Yorumlar: Öngörü

Yorumlayan: austenviolet Praetorium
Tarih: 16/10/16 17:37
Blm: 1

Anaklusmos öncelikle evimize hoþgeldin, ilk hikayen hayýrlý olsun. :) Ýlk olduðu için onaydan geçirdim ancak bir dahaki bölümü gönderirken düzeltmeni istediðim bazý hatalar var:

1. de/da yazýmlarýna lütfen dikkat et, pek çok yerde hatalý.

2. Týrnak iþaretinden sonra noktalama kullanma; öncesinde kullanýlýr, týrnak cümle noktalamasý dahil bittikten sonra kapatýlýr.

3. Biraz daha enter gir, paragraflar çok sýkýþ týkýþ, özellikle konuþmalar paragraf içinde kaybolmuþ neredeyse.

Basit þeyler, genel olarak güzel bir anlatýmýn var bence, deðiþik de bir konu. Söylediklerime dikkat edersen ortaya daha güzel bir iþ çýkacaktýr. Okurun, yorumcun ve de ilhamýn bol olsun; kolay gele! <3Yazarýn Cevabý:

Öncelikle yoruma çok-baya çok!- geç cevap verdiðim için üzgünüm. Noktalama hatalarýna gelirsek; Aslýnda metni tff'den indirdiðim pdf dosyasýndan direk kopyala yapýþtýr yapmýþtým. O yüzden de baya hatalý çýkmýþ. Bu konuda cidden üzgünüm. :/

Paragraflarda yine ayný sýkýntý ortaya çýkmýþ; Pdf'ten direk kopyala yapýþtýr yapýnca çok iç içe durmuþ. Bundan tabi ki bir ders çýkardým. Bundan sonra hiçbir zaman pdf dosyasýndan direk kopyala-yapýþtýr yapma! :D

Uyarýlarýn için teeþekkürler. :)

 

 Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()