Yorumlar: Sonsuz Turnalar

Yorumlayan: moonlight
Tarih: 07/06/19 11:17
Blm: Sonsuz Turnalar
Beendim


Yorumlayan: ahorcrux
Tarih: 23/05/17 08:08
Blm: Sonsuz Turnalar
Beendim

GELMÝÞ GEÇMÝÞ EN GÜZEL WSLARDAN BÝRÝ GLBYazarýn Cevabý:

Vaooov çok teþekkürler <3Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 04/03/16 14:36
Blm: Sonsuz Turnalar
Beendim

Violet! bazý hikayeler baþka hiçbir þeyin yaratamadýðý bir etki yaratýyor ben de. Gerçekten çok güzeldi. Remus'un gururu bazen insaný sinir ediyor. Hayýr çýkýp söylesene itiraf etse ne olur sanki, ne kaybeder. Ellerine saðlýk.Yazarýn Cevabý:

Gurur deðil de, çekingenlik, güvensizlik onunki daha çok... Biliyorum çünkü bende de aynýsý var, "benden hoþlanmaz ki" düþüncesini atamýyor insan, sonuç da bu. Neyse ki Siriusta zerre utanma yok alkjhgfhjk :D

Çok teþekkür ederim Rowena <3Yorumlayan: Necessitas
Tarih: 20/02/16 13:50
Blm: Sonsuz Turnalar

Bu hasta halimle bu çifti okumak gerçekten çok çok iyi geliyor. Uzun zamandýr bu siteye girmiyorum, giremiyorum, girsem bile yorum yapamadan çýkmak zorunda kalýyorum. Eh, bu hikayede yorumsuz kalmaz dedim, kýsa bir yorum ama idare edeceðini umuyorum. Bir çýrpýda okuyup bitirdim zaten. Gözüm hikayelerde hep remus/sirius arýyor. Bazý çiftleri gerçekten çok özledim...

Ellerine saðlýk bu arada. Ýçimi ýsýttýn. Hüzünlü sonlara dayanamýyorum, daha çok  böyle hikayeler ihtiyacým var...

Sanýrým þimdi de gidip kaðýttan turna yapmayý öðreneceðim ki düþüncelerim benden uzaklaþsýn. Ýþe yaramazsa da bizde kendi Sirius'umuzu ararýz :DYazarýn Cevabý:

Merhabaa :) iyi gelmesine sevindim o zaman... Wolfstar çikolata gibi çift tabii <3

Teþekkür ederim çok, aslýnda mutsuz son yapacaktým ama doðum günü fici diye çevirdim zorla, iyi ki de çevirmiþim... Ve kaðýttan turna yapmak çok zor ya, denedim ama hiç anlayamaýdm ben, inþallah benden daha yetenekli çýkarsýn :D

Görüþmek üzere <3Yorumlayan: leonixie
Tarih: 17/02/16 22:05
Blm: Sonsuz Turnalar

Kafasýnda bir huni, yarý aðlayýp yarý gülerek dað bayýr koþan bir deli görürsen bil ki o benim.

Sen bana ne yaptýn, sen bana ne yapmak istedin, çünkü eðer hem mutluluktan hem kederden çatlatmaksa istediðin kalbimi, baþardýn my precious djskkskxksksksks Bu o kadar özel, güzel ve her bir harfi kalbime tek tek kazýnan bir þey di ki ne dersem yetmeyecek.

Gözlerim dolu dolu okudum o ilk andan itibaren, sonu mutluydu ama cümlelerinin her birinin ardýna Remus'un o umutsuzluðu gizliydi, uçmak için yaratýlmýþ bir kuþa olan, ucunda mutluluk görmese bile sevmeye devam ettiði, edeceði aþký... Kanatlarýný kýrmaya kýyamayacaðý bir kuþu sevdiðini düþünüyor. Uçmak için yaratýlmýþ birine âþýk olduðunu... Kanatlarý zaten yaralý birine. Ona nasýl kýyabilir? Nasýl kafese kapatabilir onu? Nasýl yalnýzca kendisine isteyebilir?

Düþünceler o kadar Remus ki, allahým, hele o parlayan kahverengi gözleriyle turnalar yapan küçük Remus gözlerimin önüne geldiðinde beni gerçekten bitirdin. Turnalar uçmayý öðreniyor artýk, Remus serbest býrakmayý... Ama niye caný bu kadar çok yanýyor? WHAT HAVE U DONE, DARLING? Dommie, alýntýlamak için geri gittiðim de bile çýðlýk atasým geliyor. Her yerini alýntýlamak istedim, her yerini, þaka deðil. Bir þey var di kelimelerinde, parçalara ayýrdý beni, birleþtirdi, gözlerimden kalpler taþýrdý, ne kadar teþekkür etsem az, love. Her bir kelimen kalbimi fethetti. Bana sonsuz mutluluk getiren hediyeler verdiniz, sizi yýldýzlar kadar çok seviyorum. Ýyi ki varsýnýz. Yazarýn Cevabý:

Ahgfdghjk bekle kýz beraber koþalým :D

Ya hayýr ben sadece bi hediye yazmak istedim, Nova ve þarkýnýn suçu gerisi... Ama sonu mutlu? Mutlu yani-aðlama diye mutlu son yaptýmþlkjklþiþlk

Özel olan sensin, senin için anlatýldýðý için özel bu hikaye özelse... Ayrrýca turnalara çok hüzünlü ve güzel kuþlar, deðil mi? turnalarý Siriusla özdeþleþtirdiðime ne anlatmak istediðimi biliyordum...

Senin de beðenerek okumana çok mutlu oldum-eski Violet olsaydý daha iyisini yazabilirdi herhalde ama, yine de... Ýyi ki doðdun tekrar, sen de bizim yýldýzýmýzsýn-sakýn parlamzyý býrakma.

Nice yýllara. <3 <3

 Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()