Yorumlayan: Calypso Onaylý Yazar
Tarih: 12/02/17 20:14
Blm: Bölüm 1
Beendim

Merhaba Kedi :) Seni buralarda görmeyeli çok oldu, iyisindir umarým.

Kýsacýk bir hikayeydi ama çok þey anlatýyordu. Kadýnýn anlýk mutluluðu, biraz buna anlam verememesi biraz da biteceðini kabullenmeye çalýþmasý. Çok hoþuma gitti gerçekten. Ve son kýsmý da, kadýnýn da dediði gibi, ne kadar da kliþe ama bu tarz kliþeleri seven benim gibi okuyucular için paha biçilmez bir detay.

Kalemine, yüreðine saðlýk. :)Yazarýn Cevabý:

Merhaba Calypso, iyiyim teþekkür ederim :) yorumunu þimdi gördüm kusuruma bakma olur mu? :)) 

Bu hikaye benim için çok özel bir yere sahip, bu yüzden böylesi güzel bir yorum almasý beni çok mutlu etti. Kýsa oldu evet, fakat uzatýlacak bir yaný yoktu. Öyle ki yazarken bir kelime bile eklesem anýn büyüsü bozulacak gibiydi. Kliþelere gelirsek, o kadar uzun süre kaçýndým ki bundan en sonunda hiçbir þey yapamamaya baþladým. Sonrasýnda bunu aþmam gerektðine karar verip aldým elime klavyeyi. Kendimi de þaþýrttým aslýnda ve kliþelerin o kadar da can sýkýcý olmadýðýna karar verdim. 

Bu güzel yorum için çok teþekkür ediyorum, kocaman öpücükler. Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()