Yorumlayan: Selemetis Onaylý Yazar
Tarih: 21/05/16 22:19
Blm: Bölüm 1
Beendim

BERDA SELAM BERDA.

Allahým bi de p!atd'ýn en lovely þarkýlarýndan biriyle yazmýþsýn YALNIZ NASIL DA GÜZEL UYMUÞ HA. ÇOK BEÐENDÝM.

Selemetis sýradan bir iþ gününde bunu okuyor ve hönkürüyordu: "Ayrýca evi, gülümsemek zorunda hissetmediði tek yerdi."

"Ölüp yiten bedenler çürürken..." diye baþlayan kýsýmdan sonuna kadar var ya YOU GO KEDÝ, DAHA ÇOK THE ORIGINALS YAZ KEDÝ diye baðýrdým abversin ki.

~~Selam dizinin özeti selam "Bir kez daha fark etti, eðer soy adýn Mikaelson deðilse New Orleans’ta bir böcek kadar deðerin yoktu." daðýlarak haklýlýðýna aðladým selam.~~

ÖLÜYKEN KONUÞMAK KOLAY. JOSH DA ÖLÜ. AY VALLA YAKARIM BURALARI BE BERDA. BU NE BU.

Ya bi de þey hani o kadar Josh'luk biþey ki bu yaþadýðý þey. CANON. THERE. I SAID IT. CANON.

(bi tek þarký sözü çevirilerinde bir iki hata vardý, bir de "birkaç" ayrý yazýlmýþtý onun haricinde PERFECTOydu).

Ellerine saðlýk ya haylijahý da koy buraya, çok güzeldi. <3

Ýyi ki diziye baþladýn o kadar mutluyum ki valla kocaman sarýlcam sana. 

Öpüyorum beybi :*Yazarýn Cevabý:

SU! 

YA ANCAK YAZABÝLDÝM CEVABI... ÖLÜM GÝBÝ BÝ FÝNAL HAFTASIYDI :( 

Þimdiiii, ya þarkýlarýna bende bayýlýyorum! Sürekli konu çýkýyor yazýlacak. 

Ya böyle yorumu okuduðumda takla atasým geldi çünkü ilk The Originals yazmayý denediðimde bir felaketle sonuçlandý. Belki de bunda blockta olmam da etkilidir. Yine de yazabilmiþ olmak gurur verici. 

Ve canon kýsmý. YA VALLAHÝ DE! OOC OLACAK DÝYE ÖDÜM PATLIYORDU!

Þarký sözü çevirileri.... Kahrolsun ingiliççe kýtlýðým :( kendime yetecek kadar biliyorum ahdsajs 

Haylijah denetlemeden sonra gelecek inþallah ^.^ Bi sakinleþsin ortalýk biþiler daha yazmak istiyorum. Korkuyorum geri blocklanacaðým diye :D 

Ya hiç aklýmda yoktu resmen sen dedin diye baþladým ahdbsa Ýyi ki de baþlamýþým :D Gerçi her zaman olduðu gibi okunmayan bir fandomda yer alýyorum. En sevdiðimdir :D  

Teþekkür ederim bu yorum için, öptüm kocaman <3 :*Yorumlayan: Natulcien Onaylý Yazar
Tarih: 21/05/16 00:37
Blm: Bölüm 1

OKUDUM!

Öncelikle, bu aradaþlar kim? Atalar kim kökenler de noluyor? HÝÇBÝR FÝKRÝM OLMADIÐI ÝÇÝN - karakter yansýtmasý, acaba OOC mi deðil mi, cadýlar kurt adamlar falan bunlar hep böyle düþünür mü davranýr mý konusu þoolmuþ mu BÝÞEY DÝYECEMEYECEÐÝM - çünkü anlamadým.

Diyebileceðim konular;

1. YA BEN BU ÞARKIYI ÇOK SEVERÝM klibini ilk kez izledim ne güzel klibi varmýþ öyle bana bile ilham verdi buradan þarký seçimi A+

2. Ne güzel betimlemeler yapmýþsýn son öyle anlamama raðmen aðlayasým geldi, hiçbiþey bilmeme raðmen hüzünlendim böyle boðazýma biþey týkandý gözlerim doldu.

Ellerine saðlýk kýsacasý. ^^Yazarýn Cevabý:

MERHABA!

Bu arkadaþlardan biri vampir biri cadý diðeri kurtadam :D Kökenler de vampirlerin atasý. Atalar da cadýlarýn atasý. Aslýnda oldukça eðlenceliler ama pislik yanlarýný da görmezden gelemiyoruz tabii ki. Konudan öte yazým tarzým hakkýndaki yorumun þuan önemli benim için :D 

1. HARÝKA BÝR ÞARKI DEÐÝL MÝ!? HERÝF ZATEN MÜKEMMEL! SANA DA BOL BOL ÝLHAM OLSUN LÜTFEN YAZ <3 SAKIN BIRAKMA. Teþekkür ederim öðretmenim. <3

2. Ya benim için bunu senin demen o kadar önemli ki. Hayallerimin yazarý, idolümsün ya. Zamanýnda az hayranýn deðildim hani. Gerçi hala öyleyim :D <3 Bir þekikde geliþtirmeye çalýþýyorum , betacýðým Carrie saðolsun çok yardýmcý <3 UZUN CÜMLELERÝME KIZIYOR BAZEN ACABA KÝMÝN ETKÝSÝNDE KALMIÞIM... 

Vallahi konuyu bilmeyen birini bile hüzünlendirdiysem sevinç çýðlýklarý atabilirim. ASIN BAYRAKLARI. 

Yorumun için teþekkür ediyorum. Kocaman da öpüyorum :* Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()