Yorumlar: Hoþçakal

Yorumlayan: Calypso Onaylý Yazar
Tarih: 14/05/16 14:17
Blm: Hoþçakal
Beendim

Oy oy oy Violettt, yüreðimi daðladýn, ruhumu hýrpaladýn, beynimi allak bullak ettin. Gerçekten özlemiþim senden bir þeyler okumayý. Daha ikinci cümlede dedim ki, bu hikaye efsane olmuþ. Þebnem Ferah'ýn þarkýsýna yazýlan bir hikayeye, "Vahþi ve özgür bir ruhu vardý onun. Doðuþtan beri böyleydi." cümlesi kadar yakýþamazdý hiçbir cümle herhalde.

Benzetmelerin o kadar güzeldi ki... Hele veda hakkýnda söylediklerin. "Bazý vedalar, hiç de vedaya benzemezdi."

Harika olmuþ gerçekten, kalemine, yüreðine saðlýk. Görüþmek üzere. :)Yazarýn Cevabý:

Oyyy... Gerçekten mi? Bunlara sevinmemem lazým belki ama ajhgfgh sevindim etkilenmene :D Valla marifet Þebnem Ferah'ta, o nasýl þarkýdýr azizim? Arada bir gelip takýlýyor, gitmiyor bünyeden iþte...

Çok teþekkür ederim Calypsocum, beðenmene çok mutlu oldum... Görüþmek üzere <3Yorumlayan: semanurybc
Tarih: 04/05/16 22:50
Blm: Hoþçakal
Beendim

Violeeet! Merhaba!

Aslýnda hikayeyi HEP'ten sonraki gün zar zor okuyabildim. Ýnternet cezasý aldým. Ýnternet bulduðum an tüm HEP'leri ekran görüntüsü aldým. Hepsi çok deðerli.

Unutmadan doðum gününü de kutlamak istiyorum. Çok geçti ama kusura bakma...

Hikaye yorumna gelirsem kýzý kendime fazla fazla benzettim. Sonunda aðladýðýmý hatýrlýyorum. 3 hikaye gitmekle ilgiliydi galiba. Birinde aðlamýþtým ama. Djdjddj

Karakterleri beðendim, kurguyu zaten. Muhteþemdi, ne diyeyim. Bol ilhamlý geceler. ^^Yazarýn Cevabý:

Merhaba :) Geç cevaplýyorum, özür dilerim...

Doðum günü kutlaman için teþekkür ederim, zaman yayýlmasýna hiç itirazým yok :D 

Beðenmene mutlu oldum! Teþekkür ediyorum Sema, görüþmek üzere <3Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 03/05/16 08:25
Blm: Hoþçakal
Beendim

Violet'im bu, bu çok güzeldi.  Öyle sade ve duru ki... Ve öyle içe dokunuyor, hissettiriyor ki büyülendim adeta. Ne yazacaðýmý bilemiyorum.  Öyle güzel yansýtmýþsýn ki bana diyecek laf kalmamýþ. 

Sanýrým 1 mayýs doðumgününmüþ ben kaç gündür eve girmediðim sokaklarda sürtüðüm için bilmiyordum.  Doðumgünün kutlu olsun. 1 mayýs çok güzel bir tarih bir doðum günü için. Evimizin öðretmeni nice senelere

 Yazarýn Cevabý:

Selam Rowena :) Geç cevapladýðým için özür dilerim öncelikle... Beðenmene çok sevindim, hýzlýca yazýlmýþ bir þeydi, þarkýnýn hissettirdikleri iþte... Ýyi ki Þebnem Ferah var :D

Evet, öyleydi, çok teþekkürler <3 Yorum için de teþekkür ederim-görüþmek üzeree ^^Yorumlayan: saga Onaylý Yazar
Tarih: 01/05/16 17:11
Blm: Hoþçakal

Tam þarký ile baþlayýp þarký ile bitirebileceðim bir uzunlukta olmuþ.

güzel bir dramdý eline saðlýkYazarýn Cevabý:

Aferin bana o zaman güzel ayarlamýþým :D

Teþekkür ederim <3Sonu yok.
Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()