Yorumlayan: EmpaT
Tarih: 25/07/16 00:51
Blm: I Miss You More Than I Thought I Would
Beendim

Afiyet olsun moruk... :))

fazla diyalog betimlemelerine girmeden (diyalog da pek yoktu zaten :D ) Harvey denen duygusuz despotun duygularýný anlattýðýn güzel br one shot olmuþ. 

Harvey'in ne kadar duygularýný okumak garip ! gelsede güzeldi. Diyaloglarda eski harvii oldu zaten. neyse býrakalým bu despotu da sen Donna'yý neden bu kadar az yazdýn ya, 1 cümle ?! :)) o kadýna hastayým :DDD

 

Senin bu öykünü 2 bölüme ayýrabilirz aslýnda; harveyin duygularý ve duygusuz harvey... :)) 

sevdim ya cidden... biliyorum donna ve mike ý þiplemiyorsun ama bir deneyebilirsin belki ? :DDD

Ben bunlarý buradan neden sana soruyorsam :DD

neyse genel puaným 10/7.5 (kýsaydý (-1) , önermen ne yazýkki zayýftý bir sonuca baðlayamadýn önermeni ama nedeni güzeldi ve betimlemeler (-1,5) ) puan olarak 7.5 verilemediði için 7 
mesaladan yani :D kanaat notumu da kullandým (8) :))

GörüþürüzzzzzYazarýn Cevabý:

Ahahah duygusuz Harvey'nin duygularýnýn garipliði-ben duygusal bi insaným galiba baksana Harvey'den bile ne süzdüm çýkardým :D Ama bence ileride dediðin gibi olaya diyaloða dayalý normal bir öykü de yazacaðým, gidiþat onu gösteriyor... :) Donna is awesome ama öyle bi karakteri yazmak ne kadar zor biliyor musun? SOnraya kýsmet diyelim :D

Valla Donna/Mike þu an sýfýr elektrik ama gelecek neler getirir belli olmaz, bakarýz :D 7.5dan 8 yapmasaydýn biraz zordu ama neyse akjhgjklþ

Görüþürüz, teþekkürler :DSonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()