn bol olur umarým, güzel güzel yazarsýn hikayeni.

Elisa, tam da Sirius'a göre bir karakter gerçekten. Deli dolu, burnu havada, laf söz dinlemez. Üstelik de kývýrcýk saçlýymýþ, hemen yakýnlýk kurdum kendisiyle bu sebeple *kývýrcýk saçlýlar birliði. Sirius'un büyücü olmasýna raðmen motor ve araba nedir bilmesi, hatta motoru sevmesi de çok hoþuma gitti.

Ayrýca anlatýmýn çok güzel, cümleler su gibi akýp gidiyor okurken. Hiçbir kopukluk, okurken bi duraksama aný olmuyor kesinlikle. Kalemine, emeðine saðlýk. Görüþmek üzere :) 

Yazarýn Cevabý:

Ay demeee o kadar olmuþ mu bakmamýþtým akjhjklþlk yaþlandýk azizim valla :D

Umarým yazarým yaa baþladýk ama bakalým hayýrlýsý:D Sen de Elvira'yý yaz?

Sirius'un motoru var malum, eminim hýz yapan otomobillere de bayýlýyordur. Eh Elisa da öyle... Haliyleee..... ;))

Yaa, çok teþekkür ederim böyle düþündüðün için... Beni çok mutlu ettin. Çok teþekkürler Calypso 3Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 08/07/18 01:55
Blm: Londra
Beendim

Eveeet, elisa ile genel kurguyu öðrenmiþ olmama raðmen detaylar beni daha çok heyecanlandýrýyor ve violet, o baþlangýçtaki giriþ neydi öyle! Nefistii, londra yý ve meydaný ve büyücülerle mugglelarý anlatma þeklin efsaneydi, bir ara iç çektim sanýrým. Ayy bilmiyorum bana çok profesyonel mi geldi desem, sadece beni mi etkiledi desem inan ne desem bilmiyorum ama eridim ahshaha :D 

Sirius un baþýna buyruk davranmasý ve komþu kýzýnýn da onun diþi versiyonu olmasý cidden mükemmel uyum, devamýný dört gözle bekliyoruz efendim. Umarým devam edersiin! <3 eline saðlýk, takipteyim ehehehhe kendine iyi bak violet! *çýlgýnca el sallar*

Yazarýn Cevabý:

Evet genel kurgu ona sadýk olacak ama detaylarý ben de merak ediyorum açýkçasý akjhjklþ :D Yaa, çok teþekkür ederim, giriþlerde edebiyat parçalamayý seviyorum bazen :D Olaya girmeden önce gaza getiriyor biliyor musun akjhjklþ

Elisa Sirius'u beþe çarpar ona böler yalnýz lol, acayip bi kýz o. Umarým edebilirim cidden.... Çok çok teþekkür ederim güzel yorumun için <3Yorumlayan: Natulcien Onaylý Yazar
Tarih: 07/07/18 02:11
Blm: Londra
Beendim

Aaaa bu uzun olcakmýþ :O Dayanamam ki ben. Ama yenibir hikayeye baþlamana sevindim çok takip edemiyorum ama güncelledikçe devam etmeye çalýþacaðým! Þimdiden kalemine bereket, hikayenin Sirius'unu gördük bir de OC'sini görelim bakalým gelecek bölümde!

 

(Ayrýca giriþ kýsmýný çok sevdim ben böyle betimlemeli, hikaye anlatmalý, masalýmsý baþlangýçlarý severim.)

Yazarýn Cevabý:

Eveet uzun olacak kýsmetse. Hoþ geldin ilk yorum <3 :*

Bunu ben iþte one-shot olarak yazmýþtým ama böyle detaylýca yazmak istiyorum o karakteri, o yüzden giriþtik bakalým bi... Umarým güzel olur yazarým da. Bu OC'yi Melisa da ben de çok seviyoruz, saðlam kýz :D

Beðenmene çok mutlu olduum, çok teþekkür ederim Nat... Görüþmek üzere <3Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()