Yorumlar: Noel Þarkýsý

Yorumlayan: KateMalfoy
Tarih: 22/05/16 12:16
Blm: Noel Þarkýsý
Beendim


Yorumlayan: ladyrowena
Tarih: 21/05/16 20:56
Blm: Noel Þarkýsý

Bu ikisine de o kadar acýyorum ki. Ýkisi de öyle yaralý ki. Hayat birinden dostlarýný  diðerinden hem dostlarýný hem de özgürlüðünü aldý. Ve her zamanki gibi döktürmüþsün. Ellerine saðlýk. Bir de bilmem ne zaman görürsün bunu ama yarýn için baþarýlar dilerim. Yazarýn Cevabý:

Kesinlikle... James hadi öldü gitti de olan kalan Çapulculara oldu be Rowena :(

Çok teþekkür ederim, akþam akþam moral destek oldun... Umaýrm baþarýlý olurum. :)

Yorum için de teþekkürler, iyi akþamlar <3Yorumlayan: Calypso Onaylý Yazar
Tarih: 04/01/16 16:49
Blm: Noel Þarkýsý
Beendim

Yýllarca kapanmayan yaralarý bir günde telafi etmek mümkün olmuyor tabi ama olsun, elbet bir gün, Remus'un da dediði gibi baþka bir Noel'de birbirlerine sarýlacaklardýr. Dokunaklý ve güzel bir hikayeydi Violet. Kalemine saðlýk ve görüþmek üzere. :)Yazarýn Cevabý:

Aynen, maalesef... Keþke berabe r iyileþecek zamanlarý olsaydý-sarýlacak, gülecek, mutlu olacak, belki beraber þarký söyleyecek... Olmadý ama :'( Niye bunlarý düþünüp kendime acý çektirdim bilmiyorum...

Beðenmene sevindim Calypso-çok teþekkürler yorum için <3Yorumlayan: KaraKedi
Tarih: 04/01/16 12:41
Blm: Noel Þarkýsý
Beendim

Selam Violet! 

Yorum yapma yetimi kaybettiðimden dolayý birazcýk zorlanýyorum fakat okunurken yorumsuz geçmek de olmaz tabii ki ^.^

Remus o kadar naif ki! Ben bu adamý aþýrý sevdiðimden, hikayeyi bir çýrpýda okudum. Düþünceleri hareketleri aþýk olunasý. 

Sirius'a olan düþkünlük ayrý daðýttý beni. Dostundan þüphe ederek geçirdiðin yýllar insan için azap doludur. Bu suçluluðun aðýrlýðý da zor tabii. 

Ayrýca Sirius'un içten gülemiyor oluþu bile hoþuma gitti. Ýnsan bir þeyden ne kadar nefret etse de dostu için katlanýr anlayýþý da tam burada devreye girdi. 

Kýsacasý Remus <3 

Acaba çift olarak mý bitecek diye düþündüm, minicik bir buse nasýl da güzel olurdu. ^.^

kpss yüzünden askýya aldýðýný gördüm, umarým ki ilk senede atanýp yeniden buralara hýzlýca dönersin. Ýnterneti olan bir yere atanman dileðiyle :* 

ellerine saðlýk! ^.^ Yazarýn Cevabý:

Selam Kedi! :) Oysaki gayet de güzel bir yorumdu <3

Ya Remus bebeðim ya, komple HPdeki favori karakterim, kýyamam ben ona... Ben de zaten yarým saatten falan az sürede yazdýysam sebebi Remus yazýyor olmamklajhjkl

Siriusun Azkabana girmesi remus için de zordu tabii-arkadaþý ihanet etti sanýyor o var, sonra aslýnda ona haksýzlýk edildiðini öðreniyor ve düþüncesi mutlaka "nasýl anlayamadým, nasýl onu suçlayabildim"... Bide eðer onun masumluðuna inansa biþeyler yapabilirid düþüncesi var bence-ki yapamazdý, o da Remusu öldürüyor. :(( Sirius desen öte yandan... Ya ben bu fice Remadora diye girdiydim biliyor musun ajhgfdgh Sirius bozdu iþi sahneye çýkýnca :D

Çifte henüz hazýr deðildiler mental olarak bence, o yüzden böyle kestim, zaten ilhamým da tükenmiþti, malum artýk ilhamým karneyle falan daðýtýlýyor :/ askýya alma sebbeim de bu kýtlýk biraz, inþallah döndüðümde bolluða kavuþmuþ olacaðým...

Yorumun için çok teþekkürler Karakedi, öpüyorum seni, kendine çok iyi bak, görüþmek üzere! :*Yorumlayan: Blattae
Tarih: 03/01/16 10:19
Blm: Noel Þarkýsý
Beendim

Ayy SARILSAYDIN YA ONA REMUS! Ya cidden neden sarýlmadý :( Üzüldüm bak þimdi olmadý jdkkx Ama yine de tatlýydý be. Ben çok sevdim *-*

"Azkaban'dan çýktýðýndan beri fiziksel temasla bir problemi vardý ama o an umursamýyormuþ gibiydi;"

Sanýrým en etkilendiðim kýsýmdý *-*

Live Long and Prosper. Yazarýn Cevabý:

O an herkesin içinde  yapamadý iþte, bi de durup dururken, Sirius ne der bilemedi-çekincesini yediðimin evcil kurdu iþte :( Sevmene sevindim :D

Teþekkürler Blattae <3Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()