Yorumlar: Romans

Yorumlayan: Ayýn Sakini Always Fidelius
Tarih: 22/11/20 20:38
Blm: Romans
Beendim

Bu bir isyan bir protesto yorumudur!

Bir de hikaye notunda öylesine yazdýðým kýsa çerezlik bir hikayedir diyor. Vallahi bu öylesine ise ben daha ne diyeyim, baþýmý nerelere vurayým?!

 

Herm'in haklý siniri, Severus'un bu sinirden bir yandan çekinip bir yandan yavaþ yavaþ vites artýrarak onun üstüne gidiþi. Hele sonda koltuktaki flörtleþmeleriii! yav kardeþim ben bu yaþýmda þu kýsacýk sahneye AÞIK OLMAYI HAK EDECEK NE YAPTIM? 

 

hala ayný fikirdeyim çok az snamonie var bu sitede, hele senin bu çifti kafanda oturttuðun yere dair milyonlarca sahne çýkartabileceðini biliyorken violet. SNAMONÝE YETENEÐÝNDEN SEN SORUMLUSUN :(

 

Ay bunlara dair son hikayende yaþlýlýk geyiði döndü ya, benim kafamda hep Severus ve Hermione iliþkilerini ilk zamanlar saklayacaklar çünkü Severus, Herm'in arkadaþlarýnýn kadýný yargýlayacaklarýný düþündüðü için açýða çýkmaktan kaçýnacak ama Herm de bunu yanlýþ anlayacak gibi bir promt var. Yalnýz promta bak üç yüz elli kelime sjsjdkd ya da gidip Herm'in ebeveynleri ile tanýþýp eskiden ölüm yiyen olduðunu falan anlatacak bay granger kalp krizleri geçirecek o sýrada. 

 

Bu hikayeden buralara nasýl geldim: çünkü olaðanüstü doðal Severus - Hermione ayný evde yaþar anlarý anlatmýþ ama aðzýmýza bal çalýp gitmiþ yazar. Violeet!

 

Öylesine yazdýðým demiþsin ya deliricem yeteneðe bak. Eline koluna saðlýk ^^

Yazarýn Cevabý:

Ahahhaha ay hoþ geldin :D Resmen çileden çýkmýþ bir yorum, Allah beni napsýn di mi Fidelius :D

Yav yalnýz bu fic cidden öylesineydi, hiç öyle tahlil mahlil düþünmeden yazdýmdý. Karakterler kendiliðinden yerlerini buluyor, o kadar güzeller iþte. 

Grangerlarla Snape'in tanýþmasýný hayal ettim de-edemedim, ay ne biçim  olur alkjklþlk belki bir gün biri yazar, belli mi olur.

Biraz sakin piliiz ajhglkjh kýsacýk fice ne yükselmiþ ya, yokluk neler dedirtiyor insana kýyamam <3

Teþekkür ederim Fidelius, valla yorumun keyfimi yerine getirdi. Görüþürüz ! <3Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 29/05/16 17:08
Blm: Romans

It was cute. Sanýrým biraz snape benziyorum kitap seçiminde. Hermione'nin romans okuduðunu hiç düþünmemiþtim. Hoþ bir ayrýntý olmuþ. Aralarýndaki yaþ farký bu kadar çok olmasa sevebilirim bu çifti. (Ve bunu diyen ben snarry shipler) 

Ellerine saðlýk Violet yazýlýya çalýþýrken senin elinden çýkma fluff iyi geldi. Yine döktürmüþsün. Yazarýn Cevabý:

Teþekkür ederiiim <3 Okur tabii, niye okumasýn, romanslar güzeldir... Ama okuamktan da hafifçe utanan, savunmaya geçen bir yaný var tabii :D

Yaþ farký problem yes, canonda hani saðlýklý bi çift deðil pek ama Aularda falan özellikle seviyorum ben... Napalým gönül bu, ota da Snape'e de diyerekten :D

Ýnþallah çok güzel geçmiþtir yazýlýn, görüþmek üzere Rowena <3Yorumlayan: BademliiMagnum
Tarih: 28/05/16 10:20
Blm: Romans

Inanamiyorum.  Kütüphaneden sonra senden bir Snamione beklemiyordum.  Bayadir istediðim bir þeydi ama yine de þaþýrdým.  Pek hoþlanmiyorsun diye hatýrlýyorum. Bölüm güzeldi lakin çok kýsaydý. :( Tadý damagimda kaldý. Alan'in ölümünden beri Snamione okuyamiyordum ve bu tuhaf hissettirdi. Gerçekten. Ellerine saðlýk senden böyle hikayeler bol bol bekliyoruz artýk.  :DYazarýn Cevabý:

Aslýnda problematic bir çift, özellikle canonda desteklemiyorum-ama bu yazmaktan hoþlanmadýðým anlmýna gelmiyor, yazmasý çok zevkli aþlkjhjkl :D Ýkisi de zor karakterler, mazoþist bir yaný var snamione yazmanýn...

Beðenmene sevindim, baþka ficlerde görüþürüz umarým, hoþçakal Ýlknur (di mi?) <3Yorumlayan: ryuk
Tarih: 27/05/16 23:50
Blm: Romans
Beendim


Yorumlayan: bymorgan
Tarih: 25/05/16 20:06
Blm: Romans
Beendim

Layyynn çok güzel olmuþ. Ama çok kýsa... ufff ama çok az snamione yaziyorlar. ;-(Yazarýn Cevabý:

Evet.Yorumlayan: semanurybc
Tarih: 24/05/16 06:37
Blm: Romans
Beendim

Violeeeet! Bir baktým Hermione var, Snape var. Oooooo dedim, ne güzeeeeel. Violet yine döktürmüþtür. Bir bakayým dedim, geldim. Djjdjdjj ^^

Kütüphane'nin izi zihnimden silinmedi. Devamýndan bir kesit gibi olmuþ. Çok çok çok begendim. Sabah çerezim oldu bu da  benim. 

Günaydýýýn! ^^

 Yazarýn Cevabý:

Hoþgeldin. :) Aslýnda Kütüphane AU, bu ise canon bir þey, o yüzden devamý sayýlamaz pek ama beðenmene sevindim :D Teþekkür ederim-asýrlar sonra, iyi geceler... :)Yorumlayan: Natulcien Onaylý Yazar
Tarih: 23/05/16 18:09
Blm: Romans
Beendim

Ahaha Sanpe içinden Gryffindor'dan 10 puan kýrmadýysa o kitaplar yüzünden ben de Nat deðilim. :)

Çok sevimli, ufacýk tefecik içi dolu turþucuk bir drabble olmuþ, sýrayla, yavaþ yavaþ, yüklemelerinin hepsine göz atmaya çalýþacaðým gün sonrasý hafiften baþlamak istedim. Günün gerginliðine de atýp, yüzümde þapþal bir gülümseme býraktý. Ellerine, kalemine saðlýk. :)Yazarýn Cevabý:

Yaa yalnýz keþke öyle biþey ekleseymiþim akjhghj çok iyiymiþ-kýrmýþtýr valla :D Nat ya sen ben yazarken arada beni dürtüp fikir falan mý versen acaba, senden çok güzel fikirler çýkýyor...:P

Teþekkür ederim efenim, bekliyorum, görüþmek üzere <3Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()