Yorumlayan: KaraKedi
Tarih: 25/07/20 00:35
Blm: Pazar Talihsizlikleri
Beendim


Yorumlayan: rosie green Onaylý Yazar
Tarih: 19/08/18 19:14
Blm: Pazar Talihsizlikleri
Beendim


Yorumlayan: melodiessyreni
Tarih: 04/06/18 10:42
Blm: Pazar Talihsizlikleri
Beendim


Yorumlayan: onceuponatime
Tarih: 27/04/18 03:22
Blm: Pazar Talihsizlikleri
Beendim


Yorumlayan: Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar
Tarih: 05/04/18 08:20
Blm: Pazar Talihsizlikleri
Beendim

Violeeett!! Bu efsane tatlý bir wolfstardýýý!! Çývdývýyovuum!!

Ahahah öncelikle günaydýnlar, serviste bana eþlik eden bu mükemmel fic için de teþekkürler. Mükemmel ötesiydi. Sana bir þey diyim mi, bence kopukluk yoktu, gayet güzel kýrmýþsýn zinciri, çok güzel bir dönüþ yapmýþsýn. Darýsý bizim baþýmýza, diyorum. Okula giderken acaba ne yapsam da uyumasam, diye düþünürken imdadýma yetiþti.

Ahshshahahah, biraz önce ne olduðuna inanamayacaksýn! Þöför abimiz kahve çay isteyen varsa arkada var yapsýn içsin, dedi! Remiii! Gel hayatým, burda da var kahve! Ahahaha! Ýlahi iþaret adeta. 

Remus'un böyle hallerini seviyorum yaa, o naif karakterine o kadar uyuyor ki. Ayrýca barmen bir sirius... Ne yalan söyleyeyim, benim bile hoþuma gitti! :-` Ehem ehem yani güzel fikir neden olmasýn  :D ve bu hoþuma gitme meselesi tamamen fikrin güzelliðinden, kesinlikle ipe sapa gelmez zihnimin canlandýrdýklarýndan deðil :') :') remus un ne öðretmeni olduðunu merak ettim ama bana þey gibi geldi ilkokul öðretmeni veya tarih öðretmeni gibi. Yakýþýrdý bence. Tarih öðretmenlerini hep çok sevmiþimdir, belki bunun da etkisi vardýr yakýþtýrmamda :D Valla eline saðlýk violet, bir yol ancak bu kadar eðlendirebilirdi beni. Yeni hikayelerde görüþmek dileðiyle, kendine iyi bak! <3

Yazarýn Cevabý:

Gloob! Hoþgeldin :D Okul yolunu þenlendirdiysek ne mutlu bizee :D

Remus böyle naif ama hafif de yaramaz ya, o hali çok hoþ bence. Sirius direkt yaramaz, o yüzden barmenlik accayip ona uyan biþey diyorum. :D

Mari de tarih öðretmeni demiþ Remus için, eh neden olmasýn, olur gayet bence. Hayal gücünüze kalmýþ. :)

Umarým yeni hikayelerde görüþürüz tekrar, çok teþekkür ettim Glob! :*Yorumlayan: Marisol Onaylý Yazar
Tarih: 04/04/18 19:05
Blm: Pazar Talihsizlikleri
Beendim

Ay Violet, bu Wolfstar resmen günüme güneþ gibi doðdu! <3

Bir süredir herkeste olan durgunluðu kýran ficin bu olmasýný umuyorum ^^

AU olmasý çok farklý bir hava katmýþ, çok güzel olmuþ. Sirius’a barmenlikten daha fazla yakýþacak bir meslek düþünemiyorum zaten, ama bu denklemde Remus hangi iþi yapýyor merak ettim, tarih öðretmeni tipi var sanki ^.^

Köpüklü bir Sirius’un kendi evinde duþ almasýný da kim istemez sonuçta deðil mi? 

 

Ellerine saðlýk, harika bir Wolfstar olmuþ <333

Yazarýn Cevabý:

Selam Mari! <3 (Adýný böyle kýsaltayým mý hep, çok tatlý oldu :D )

Ya umarým önce benim sonra herkesin durgunluðunu kýrar valla hayýrlýsý artýk :D Barmen!Sirius fantezim var ayýptýr söylemesi  akjhghjk Remus da öðretmen iþte, bence edebiyat öðretmeni ama tarih de yakýþýr valla :D

Çek ablama oradan bol köpüklü bi Sirius alkjhghjk

Teþekkür ederim Mari :DYorumlayan: Melissa Black
Tarih: 03/04/18 14:43
Blm: Pazar Talihsizlikleri
Beendim

Selamlar Violet'ým! :)

Wolfstar yardýðýný twitterdan gördüm, þu an ofiseyim hemen damladým eve sjsjsjjs

Remus'un hassas olduðu konunun kahve olduðunu okuyunca 'Ama?' dedim dudak büzerek, 'Çikolata?' derkeeeen Kahve çikolata ikilisini bize sundun :D Ya Remus ile çikolatayý fazla özdeþtiriyorum ve seviyorum. Bilemedim þimdi :P

Remi, caným Aylaðým biraz önce bende boþ bir kavanozla karþýlaþtým ama hemen bi on paketcik aldýrdým. Yaklaþýk iki üç hafta ofiste iyiyiz :)

Nanaaaa. Karþý komþumuz Sirius muuu? Ben evde bir yerlerden fýrlayacak yada Aylak kavanozu o sinirle kafasýna fýrlatacak diyordum. Heyecanlandým þimdi :')

Barmen.... Barmen... Þu an içimdeki perileri uyandýrýyorsun Violet <3 Barmen bir Sirius fikri aklýmda bir sürü þey canlandýrdý...

"Evde onu duyacak kimse yoktu, zaten hoþ, olsa da umursayacaðýndan deðil ya, ama olsa iyi olurdu belki. En azýndan, gözlerini açabilene kadar." karþý komþunla ev arkadaþý olsana yakýþýklý? Çok yakýþýrsýnýz þey çok iyi anlaþýrsýnýz demek istemiþtim *kýzarmýþ emoji*

Remi, bizimde yanaklarýmýz kýzardý. Çok þey etme. Sonuçta karþýndaki... bornozlu... bir... SÝRÝUS BLACK! OH MERLÝN!

(Ve seksi, diye zihni ekledi. Remus onu duymazdan geldi. Keþke vücudunun diðer kýsýmlarý da öyle yapsaydý.) ya sjsjkjsakj kýyamam sana :D

(Komþunuza bu þekilde bir zaaf geliþtirmeniz ne kadar acýnasýydý. Ama Remus bu ana dek bu zaafýyla iyi mücadele ettiðine yemin edebilirdi.) Remus bizim böyle komþumuz olsaydý ohoo yani þey diyorum uslu bir kýz olurduk. Sanýrým. Yada sapýk. Emin olamadým þimdi...

“Lanet olasý sular kesildi, inanabiliyor musun? Yükleme yapmayý unutmuþum, saçmalýða bak, öylece kalakaldým.” gel Remus'a gel Siri <3 ki hiç ikiletmedi kurban olduðum ahahahah Wolfstar duygularým kabardý :’)

Ve beklediðim son!
Violet son kýsmý çok güzel baðlamýþsýn. O nasýl desem o tatlý halleri, ikisinin sýkýntýlarýn güzelce sonuçlanmasýna bayýldým. Ve senin kaleminde en çok sevdiðim þeylerden biri karakterleri öyle güzel yansýtýyorsun ki bize, hiç bir boþluk kalmýyor okurken aramýzda. Hisleri güzel yaþatýyorsun bize. Ellerine emeðine saðlýk, ev arkadaþým. Baþka hikayelerde görüþmek üzere! :)

Yazarýn Cevabý:

Selamlar Melissa :)

Ya çikolata bir ihtiyaç tabii ama bence Remus kahveye de düþkün bi tip, bilmiyorum o yüzden ikisini de yazdým :D

(Barmen!Sirius fikrine âþýðým. Çaktýrmýyoruz. Hiþþ.)

"Çok yakýþýrsýnýz þey çok iyi anlaþýrsýnýz demek istemiþtim "

Asjhgghjkl di mi di mi bence de hem kiradan da tasarruf olur ;))

Ya yorumlarýna bittim ajhjkllkkj içindeki uslu kýzla yaramaz kýz tepiþmiþler resmen Sirius'u gördükçe :D 

SOnu çok  zor baðladým akjhjk ama baðlandý galiba evet. Yalnýz acayip zordu yazmak valla hamlamýþým :/ Yine de beðenmene sevindim <3

Bu þirin yorum için çok teþekkürler :*Yorumlayan: Natulcien Onaylý Yazar
Tarih: 03/04/18 01:03
Blm: Pazar Talihsizlikleri
Beendim

Aww çok tatlý olmuþ, Remus'un iç sesi hepimizin iç sesi. Ellerine saðlýk Violet!

Yazarýn Cevabý:

Çok teþekkürler Nat, valla senin sayende kaç aydýr ilk kez biþey yazabildim... Çok saðol 😘Yorumlayan: hosewyk
Tarih: 02/04/18 22:40
Blm: Pazar Talihsizlikleri
Beendim

AÐLAYARAK OKUDUM WOLFSTAR YAZAN O ELLERE KURBAN

Yazarýn Cevabý:

Awwww yorumuna kurban senin de yaa tepkiye bak <3 <3 :D :*Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()